Prof. mr. Jenny Goldschmidt

Emeritus Professor
International and European Law
+31 30 253 7927
j.e.goldschmidt@uu.nl

Publications

2016

Professional publications

Goldschmidt, J. E. (2016). Van gelijke behandeling naar inclusie: het VN- verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. VN Forum, 2016(1/2).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/344530/gelijke.pdf?sequence=1

2015

Scholarly publications

Goldschmidt, J. E. (2015). International Human Rights Implementation: Strengthen Existing Mechanisms, Establish a World Court or both? In C. Ryngaert, E. J. Molenaar, & S. Nouwen (Eds.), What's wrong with International Law?: Liber amicorum A.H.A. Soons (pp. 114-127). (Nova et Vetera Iuris Gentium; Vol. 27). Martinus Nijhoff.
Goldschmidt, J. E. (2015). Ms Goldschmidt is it true that you are deaf? That would really help us to meet the quota! Positive discrimination revisited. In Equality and Human Rights: Nothing But Trouble? (pp. 345-357). SIM.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/328046/Goldschmidt.pdf?sequence=1
van den Brink, M., Burri, S. D., & Goldschmidt, J. E. (2015). Introduction. In M. van den Brink, S. Burri, & J. Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen (pp. 1-18). (SIM special; Vol. 38). SIM/Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/321261/Introduction_liber_Titia_Loenen.pdf?sequence=1

Professional publications

van den Brink, M., Burri, S. D., & Goldschmidt, J. E. (Eds.) (2015). Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen. (SIM-special; Vol. 38). SIM/Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/321256/Equality_and_Human_Rights_Nothing_but_Trouble.pdf?sequence=1

2014

Scholarly publications

Goldschmidt, J. (2014). 'Whose Business Is It Anyway’, Valedictory Lecture delivered at Utrecht University, 1 July 2014. Netherlands Quarterly of Human Rights, 32(3), 322-333. https://doi.org/10.1177/016934411403200306
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320873/Goldschmidt_Whose_Business_Is_It_Anyway_2014.pdf?sequence=1
Goldschmidt, J. (2014). Ruim één jaar College voor de Rechten van de Mens- een tussenbalans. Beeld van een nieuw Instituut. NJCM-Bulletin, 39(3), 273-292.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320872/Goldschmidt_Ruim_n_jaar_College_voor_de_Rechten_van_de_mens_2014_NJCM.pdf?sequence=1
Goldschmidt, J. E. (2014). Waar bemoeien ze zich mee? Afscheidsrede uitgesproken aan de Universiteit Utrecht op dinsdag 1 juli 2014 door Jenny Goldschmidt. SIM.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/295127/Afscheidsrede%2520-Jenny%2520Goldschmidt%2520-%2520Waar%2520bemoeien%2520ze%2520zich%2520mee%2520-%2520zonder%2520dankwoord.pdf?sequence=1

Professional publications

Goldschmidt, J. (2014). Book review: Jan Wouters and Katrien Meuwissen (Eds.), National Human Rights Institutions in Europe: Comparative, European and International Perspectives. Antwerp: Intersentia, 2013. Common Market Law Review, 51(5), 1555-1557. [ COLA2014124].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/301861/24.pdf?sequence=1

2013

Scholarly publications

Goldschmidt, J. E. (2013). Strategic Litigation by Equality Bodies and National Human Rights Institutions to Promote Equality. In Y. Haeck, B. McGonigle Leyh, C. Burbano-Herrera, & D. Contreras Graduño (Eds.), The Realisation of Human Rights: When Theory Meets Practice (pp. 461-474). Intersentia.

Professional publications

Goldschmidt, J. E., (2013). Aanpassing op maat, Noot bij EHRM 8 november 2012, Z.H. t. Hongarije, 11 p., Nov 08, 2012. (NTM/NJCM-Bull. ; Vol. 2013).

2012

Scholarly publications

Goldschmidt, J. E., & Henderson, L. M. (2012). More Than Just a Nice Idea, Equality as an Effective Way to Reduce the Risk of Violent Conflict. In I. Boerefijn (Ed.), Human Rights and Conflict (pp. 45-65). Intersentia.
Goldschmidt, J. E. (2012). De Wet College voor de rechten van de mens. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2012(2), 180-192.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/322594/126.pdf?sequence=1
Goldschmidt, J. E. (2012). Protecting Equality as a Human Right in the Netherlands, From Specialised Body to Human Rights Institute. The Equal Rights Review, 8, 32-49.
Goldschmidt, J. E., & Gispen, M. E. (2012). Aanvullend Rapport: Ratificatie... En dan? SIM.

2011

Popularising publications

Goldschmidt, J. E. (2011). Hou Grondwet in ere, heren politici. Volkskrant.
Goldschmidt, J. E. (2011). Mensenrechten niet selectief verdedigen. FD.

2010

Scholarly publications

Goldschmidt, J. E. (2010). Positieve verplichtingen als bijdrage aan gelijkheid. In C. J. Forder (Ed.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar. Oordelenbundel 2009 (pp. 255-269). Wolf Legal Publisher.

Professional publications

Goldschmidt, J. E. (2010). Boekbespreking: I. Westendorp, Women and housing: Gender makes a difference. Rechtsgeleerdheid Magazine Themis, 2010(1), 41-44.
Goldschmidt, J. E. (2010). Boek: Sandra Fredman, Human rights transformed: Positive rights and positive duties. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2010(1), 79-82.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/322597/779.pdf?sequence=1

2009

Scholarly publications

Li, Y., & Goldschmidt, J. E. (2009). Introduction: Anti-discrimination in employment necessitates law and action. In Y. Li, & J. Goldschmidt (Eds.), Taking employment discrimination seriously: Chinese and European perspectives (pp. 1-17). Martinus Nijhoff Publishers.
Goldschmidt, J. E. (2009). Anti-discrimination Law in the Netherlands: A Specific Legal Patchwork, Normative System and Institutional Structure. In Y. Li, & J. Goldschmidt (Eds.), Taking employment discrimination seriously: Chinese and European perspectives (pp. 239-259). Martinus Nijhoff Publishers.

