Prof. mr. Ivo Giesen
i.giesen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-18 02:50:51


Chair
Professor of Private Law Research Director Utrecht School of Law
Date of appointment 01.08.2004
Inaugural lecture date 09.11.2005
Profile

My job is to find (legal) solutions to today's societal problems using the law (torts, civil procedure) in a creative amnner while taking in inpsiration from elsewhere (empircial legal studies, law & psychology, etc) to cross traditional barriers, if needed.

From February 2013 until March 2017 I was program director of UCALL, the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, a multidimensional research team focussing on the shifting boundaries of liability rules, both within the domains of public law as well as private law.

Since April 2014 I am Reseach Director and member of the board of Utrecht School of Law

 

Strategic themes / Focus areas
Involved in the following study programme(s)
Scientific expertise

Het lustrum van ULC Studievereniging Sirius

A source of inspiration for my inaugural lecture

Rhodes Law Faculty, Grahamstown, South Africa, where I was Vising professor in 2008
Gegenereerd op 2018-08-18 02:50:51
Curriculum vitae Download PDF

Ivo Giesen (1972) is Professor of Private Law at the Molengraaff Institute for Private Law since 2004. He wrote his PhD under supervision of Maurits Barendrecht at the University of Tilburg on ‘Bewijs en aansprakelijkheid’ (Den Haag 2001). During that time he also worked part time as paralegal at De Brauw Blackstone Westbroek in The Hague. After defending his thesis, he worked at the University of Tilburg as both postgraduate and senior lecturer. Since 2006, Ivo Giesen also serves as honorary deputy justice in the Court of Appeal at ‘s-Hertogenbosch.  

His current research interests include the (multidisciplinary) study of Tort Law, Civil Procedure, Adjudication and Administration of Justice, and the areas of law related to these subjects. His inaugural lecture at Utrecht University, for instance, combined elements of tort law and civil procedure with comparative law and psychological insights. In the last years, he wrote well received studies for the Dutch Lawyers Society (NJV, 2007) and for the Society for Private Law (VBR, 2008), and was Visiting Professor at Rhodes University, Grahamstown, South Africa. Giesen holds several ediorial positions and was elected as member of the Royal Dutch Academy of Sciences (KNAW) in 2010 and as member of the Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in 2017. In 2012 he was chosen as Utrecht University's 'Teacher of the Year'. In the early months of 2017, he is visiting teacher for the Global Law Program at Leuven University, Belgium.

Gegenereerd op 2018-08-18 02:50:51

 

Key publications

Giesen, I., de Jong, E.R. & Overheul, A.M. (23.01.2018). How Dutch Tort Law Responds to Risks. In Matthew Dyson (Eds.), Regulating Risks through Private Law (pp. 165-193) (29 p.). Cambridge: Intersentia.

Crijns, Jan H., Giesen, I. & Voermans, Wim (15.07.2018). A traditional lawyer's perspective on the importance of ELS for legal scholarship. In Willem H. van Boom, Pieter Desmet & Peter Mascini (Eds.), Empirical Legal Research in Action (pp. 227-262) (36 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

van Boom, Willem & Giesen, I. (25.05.2018). Tien jaar civilologie: hoe ver staan de luiken open?. In J. Baeck (Eds.), Privaatrecht in actie! (pp. 13-46) (34 p.). Brugge: Die Keure.

van Dongen, E.G.D. & Giesen, I. (15.04.2018). Het Kelderluik-arrest: van niet zo revolutionair naar niet meer weg te denken. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 179 (2), (pp. 67-78) (12 p.).

Giesen, I. & Ortlep, R. (15.04.2017). De prejudiciele vraagprocedure in het bestuursrecht: een mogelijk succesverhaal?. Trema (4), (pp. 135-145) (11 p.).

Giesen, I., Kristen, F.G.H., de Jong, E.R., Warren, C.J.D., Sikkema, E., Overheul, A.M., Nijs, de, A.S. & Vytopil, A.L. (31.08.2016). De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad - Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht. (432 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Rijnhout, R., Giesen, I., van Aken, M.A.G. & van Hoof, J.T.C. (15.10.2016). Agressie van jeugdige voetballers en de rol van het recht: kennis en (on)begrip van de (spel)regels empirisch getoetst. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2016 (5), (pp. 171-179) (9 p.).

Giesen, I., Kool, R.S.B. & Kristen, F.G.H. (25.06.2015). The Dutch crush on compensating victims. In Matthew Dyson (Eds.), Comparing Tort and Crime - LeEarning from across and within Legal Systems (pp. 316-366) (51 p.). Cambridge: Cambridge University Press.

Giesen, I. (04.12.2015). Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 1. Beginselen van burgerlijk procesrecht. (532 p.). Deventer: Wolters Kluwer.

Giesen, Ivo (23.01.2015). The Use and Incorporation of Extralegal Insights in Legal Reasoning. Utrecht Law Review, 11 (1), (pp. 1-18) (18 p.).

Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken. (321 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Giesen, Ivo (2014). Herstel als er (juridisch) geen schade is: ‘integriteitsschade’. In E.C. Huijsmans & M. van der Weij (Eds.), Schade en Herstel (pp. 43-68 en 115-122). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.

Giesen, I. & Maes, K. (2014). Omgaan met bewijsnood bij de vaststelling van het causaal verband in geval van verzuimde informatieplichten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 27, (pp. 219-232) (14 p.).

Giesen, Ivo (2014). Aansprakelijkheid voor inadequate publieke beveiliging door private actoren. In I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 81-114). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Kool, Renée, Heblij, Marnix, van Uhm, Daan, Orvini, L., Loeve, C.R.R. & Giesen, Ivo (2014). Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter - Een verkennend dossieronderzoek. (61 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).

van Boom, W.H., Giesen, I. & Verheij, A.J. (2013). Capita Civologie. Handboek empirie en privaatrecht. (1198 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Giesen, I. (2013). Het incorporeren van extrajuridische inzichten in het privaatrechtelijke debat. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken (pp. 217-231) (15 p.). Deventer: Kluwer.

