Inge Tacke is afdelingshoofd van Onderwijs en Student Zaken van de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O). Zij coördineert de interne kwaliteitszorg en draagt onder andere zorg voor de communicatie vanuit de opleidingsbesturen en het voorbereiden en ondersteunen van de opleidingscommissie.