Profile

Dr. Hans Anten was Lecturer in Modern Dutch Literature. He studied Dutch Language and Literature at Utrecht University (cum laude). His research deals primarily with the cultural, poetical and literary history of movements in prose in the twentieth century. He has published widely on topics relating to that field of research. He is the author of Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932 (Reflex, 1982). This volume is one of the thousand key publications in the DBNL Basic Library (2007). He is the author of Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk (Historische Uitgeverij, 1996). He contributed, for example, to the Liber Amicorum Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann (Veen, 1985), the book of literary history Nederlandse literatuur, een geschiedenis (Martinus Nijhoff, 1993), the Vestdijk-annual Het oog van de meester (Nijgh & Van Ditmar, 1998), the volume Neue Sachlichkeit and Avant-Garde (Avant-Garde Critical Studies 29; Rodopi, 2013). He is the co-editor of F. Bordewijk, Huis te huur. Elf surrealistische verhalen (Nijgh & Van Ditmar, 1999). He has contributed articles and reviews to, among others, Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, Lexicon van Literaire Werken, De Nieuwe Taalgids, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Forum der Letteren, Spiegel der Letteren, Literatuur, Vooys and Nederlandse Letterkunde. In the last named journal he published in 2002 the article ‘Bordewijk en de joden’ about the representation of Jewry in postwar literature and society. He is the co-editor of the volume Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels (Athenaeum Polak & Van Gennep, 2010). This scholarly reading edition in the famous Delta Series of three so called ‘Dutch Novels’ includes social, cultural, poetical and literary annotation and study of these historical novels. 

Scientific expertise
interbellum
literary modernism
literary history


Gegenereerd op 2018-09-24 19:37:54
Key publications

Anten, J.H.M. (2013). "A book such as 'Automobile' is only written once in a lifetime". Ilja Ehrenburg's The life of the automobile as benchmark in the discussion of New Objectivity in Dutch literature. In Ralf Grüttemeier, Klaus Beekman & Ben Rebel (Eds.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. (Avant-Garde Critical Studies 29) (pp. 203-228) (26 p.). Amsterdam / New York: Brill / Rodopi.

Anten, J.H.M. (2005). F. Bordewijk, Knorrende beesten; hoofdstuk 2 uit Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poëtica en proza van F. Bordewijk. De twintigste eeuw in honderd artikelen : Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) Leiden, (pp. 50) (1 p.).

Anten, J.H.M. (2002). Bordewijk en de joden. Nederlandse Letterkunde, 7 (1), (pp. 61-86) (26 p.).

Anten, J.H.M. (1998). Het non plus ultra in Nederlands proza. S. Vestdijk en F. Bordewijk over elkaar. In H. Bekkering & W. Bronzwaer (Eds.), Het oog van de meester. Vestdijk-jaarboek 1998 (pp. 98-110) (13 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.

