dr. I.M. (Inge) van Geijlswijk
I.M.vanGeijlswijk@uu.nl
Director of Policy
Services - Pharmacy
Hospital Pharmacist
Services - Pharmacy
Gegenereerd op 2018-09-24 03:59:19


Profile

Inge van Geijlswijk, PharmD, PhD, is hospital pharmacist and head of the Pharmacy Department of the UU Faculty Veterinary Medicine. During her work in Hospital Gelderse Vallei Ede she developed interest in antibiotics, from laboratory point of view (therapeutic drug monitoring), and from clinical point of view. While she was selected as the new head of the Pharmacy Department to attain Good Manufacturing Production certification, soon her interest was drawn to veterinary usage of antibiotics. As member of the expert panel of the Netherlands Veterinary Medicines Authority (SDa) she assists in the proces of further development of quantification tools for antimicrobial drug consumption in the Dutch husbandry. Additionally she is involved in a Working Party of the European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) to endorse this way of calculation for all European countries. Her ambitions are to promote antibiotic stewardship, ie, to stimulate awareness and education of all involved professionals and veterinary students on this topic. Goal: (renewed) appreciation of antibiotics as the Ultimate Cure, resulting in more appropriate (reduced) usage of veterinary antibiotics.

In 2011 she finished her PhD thesis on melatonin in children with sleep onset insomnia, based on research done in cooperation with Hospital Gelderse Vallei at the Pharmaceutical Sciences department of the Faculty of Science, UU.

At this moment she is in training for the registration as clinical pharmacologist in University Medical Center Utrecht.

Gegenereerd op 2018-09-24 03:59:19
Curriculum vitae

Personalia

name: van Geijlswijk

given names: Ingeborg Marianne

place and day of birth: Amsterdam, 07 mei 1965

married, children 3

 

diplomes:

juni 1983: ongedeeld VWO (Ne, Dui, Eng, Fr, Wisk, Schei, Nat, Bio); Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven

okt. 1984: propedeuse subfaculteit farmacie Fac. Wis-en Natuurk. Rijksuniversiteit Utrecht

aug. 1989: doctoraal Faculteit Farmacie Rijksuniversiteit Utrecht;

bijvak: farmacologie, functionele studies op spontaan kloppend rechteratrium van de cavia; scriptie: Quantitatieve farmacologie van beta-adrenerge farmaca

dec. 1991: apothekersexamen Faculteit Farmacie Rijksuniversiteit Utrecht

jan. 1992: Stralingshygiene niveau 3; I.R.I., Technische Universiteit Delft

juli 1996: registratie ziekenhuisapotheker; registratieonderzoek: Activity Based Costing: Logistiek onder de loep; Apotheek Academisch Ziekenhuis Rotterdam (nu Erasmus MC)

jan 2009: Proefdierkunde art 9 bevoegdheid fac Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

april 2011 promotie Thesis: Melatonin in sleepless children. Promotores: Prof Dr A.C.G Egberts (ziekenhuisapotheker), Prof Dr H. Vaarkamp (dierenarts), Dr M.G. Smits (neuroloog); faculteit Betawetenschappen, departement Farmacie, Universiteit Utrecht

expected 2017 clinical pharmacologist

 

werkkring:

dec.1991 Apotheek Sint Lucas Ziekenhuis Amsterdam, Jan Tooropstraat 164, Amsterdam

t/m juni 1992: Projectapotheker kwaliteitsbeheer laboratorium

juli 1992 Apotheek Academisch Ziekenhuis Rotterdam, Dr.Molewaterplein 40,Rotterdam

t/m april 1997: Ziekenhuisapotheker in opleiding, aandachtsgebieden laboratorium en Nucleaire Geneeskunde

feb.1998 Apotheek Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Meibergdreef 9, A’dam

t/m mrt 1998 Projectapotheker geneesmiddelformularium

april 1998 Apotheek Ziekenh.Rijnstate/Streekziekenhuis Zevenaar Wagnerlaan 55, Arnhem

t/m sept 1998 Interim hoofd ziekenhuisapotheek Zevenaar

sept 1998 Apotheek Ziekenhuis Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 10, Ede

t/m jan 2007 Ziekenhuisapotheker, staflid, trialmanagement, laboratorium, Nucleaire Geneeskunde (publicaties 4, 6-10, 12-13)

feb 2007 Apotheek faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

– heden Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht 

Director of Pharmacy department

 

