Dr. Jan Vorstenbosch

Emeritus Professor
Ethiek Instituut
Philosophy
j.m.g.vorstenbosch@uu.nl

Publications

2018

Professional publications

Claringbould, I. E. C., Heres, L., Loyens, K. M., van Romondt Vis, P. J. C., Müller, E., Vorstenbosch, J. M. G., & van Eekeren, F. J. A. (2018). 'Zo is het voor niemand leuk': Een vergelijkend casusonderzoek naar de sociale constructie van integriteit in het Nederlands voetbal. Utrecht School of Governance. https://www.researchgate.net/publication/330578774_'Zo_is_het_voor_niemand_leuk'_Een_vergelijkend_casusonderzoek_naar_de_sociale_constructie_van_integriteit_in_het_Nederlands_voetbal
Vorstenbosch, J. M. G. (Author). (2018). Voltooid leven. Een ethische beschouwing over maatschappelijke voorwaarden en effekten. Deel 5. Web publication/site, Ethische Annotaties, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht. file:///C:/Users/boere103/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ea-5_voltooid-leven-2_juni-2018.pdf
Vorstenbosch, J. M. G. (2018). De Woorden van.. Boekbespreking van drie boeken uit een reeks van de ISVW over publieksfilosofie. Filosofie & praktijk, 39(2), 74-80.
Vorstenbosch, J. M. G. (2018). Overschrijdingen en overstijgingen – Grenzen in de sport. Speling : tijdschrift voor bezinning, 70(1), 56 - 61.
Vorstenbosch, J. M. G. (2018). ‘Nepnieuws’ en filosofie. Filosofische gedachten over het nieuws (II). Filosofie & praktijk, 39(1), 25-40.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G., & Lansink, C. (2018). De videoscheids sloopt het voetbal. Trouw (katern Letter & Geest), 4-9.
Vorstenbosch, J. M. G. (2018). Een fatale keus: over het Voltooid Leven-wetsvoorstel. Trouw (katern Letter & Geest), 14-18.

2017

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2017). Inleiding. In P. Woodruff (Ed.), The Ajax Dilemma: Justice, Fairness, and Rewards Lemniscaat.
Vorstenbosch, J. M. G. (2017). De ‘organisatie’ van het samenleven. Podium voor Bio-ethiek, 24(1), 9 -12.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/359433/Orgaanisatie.pdf?sequence=1
Vorstenbosch, J. M. G. (2017). Helder in informatief maar weinig visionair boek over vertrouwen: Boekbespreking van Bart Nooteboom, Vertrouwen, Opening naar een veranderde wereld. Tijdschrift voor Management en Organisatie, 71(5), 64-68.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/359432/MO05_2017_pp_64_68.pdf?sequence=1
Vorstenbosch, J. M. G. (2017). Alternatieve feiten: Filosofische gedachten over het nieuws. Filosofie & praktijk, 38(2), 5-20.
Vorstenbosch, J. M. G. (2017). Een filosofische blik op rechtvaardigheid en leiderschap: boekbespreking. Tijdschrift voor Management en Organisatie, 71(1), 67 -77.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/359120/ajax.pdf?sequence=1
Woodruff, P., & Vorstenbosch, J. M. G., (TRANS.) (2017). The Ajax Dilemma: Justice, Fairness, and Rewards. Lemniscaat.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2017). Cultuurwetenschappers gaan vrijuit in ‘feitenstrijd'. Trouw, opinie artikel, 23. https://www.trouw.nl/opinie/cultuurwetenschappers-gaan-vrijuit-in-de-feitenstrijd-~a42c7bc4/

2016

Scholarly publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2016). The practical self-understanding of athletes and the future of sport. In Y. Vanden auweele, E. Cook, & J. Parry (Eds.), Ethics and Governance in Sport: The future of sport imagined (Vol. 54, pp. 149-157). [16] (Routledge Research in Sport, Culture and Society). Routledge.