All publications
  2017 - Scholarly publications
  2016 - Scholarly publications
  2016 - Professional publications
  2016 - Other output
  2015 - Scholarly publications
  2014 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (2014). Epistolair egocentrisme. Hendrik de Vries & Constant van Wessem, Brieven 1919-1952. Spiegel der Letteren, 56 (2), (pp. 225-228) (4 p.).
  2013 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (2013). "A book such as 'Automobile' is only written once in a lifetime". Ijla Ehrenburg's The life of the automobile as benchmark in the discussion of New Objectivity in Dutch literature. In K. Beekman, R. Grüttemeier & B. Rebel (Eds.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde (pp. 203-228). Amsterdam / New York: Brill / Rodopi.
Anten, J.H.M. (2013). "A book such as 'Automobile' is only written once in a lifetime". Ilja Ehrenburg's The life of the automobile as benchmark in the discussion of New Objectivity in Dutch literature. In Ralf Grüttemeier, Klaus Beekman & Ben Rebel (Eds.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. (Avant-Garde Critical Studies 29) (pp. 203-228) (26 p.). Amsterdam / New York: Brill / Rodopi.
  2012 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (2012). Biografie van een gemankeerde modernist - Rob Groenewegen, Te leven op duizend plaatsen. Jo Otten 1901-1940.. Spiegel der Letteren, 54 (4), (pp. 525-528) (4 p.).
  2011 - Scholarly publications
  2011 - Popularising publications
Anten, J.H.M. (25.01.2011) Invited speaker Lezing voor Rotary Utrecht Kromme Rijn. (Utrecht) (25.01.2011) De analyse van poëzie. Over 'Afscheid van een land' van Rutger Kopland
Anten, J.H.M. (26.03.2011) Invited speaker Organisatie Universiteitsdag. Departement Nederlands (Utrecht) (26.01.2011) Lezingen 'Het bezield verband van de neerlandistiek'.
  2010 - Scholarly publications
Anten, J.H.M., Smulders, W.H.M. & van der Wiel, J.R. (2010). Aantekeningen. In W.H.M. Smulders, J.H.M. Anten & J.R. van der Wiel (Eds.), Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels. (pp. 441-494) (573 p.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Anten, J.H.M., Smulders, W.H.M. & van der Wiel, J.R. (2010). Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels. (573 p.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Anten, J.H.M. (2010). De crisistijd van de jaren dertig: gouden jaren voor de neerlandistiek. Nederlandse Letterkunde, 15, nr.3, (pp. 262-272) (11 p.).
Anten, J.H.M., Smulders, W.H.M. & van der Wiel, J.R. (2010). Nawoord. In J.H.M. Anten, W.H.M. Smulders & J.R. van der Wiel (Eds.), Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels. (pp. 495-552) (573 p.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
  2010 - Popularising publications
Anten, J.H.M. (23.03.2010) Invited speaker Lezing in het kader van de cursus 'Boek en Film'. Opleiding Nederlandse taal en cultuur. (23.03.2010) F. Bordewijk, Karakter. De roman, de film.
Anten, J.H.M. (27.03.2010) Invited speaker Organisatie. Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (27.01.2010) Symposium 'Kennis voor iedereen'
  2009 - Scholarly publications
  2009 - Popularising publications
Anten, J.H.M. (28.03.2009) Invited speaker Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (28.01.2009) Symposium 'Kleine woorden, grote gevolgen'
  2008 - Scholarly publications
  2008 - Professional publications
Anten, J.H.M. (2008). Bordewijk als mens en als schrijver: van tricot badpak tot Bints expressionisme. Vooys, 26 (1), (pp. 94-99) (6 p.).
Anten, J.H.M. (2008). F. Bordewijk [aanvulling]. Kritisch Literatuur Lexicon, november.
  2008 - Popularising publications
Anten, J.H.M. (29.03.2008) Invited speaker Organisatie. Programma Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (29.01.2008) 'Literatuur en spel met tekst, lezer en werkelijkheid'
  2007 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (2007). Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (145 p.). Leiden: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), Sleuteltekst Basisbibliotheek DBNL.