Presentations Veterinary Medicine

 • One health: Reduction of antibiotic resistance in Veterinary Medicine (The Dutch success model) Faculty of Medicine Radboud University Nijmegen Research minor Epidemiology and Prevention of Infectious Diseases, September 25, 2017
 • PK/PD of antimicrobials in animals: is exposure of (intestinal) microbiome also of interest? NCOH – AMR “Something old, something new” 21 september 2017
 • The Dutch success model: gebaseerd op integratie van informatie uit systemen van veel partijen in Nederland! ALV FIDIN 15 juni 2017
 • Antimicrobiele middelen: hoe doen we het op de faculteit? GMP bijeenkomst Fac. Diergeneeskunde staf en medewerkers kliniek Gezelschapsdieren, 1 juni 2017
 • One health: Integratie van kennisdomeinen ter reductie van resistentieontwikkeling: de veterinaire aanpak (The Dutch success model) – post academic training for medical professionals NVIC “Optimale toepassing van antibiotische therapie, Actualiteit, consensus, controversen en toekomst.” 11 mei 2017
 • Infections and antibacterial therapy - continuing vocational training for pharmacy technicians 24 november 2016
 • Antimicrobial stewardship - post academic training for dairy cattle veterinarians 21 september 2016
 • Disinfectants for veterinary use, hoorzitting GezondheidsRaad, 25 januari 2016
 • Antimicrobial Stewardship and Pets (ASAP) - post academic training for veterinarians 27 june 2016
 • KNPSV beroependag 2016 Workshop Kwantificeren van antibioticagebruik, 27 februari 2016
 • Antibiotics monitoring, an introduction for mink sector, Ederveen, 3 november 2015
 • Veterinary antibiotics: formulary and farmacotherapeutic options for food producing rabbits. Stuurgroep Zicht op Gezonde konijnen 28 april 2015
 • EMA ESVAC DDDvet and DCDvet Expert Advisory Group meeting: Antimicrobial use monitoring in the Netherlands 4 march 2015
 • Hygiene and disinfection, how and when, inhoudelijke bijeenkomst LH, 29 september 2015
 • cfe Apotheek UMCU: Veterinary consumption of antibiotics, an update 8 september 2014
 • Antimicrobial drug consumption and antimicrobial resistance connected: European surveillance programs in man and animals & Dutch monitoring study in companion animals.Veterinary One-health Symposium at the EWMA Conference 2014 14 mei 2014
 • Harmonisation of antimicrobial use monitoring. SDa Symposium Reduction of antimicrobial usage in Livestock in the Netherlands and the European Union, 27 maart 2014
 • Veterinair antibiotica beleid in Nederland: hebben we nog keuze? Symposium GVS 16 november 2013
 • Veterinair antibioticabeleid bij gezelschapsdieren, Fac. Diergeneeskunde staf en medewerkers kliniek Gezelschapsdieren, 13 mei 2013
 • Antibioticamonitoring bij vleeskonijnen. Bijeenkomst LTO 7 mei 2013
 • Antibiotica formularium schaap, farmacologische en farmacotherapeutische uitdagingen; studiegroep kleine herkauwers schaap 8 april 2013
 • Antibiotica formularium geit, farmacologische en farmacotherapeutische uitdagingen; studiegroep kleine herkauwers geit 8 april 2013