Giesen, I. & van Kampen, S.S. (2013). Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor de Hoge Raad. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 1, (pp. 1-16) (16 p.).

All publications
  2018 - Articles
Giesen, I. (20.06.2018). (Zelf)Regulering van en in het privaatrecht: op zoek naar een 'ReL'?. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (5), (pp. 135-138) (4 p.).
van Dongen, E.G.D. & Giesen, I. (15.04.2018). Het Kelderluik-arrest: van niet zo revolutionair naar niet meer weg te denken. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 179 (2), (pp. 67-78) (12 p.).
de Jong, E.R., Faure, M.G., Giesen, I. & Mascini, Peter (28.03.2018). Judge-made risk regulation and tort law: an introduction. European Journal of Risk Regulation, 9 (1), (pp. 6-13) (8 p.).
Engelhard, E.F.D., Giesen, I. & van Schaick, A.C. (30.01.2018). Nieuwe schadesoorten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (1), (pp. 1-3) (3 p.).
  2018 - Book parts / chapters
Crijns, Jan H., Giesen, I. & Voermans, Wim (15.07.2018). A traditional lawyer's perspective on the importance of ELS for legal scholarship. In Willem H. van Boom, Pieter Desmet & Peter Mascini (Eds.), Empirical Legal Research in Action (pp. 227-262) (36 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Giesen, I. (10.05.2018). Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht op de drempel van 2017. In Marc Kruithof (Eds.), Inzichten in actueel aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. ICAV II (pp. 241-272) (32 p.). Antwerpen: Intersentia.
Giesen, I., de Jong, E.R. & Overheul, A.M. (23.01.2018). How Dutch Tort Law Responds to Risks. In Matthew Dyson (Eds.), Regulating Risks through Private Law (pp. 165-193) (29 p.). Cambridge: Intersentia.
Giesen, I. & Rijnhout, R. (01.04.2018). The Netherlands. In Marta Infantino & Eleni Zervogianni (Eds.), Causation in European Tort Law (pp. 170-174;209-211;234-235;261-265;289-290;313-316;345;371-372;398-400;417-418;436-438;457-460;482-484;508-9;528-530;550-2;575-7) (51 p.). Cambridge UP.
van Boom, Willem & Giesen, I. (25.05.2018). Tien jaar civilologie: hoe ver staan de luiken open?. In J. Baeck (Eds.), Privaatrecht in actie! (pp. 13-46) (34 p.). Brugge: Die Keure.
  2018 - Websites / portals
  2018 - Special issue
de Jong, E.R., Faure, M.G., Giesen, I. & Mascini, Peter (01.03.2018). Jude-made Risk Regulation and Tort Law. European Journal of Risk Regulation, 9 (1), (pp. 6-98) (93 p.).
  2018 - Workshop, seminar, course
Giesen, I. (20.04.2018) Participant Legal Systems for the 21st Century: Markets and Fairness Utrecht (20.04.2018) Organiser
Giesen, I. (20.04.2018) Participant Legal Systems for the 21st Century: Markets and Fairness Utrecht (20.04.2018) Chair
  2018 - Editorial activity
Giesen, I. (15.06.2018) Editorial board member Tijdschrift voor privaatrecht (Journal)
  2018 - Invited talk
Giesen, I. (26.02.2018) Invited speaker Claimcultuur Utrecht (26.02.2018) Claimcultuur: een inleiding
Giesen, I. (25.01.2018) Invited speaker weten is nog geen doen: en hoe nu verder? Utrecht (25.01.2018) De juridische angle aan het 'doenvermogen' van de WRR
Giesen, I. (25.05.2018) Invited speaker Inzicht in Privaatrecht Den Haag (25.05.2018) Het privaatrecht als instrument in het publieke domein
Giesen, I. (22.02.2018) Invited speaker Afscheid Mr. M. Bouwes van het Ministerie van Justitie & Veiligheid Den Haag (22.02.2018) Wetgeving en regulering van en in het privaatrecht: op zoek naar een ‘ReL’?
  2017 - Articles
Giesen, I. & Ortlep, R. (15.04.2017). De prejudiciele vraagprocedure in het bestuursrecht: een mogelijk succesverhaal?. Trema (4), (pp. 135-145) (11 p.).
Giesen, I. (20.07.2017). Greenworld en QNOW: staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak. Overheid en Aansprakelijkheid, 17 (2), (pp. 71-80) (10 p.).
Giesen, I. (15.05.2017). Ingehaald door de geschiedenis... tijdloze vragen voor de toekomst: historisch onrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2017 (5), (pp. 245-247) (3 p.).
  2017 - Book parts / chapters
Giesen, I. & Rijnhout, R. (30.11.2017). Changing the Causation Requirement and Its Impact on Companies Faced with Tort Claims. In Harold Koster, Frans Pennings & Catalin Rusu (Eds.), Essyas on Private & BUsiness Law - A Tribute to Professor Adriaan Dorresteijn (pp. 83-105) (23 p.). The Hague: Eleven international publishing.
Giesen, I., de Jong, E.R. & Muslat, Tarik (15.02.2017). The State of the Art of Product Liability in the Netherlands. In H-J Kullmann, B. Pfister, K. Stohr & G. Spindler (Eds.), Produzentenhaftung (Ergänzbares Handbuch) (pp. 1-86) (86 p.). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH and Co Berlin.
Giesen, I. (15.06.2017). Voetangels en klemmen in het ‘letselschadebewijsrecht’. Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld (LSA bundel Vol. 28) - LSA bundel Vol. 28 (pp. 45-64) (20 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2017 - Websites / portals
Giesen, I. (2017). Anticiperen op de stelplicht: voetangels en klemmen in het ‘letselschadebewijsrecht’.
Giesen, I. (15.08.2017). Greenworld en QNOW.
Giesen, I. (15.05.2017). Ingehaald door de geschiedenis... tijdloze vragen voor de toekomst: historisch onrecht.
Giesen, I. & Ortlep, R. (2017). Naar een prejudiciele vraagprocedure in het bestuursrecht?.
  2017 - Conference
Giesen, I. (16.11.2017) Chair De Letselschade Raadsdag 2017 Zeist (16.11.2017)
Giesen, I. (24.11.2017) Chair ius commune conference 2017 Utrecht (23.11.2017 - 24.11.2017)
Giesen, I. (23.11.2017) Organiser ius commune conference 2017 Utrecht (23.11.2017 - 24.11.2017)
  2017 - Invited talk
Giesen, I. (25.09.2017) Invited speaker A Career in Legal Academia: what (not) to do?
Giesen, I. (24.08.2017) Invited speaker kennedy van der laan Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht van 2015 tot nu
Giesen, I. (16.10.2017) Invited speaker NetLaw Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht van 2015 tot nu
Giesen, I. (13.10.2017) Invited speaker Dirkzwager Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht van 2015 tot nu
Giesen, I. (17.11.2017) Invited speaker Houthoff Buruma Advocaten De confirmation bias en hindsight bias in de civiele rechtspraktijk
  2016 - Articles
Giesen, I. (15.04.2016). Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters revisited: de Hoge Raad wijst af!. Aansprakelijkheid verzekering en schade (2), (pp. 74-76) (3 p.).
Rijnhout, R., Giesen, I., van Aken, M.A.G. & van Hoof, J.T.C. (15.10.2016). Agressie van jeugdige voetballers en de rol van het recht: kennis en (on)begrip van de (spel)regels empirisch getoetst. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2016 (5), (pp. 171-179) (9 p.).