  2007 - Popularising publications
Anten, J.H.M. (31.03.2007) Invited speaker Organisatie. Programma Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (29.01.2008) 'Traditie en vernieuwing'
  2006 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (2006). Bookreview / Wim Hazeu, Vestdijk, een biografie. Nederlandse Letterkunde, 11, (pp. 95-99) (5 p.).
  2006 - Popularising publications
Anten, J.H.M. (2006). Hazeu over Vestdijk. Vestdijkkroniek, 108, (pp. 58-61) (4 p.).
  2005 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (2005). Bookreview / Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens. Nederlandse Letterkunde, 10, (pp. 157-159) (3 p.).
Anten, J.H.M. (2005). F. Bordewijk, Knorrende beesten; hoofdstuk 2 uit Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poëtica en proza van F. Bordewijk. De twintigste eeuw in honderd artikelen : Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) Leiden, (pp. 50) (1 p.).
Anten, J.H.M. (2005). F.Bordewijk, Knorrende beesten. Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk. Diss. Universiteit Utrecht, 1996. (pp. 56-88) (33 p.). Leiden: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.
  2005 - Professional publications
  2004 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (2004). Menno ter Braak, De Canon. Nederlandse cultuur in veertig portretten. Nederlandse Letterkunde, 9, (pp. 415-418) (4 p.).
  2004 - Popularising publications
Anten, J.H.M. (09.07.2004). Willink. NRC Handelsblad
  2003 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (2003). 'Je bent een onmogelijk man!'. De briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Johan van der Woude 1939-1969. Nederlandse Letterkunde, 8, (pp. 346-350) (5 p.).
Anten, J.H.M. (2003). Muizenhol. Nederland volgens Willem Frederik Hermans. Nederlandse Letterkunde, 8, (pp. 275-278) (4 p.).
  2003 - Professional publications
Anten, J.H.M. (2003). F. Bordewijk. Kritisch lexicon van de nederlandstalige literatuur na 1945 (88), (pp. 30) (1 p.).
  2002 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (2002). Bookreview / Anneke van Luxemburg-Albers, Betreft Bint: Bint van Bordewijk modernistisch bekeken. Diss. UvA. Nederlandse Letterkunde, 7, (pp. 238-242) (5 p.).
Anten, J.H.M. (2002). Bookreview / Léon Hanssen, Sterven als een polemist. Menno ter Braak 1902-1940. Deel 2 1930-1940. Nederlandse Letterkunde, 7, (pp. 168-170) (3 p.).
Anten, J.H.M. (2002). Bordewijk en de joden. Nederlandse Letterkunde, 7 (1), (pp. 61-86) (26 p.).
Anten, J.H.M. (2002). Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 118, (pp. WEB 69-WEB 71) (3 p.).
  2002 - Professional publications
  2002 - Popularising publications
Anten, J.H.M. (27.03.2002) Invited speaker Lezing voor staf en studenten van het Onderwijsinstituut Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Utrecht (Utrecht, theater 't Hoogt) (27.01.2002) Ivo Michiels "Het afscheid". De roman (1957) en de film (1966)
Anten, J.H.M. (01.03.2002) Invited speaker lezing (Utrecht) (01.01.2002) Ivo Michiels. Het afscheid. De roman (1957) en de film (1966).
  2001 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (2001). Bookreview / Léon Hanssen, Want alle verlies is winst. Menno ter Braak 1902-1940. Deel 1 1902-1930. Nederlandse Letterkunde, 6, (pp. 182-185) (4 p.).
Anten, J.H.M. (2001). Een roman die overtuigend de waarheid liegt. Over Het feest van de Bok van Mario Vargas Llosa. Nednummer, 6 (2), (pp. 23-24) (2 p.).
Anten, J.H.M. (2001). Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman. Nederlandse Letterkunde, 6, (pp. 92-95) (4 p.).
  2000 - Scholarly publications
  2000 - Professional publications
  1999 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1999). Bookreview / Evert van der Starre, Vestdijk over Frankrijk. Nederlandse Letterkunde, 4, (pp. 286-288) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1999). De eenheid in de tegendelen. De psychomachische verhaalwereld van F. Bordewijk (1884-1965) en de mythe van de hermafrodiet: een interpretatie. Nederlandse Letterkunde, 4, (pp. 402-404) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1999). F. Bordewijk, Tijding van ver. In A.G.H Anbeek van der Meijden, J Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van Literaire werken; besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden (pp. 1-14) (14 p.). Groningen.