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2016). Inleiding themanummer 'Vluchtelingen en Ethiek'. Filosofie en Praktijk, 37(4), 3-9.
Vorstenbosch, J. M. G. (2016). Review of Susi Ferrarello, Husserl’s Ethics and Practical Intentionality. Ethical Perspectives, 23(4), 752-756.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2016). We zijn er nog niet met de videoscheids. Trouw, opinie artikel.
Vorstenbosch, J. M. G. (2016). Regisseur in je eigen drama. Trouw, Letter en Geest, 5-7.

2015

Professional publications

Hermann, J., & Vorstenbosch, J. (2015). Het kind en de rekening: Over morele plichten van volwassen kinderen jegens hun ouders. Wijsgerig Perspectief, 55(1), 7-15.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2015). Laat het gewoon die scheidsrechter doen. Trouw Opinie, 23.

2014

Popularising publications

Hermann, J., & Vorstenbosch, J. (2014). Waar is de moraal in het zorgverhaal? Trouw.
Vorstenbosch, J. (2014). Ethiek: Ethics. In C. Buskes, & H. Simissen (Eds.), Analytische filosofie: Een inleiding (pp. 201-230). [6] Van Tilt.

2013

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2013). De biecht van Armstrong. Filosofie en Praktijk, 34(4), 54-58.
Vorstenbosch, J. M. G. (2013). Een vos die iets te weinig de passie preekt. Filosofie en Praktijk, 34, 78-80.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2013). Wat is solidariteit? Ontrafeling van het begrip. Idee: politiek-wetenschappelijke tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66, 34(2), 5-10.
Vorstenbosch, J. M. G. (2013). Doe mij maar een scheidsrechter. Trouw, Bijlage Letter en Geest, 16-19.

Other output

Vorstenbosch, J. M. G. (Author). (2013). Intieme en intiminderende technologie. Weblog over sociale media voor site Intieme Technologie van Rathenau Instituut. Web publication/site http://tinyurl.com/janvorstenbosch

2012

Scholarly publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2012). Disability, Handicaps and The Nature of Sports. In J. Anderson, & J. Philips (Eds.), Disability and Universal Human Rights: Legal, Ethical, and Conceptual Implications of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (pp. 123-144). (SIM Special ; Vol. 35). Netherlands Institute of Human Rights (SIM).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/309011/35.pdf?sequence=1

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2012). Voor het geld of voor de gladiolen? Commercie en de Olympische Spelen. Wijsgerig Perspectief, 28-35.
Vorstenbosch, J. M. G. (2012). Aan den lijve leren. Lichamelijke opvoeding als sleutelvak voor de toekomst. Lichamelijke Opvoeding, 100, 14-17.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2012). doping en journalistiek. Geassocieerde Pers Diensten (regionale dagbladen).
Vorstenbosch, J. M. G. (2012). Coach verwordt tot tragische figuur. Trouw.
Vorstenbosch, J. M. G. (2012). Geef mij maar die Mickey Mouse competitie. Trouw.

2011

Scholarly publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2011). Special duties and the AIDS-Crisis - A Commentary on the Roche Case. In W. Dubbink, & L. van Liedekerke (Eds.), European Business Ethics Cases in Context (pp. 55-65). (Issues in Business Ethics). Springer.

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2011). Ethiek en de toekomst van de sport in het tijdperk van genomics. Ethiek en Maatschappij, 13(2), 37-61.

Other output

Vorstenbosch, J. M. G. (Author). (2011). Intieme of intimerende technologie. Web publication/site, Rathenau Instituut.
Vorstenbosch, J. M. G. (2011). Filosofische verkenningen naar de toekomst van de lichamelijke opvoeding, A'dam, ALO Jubileumcongres 14 october 2011. Paper presented at Unknown event, .

