Prof. dr. Jorg Huijding

Prizes

Uitwerking en pilot eerste jaar ontwikkeltraject DIO4 Jul 2019
Regie over eigen leerproces: Via aangescherpt feedbackproces naar meer student-betrokkenheid.4 Jul 2019
Less is more: Bezuinigen en verhogen van de kwaliteit van het onderwijs door verhoging van de doelmatigheid.4 Jul 2019
VIdeo Analysis of Behavior (VIABLE): a Large-scale Experiment2018