  1999 - Professional publications
Anten, J.H.M. & Dautzenberg, J.A. (1999). Bordewijk, F.: Huis te huur. Elf surrealistische verhalen. (384 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
Anten, J.H.M. (1999). Nawoord. In J.H.M. Anten & J.A. Dautzenberg (Eds.), F. Bordewijk, Huis te huur. Elf surrealistische verhalen (pp. 373-382) (10 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
Anten, J.H.M. (1999). Papieren geliefde. Over de verlatene van Carry van Bruggen. Transactie, 9, (pp. 19-20) (2 p.).
  1998 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1998). Adriaan van der Veen, Het wilde feest. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden (13 p.). Groningen.
Anten, J.H.M. (1998). Het non plus ultra in Nederlands proza. S. Vestdijk en F. Bordewijk over elkaar. In H. Bekkering & W. Bronzwaer (Eds.), Het oog van de meester. Vestdijk-jaarboek 1998 (pp. 98-110) (13 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
  1998 - Professional publications
Anten, J.H.M. (1998). Het tijdschrift als bron en object van onderzoek. Vooys, 16, nr. 2, (pp. 60-62) (3 p.).
  1997 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1997). Bookreview / Michel van Nieuwstadt, De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Diss. KUB. Nederlandse Letterkunde, 2, (pp. 380-382) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1997). De surrealist par excellence. Ferdinand Bordewijk over Franz Kafka. Kafka Katern, 1997, (pp. 85-89) (5 p.).
Anten, J.H.M. (1997). F. Bordewijk, Bloesemtak. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden (13 p.). Groningen.
  1996 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1996). F. Bordewijk, Knorrende beesten. Het bekoorlijk vernis van de rede : over poetica en proza van F. Bordewijk (pp. 56-88) (268 p.). Groningen: Historische Uitgeverij.
  1995 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1995). Bookreview / Reinold Vugs, F. Bordewijk; een biografie. De nieuwe taalgids, 88, (pp. 475-460) (16 p.).
  1994 - Scholarly publications
  1993 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1993). Bookreview / Jaap Goedegebuure, Nieuwe Zakelijkheid. Utrecht 1992. De nieuwe taalgids, 86, (pp. 79-83) (5 p.).
Anten, J.H.M. (1993). Er zijn tenslotte grenzen. Sociale stratificatie en verticale mobiliteit in 'De Doopvont' van F. Bordewijk. Spiegel der Letteren, 35, (pp. 275-296) (22 p.).
Anten, J.H.M. (1993). Juli 1935: Dirk Coster publiceert zijn artikel 'Bint of de kroning der schoften'. Discussie over de al dan niet fascistoïde strekking van Bordewijks roman 'Bint'. In M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, T. Anbeek, W. van den Berg & e.a. (Eds.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis. (pp. Hoofdstuk 117, p. 669-676) (938 p.). Groningen: Martinus Nijhoff.
Anten, J.H.M. (1993). Symbiose of een karikatuur van een synthese. Film en literatuur in het interbellum. Vooys, 11, (pp. 163-168) (6 p.).
  1992 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1992). De perfect georganiseerde ongerijmdheid. Notities over het surrealisme volgens F. Bordewijk. De nieuwe taalgids, 85, nr. 2., (pp. 97-111) (15 p.).
Anten, J.H.M. (1992). F. Bordewijk, De Doopvont. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige werken 1900-heden. (15 p.). Groningen.
  1991 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1991). Onpartijdig, voorzichtig en bekwaam : over de kritische beginselen van F. Bordewijk. Literatuur : tijdschrift over Nederlandse letterkunde, 8, (pp. 103-108) (6 p.).
  1990 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1990). De bezielde zakelijkheid van M. Revis - Over het oeuvre van een vergeten auteur. Vooys, 8 (2), (pp. 2-9) (8 p.).