Giesen, I. (15.11.2016). De ‘Yuridisering’ van Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (9), (pp. 269-270) (2 p.).
Giesen, I. (15.01.2016). De civielrechtelijke sanctionering van schendingen van de beginselen van burgerlijk procesrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (1), (pp. 1-3) (3 p.).
Giesen, I. & de Jong, E.R. (15.12.2016). Een succesverhaal voor rechtsvorming, rechtseenheid en rechtszekerheid: de Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (10), (pp. 312-322) (11 p.).
  2016 - Books
Giesen, I., Kristen, F.G.H., de Jong, E.R., Warren, C.J.D., Sikkema, E., Overheul, A.M., Nijs, de, A.S. & Vytopil, A.L. (31.08.2016). De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad - Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht. (432 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Enneking, L.F.H., Kristen, F.G.H., Pijl, K.C.I., Waterbolk, T.A., Emaus, J.M., Hiel, M.F.J., Giesen, I. & Schaap, A.L.M. (07.07.2016). Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van zaken van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles. (708 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Book parts / chapters
Giesen, I. & Overheul, A.M. (15.05.2016). Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand. In R. Graaf, de, T. Keijzer, C. Kluiver, de & M. Samadi (Eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad (pp. 185-205) (21 p.). Nijmegen: Ars Aqui Libri.
Giesen, I. (03.04.2016). Van Tilburg via Wenen naar Oslo: de Oslo Principles en de impact van ‘softe’ reguleringsinitiatieven in het aansprakelijkheidsrecht. In Ton Hartlief & Michael Faure (Eds.), De Spier bundel - De agenda van het aansprakelijkheidsrecht (pp. 35-49) (15 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2016 - Websites / portals
Giesen, I. (02.02.2016). Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters revisited: de Hoge Raad wijst af!.
Giesen, I. (06.12.2016). De ‘Yuridisering’ van Nederland.
Giesen, I. (09.02.2016). De civielrechtelijke sanctionering van schendingen van de beginselen van burgerlijk procesrecht.
Giesen, I. (22.03.2016). De Oslo Principles: zijn de gevaren van ‘climate change’ juridisch te redresseren?.
Giesen, I. & de Jong, E.R. (01.11.2016). De Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een succesverhaal.
Giesen, I. & Ortlep, R. (22.12.2016). Het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht - Een rechtsgeleerde, vakgebiedoverstijgende dialoog naar aanleiding van een op een wankel politiek koord balancerend rapport.
Giesen, I., Ortlep, R. & Van der Linden, Tess (21.06.2016). Rechtsvorming door feitenrechters: vooralsnog meer vragen dan antwoorden.
Giesen, I. (10.06.2016). The Great Divide: Facts versus Values.
  2016 - Lectures
I. Giesen (20.06.2016) Cursus ‘Beroepsaansprakelijkheid voor informatieverzuimen: bewijs van zorgplichtschending, causaal verband en (de ontbrekende) eigen schuld van de cliënt’ voor Dirkzwager Advocaten te Arnhem op 20 juni 2016
I. Giesen (17.11.2016) Dagvoorzitter en debatleider tijdens de Letselschade Raadsdag, georganiseerd door de Letselschaderaad op 17 november 2016 te Amersfoort
I. Giesen (15.02.2016) Dagvoorzitter van het symposium ‘Familievermogens’ van het Molengraaff Dispuut op 15 februari 2016 te Utrecht
I. Giesen (16.11.2016) Dagvoorzitter van het symposium ‘Law & Innovation’ van het Molengraaff Dispuut op 16 november 2016 te Utrecht
I. Giesen (12.12.2016) Discussiebijeenkomst met de civiele sectie van Hof Den Haag over ‘Beginselen van Burgerlijk procesrecht’ op 12 december 2016, te Den Haag
I. Giesen (14.04.2016) Gastlezing ‘De aansprakelijkheid van advocaten voor informatieverzuimen’
I. Giesen (14.04.2016) Gastlezing ‘De aansprakelijkheid van advocaten voor informatieverzuimen’
I. Giesen (10.03.2016) Het Hof gewogen. Bespreking van de gecasseerde arresten van het Hof Den Bosch, gehouden te Den Bosch, 10 maart 2016 (met S.E. Bartels)
I. Giesen (20.05.2016) Referent bij het Montaigne-seminar ter ere van Professor Tom R. Tyler over ‘The Fact-Value Gap’
I. Giesen (13.12.2016) Referent tijdens de conferentie ‘Empircal Legal Scholarship: heden en horizon’ op 13 december te Den Haag
  2015 - Articles
Giesen, I. (25.03.2015). Een constitutioneel Hof in Nederland? Zuid-Afrika en wrongful life als voorbeeld. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 32 (3), (pp. 65-66) (2 p.).
Giesen, I. & Hondius, E.H. (15.09.2015). In Memoriam Hans Nieuwenhuis (1944-2015). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 32 (7), (pp. 203-205) (3 p.).
Giesen, I. (21.08.2015). Punitive Damages: bestraffend en dus een criminal charge, maar wat dan?. Aansprakelijkheid verzekering en schade (4), (pp. 145-146) (2 p.).
Giesen, I. & Overheul, Marlou (15.10.2015). Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand. Ars aequi, 2015 (10), (pp. 825-834) (10 p.).
Giesen, Ivo (23.01.2015). The Use and Incorporation of Extralegal Insights in Legal Reasoning. Utrecht Law Review, 11 (1), (pp. 1-18) (18 p.).
  2015 - Books
Giesen, I. (04.12.2015). Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 1. Beginselen van burgerlijk procesrecht. (532 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2015 - Book parts / chapters
Giesen, I. & de Kezel, E.N.F.M. (30.04.2015). Product Liability: the Development in the Netherlands. In Hans Josef Kullmann, Bernhard Pfister, Kalrheinz Stohr & Gerald Spindler (Eds.), Produzentenhaftung - Erganzbares Handbuch zur gesamten Produkthaftpflicht fur die juritische praxis (pp. 1-32) (32 p.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Giesen, I., Kool, R.S.B. & Kristen, F.G.H. (25.06.2015). The Dutch crush on compensating victims. In Matthew Dyson (Eds.), Comparing Tort and Crime - LeEarning from across and within Legal Systems (pp. 316-366) (51 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2015 - Television or radio appearances
I. Giesen (27.08.2015) Klimaatzaak: hoger beroep of niet?
  2015 - Websites / portals
  2015 - Lectures
I. Giesen (05.11.2015) De ‘Civilologie’ en ‘de Jonge Advocaat’ ?Over psychologie, juridische beslissingen en ‘T-shaped lawyers’
I. Giesen (19.11.2015) De ‘Civilologie’ en de advocatuur Over psychologie, juridische beslissingen en ‘T-shaped lawyers’
I. Giesen (08.10.2015) Letselschade Raadsdag
I. Giesen (27.11.2015) Workshop 'Evidence in Liability & Insurance Law: Trap or Trump?'
  2014 - Articles