 • Antibiotica formularium varken, farmacologische en farmacotherapeutische uitdagingen; KNMvD Vakgroep Gezondheidzorg Varken, 22 maart 2013
 • KNMvD nascholing geborgde rundveedierenarts, Veterinair antibioticabeleid 16 mrt 2013
 • SDA presentatie tbv Amerikaanse delegatie varkenssector 10 februari 2013
 • KNMvD nascholing geborgde rundveedierenarts, Veterinair antibioticabeleid in Nederland, okt-dec 2012 (5x)
 • Vereniging Jonge Apothekers, nascholing, Maatschappelijk belang en gevolgen van antibiotica resistentie; de relatie tussen veterinaire en humane geneeskunde: one health, 19 juni 2012
 • Antibioticagebruik in de konijnenhouderij, LTO, 17 april 2012
 • GGL voorjaarssymposium, KNMvD formularium beleid, 28 maart 2012
 • Highlights farmacotherapie 2011, Bedreiging van de volksgezondheid door veterinair antibioticagebruik in de intensieve veehouderij, 15 december 2011
 • Bijeenkomst ZOGD melkgeiten, Kwantificeren van antibioticagebruik, 30 november 2011
 • Bijeenkomst klankbordgroep SDa, Dagdoseringen en diergewichten, 25 november 2011
 • KNMvD nascholing geborgde rundveedierenarts, Veterinair antibioticagebruik in Nederland, okt-dec 2011 (5x)
 • EMA adhoc working Group, Usage of antimicrobial drugs in food producing animals, the Dutch method, 14 oktober 2011
 • EAAP 2011 Stavanger Noorwegen, Usage of antimicrobial drugs in food producing animals,31 augustus 2011
 • CBO slotconferentie van het High 5´s Doorbraakproject Medicatieoverdracht: Medicatie overdracht in de diergeneeskundige wereld. 27 januari 2011
 • Vergadering Intersectorale portefeuille diergezondheid LTO: Veterinair Antibioticagebruik monitoring: een update. 12 november 2010
 • Boerhaave cursus “Spread and threat of multidrug resistant gram negative bacteria in animals and humans”: Usage of antibiotics in food producing animals. 24 september 2010
 • Vergadering KNMvD-VGH: Veterinair antibiotica gebruik in Nederland: waarom en hoe kwa(nti/li)ficeren? 10 juni 2010
 • praktijknetwerk antibioticagebruik en registratie bij varkens: Veterinair antibioticagebruik: hoe kwantificeren? 8 april 2010
 • Project Efficiënt en transparant medicijnengebruik in de rundveehouderij Veterinair antibioticagebruik: hoe kwantificeren? 17 februari 2010
 • Taskforce antibiotica: Diergeneesmiddeldatabase, over de noodzaak ervan tbv centrale antibiotica-monitoring 19 oktober 2009
 • dierenartsen en veehouders varkenssector: Kwantificeren van antibioticagebruik, 17 september 2008
 • MRSA symposium Hygieia: Kwantificeren van antibioticagebruik, 11 november 2008
 • continu farmaceutische educatie (cfe) Apotheek UMCU: Antibioticagebruik: humaan versus veterinair, 14 april 2008
 • Vergadering werkgroep SWAB: Antibioticagebruik: humaan versus veterinair juli 2007
 • Vergadering veehouders varkenssector: Antibioticagebruik: humaan versus veterinair mei 2007
 • Vergadering dierenartsen GGL: Antibioticagebruik: humaan versus veterinair april 2007

