Journal articles

 • J. Bijlsma & G. Meynen, 'Aannemelijkheid van strafuitsluitingsgronden en sanctievoorwaarden. Welke mate van onzekerheid is aanvaardbaar?', Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2023, p. 268-276.
 • G.M. de Vries, J. Bijlsma, A.R. Mackor & G. Meynen, 'Het vereiste gevaar voor tbs: analyse en beschouwing', Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2023, p. 208-224.
 • S.L.T.J. Ligthart, J.H.B. Bemelmans & J. Bijlsma, ‘Het ondervragingsrecht ten aanzien van belastende deskundigen in strafzaken. Over post-Keskin, Thijs H. en de Rosmalense “flatmoord”’, Nederlands Juristenblad 2023, p. 836-834.
 • S.L.T.J. Ligthart, L.E. van Oploo, E.E. Nauta & J. Bijlsma, 'Bescherming van de geest in het materiële strafrecht. Een verkenning', Delikt en Delinkwent 2023/14.
 • J. Bijlsma, S.L.T.J. Ligthart & E. Nauta, 'Gaat de Hoge Raad klare wijn schenken over ontoerekenbaarheid? Twee vragen naar aanleiding van de zaak tegen Thijs H. in rechtsvergelijkend perspectief', Nederlands Juristenblad 2022/1135.
 • J. Bijlsma & S.L.T.J. Ligthart, 'Medische interventies ter preventie van recidive. Over vrijwilligheid en de houdbaarheid van het onderscheid tussen drang en dwang', Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2022, p. 41-52.
 • J. Bijlsma, 'Twee concepten van psychische stoornis, twee maatstaven voor het bewijs ervan en twee ongelukkige wetswijzigingen', Ars Aequi 2021, p. 859-866.
 • E.E. Nauta, J. Bijlsma, L. Dalhuisen, F. de Jong & G. Meynen, 'Is het stoornisvereiste onmisbaar voor tbs? Een analyse vanuit nationaalrechtelijk en mensenrechtelijk perspectief', Delikt & Delinkwent 2021, p. 474-487.
 • J. Bijlsma, E. Nauta, T. Kooijmans, F. de Jong, L. Dalhuisen & G. Meynen, 'Stoornis en gevaar. Een aanzet tot onderzoek naar een alternatief voor tbs', Delikt en Delinkwent 2020/25.
 • J. Bijlsma, T. Kooijmans, F. de Jong & G. Meynen, 'Legal insanity and risk: An international perspective on the justification of indeterminate preventive commitment', International Journal of Law and Psychiatry 2019 (66), 101462 (DOI: 10.1016/j.ijlp.2019.101462).
 • J. Bijlsma, F. Bex & G. Meynen, 'Artificiële intelligentie en risicotaxatie. Drie kernvragen voor strafrechtjuristen', Nederlands Juristenblad 2019, p. 3313-3319.
 • J. Bijlsma, 'Wederrechtelijkheid of morele ongeoorloofdheid: welk inzicht moet de ontoerekenbare verdachte ontberen?', Delikt en Delinkwent 2019, p. 801-814.
 • J. Bijlsma & G. Meynen, 'Wat is aannemelijk? Over het belang van een helder sanctierechtelijk bewijscriterium', Nederlands Juristenblad 2018, p. 2514-2519.
 • J. Bijlsma, E.M. van Poecke & K. Rozemond, 'Verkeersslachtoffers: Kan de punitiviteitskloof worden gedicht?', Delikt en Delinkwent 2018, p. 12-32.
 • J. Bijlsma & G. Meynen, 'Heeft ons strafrecht de ‘verminderde’ toerekeningsvatbaarheid wel nodig?', Nederlands Juristenblad 2017, p. 262-310.
 • A.E. van Rooij, J. Bijlsma, A.E. Schilder & J.L. Smeehuijzen, 'Bestrijding van voetbalgeweld. De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd', Ars Aequi 2016, p. 809-819.
 • J. Bijlsma, 'Pathologisering van terrorisme? Over de toenemende inschakeling van gedragsdeskundigen in terrorismezaken', Ars Aequi 2016, p. 716-724.
 • J. Bijlsma, 'Stoornis en strafuitsluiting', Trema 2016/7.
 • J. Bijlsma & M.J.A. Duker, 'Rechtbank straft bewust zwaarder dan wettelijk toegestaan', Nederlands Juristenblad 2011, p. 2981-2985.
 • J. Bijlsma, 'Drank, drugs en culpa. Zelfintoxicatie en culpa in causa: Pleidooi voor een voorzienbaarheidseis', Delikt en Delinkwent 2011, p. 654-678.
 • J. Bijlsma, 'Het gelijktijdigheidsvereiste bij het opleggen van TBS. Een onderzoek naar een dubbelzinnig criterium', Delikt en Delinkwent 2010, p. 51-74.
 • J. Bijlsma, 'Herziening ten nadele: De wet hervorming herzieningsregeling en het EVRM', NJCM-bulletin: Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten 2009, p. 142-154.

Books

Book chapters

 • J. Bijlsma, E. Sikkema & W.S. de Zanger, ‘Buitengerechtelijke afdoening’, in: J.H. Crijns, E.R. Muller & R. Robroek (red.), Openbaar Ministerie. Organisatie en functioneren van het Openbaar Ministerie in Nederland, Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 179-203.
 • M.J.F. van der Wolf & J. Bijlsma, ‘Het stoornisbegrip in strafrecht en de pro justitia rapportage’, in: H.J.C. van Marle e.a. (red.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 263-276.
 • G. Meynen & J. Bijlsma, 'Culpability and accountability: the insanity defense', in: C. Garofalo & J.J. Sijtsema (red.), Clinical forensic psychology. Introductory perspectives on offending, Cham: Palgrave Macmillan 2022, p. 555-566.

Reports

Book reviews

 • J. Bijlsma, 'L. Noyon, Strafrecht en publieke opinie. Een onderzoek naar de relatie tussen de strafrechtspleging en het publiek, met bijzondere aandacht voor het Openbaar Ministerie', Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2023, p. 198-201.
 • J. Bijlsma, 'A.E. Goldberg, Blaming the addicted brain. Building bridges between criminal law and neuroscientific perspectives on addiction', Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2022, p. 262-266.
 • J. Bijlsma, 'Boekbespreking. M.M. Beukers, Over de grenzen van de stoornis (diss. Rotterdam), Rotterdam: 2017', Delikt en Delinkwent 2018, p. 585-589.

Case annotations

 • J. Bijlsma, noot bij EHRM 21 juni 2022, nr. 10425/19 (P.W. t. Oostenrijk), Sancties 2023/39.
 • J. Bijlsma, ‘Recidivegevaarlijkheid terecht buiten beschouwing bij beoordeling beveiligingsmaatregel?’, noot bij EHRM 1 juni 2021, 62819/17 en 63921/17 (Denis & Irvine t. België), EHRC updates 24 september 2021.
 • J. Bijlsma, noot bij EHRM 4 december 2018, 10211/12 en 27505/14 (Ilnseher t. Duitsland), Sancties 2020/8.

Op-eds

Blogs