Professional publications

Li, Y., & Goldschmidt, J. E. (2009). Taking Employment Discrimination Seriously: Chinese and European Perspectives. Martinus Nijhoff Publishers.

2008

Scholarly publications

Goldschmidt, J. E. (2008). Introduction. In J. E. Goldschmidt, & I. Boerefijn (Eds.), Changing perceptions of sovereignty and human rights, Essays in honour of Cees Flinterman (pp. 1-7). Intersentia.
Boerefijn, I., & Goldschmidt, J. E. (2008). Human rights in the polder. In I. Boerefijn, & J. E. Goldschmidt (Eds.), Human rights in the polder. Human rights and security in the public sphere (pp. 5-18). Intersentia.
van den Brink, M., Burri, S. D., Goldschmidt, J. E., & Loenen, M. L. P. (2008). European equality law or: loosing sight of the wood for the trees. In F. Pennings, Y. Konijn, & A. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations. European and Comparative Perspectives (pp. 353-371). Wolters Kluwer.
Boerefijn, I., & Goldschmidt, J. E. (2008). Combating domestic violence against women: A positive state duty beyond sovereignty. In I. Boerefijn, & J. E. Goldschmidt (Eds.), Changing perceptions of sovereignty and human rights, Essays in honour of Cees Flinterman (pp. 273-294). Intersentia.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/36069/Boerefijn%2520Domestic%2520violence%2520positive%2520obligations.pdf?sequence=1

Professional publications

Boerefijn, I., & Goldschmidt, J. E. (2008). Changing perceptions of sovereignty and human rights, Essays in honour of Cees Flinterman. Intersentia.
Goldschmidt, J. E. (2008). Letter from Curacao. Newsletter School of Human Rights Research, 12(2), 4-5.
Boerefijn, I., & Goldschmidt, J. E. (2008). Human rights in the polder. Human rights and security in the public sphere. Intersentia.
Goldschmidt, J. E. (2008). Mensenrechten voor iedereen? De betekenis van mensenrechten voor kwetsbare groepen. Tijdschrift voor Antilliaans recht-Justicia, 3(2008), 174-182.

2007

Scholarly publications

Goldschmidt, J. E. (2007). Reasonable Accommodation in EU equality law in a broader perspective. ERA Forum, 8, 39-48.
Boerefijn, I., & Goldschmidt, J. E. (2007). Introduction. In C. Boerefijn, & J. E. Goldschmidt (Eds.), Human rights in the Polder (pp. 5-18). Intersentia.
Goldschmidt, J. E., & Loenen, M. L. P. (2007). Religious pluralism and human rights in Europe: reflections for further research. In Religious pluralism and human rights in Europe: where to draw the line? (pp. 239-250). Intersentia.

Professional publications

Boerefijn, I., & Goldschmidt, J. E. (2007). Human Rights in the Polder. Intersentia.
Loenen, M. L. P., & Goldschmidt, J. E. (2007). Religious pluralism and human rights in Europe: where to draw the line? Intersentia.

2006

Scholarly publications

Goldschmidt, J. E. (2006). Implementation of equality law: A task for specialists or for human rights experts? Experiences and developments in the supervision of equality law in the Netherlands. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 13(3), 323-337.
Goldschmidt, J. E., & Rodrigues, P. R. (2006). Het gebruik van etnische of religieuze profielen bij het voorkomen en opsporen van strafbare feiten die een bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid. In J. van Donselaar, & P. R. Rodrigues (Eds.), Monitor racisme en extremisme, Zevende rapportage (pp. 40-66). Anne Frank Stichting/Universiteit leiden.

2005

Scholarly publications

Goldschmidt, J. E. (2005). Mag het iets minder zijn? Hebben we een teveel aan mensenrechten? Drukkerij Zuidam.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/295126/oratieJG.pdf?sequence=2
Goldschmidt, J. E. (2005). Je hoeft het niet (geweest) te zijn. Een persoonlijke reflectie over het belang van ervaringskennis in het (juridisch) onderzoek. In H. van Haaster, & Y. Koster-Deese (Eds.), Ervaren en weten, Essays over de relatie tussen ervaringskennis en onderzoek (pp. 81-86). Jan van Arkel.
Goldschmidt, J. E. (2005). Gelijke behandeling in Europa: een grondrecht apart? Toezicht op gelijke behandeling. NJCM-Bulletin, 285-294.

Professional publications

Goldschmidt, J. E. (2005). Naming without blaming. Netherlands Quarterly of Human Rights, 23(3), 325-327.

2004

Scholarly publications

Goldschmidt, J. E. (2004). Het grotere gelijk: alternatieven voor een destructieve verabsolutering van het gelijkheidsbeginsel. NJCM-Bulletin, (29), 782-792.

Professional publications

Goldschmidt, J. E. (2004). Anti-discrimination Law in the Netherlands: Experiences in the first seven years. In E. Rekosh, & M. Sleepers (Eds.), Separate and Unequal: Combating Discrimination Against Roma in Education (pp. 73-85). Columbia University Budapest Law Center.
Goldschmidt, J. E. (2004). De dynamiek behouden, Goede raad voor Egbert. NJCM-Bulletin, (29), 936-938.

2003

Scholarly publications

Boerefijn, I., Coomans, F., & Goldschmidt, J. E. (2003). Temporary special measures. Accelerating de facto equality of women under article 4(1) UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Intersentia.