Anten, J.H.M. (1990). De spelregels van een dilettant; over de externe poëtica van F. Bordewijk. De nieuwe taalgids, 83, nr.5., (pp. 405-419) (15 p.).
Anten, J.H.M. (1990). M. Revis. Kritisch Literatuur Lexicon, 37 (15 p.).
Anten, J.H.M. (1990). Romain Debbaut: Het naturalisme in de Nederlandse letteren. Forum der letteren, 31, (pp. 220-223) (4 p.). I.
  1989 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1989). F. Bordewijk, Karakter. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige werken 1900-heden. (15 p.). Groningen.
Anten, J.H.M. (1989). Karakter en kritiek. [Over de ontvangst van de roman Karakter van F. Bordewijk]. Vooys, 7, nr. 3, (pp. 2-6) (5 p.).
  1988 - Scholarly publications
  1987 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1987). De contemporaine kritiek op Menno ter Braaks Hampton Court. De nieuwe taalgids, 80, nr. 2., (pp. 125-139) (15 p.).
  1986 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1986). Dorine Fleuren-van Hal. Forum 1931-1935. Monografieën van literaire tijdschriften. Martinus Nijhoff, Leiden 1986. De nieuwe taalgids, 79, nr. 5, (pp. 466-468) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1986). Een kunstleven van de hoogste orde. Rang en stand in Knorrende beesten van F. Bordewijk. De nieuwe taalgids, 79, nr. 4., (pp. 313-323) (11 p.).
  1985 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1985). Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Het Modernisme in de Europese letterkunde. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. De nieuwe taalgids, 78, nr.1, (pp. 80-82) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1985). Hampton Court. Het romandebuut van Menno ter Braak. Vooys, 4 (Liber Amicorum Jules van Oostrom.), (pp. 4-5) (2 p.).
Anten, J.H.M. (1985). 'Niets wordt beschreven, alles is er'. Nijhoff, Du Perron en Constant van Wessems 'Bijleveld-bundel'. In W.J. van den Akker & G.J. Dorleijn (Eds.), Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann. (pp. 203-216) (313 p.). Utrecht/Antwerpen: Veen Uitgevers.
  1984 - Scholarly publications
  1984 - Popularising publications
Anten, J.H.M. (1984). F. Bordewijk. Kritisch Literatuur Lexicon, 12, (pp. 1-25) (25 p.).
  1983 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1983). Jacques Kruithof, Tussenspraak. Essay over literatuur en literatuurwetenschap. De nieuwe taalgids, 76, (pp. 459-461) (3 p.).
  1983 - Professional publications
Anten, J.H.M. (1983). Aspecten van de moderne Nederlandse letterkunde. Zes inleidende colleges over het proza. (98 p.). Instituut De Vooys voor Nederlandse taal- en letterkunde., (Vierde, herziene uitgave 1985)..
  1983 - Other output
Anten, J (1983). Aspecten van de moderne Nederlandse letterkunde - Zes inleidende colleges over het proza.. (97 p.). (Vierde herziene uitgave 1985)..
  1982 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1982). De klippen van het provincialisme. Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932 (138 p.). Utrecht: Reflex, hfdst. IV.
Anten, J.H.M. (1982). Nieuwe zakelijkheid als leenwoord. Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (pp. 107-121) (15 p.). Utrecht: Reflex.
Anten, J.H.M. (1982). Nieuwe zakelijkheid als procédé. Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (pp. 88-106) (19 p.). Utrecht: Reflex.
Anten, J.H.M. (1982). Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (140 p.). Utrecht: Reflex.
Anten, J (1982). Van Wessem en het moderne proza. Hoofdstuk III Van realisme naar zakelijkheid. Van realisme naar zakelijkheid - Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932 (pp. 57-71). Utrecht: Reflex.
  1980 - Scholarly publications
Anten, J.H.M. (1980). Over De verwondering van Hugo Claus. De nieuwe taalgids, 73, (pp. 368-369) (2 p.). Besproken boek verschenen in de reeks Synthese.
^ top
Gegenereerd op 2018-09-24 19:37:54
Full name
dr. J.H.M. Anten Contact details
Transcomplex

Trans 10
Room -
3512 JK  UTRECHT
The Netherlands


Transcomplex

Trans 10
Room -
3512 JK  UTRECHT
The Netherlands


Gegenereerd op 2018-09-24 19:37:54
Last updated 28.05.2018