Giesen, I. (2014). De Hoge Raad versus de wetgever: wie hoedt het privaatrecht?. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 26, (pp. 217-218) (2 p.).
Giesen, Ivo & Kristen, François (2014). Liability, Responsibility and Accountability: Crossing borders. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 1-13) (13 p.).
Giesen, I. & Maes, K. (2014). Omgaan met bewijsnood bij de vaststelling van het causaal verband in geval van verzuimde informatieplichten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 27, (pp. 219-232) (14 p.).
Rijnhout, R., Giesen, I., Nell, M.L. & Lentz, L.R. (2014). Verplichte communicatie en zorgplichten: de wisselwerking tussen wetgever en de pensioenpraktijk. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 (7025), (pp. 626-638) (12 p.).
  2014 - Books
Kool, Renée, Heblij, Marnix, van Uhm, Daan, Orvini, L., Loeve, C.R.R. & Giesen, Ivo (2014). Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter - Een verkennend dossieronderzoek. (61 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Book parts / chapters
Giesen, Ivo (2014). Aansprakelijkheid voor inadequate publieke beveiliging door private actoren. In I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 81-114). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, Ivo (2014). Herstel als er (juridisch) geen schade is: ‘integriteitsschade’. In E.C. Huijsmans & M. van der Weij (Eds.), Schade en Herstel (pp. 43-68 en 115-122). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Publiek wordt privaat: een tussenstand in zeven vragen. In Ivo Giesen, Jessy Emaus & Liesbeth Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 307-321). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, Ivo (2014). Recht en andere disciplines: het incorporeren van extrajuridische inzichten in het privaatrechtelijke debat. In M.S. Groenhuijsen (Eds.), Recht in geding (pp. 243-257) (15 p.). Den Haag: Bju.
Emaus, Jessy, Enneking, Liesbeth & Giesen, Ivo (2014). Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij privatisering van publieke taken: een aanzet tot debat. In Ivo Giesen, Jessy Emaus & Liesbeth Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 17-34) (18 p.). Boom Juridische Uitgevers.
Engelhard, Esther & Giesen, Ivo (2014). Veronderstellingen over de gronden voor aansprakelijkheid - Van Maanen revisited. In G-R. de Groot (Eds.), Kritiek op recht - Liber Amicorum Gerrit van Maanen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht (pp. 85-108) (24 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Book editorship
Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken. (321 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Websites / portals
Giesen, I. (08.04.2014). De Hoge Raad versus de wetgever: wie hoedt het aansprakelijkheidsrecht?.
  2013 - Articles
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).
Giesen, I., Rijnhout, R. & Enneking, L.F.H. (2013). Een ontmoeting tussen psychologie en aansprakelijkheidsrecht: het anchoring effect. Ars aequi, 12, (pp. 904-905) (2 p.).
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Nawoord. Nederlands Juristenblad, 20, (pp. 1334) (1 p.).
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Op weg naar een nieuwe wrakingsprocedure: meer legitimiteit en minder oneigenlijk gebruik. Nederlands Juristenblad, 8, (pp. 466-476) (11 p.).
Giesen, I. & van Kampen, S.S. (2013). Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor de Hoge Raad. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 1, (pp. 1-16) (16 p.).
Giesen, I. (2013). Towards a Ius Commune 3.0?!. Maastricht journal of European and comparative law, 20 (2), (pp. 159-167) (9 p.).
  2013 - Book parts / chapters
Verheij, A.J., van Boom, W.H. & Giesen, I. (2013). Afsluitende opmerkingen. In W.H van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 1179-1198) (20 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2013). Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 485-516) (32 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Enneking, L.F.H., Giesen, I. & Rijnhout, R. (2013). Bewijswaardering en psychologische inzichten. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 1017-1085) (69 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Dijck, G., van Gestel, R., Giesen, I. & Hammerstein, F. (2013). Een terugblik op een vooruitziende blik. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken (pp. 235-254) (20 p.). Deventer: Kluwer.
Giesen, I. (2013). Het incorporeren van extrajuridische inzichten in het privaatrechtelijke debat. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken (pp. 217-231) (15 p.). Deventer: Kluwer.
van Boom, W.H., Giesen, I. & Verheij, A.J. (2013). Inleiding: een handboek voor de civiloloog-privatist. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 1-24) (24 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Dijck, G., van Gestel, R., Giesen, I. & Hammerstein, F. (2013). Voorwoord. Een gewaarschuwd mens. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken (pp. 5-6) (2 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Book editorship
van Boom, W.H., Giesen, I. & Verheij, A.J. (2013). Capita Civologie. Handboek empirie en privaatrecht. (1198 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Dijck, G., van Gestel, R., Giesen, I. & Hammerstein, F. (2013). Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken. (254 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Websites / portals
  2013 - Lectures
I. Giesen (14.06.2013) ‘Immuniteiten’
I. Giesen (03.07.2013) ‘Prezi (voorstellen van Ucall(ers)) en introductie van het thema’
I. Giesen (22.03.2013) ‘Rechterlijke beslissingen en (een) psychologische valkuil(en)’
I. Giesen (03.07.2013) Dagvoorzitter
I. Giesen (20.02.2013) Dagvoorzitter
I. Giesen (18.09.2013) Dagvoorzitter
I. Giesen (25.09.2013) Dagvoorzitter / Moderator
I. Giesen (19.10.2013) Dagvoorzitter en debatleider
I. Giesen (22.11.2013) Dagvoorzitter en debatleider tijdens de Letselschade Raadsdag ‘Beroepseer en lef in de praktijk’, georganiseerd door de Letselschaderaad (m.m.v. Universiteit Utrecht)
I. Giesen (24.01.2013) Het Hof gewogen
I. Giesen (04.10.2013) Key note speaker for the Legal Reasoning conference
I. Giesen (25.09.2013) Mede-Organisator van het KNAW minisymposium ‘De zelfredzame burger in de ‘doe-democratie’’ binnen het ‘Burgerschap 3.0’-project
I. Giesen (10.06.2013) Recht en Sociale Wetenschappen: hoe maken we de vertaalslag?
I. Giesen (22.10.2013) Voordracht ‘Amerikaanse toestanden?!’
I. Giesen (02.12.2013) Voorzitter van de ochtendsessie van het UCALL Seminar ‘The Civil Recourse Model’ ter ere van Prof. A Duff
