Dr. Jaap de Haan

Researcher
Economic and Social History

Publications

2022

Scholarly publications

de Haan, J. (2022). Een biografie als spiegel van de tegenwoordige tijd. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 135(2/3), 331-332.
de Haan, J. (2022). Spaans drama op de Amsterdamse planken. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 135(1), 136-137.
de Haan, J. H. F. (2022). De eerste minister van de Republiek: De Hollandse raadpensionaris in de zeventiende eeuw. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Universiteit Utrecht]. Utrecht University. https://doi.org/10.33540/1524

Popularising publications

de Haan, J. (2022). 1672 was een sleuteljaar. Maand van de geschiedenis magazine, 28-30. https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/26856/1672-was-een-sleuteljaar
de Haan, J. (2022). De Slag bij Solebay. Cornelis de Witt aan Johan de Witt: 17 juni 1672. In I. Huysman, & R. Peeters (Eds.), Johan de Witt en het Rampjaar: Een bloemlezing uit zijn correspondentie (pp. 171-183). Catullus.

2020

Scholarly publications

de Haan, J. (2020). Recensie: Wim Kok, een leven op eigen kracht. Deel I: Voor zijn mensen 1938-1994. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 133(3), 589-591.

2019

Scholarly publications

de Haan, J. (2019). The Grand Pensionary of Holland: A European Phenomenon?. Paper presented at Worlding the Low Countries (ALCS), London, United Kingdom.
de Haan, J. H. F. (2019). Een staatsman in het nauw: Johan van Oldenbarnevelt en de Bestandstwisten. Jaarboek De zeventiende eeuw, 2019, 13-30. [1].

Professional publications

de Haan, J. H. F. (2019). Klem tussen kerk en staat. Johan van Oldenbarnevelt en de Bestandstwisten. Transparant, 30(1), 16-20. [3].

Popularising publications

de Haan, J. H. F. (2019). Coninxdiep. Cornelis de Witt aan Johan de Witt: 21 mei 1672. In I. Huysman, & R. Peeters (Eds.), Johan de Witt en Engeland: Een bloemlezing uit zijn correspondentie (pp. 161-165). Catullus.

2018

Popularising publications

de Haan, J. H. F. (2018). Verplichte tolerantie. Hoe Oldenbarnevelt bijna een burgeroorlog veroorzaakte. Historisch Nieuwsblad, 2018(11), 54-60. [5]. https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/50195/hoe-oldenbarnevelt-bijna-een-burgeroorlog-veroorzaakte.html

2015

Popularising publications

de Haan, J. H. F. (2015). Intriganten in de Oostzee. Historisch Nieuwsblad, (2), 20-27. https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/42336/militaire-missies-in-de-gouden-eeuw.html

2011

Professional publications

de Haan, J. H. F. (2011). Ware Vrijheid omringd door vorsten. De deductie van Johan de Witt. Kleio, (7), 60-64.

2005

Scholarly publications

de Haan, J. H. F. (2005). Van staatsgezind tot liberaal. De beeldvorming over Johan de Witt in de revolutietijd (1750-1840): The historiography of John de Witt in the Dutch revolutionary era (1750-1840). Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 120(1), 28-47.

2003

Scholarly publications

de Haan, J. H. F. (2003). De schaduw van Cornelis. Cornelis de Witt in de historiografie. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 116(IV), 473-494.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/427460/Schaduw_van_Cornelis_TvG.pdf?sequence=1

Professional publications

de Haan, J. H. F., & van den Heuvel, J. H. J. (2003). Corruptie en fraude in het openbaar bestuur. Op zoek naar patronen in het verleden. Openbaar Bestuur, (10), 24-29.