 

Presentations/posters unrelated to veterinary medicine

 • FIGON Dutch Medicines Days, 1-2 October 2016, Poster Melatonin in children, 10 year follow-up
 • Nascholing Kindergeneeskunde 2012, Workshop slaapstoornissen, 4x 16-18 april 2012
 • FTO kinderpsychiatrie Triversum Alkmaar, referaat Melatonine bij kinderen, 3 oktober 2011
 • Minisymposium tgv promotie, Melatonine bij kinderen, 27 april 2011
 • CBO slotconferentie van het High 5´s Doorbraakproject Medicatieoverdracht: Medicatie overdracht in de diergeneeskundige wereld. 27 januari 2011
 • FIGON Dutch Medicines Days, oktober 2010, Poster Melatonin in children, a dosefinding study
 • KNPSV beroependag 2010 presentatie apotheek fD , 6 maart 2010
 • Formulariumcie in de GGZ Melatonine bij slaapstoornissen, over dosering en kinetiek, 9 sep 2009
 • cfe Apotheek UMCU: Meldos, eerste resultaten van de trial, 11 september 2008
 • KNPSV beroependag 2008 presentatie apotheek fD, 1 maart 2008

 

 

Research

Melatonine dosefinding bij kinderen, inclusie juni 2004 – maart 2007

Antibioticagebruik bij varkens (ism UU fD LBH varkensgezondheid-Leo van Leengoed, Merel Postma, vervolgonderzoek Topigs/IPG/UU) dec 2007-jun 2010

Tramadol bij honden: equivalentie onderzoek tussen IR en OD formuleringen bij gezonde proefhonden (ism UU fD Gezelschapsdieren aneaesthesiologie-Ies Akkerdaas, Manon Noordhof, Anke Loeffen) juni 2008-december 2008

Lange termijn onderzoek melatoninegebruik bij kinderen, december 2008-juni 2009 (ism Robert Mol)

Varkenswelzijn te meten met melatonine? Invloed van houderij en voedingsschema’s op endogene melatonine productie van varkens. Oktober 2009-januari 2010 (ism UU fD LBH varkensgezondheid-Arie van Nes, Maaike Pannekoek)

Carbimazol oorzalf bij katten: absorptie onderzoek bij gezonde proefkatten (ism UU fD Gezelschapsdieren endocrinologie – Hans Kooistra en UU betafaculteit dep. Farmaceutische Wetenschappen analyse, Robert van Goor, Myrthe Doeve, Maartje Mathijsen) maart 2010-heden

Antibioticagebruik bij melkvee sept 2010 – dec 2010 (ism ULP – Tine van Werven, Marloes de Rooij, Nienke van Dijk, Tjitske Boschma)

Deelname aan Netwerk groep verantwoord antibioticagebruik in de varkenshouderij vanaf 2009

Biologische beschikbaarheid van melatonine in diverse orale toedieningsvormen maart 2011- lopend (ism UMCU apotheek, Nawal Shelila, Vanessa Akrum, Annemiek Kosse)

Antibiotica monitoring in melkgeiten, vleeskonijnen en paard maart 2011- december 2011 (ism KNMvD-Hugo de Groot, Verousj Harkisoon)

Antibioticamonitoring in de gezelschapsdierenpraktijk november 2011 – juni 2012 (ism Steffie Alsters en Louska Schippers)

Metronidazol behandeling bij rhesus apen, mrt-jun 2012 (ism BPRC, Linda Labberton)

Entamoebe behandeling bij rhesus apen clioquinol door het drinkwater, aug 2013 – nov 2013 (ism BPRC, Elles te Poele)

PK/PD onderzoek naar natriumbenzoaat, natriumfenylacetaat en de combinatie in honden: Sodium benzoate and Sodium phenyl acetate: metabolism and possible treatment for CPSS related hyperammonemia in dogs (promotieonderzoek van Giora van Straten; ism Monique G.M. de Sain-van der Velden, Robert Favier, Sietske J. Mesu, Jan Rothuizen, Bart Spee, and Nanda M Verhoeven-Duif) najaar 2012 - heden

Project ondersteuning met antibioticatabel (nu DG standaard SDa)

VANTURES

www.antbioticagebruik.nl

Zicht op gezonde dieren (GD)

De Groene Belangenbehartiger BV module Medijnverbruik

Agrovision medicijnmodule

doseringslijst van de kalversector

AUV advies module VIVA antibiotica dagdosering berekening

Beerepoot medicijndoseringsmodule voor varkens (Mobipig)

 

Commissies

Infection prevention committe faculty of veterinary medicine

Hygiënecommissie faculteit Diergeneeskunde

Formulariumcommissie Herkauwers fD UU/ULP

Formulariumcommissie Vleesvee KNMvD until april 2015

Formulariumcommissie Geiten KNMvD until april 2015

Formulariumcommissie Pluimvee KNMvD until april 2015

Formulariumcommissie Konijnen KNMvD until april 2015

Formulariumcommissie Melkvee KNMvD until april 2015

 

Lidmaatschap wetenschappelijke / beroeps verenigingen

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP)

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)

Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC)

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Nederlandse vereniging voor SlaapWaak Onderzoek (NSWO)

Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKF&B)

 

Gegenereerd op 2018-09-24 03:59:19
All publications
  Articles - 2018
Jorritsma, R., van Geijlswijk, I.M. & Nielen, M. (2018). Randomized prospective trials to study effects of reduced antibiotic usage in abdominal surgery in cows. Journal of Dairy Science
  Articles - 2017
van Straten, G, de Sain - van der Velden, M.G.M., van Geijlswijk, I M, Favier, R P, Mesu, S.J., Holwerda-Loof, N E, van der Ham, M, Fieten, H, Rothuizen, J, Spee, B & Verhoeven - Duif, N.M. (2017). Saline is as effective as nitrogen scavengers for treatment of hyperammonemia. Scientific Reports, 7 (1).
  Articles - 2016
van Geijlswijk, I.M., Mesu, S.J. & Winter, E.A. (01.08.2016). Keuzemogelijkheden in de farmacotherapie - Stappenplan leidt dierenarts tot alternatief. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 141 (8), (pp. 42-43) (2 p.).
Taverne, Femke J, van Geijlswijk, Ingeborg M, Heederik, Dick J J, Wagenaar, Jaap A & Mouton, Johan W (06.09.2016). Modelling concentrations of antimicrobial drugs - comparative pharmacokinetics of cephalosporin antimicrobials and accuracy of allometric scaling in food-producing and companion animals. BMC Veterinary Research, 12.
Dorado-García, Alejandro, Mevius, Dik J, Jacobs, José J H, Van Geijlswijk, Inge M, Mouton, Johan W, Wagenaar, Jaap A & Heederik, Dick J (01.09.2016). Quantitative assessment of antimicrobial resistance in livestock during the course of a nationwide antimicrobial use reduction in the Netherlands. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 71 (12), (pp. 3607-19) (22 p.).
IJzer, J., van Zeeland, Y.R.A., Montizaan, Margriet, Egberink, H.F., König, P. & van Geijlswijk, I.M. (2016). Rabbit Hemorrhagic Disease Virus-2 (RHDV2): bij de konijnen af. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 41 (3), (pp. 24-29) (6 p.).
  Articles - 2015
Van Geijlswijk, I. M. & Heederik, D. J J (05.06.2015). Antibiotica: - Benchmarking houdt veehouder en dierenarts scherp. Pharmaceutisch Weekblad, 150 (23), (pp. 22-24) (3 p.).
Bos, Marian E H, Mevius, Dik J, Wagenaar, Jaap A, van Geijlswijk, Ingeborg M, Mouton, Johan W, Heederik, Dick J J & , (2015). Antimicrobial prescription patterns of veterinarians - introduction of a benchmarking approach. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 70 (8), (pp. 2423-5) (3 p.).
Taverne, F.J., Jacobs, J.H., Heederik, D.J.J., Mouton, J.W., Wagenaar, J.A., van Geijlswijk, I.M. & , (06.10.2015). Influence of applying different units of measurement on reporting antimicrobial consumption data for pig farms. BMC Veterinary Research, 11.
van Geijlswijk, I.M. (2015). Veel humane geneesmiddelen via cascade inzetbaar bij dieren. Pharmaceutisch Weekblad, 150 (23), (pp. 12-15) (4 p.).
  Articles - 2013
Labberton, Linda, Bakker, Jaco, Klomp, Rianne, Langermans, Jan A M & van Geijlswijk, Ingeborg M (2013). Challenges in oral administration of metronidazole dissolved in drinking water to rhesus monkeys (Macaca mulatta). Lab Animal, 42 (6), (pp. 213-6) (4 p.).
Bondt, Nico, Jensen, Vibeke Frøkjær, Puister-Jansen, Linda F & van Geijlswijk, Ingeborg M (01.01.2013). Comparing antimicrobial exposure based on sales data. Preventive Veterinary Medicine, 108 (1), (pp. 10-20) (11 p.). Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved..
Bos, M.E.H., Taverne, F.J., van Geijlswijk, I.M., Mouton, J.W., Mevius, D.J. & Heederik, D.J.J. (2013). Consumption of Antimicrobials in Pigs, Veal Calves, and Broilers in The Netherlands: Quantitative Results of Nationwide Collection of Data in 2011. PLoS One, 8 (10), (pp. e77525) (1 p.).