  2012 - Articles
Giesen, I. (2012). ‘Als’ bestaat niet…. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 4, (pp. 119-120) (2 p.).
van Gestel, R.A., Giesen, I. & van Boom, W.H. (2012). Een landelijk Centrum voor Methodologie en Empirische Rechtsbeoefening. Nederlands Juristenblad, 29, (pp. 2032-2035) (4 p.).
Giesen, I. (2012). Hoog tijd voor fundamentele herbezinning. in de serie 'als ik...' (Mr. mei 2012)
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2012). Innovaties in de (civiele) rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 15, (pp. 1023-1030) (8 p.).
Giesen, I. (05.03.2012). interview: 'Wel gepassioneerd, maar geen toneelstuk’. DUB
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2012). Nawoord. Nederlands Juristenblad, 23, (pp. 1584) (1 p.).
Giesen, I. (2012). Proportionaliteit in de klimaatdiscussie. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, (pp. 383-384) (2 p.).
Giesen, I. (2012). Recht op veilige werkplek. over veiligheid winkelpersoneel (AD 3 sept. 2012)
Giesen, I. (27.03.2012). start prijs voor meest 'opmerkelijke rechtenstudent'. DUB
Giesen, I. (2012). The LAW of Holland. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, (pp. 47-48) (2 p.).
Giesen, I. (2012). The Use and Influence of Comparative Law in ‘Wrongful Life’ Cases. Utrecht Law Review, 8 (2), (pp. 35-54) (20 p.).
  2012 - Books
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H., de Kezel, E.N.F.M., van Lent, L. & Willemsen, P.A. (2012). De wrakingsprocedure. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure. (178 p.). Den Haag: SDU.
  2012 - Book parts / chapters
Giesen, I. & Engelhard, E.F.D. (2012). Arzthaftung in den Niederlanden. In B.A. Koch (Eds.), Arzthaftung in Europa. Ausgewählte Rechtsordnungen im Vergleich (pp. 195-238) (44 p.). Berlijn: ABW-Wissenschaftsverlag.
Giesen, I. (2012). Attribution, Legal Causation and Preventive Effects: On Causal Imputation from a Psychological Perspective and its Possible Consequences for the Preventive Effects of Tort Law. In R. Giard (Eds.), Judicial Decision Making in Civil Law, Civilology Series, Vol. 4 (pp. 23-48) (26 p.). Den Haag: Eleven Publishing.
Giesen, I., van Boom, W.H. & Smit, M. (2012). Civilologie en de vaart der privaatrechtelijke volkeren. In W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit (Eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, Civilologie Serie, Vol. 3 (pp. 197-213) (17 p.). Den Haag: Bju.
Giesen, I., van Boom, W.H. & Smit, M. (2012). Inleiding. In W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit (Eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, Civilologie Serie, Vol. 3 (pp. 1-5) (5 p.). Den Haag: Bju.
Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2012). Liability for Loss of Housekeeping in Dutch Law. In K. Oliphant (Eds.), Loss of Housekeeping Capacity (pp. 147-183) (37 p.). Berlijn: De Gruyter.
Giesen, I. & Engelhard, E.F.D. (2012). The Impact of Institutions and Professions in the Netherlands. In P. Mitchell (Eds.), The Impact of Institutions and Professions on Legal Development (pp. 142-168) (27 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2012). The Netherlands. In K. Oliphant & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law 2011 (pp. 444-479) (36 p.). Berlin: De Gruyter.
  2012 - Lectures
I. Giesen (08.11.2012) Dagvoorzitter
I. Giesen (09.11.2012) Inleiding en opening voor It’s all in the family
  2011 - Articles
Giesen, I. (2011). (Dis)Proportionele duidelijkheid. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 4, (pp. 149-150) (2 p.).
Giesen, I. (2011). Beter burgerlijk recht door keuzes op metaniveau en via beter burgerlijk procesrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 8, (pp. 434-438) (5 p.).
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2011). De toegankelijkheid van de rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 15, (pp. 952-960) (9 p.).
Giesen, I. (2011). De vragende feitenrechter?. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2, (pp. 61-62) (2 p.).
Giesen, I. (2011). Recht en .. psychologie: over de waarde die psychologische inzichten voor de civilist kunnen hebben. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6912, (pp. 1065-1074) (10 p.).
Giesen, I. & Rijnhout, R. (2011). Rechterlijke ‘ongehoorzaamheid’ en wetgevende zijpaden: gaat de wal het schip van de shock- en affectieschade keren?. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6870, (pp. 35-37) (3 p.).
Giesen, I. (15.03.2011). Vrijwaren DNB symbolisch. FD
  2011 - Books
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak. (316 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2011 - Book parts / chapters
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). De Hoge Raad in 2025. Hoe ver zijn we onderweg. In A.M. Hol, I. Giesen & F. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 291-304) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2011). Medical Negligence in The Netherlands. In B.A. Koch (Eds.), Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions (pp. 361-410) (50 p.). Berlin/Boston: De Gruyter.
Giesen, I. (2011). Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: onbedoelde neveneffecten op de positie en taak van de Hoge Raad. In A.M. Hol, I. Giesen & F.G.H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025 (pp. 51-70) (20 p.). Den Haag: Bju.
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2011). The Netherlands. In H. Koziol & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law 2010 (pp. 403-437) (35 p.). Berlin: De Gruyter.
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2011). The Netherlands. In K. Oliphant & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law. Basic Texts (pp. 165-182) (18 p.). Wenen: Jan Sramek Verlag.
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). Voorwoord. In A.M. Hol, I. Giesen & F.G.H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 5-6) (2 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2010 - Articles
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2010). De ketens van en binnen de Nederlandse rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 2010 (15), (pp. 963-971) (9 p.).
Giesen, I. (2010). Effectieve rechtsbescherming en causaliteit. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2010, (pp. 127-128) (2 p.).
Giesen, I. & Franken, A. Ch. H. (2010). Het voorzorgsbeginsel: over nieuwe en onzekere risico's. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2010 (5), (pp. 155-156) (2 p.).