2010

Scholarly publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2010). Doping and Cheating. Journal of the Philosophy of Sport, 37(3), 166-181.
van Hilvoorde, I., Vorstenbosch, J. M. G., & de Visch, I. (2010). Philosophy of Sport in Belgium and the Netherlands. Journal of the Philosophy of Sport, 37(3), 225-236.

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2010). Dierethiek in Nederland. Een geschiedenis. In A. W. M. Musschenga (Ed.), Ethiek in Nederland (pp. 251-276). Damon.
Vorstenbosch, J. M. G. (2010). De ethische expert in een democratische context. In M. H. van den Hoven (Ed.), Ethiek in discussie. Praktijkvoorbeelden van ethische expertise (pp. 47-56). Koninklijke Van Gorcum.
Vorstenbosch, J. M. G. (2010). De ethicus, de filosoof, de expert en de democratie. Filosofie en Praktijk, 31(2), 34-45.
Krom, A., & Vorstenbosch, J. M. G. (2010). Normering van het ontembare. Filosofie & praktijk, 31 (1), 81-85.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2010). Troosten. Hoe doe je dat? Filosofie Magazine, 22-26.
Vorstenbosch, J. M. G. (2010). Voetbalgek.Bespiegelingen van een filosoof. Lemniscaat.
Vorstenbosch, J. M. G. (2010). Voetbal en het zelf. Filosofische overwegingen bij het wk. Volzin, 14-18.
Vorstenbosch, J. M. G. (2010). Klein beetje clementie voor bijgrage Suarez gepast. Trouw, 19-19.
Vorstenbosch, J. M. G. (2010). Strafpunten? KNVB vervuilt competitie. Trouw.
Vorstenbosch, J. M. G. (2010). Kramer kan nu echt een grote worden. Trouw.
Vorstenbosch, J. M. G. (2010). De bal loopt langzaam leeg. Trouw, rubriek Letter & Geest, 70-71.

2009

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2009). Hoe maakt u het? Technologie in een veranderende gezondheidszorg. ZonMw.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2009). Voetbal minder leuk met video langs de lijn. Trouw. http://www.Trouw.nl
Vorstenbosch, J. M. G. (2009). Sportarts kan problemen met doping niet oplossen. Trouw. http://www.Trouw.nl
Vorstenbosch, J. M. G. (2009). Hooguit een belofte. Over het Elektronisch Patienten Dossier. Trouw. http://www.trouw.nl
Vorstenbosch, J. M. G. (2009). Cellenbeleid toont ware aard van Ruttes VVD. Trouw. http://www.trouw.nl

2008

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2008). Ken de Kangarooman, de man die naar de Olympische Spelen wilde. In I. de Beaufort (Ed.), De Kwestie. Praktijkboek Ethiek voor de Gezondheidszorg (pp. 360-368). Lemma.

Other output

Vorstenbosch, J. M. G. (2008). Vriendschap en context. Vriendschap in de psychiatrie. Thematekst geschreven op verzoek van de organisatie FARO, ter gelegenheid van Erfgoeddag 2009.

2007

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2007). Zorg. Een fenomenologische analyse met bijzondere aandacht voor de psychiatrie. Psychiatrie en Verpleging, 83(3), 176-186.
Vorstenbosch, J. M. G. (2007). Fortune, fame and fairness. Idealen van de professionele sportbeoefenaar. In J. Kole, & D. de Ruyter (Eds.), Werkzame idealen. Ethische reflecties op professionaliteit (pp. 165-176). Koninklijke Van Gorcum.