van Geijlswijk, I.M. (01.07.2013). Intraveneuze cytostatica voor diergeneeskundige toepassing. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 138 (7), (pp. 44-5) (2 p.).
van Geijlswijk, I.M., Alsters, Steffie & Schipper, Louska (01.09.2013). Voorschrijven van antimicrobiële middelen in de gezelschapsdierenpraktijk. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 138 (9), (pp. 26-9) (4 p.).
  Articles - 2012
van Geijlswijk, I.M. (2012). Melatonine als slaapmiddel bij jonge kinderen met het vertraagde slaapfasesyndroom. Psyfar, 7 (1), (pp. 50-54) (5 p.).
Braam, Wiebe, Keijzer, Henry, Smits, Marcel G, Maas, A., van Geijlswijk, I.M., Didden, Robert & Curfs, Leopold M G (2012). Metabolisatie problemen bij melatoninegebruik. Tijdschrift Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, 30 (3), (pp. 76-81) (6 p.).
  Articles - 2011
van Geijlswijk, I.M., Mol, R.H., Egberts, A.C.G. & Smits, M.G. (2011). Evaluation of sleep, puberty and mental health in children with long-term melatonin treatment for chronic idiopathic childhood sleep onset insomnia. Psychopharmacology, 216 (1), (pp. 111-20) (10 p.).
van Geijlswijk, I.M. (2011). Kind veilig naar dromenland met melatonine. Pharmaceutisch Weekblad, 146.
Leenen, M.A., van Geijlswijk, I.M. & Swaans, I.J.E.M. (2011). Melatonine gebruik bij kinderen met slaapproblemen. JGZ (Houten), 49, (pp. 122-25) (4 p.).
Braam, Wiebe, van Geijlswijk, I.M., Keijzer, Henry, Smits, Marcel G & Didden, Robert (2011). Melatonine onwerkzaamheid bij slow metabolisers voor CYP1A2. Psyfar, 6 (4), (pp. 36-39) (4 p.).
  Articles - 2010
van Leengoed, L.A.M.G., Postma, M., van Geijlswijk, I.M., Feitsma, H., Meijer, E., Groenland, G.J. & Mevius, D.J. (2010). [Transparentdecision making aboutantibiotichtherapy in pigs]. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 135 (7), (pp. 282-288) (7 p.).
van Geijlswijk, I.M., van der Heijden, K.B., Egberts, A.C.G., Korzilius, H.P. & Smits, M.G. (2010). Dose finding of melatonin for chronic idiopathic childhood sleep onset insomnia: an RCT. Psychopharmacology, 212 (3), (pp. 379-91) (13 p.).
Braam, W, van Geijlswijk, I, Keijzer, Henry, Smits, Marcel G, Didden, Robert & Curfs, Leopold M G (2010). Loss of response to melatonin treatment is associated with slow melatonin metabolism. Journal of Intellectual Disability Research, 54 (6), (pp. 547-55) (9 p.).
van Geijlswijk, I.M., Didden, R., van der Heijden, K.B. & Smits, M.G. (2010). Onset and stability of melatonin treatment effect in childhood sleep onset insomnia. Sleep Science, 3, (pp. 16-21) (6 p.).
van Geijlswijk, Ingeborg M, Korzilius, Hubert P L M & Smits, Marcel G (2010). The use of exogenous melatonin in delayed sleep phase disorder - a meta-analysis. Sleep, 33 (12), (pp. 1605-14) (10 p.).
  Articles - 2009
Braam, Wiebe, Smits, Marcel G, Didden, Robert, Korzilius, Hubert, Van Geijlswijk, Ingeborg M & Curfs, Leopold M G (2009). Exogenous melatonin for sleep problems in individuals with intellectual disability - a meta-analysis. Developmental Medicine and Child Neurology, 51 (5), (pp. 340-9) (10 p.).
van der Wouden, Els A, Dekkers, Angela, Kruis, Hannah M E, van Geijlswijk, Ingeborg M, Tjan, David H & Feith, Geert W (2009). Extracorporeal elimination in acute valproate intoxication. BMJ Case Reports, 2009.
van Geijlswijk, I.M., Mevius, D.J. & Puister-Jansen, L.F. (2009). Kwantificeren van veterinair antibioticagebruik. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 134, (pp. 69-73) (5 p.).
Hoebert, Michel, van der Heijden, Kristiaan B, van Geijlswijk, Ingeborg M & Smits, Marcel G (2009). Long-term follow-up of melatonin treatment in children with ADHD and chronic sleep onset insomnia. Journal of Pineal Research, 47 (1), (pp. 1-7) (7 p.).