Giesen, I. (2010). Interventie bij het preadvies ‘Humane biotechnologie en recht, in: Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Onbekend GW, (pp. 68) (1 p.).
Giesen, I., van Boom, W.H. & Ogus, A (2010). The Power of Injunctive Relief. Maastricht journal of European and comparative law, 2010 (1), (pp. 2-9) (8 p.).
Giesen, I. (2010). Vooraf: constitutionele toetsing in Nederland: jeugdig elan op klassiek terrein. Nederlands Juristenblad, (pp. 2741) (1 p.).
  2010 - Book parts / chapters
Giesen, I. (2010). Sommige procespartijen zijn ‘more equal than others’. De macht van de tabaksindustrie en de Nederlandse rechtspleging. In N Doornbos (Eds.), Rechtspraak van buiten. Liber Amicorum Prof. dr. J.F. Bruinsma (pp. 19-28) (10 p.). Deventer: Kluwer.
Giesen, I. (2010). The development of products liability in the Netherlands. In S Whittaker (Eds.), The Development of Product liability (pp. 152-191) (40 p.). Cambridge: Cambridge: University Press.
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2010). The Netherlands. In H. Koziol & B.C. Steininger (Eds.), European Tort Law 2009 (pp. 426-460) (35 p.). Berlijn: DeGruyter.
  2009 - Articles
Giesen, I. (2009). Handhaven met een toefje psychologie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6817 (2009), (pp. 845-847) (2 p.).
Giesen, I. (2009). Of Wrongful Birth, Wrongful Life, Comparative Law and the Politics of Tort Law Systems. THRHR, 72 (2009), (pp. 257-273) (16 p.).
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2009). Toegang tot de rechtspleging anno 2008. Nederlands Juristenblad, 14 (2009), (pp. 892-900) (8 p.).
  2009 - Books
van Dam, C.C., Giesen, I., de Kezel, E.N.F.M. & du Perron, C.E. (2009). Financieel toezicht en aansprakelijkheid in international verband. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse financiële toezichthouders bezien vanuit de internationale dimensie. (201 p.). Amstelveen: Delex.
Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Mahé, C.B.P. & Schaub, M.Y. (2009). Handhaving van en door het privaatrecht, Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving. (329 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Book parts / chapters
Giesen, I. (2009). De aantrekkingskracht van Loreley. Over de opkomst en ondergang (?) van de ‘omkeringsregel’. In T. Hartlief & S.D. Lindenbergh (Eds.), Tien pennenstreken over personenschade. LSA lustrum bundel (pp. 69-86) (17 p.). Den Haag: Vermande/SDU.
Giesen, I. (2009). Handhaving in, via, door en met het privaatrecht: waar staan we nu?. In E.F.D. Engelhard (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 307-329) (22 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2009). The Burden of Proof and other Procedural Devices in Tort Law. In H. Kozoil & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law 2008 (pp. 49-67) (18 p.). Wien/New York: Springer.
  2009 - Reports
Giesen, I., Noordegraaf, M., Kristen, F.G.H. & de Kezel, E.N.F.M. (2009). Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. (97 p.). Utrecht: politieregio Utrecht.
Noordegraaf, M., Giesen, I., van der Meulen, M.J., de Kezel, E.N.F.M. & van Leeuwen, D. (2009). Geweld tegen gezagsdragers: Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. (74 p.). Utrecht: USBO.
  2008 - Articles
Giesen, I. & Klaming, L. (2008). Access to Justice: The Quality of the Procedure. TISCO Working Paper Series on Civil Law and Conflict Resolution Systems, 002 (2008).
Giesen, I. (2008). Causaliteit en toerekening naar redelijkheid: geduld is, en blijft, een schone zaak.. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6762 (2008), (pp. 563-565) (2 p.).
Giesen, I. (2008). De normstellende rol van de Hoge Raad in het aansprakelijkheidsrecht. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 3 (2008), (pp. 111-111) (1 p.).
Giesen, I. (2008). De omgang met en handhaving van “meervoudigheid van maatschappelijke normstelsels”: een analyse van recente rechtspraak. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6772 (2008), (pp. 785-792) (7 p.).
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2008). Nieuwe fundamenten voor de Nederlandse rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 16 (2008), (pp. 989-997) (8 p.).
Giesen, I. & Lindenbergh, S.D. (2008). PETL: Epiloog. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 5 (2008), (pp. 228-229) (2 p.).
Giesen, I. (2008). Smartengeld aan de thermometer. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 5 (2008), (pp. 228-229) (2 p.).
  2008 - Books
Bijl, M.C., Giesen, I., Kruisinga, S.A. & Struycken, T.H.D. (2008). 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien. (310 p.). Den Haag: Boom Jurididsche uitgevers.
Giesen, I., van Boom, W.H. & Verheij, A.J. (2008). Gedrag en Privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken. (616 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. & Tjong Tjin Tai, T.F.E. (2008). Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht. Een rechtsgeleerde dialoog, Preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht. (136 p.). Deventer: Kluwer.
  2008 - Book parts / chapters
Giesen, I., Verheij, A.J. & van Boom, W.H. (2008). Afsluitende observaties. In I. Giesen, A.J. Verheij & W.H. van Boom (Eds.), Gedrag en Privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (pp. 601-611) (10 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2008). Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en Privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (pp. 181-208) (19 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2008). De ‘multidimensionale’ rechtswetenschap van en na Molengraaff. In M. Bijl (Eds.), 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 29-43) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I., van Boom, W.H. & Verheij, A.J. (2008). Gedrag en Privaatrecht: inleiding en verantwoording. Gedrag en Privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (pp. 19-48) (29 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2008). Inleidingen en Antwoorden op de referenties en interventies bij het preadvies ‘Alternatieve regelgeving in privaatrechtelijke verhoudingen’. Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging, 137e jaargang/2007-2, Alternatieve regelgeving. Verslag van de op 8 juni 2007 te Haarlem gehouden algemene vergadering (pp. 1-13) (13 p.). Deventer: Kluwer.
Giesen, I. & Schelhaas, H.N. (2008). Samenwerking bij rechtsvorming. De instelling van een Periodiek Overleg van Rechts¬vormers (POR). In W.M.T. Keukens & M.C.A. Nieuwenhuizen (Eds.), Raad & Daad. Over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad (pp. 131-154) (33 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2007 - Articles