2006

Scholarly publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2006). Motiv. In J-P. Wils, & C. Hübenthal (Eds.), Lexikon der Ethik (pp. 268-271). F. Schöningh.
Vorstenbosch, J. M. G. (2006). Informed Consent. In J-P. Wils, & C. Hübenthal (Eds.), Lexikon der Ethik (pp. 157-160). F. Schöningh.
Vorstenbosch, J. M. G. (2006). Willenschwäche. In J-P. Wils, & C. Hübenthal (Eds.), Lexikon der Ethik (pp. 412-415). F. Schöningh.
Vorstenbosch, J. M. G. (2006). Speciale plichten en de aidscrisis: over de Roche-casus, In W. Dubbink, & H. van Luyk (Eds.), Bedrijfsgevallen. Morele beslissingen van ondernemingen, (pp. 294-299). Koninklijke Van Gorcum.
Vorstenbosch, J. M. G. (2006). Autonomie. In J-P. Wils, & C. Hübenthal (Eds.), Lexikon der Ethik (pp. 23-28). F. Schöningh.
Vorstenbosch, J. M. G. (2006). Präferenz. In J-P. Wils, & C. Hübenthal (Eds.), Lexikon der Ethik (pp. 300-302). F. Schöningh.
Vorstenbosch, J. M. G. (2006). Dilemma. In J-P. Wils, & C. Hübenthal (Eds.), Lexikon der Ethik (pp. 59-61). F. Schöningh.

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2006). Over de geschiedenis en de betekenis van alternatieven. In S. Swart (Ed.), Kan het ook anders? Beschouwingen over alternatieven voor dierproeven (pp. 22-32). Damon.
Vorstenbosch, J. M. G. (2006). Rechtvaardigheid en handicaps. Wat zijn �wij� aan gehandicapten verschuldigd? Filosofie en Praktijk, 27(4), 17-28.
Vorstenbosch, J. M. G., van Steendam, G., Dinnyes, A., Mallet, J., & Meloni, R. (2006). Report The Budapest Meeting 2005, Intensified Networking on Ethics of Science. Science and Engineering Ethics, 12(4), 731-793.
Vorstenbosch, J. M. G. (2006). De zorg voor het zelf en de zorg voor anderen. Filosofie, 16(5), 13-18.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2006). Deur. Bres : tijdschrift voor wetenschap en verwondering, 237((april/mei)), 69-69.
Vorstenbosch, J. M. G. (2006). Potlood. Bres : tijdschrift voor wetenschap en verwondering, 237( (april/mei)), 69-69.

2005

Scholarly publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2005). The Ethics of the Three Rs principle: a reconsideration. Animal Welfare, 14, 339-345.
Vorstenbosch, J. M. G. (2005). Zorg. Een filosofische analyse. Uitgeverij Nieuwezijds.

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2005). John Rawls. In S. van Rooijen (Ed.), Kritisch Denkerslexicon Addendum.
Vorstenbosch, J. M. G. (2005). Alternatives to animal experiments. Updating the Three Rs concept. DG research Directorate of the European Commission.
Vorstenbosch, J. M. G. (2005). John Rawls. In H. Achterhuis (Ed.), Denkers van nu (pp. 51-64). Uitgeverij Veen.
Vorstenbosch, J. M. G. (2005). Vrijwilligerswerk en vriendschap: beschouwingen over Vriendendiensten. In S. van Rooijen (Ed.), Onder vrienden. Verhalen van vriendendiensten (pp. 115-126). Trimbosinstituut.
Vorstenbosch, J. M. G. (2005). Geschiedenis van de techniekfilosofie. Enkele kanttekeningen bij een voorstel. Filosofie, 15(6), 36-36.
Waelbers, K., de Cock Buning, T., & Vorstenbosch, J. M. G. (2005). Proefdieren zonder laboratorium: opvattingen over dierproeven buiten het laboratorium en de rol van Dierexperimentencommissies. CBG.
Vorstenbosch, J. M. G. (2005). Een kwestie van beheersing. Over de rol van planten, dieren en mensen in technologische systemen. Filosofie, 15, 62-63.
Vorstenbosch, J. M. G. (2005). 'Misschien wilde ik me wel laten bezielen', Over engagement. Filosofie Magazine, 14, 32-35.