  Articles - 2008
van Zanten, Arthur R H, Polderman, Kees H, van Geijlswijk, Ingeborg M, van der Meer, Gert Y G, Schouten, Marinus A & Girbes, Armand R J (2008). Ciprofloxacin pharmacokinetics in critically ill patients - a prospective cohort study. Journal of Critical Care, 23 (3), (pp. 422-30) (9 p.).
  Articles - 2007
Veris-van Dieren, J, Valk, L, van Geijlswijk, I, Tjan, D & van Zanten, A (2007). Coma with ECG abnormalities - consider tricyclic antidepressant intoxication. Netherlands Journal of Medicine, 65 (4), (pp. 142-6) (5 p.).
  Articles - 2006
van Geijlswijk, Ingeborg M, van Zanten, Arthur R H & van der Meer, Y Geert (2006). Reliable new high-performance liquid chromatographic method for the determination of ciprofloxacin in human serum. Therapeutic Drug Monitoring, 28 (2), (pp. 278-81) (4 p.).
  Articles - 2005
van Geijlswijk, I.M., Dujardin, B.C.G. & Smits, M.G. (2005). De klok gelijkzetten. Medisch Contact, 60, (pp. 1259-61) (3 p.).
  Articles - 2004
van Geijlswijk, I.M., Gudde, T.W. & Croone , H (2004). Aripiprazol (Abilify). Pharmaceutisch Weekblad, 139, (pp. 765-69) (5 p.).
Camenzind, Edoardo, Bakker, Willem H, Reijs, Ambroos, Righetti, Alberto, van Geijlswijk, Ingeborg M, Boersma, Eric, Foley, David, Krenning, Eric P, Roelandt, Jos R T C & Serruys, Patrick W (2004). Site-specific intracoronary delivery of octreotide in humans - a pharmacokinetic study to determine dose-efficacy in restenosis prevention. Journal of Cardiovascular Pharmacology, 43 (1), (pp. 133-9) (7 p.).
  Articles - 1997
Camenzind, E, Bakker, W H, Reijs, A, van Geijlswijk, I M, Boersma, E, Kutryk, M J, Krenning, E P, Roelandt, J R & Serruys, P W (01.07.1997). Site-specific intracoronary heparin delivery in humans after balloon angioplasty. A radioisotopic assessment of regional pharmacokinetics. Circulation, 96 (1), (pp. 154-65) (12 p.).
Camenzind, E, Bakker, W H, Reijs, A, van Geijlswijk, I M, Foley, D, Krenning, E P, Roelandt, J R & Serruys, P W (1997). Site-specific intravascular administration of drugs - history of a method applicable in humans. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis, 41 (3), (pp. 342-7) (6 p.).
  Articles - 1996
van Geijlswijk, I.M. (1996). Activity based costing: logistiek onder de loep. Ziekenhuisfarmacie, 12, (pp. 163-165) (3 p.).
  Book parts / chapters - 2012
van Geijlswijk, I.M., Bondt, N., Puister-Jansen, L.F. & Mevius, D.J. (2012). Use of Veterinary Antibacterial Agents in Europe and the United States. In P.L. Keen & M.H.M.M. Montfors (Eds.), Antimicrobial Resistance in the Environment (pp. 539-549) (11 p.). Wiley.
  Articles in volumes / proceedings - 2010
Meijer, E., van Leengoed, L.A.M.G., van Geijlswijk, I.M., Groenland, G.J., Feitsma, H. & Mevius, D.J. (2010). Use of antibiotics varies in Dutch pig nucleus herds. Proceedings of the 21st International Pig Veterinary Society Congress (pp. 946) (1 p.).
  Paper - 2014
Bakker, Jaco, Klomp, Rianne, te Poele, E.E.M., Langermans, Jan, A. & van Geijlswijk, I.M. (2014). Challenges in oral administration of clioquinol dispersed in gel to pair-housed rhesus monkeys (Macaca mulatta). (7 p.). Proc. Int. Conf. Dis. Zoo Wild Anim. 2014; 19- 25.
  Abstract - 2017
Theelen, M.J.P., Heederik, D.J.J., Mouton, J.W., Wagenaar, J.A. & van Geijlswijk, I.M. (2017). Antimicrobial drug use in horses in the Netherlands: 2012-2014 - (EVC Voorjaarsdagen 2017).
Broens, E.M., Kluytmans, J.A.J.W., Weterings, E., Theelen, M.J.P., van Geijlswijk, I.M. & Wagenaar, J.A. (2017). Successful MRSA eradication in a horse and its owner (ECCMID 2017). (1 p.).
  Doctoral thesis 2 (Research NOT UU / Graduation UU) - 2011
van Geijlswijk, I.M. (27.04.2011). Melatonin in sleepless children : everything has a rhythm?. (152 p.).