Giesen, I. (2007). De rol van de rechter bij massaschade: maatwerk of partijautonomie. Nederlands Juristenblad, 2007 (41), (pp. 2613-2614) (1 p.).
Giesen, I. & Lindenbergh, S.D. (2007). Europese beginselen als bron van inspiratie. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2007 (2), (pp. 47-47) (1 p.).
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2007). Kwaliteitsbevordering in de rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 2007 (13), (pp. 784-793) (9 p.).
Giesen, I. & Emaus, J.M. (2007). Limitering van aansprakelijkheid in het personenvervoer in het licht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Verkeersrecht, 11, (pp. 369-375) (6 p.).
Giesen, I. (2007). Onderzoekende arbiters wraken? Meer helderheid dankzij het instrument van de cassatie in het belang der wet. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6722), (pp. 735-739) (4 p.).
Giesen, I. (2007). PETL: de 'Europese' omkering van bewijslast. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2007 (6), (pp. 271-276) (5 p.).
van Dam, C.C., Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2007). Third Party Losses in A Comparative Perspective. Utrecht Law Review, 3 (2).
  2007 - Books
Giesen, I. (2007). Alternatieve regelgeving en privaatrecht, Monografieën Privaatrecht Deel 8. (178 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Book parts / chapters
Giesen, I. (2007). Alternatieve regelgeving in privaatrechtelijke verhoudingen. In W.J. Witteveen, I. Giesen & J.L. de Wijkerslooth (Eds.), Alternatieve regelgeving. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 137e jaargang/2007-I (pp. 67-168) (102 p.). Deventer: Kluwer.
Giesen, I. & van Boom, W.H. (2007). The Netherlands. In B. Winiger, H. Koziol, A.B. Koch & R. Zimmermann (Eds.), Essential Cases on Natural Causation. Digest of European Tort Law (pp. 1-20) (20 p.). Wien: Springer.
Bartels, S.E. & Giesen, I. (2007). The Principles of European Law on Service Contracts: the Rules on Medical Treatment in a Futur Europe compared to the rules in the Netherlands. In K. Boele-Woelki & F.W Grosheide (Eds.), The Future of European Contract Law, Liber Amicorum E.H. Hondius (pp. 169-181) (13 p.). The Hague: Kluwer Law International.
  2007 - Book reviews
Giesen, I. (2007). Boekbespreking: Cees van Dam. Rechtsgeleerdheid Magazine Themis, 2007, (pp. 219-222) (4 p.).
  2006 - Articles
Giesen, I. (2006). ‘Balans’-lezen. Reflecteren over sanctionering en zelfregulering naar aanleiding van het Eindrapport van de commissie Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 4, (pp. 103-109) (7 p.).
Giesen, I. & van Maanen, G.E. (2006). Civielrechtelijke aansprakelijkheid van toezichthouders, geen immuniteit! (rubriek van twee kanten). Rechtsgeleerdheid Magazine Themis, 2, (pp. 65) (1 p.).
Giesen, I. (2006). De argumenten voor of tegen aansprakelijkheid van toezichthouders. Referentie bij het preadvies van prof. mr. A.A. van Rossum, Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging. 135e jaargang/2005-II, Verslag van de op 10 juni 2005 te Den Haag gehouden algemene vergadering over. Toezicht, (pp. 19-24) (6 p.).
Giesen, I. (2006). De psychologie achter de waarschuwing: Handle with care!. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 1, (pp. 3-8) (6 p.).
Giesen, I. (2006). Golvende rechtsontwikkeling. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 1, (pp. 1) (1 p.).
Giesen, I. (2006). Proportioneel vermogensrecht: deining aan de Haagse kust. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6680, (pp. 645-646) (2 p.).
Giesen, I. & Schelhaas, H.N. (2006). Samenwerking bij rechtsvorming. De instelling van een Periodiek Overleg van Rechtsvormers (POR). Ars aequi, 3, (pp. 159-172) (14 p.).
Giesen, I. (2006). Stilstand en voortgang in de rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 9, (pp. 518-526) (9 p.).
  2006 - Book parts / chapters
Giesen, I., Barendrecht, M. & Mulder, J. (2006). How to Measure the Price and Quality of Access to Justice?. SSRN Working Paper for the HIIL Project ‘Measuring Access to Justice in a Globalising World
Bartels, S.E. & Giesen, I. (2006). Wisseling van de wacht in standaardrechtspraak. Aan de hand van Haviltex, Fox en het Bloemendaalse slooppand. In M. De Cock Bunning, J. Brinkhof & E.H. Hondius (Eds.), Internationaal contracteren, feestbundel voor Willem Grosheide (pp. 59-71) (13 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2006 - Reports
Bartels, S.E. & Giesen, I. (2006). Kamerstukken II, 2005-2006, 30 212, nr. 47 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer; extern juridisch advies over aansprakelijkheid als gevolg van wettelijke plicht tot uitoefenen koopoptie). (8 p.). Unknown Publisher.
  2005 - Articles
Giesen, I. (2005). De donkere kamer van Vranken. Nederlands Juristenblad, 36, (pp. 1889-1890) (1 p.).
Giesen, I. (2005). Fundamentale ontwikkelingen in de rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 9, (pp. 471-477) (7 p.).
Giesen, I. (2005). Geen huisje zo heilig of er past wel een sloophamer bij. Nederlands Juristenblad, 42, (pp. 2200-2201) (1 p.).
Giesen, I. (2005). Lessen uit de Delta. Nederlands Juristenblad, 1, (pp. 14) (1 p.).
Giesen, I. (2005). Mediation in Nederland, Belgie en Europa. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2, (pp. 32-33) (2 p.).
  2005 - Books
Giesen, I. (2005). Toezicht en aansprakelijkheid. Een rechtvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden. (251 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Inaugural speech
Giesen, I. (2005). Handle with care! De waarschuwingsplicht in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. (97 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgeverij, Oratie UU.
  2005 - Annotations
Giesen, I. (25.11.2005). NJ 2009, , ().
  2004 - Articles
van Boom, W.H. & Giesen, I. (2004). Van Nederlands naar 'Europees' onrechtmatige daadsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2004 (10), (pp. 515-523) (9 p.).
  0 - Television or radio appearances
I. Giesen () 'Ivo Giesen beste docent UU'
I. Giesen () over aansprakelijkheid bij overval
  0 - Lectures
I. Giesen () ‘Invited Speaker’ on ‘The Netherlands’ voor ‘The 10th Annual European Tort Law Conference’, april 2011
I. Giesen () Key note lecture ‘Towards a Ius Commune 3.0?’ 29-30 november 2012
I. Giesen () Spreker, mede-organisator en verzorger van de closing statement (met W.H. van Boom)

