Dr. Jan Fekke IJbema

Jan Fekke Ybema (1966) is sociaal psycholoog en is in 1994 gepromoveerd bij Prof. Dr. Bram Buunk aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar sociale vergelijkingsprocessen in stressvolle situaties. Hij was in de periode 2001 tot 2014 senior onderzoeker arbeid en gezondheid bij TNO.

Hij doet onderzoek naar diverse thema’s op het gebied van arbeid, waaronder duurzame inzetbaarheid, arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen, verzuim en re-integratie en rechtvaardigheid in organisaties.