 

 

^ top
Gegenereerd op 2018-09-24 03:59:19

Completed projects

Project:
ASAP - Antimicrobial Stewardship And Pets 01.11.2014 to 30.11.2017
General project description

In Nederland is de afgelopen jaren bij landbouwhuisdieren een aanzienlijke reductie in het antibioticumgebruik gerealiseerd. Bij gezelschapsdieren is er minder aandacht voor dit probleem geweest, ondanks het feit dat  overdracht van (multiresistente) bacteriën tussen deze dieren en hun baasjes aannemelijk is door het nauwe contact dat zij hebben. Onderzoek toont aan dat er bij honden en katten relatief veel 3e keuze middelen gebruikt worden, terwijl dit antibiotica zijn die juist met grote terughoudendheid gebruikt zouden moeten worden.


Welke overwegingen maakt een dierenarts bij de beslissing wel of geen antibiotica te gebruiken? En waar loopt een dierenarts tegenaan bij deze beslissing? Dit project beoogt antwoorden op deze vragen te krijgen en zal een programma ontwikkelen ter bevordering van verantwoord antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren. Dit programma zal getest en geëvalueerd worden in 40 praktijken, waarna een plan voor grootschalige implementatie ontwikkeld zal worden.


 
Role Researcher Funding
External funding: ZonMW programma AMR
Project members UU
External project members:
 • Jan Prins
 • Tjerk Bosje
 • Marlies Hulscher
 • Merel Langelaar
Gegenereerd op 2018-09-24 03:59:19

Master Veterinary Medicine

Management and Societal Responsibility of the Veterinarian (MMVD) 1 and 2

Lifestock pharmacotherapy-evaluation (LH blok 7)

Lifestock External internship Evaluation/feedback day Pharmacy and Food Safety Authority (LH blok 6)

Gegenereerd op 2018-09-24 03:59:19
Additional functions and activities

Member of expert group Netherlands Veterinary Medicines Institute SDa

ESVAC DDDvet and DCDvet units Expert Advisory Group member

Medical Research Ethics Committee (MREC) UMCU hospital pharmacist member

Gegenereerd op 2018-09-24 03:59:19
Full name
dr. I.M. van Geijlswijk Contact details
Jeannette Donker-Voetgebouw

Yalelaan 106
Room 0.012
3584 CM  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 2066
Phone number (department) +31 30 253 1598
Availability
Mo Tue Wed Thu Fr
Morning
Afternoon
Gegenereerd op 2018-09-24 03:59:19
Last updated 10.06.2018