2004

Scholarly publications

Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). De tempel van het lichaam: ontologie, techniek en ethiek van body building. In T. A. Boer (Ed.), Schepper naast God? Theologie, bio-ethiek en pluralisme. Essays aangeboden aan Egbert Schroten. (pp. 310-322). Koninklijke Van Gorcum.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Kanttekeningen vanuit de ethiek bij interculturalisatie in de zorg. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 14(4), 103-106.

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Bookreview De verleiding van de ethiek. Krisis, 98, 98-103.
Vorstenbosch, J. M. G., & Sollie, P. (Accepted/In press). Ethical Aspects of doping. In H. Haisma (Ed.), Gene Doping (pp. 13-15). NeCeDo.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Animal Welfare Committees in EU and Candidate Countries. Ethiek Instituut.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Het poreuze paleis. Over technologie en wonen. In M. van Well (Ed.), Beter bouwen en bewonen. Een praktijkgerichte toekomstverkenning (pp. 74-82). Stichting Toekomstbeeld der Techniek.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Techniek en verantwoordelijkheid van ingenieurs: een begripsverkenning met praktische gevolgen. Filosofie, 14(3), 36-41.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Wat schieten dieren met openbaarheid op? Over de betekenis van openbaarheid en openheid rond DEC's. In J. Swart et al. (Ed.), DEC's in discussie. De beoordeling van dierproeven in Nederland (pp. 105-115). Damon.
Stafleu, F. R., Vorstenbosch, J. M. G., & Cohen, N. (Accepted/In press). Animal welfare committees in EU and candidate countries. Ethiek Instituut.
Vorstenbosch, J. M. G., Haisma, H. J., Hon, O., & Sollie, P. (Accepted/In press). Genetische doping. NeCeDo.

2003

Scholarly publications

Waelbers, K., de Cock Buning, T., & Vorstenbosch, J. M. G. (2003). Proefdieren zonder laboratorium. (Bio-ethiek en Gezondheidsrecht ed.) Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht.

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). The public debate in the Netherlands - the ethics of seal population management. Management of North Sea Harbour and Gray Seal Populations'. In Proceedings of the international Symposium at EcoMare
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Heideggers filosofie en de zorgethiek. Filosofie en Praktijk, 24(5), 17-20.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). 'Foute feestjes en burgerplichten. Over politieke correctheid na Fortuyn.'. Filosofie Magazine, 12(3), 16-18.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Herfsttij van het liberalisme. Filosofie Magazine, 12(1), 44-50.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). 'Pleidooi voor een ethiek van de tijd.'. Filosofie Magazine.

2002

Scholarly publications

Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Utrecht CS, Vertraging 15 minuten. Filosofie Magazine, 11(3), 16-17.
Vorstenbosch, J. M. G. (2002). Zorg voor kleur! Feiten, begrippen, vragen, perspectieven rond multiculturaliteit en zorg. Essay in opdracht van de Commissie Ethische en Levensbeschouwelijke Aspecten van de Ned. Vereniging voor Ziekenhuizen. Unknown Publisher.
Vorstenbosch, J. M. G. (2002). Competitiveness, Ethics and Truth. In Keulartz, J., & Schermer, M. (Eds.), Pragmatist Ethics for a Technological Culture (pp. 165-170). Kluwer.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Diverse columns. Filosofie Magazine.

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2002). Bomen over bellen. Korte beschouwing over telefoontechnologie. Stichting Toekomstbeeld der Techniek: Tussentijdse berichten, Nov., 13-15.
Vorstenbosch, J. M. G. (2002). Het hoe en waarom van publieke verantwoording over dierproeven. Biotechniek, 41(1), 26-29.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2002). Puntverlies clubs bij wangedrag supporters. Noord Hollands Dagblad, D14.
Vorstenbosch, J. M. G. (2002). De rechter, en alleen de rechter, straft de dader. Trouw.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Had Venlo ook Gouda kunnen zijn? Over de rol van regels in publieke ruimte. Goudsche Courant.

