Ancillary activities

  • Chair | Denktank Vereenvoudigde schadeafhandeling | ANWB, VvV en slachtofferhulp Nederland | Remunerated (Utrecht University)
  • Vice-president | KNAW | Remunerated (Utrecht University)
  • Docent | Aan vakgenoten in de advocatuur en rechterlijke macht | Diverse (o.a. CPO) | Remunerated (Utrecht University)
  • Medewerker | Wolters Kluwer | Not remunerated
  • Raadsheer-plaatsvervanger | Hof Den Bosch | Hof Den Bosch | Remunerated (Utrecht University)
  • Member | KNAW | Not remunerated
  • Member | KHMW | Not remunerated
  • Chair | Stichting Ars Aequi | Not remunerated
  • Member | Commissie Wetenschappelijke Integriteit | UU | Not remunerated