2001

Scholarly publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2001). Review of. Ethical Theory and Moral Practice, 315-317.
Vorstenbosch, J. M. G., & Bovenkerk, B. (2001). Dieren in het recht: een knagend probleem. De discussie over een verbod op de nertsenfokkerij. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 30(3), 226-242.

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G., Tramper, R., Bovenkerk, B., & Stafleu, F. R. (2001). Doen of laten? Empirische en normatieve vragen rond de opvang van dieren uit het wild. Unknown Publisher.
Vorstenbosch, J. M. G. (2001). De ongrijpbaarheid van het economisch belang bij dierproeven. Biotechniek, 40(5), 194-197.

2000

Scholarly publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2000). W.K.Clifford's Ethics of Belief Revisited. In A. Meijers (Ed.), Belief, Cognition and the Will (pp. 99-111). Tilburg University Press.
Vorstenbosch, J. M. G. (2000). The constitution of Institutional Animal Care and Use Committees: a principled approach. In M. Balls (Ed.), Progress in the reduction, refinement and replacement of animal experimentation (pp. 1519-1528). Elsevier.

Professional publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2000). Bio-ethiek en antropogenetica. In P. Sloterdijk (Ed.), Regels voor het mensenpark. Kroniek van een debat. (pp. 143-150). Boom.
Vorstenbosch, J. M. G. (2000). Pleidooi voor een pragmatistische ethiek mist overtuigingskracht (Bespreking van L. van der Scheer, Ongeregelde moraal. Dewey's ervaringsbegrip als basis voor een nieuwe gezondheidsethiek). Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek, 10(2), 61-62.
Vorstenbosch, J. M. G. (2000). The concepts severe suffering of experimental animals and essential needs of man and animal, as used in cost-benefit analyses. In M. Balls (Ed.), Progress in the reduction, refinement and replacement of animal experimentation (pp. 835-840). Elsevier.
Vorstenbosch, J. M. G. (2000). 12 huishoudelijke apparaten. Filosofische bespiegelingen. Nieuwezijds.

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (2000). De herontdekking van de ziel. Recensie van De herontdekking van de ziel. Voor een volwaardige kwaliteitszorg. Tijdschrift voor humanistiek, 1(2), 87-89.

1999

Scholarly publications

Stafleu, F. R., Tramper, R., Vorstenbosch, J. M. G., & Joles, J. A. (1999). The ethical acceptability of animal experiments: a proposal for a system to support decision-making. Laboratory Animals, 33, 295-303.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Open deuren en dichte luiken, Kennis en Methode. Empirische filosofie, 2(199), 178-185.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Of firms and farms: agricultural ethics and the problems of compensation. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19(1), 81-98.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Waardevolle aspecten van de nutteloze natuur. In W. Dubbink, & D. Huitzing (Eds.), Reeks Operatie Boomhut (pp. 60-67). IKC.

Professional publications

Joles, J. A., & Vorstenbosch, J. M. G. (1999). Scientific progress versus reduction of animal experiments: weighing human and animal interests. Netherlands Journal of Medicine, 55(5), 206-208. https://doi.org/10.1016/s0300-2977(99)00082-0

Popularising publications

Vorstenbosch, J. M. G. (1999). Allemaal klonen. Recensie van Allemaal klonen. Feiten, meningen en vragen over kloneren. Staatscourant, 251(5).
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Biotechnologie-industrie gebaat bij debat en regels. De Volkskrant.

Other output

Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Ethiek en evolutie. Een problematisch duo. Natuur & techniek, 67(10), 36-43.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). The universal declaration of animal rights. Medicine, Health Care and Philosophy, 2(2), 209-210.
Vorstenbosch, J. M. G. (Accepted/In press). Zorg, ideaal, emancipatie, autonomie, binding: vijf morele pijlers van het vrijwilligerswerk, Conferentieverslag ' Het cement van de samenleving. De betekenins van vrijwilligerswerk voor individu en samenleving'. ISVW, 32-44.