In the past years Ivo Giesen has been conducting research in the areas of tort law, civil procedure and adjudication. After his Ph.D. thesis on the burden of proof in liability law (Giesen 2001 and other publications) he worked on a NWO funded project (SaRO) on standardisation of damages, leading to several publications (Giesen, Kamminga, Barendrecht 2001), while subsequently receiving a NWO research grant (PPS) to work on a book on the liability of supervisors. This project was finished in 2005. In between projects on governmental liability, products liability, adjudication and on private rulemaking were conducted with others (Barendrecht/Giesen c.s. 2002; Giesen/Loos 2002; Vranken/Giesen 2003; Vranken/Giesen 2004). Giesen' inaugural lecture at Utrecht University (2005) combines elements of tort law and civil procedure with comparative law and psychological insights. More recent articles and projects are listed on this site. 

^ top
Gegenereerd op 2018-08-18 02:50:53

In my research I try to find (legal) solutions to today's societal problems using the law (torts, civil procedure) in a creative amnner while taking in inpsiration from elsewhere (empircial legal studies, law & psychology, etc) to cross traditional barriers, if needed. As of 2013 I am a member (formerly program director) of UCALL, the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, a multidimensional research team focussing on the shifting boundaries of liability rules, both within the domains of public law as well as private law.

Completed projects

Project:
Duties of care of Dutch business enterprises with respect to international corporate social responsibility 01.12.2014 to 18.12.2015
General project description

Sneakers, fuel, coffee, smartphones. Many of (the commodities for) our daily products are being produced abroad. Sometimes this takes place under conditions, which in the Netherlands we would consider unacceptable. This raises ethical, political and legal questions. What is the scope of the social responsibility of the Western society-based internationally operating business enterprises that have these products manufactured in less developed countries, often at low cost, and put them on the
market here? Are they under an obligation to prevent their own activities, or those of their local subsidiaries or suppliers, to cause damage to people and the planet in the host States involved? And if such damage does arise, under what circumstances can these internationally operating business enterprises be held liable for this before courts in their Western society home States?


This report explores in what way and to what extent a duty of care of Dutch business enterprises with regard to international corporate social responsibility has been laid down or applied in Dutch legislation and/or case law, and to what extent the present state of affairs relates to both the UN Guiding Principles and the state of affairs in our neighbouring countries. This study was carried out by researchers of the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), commissioned by the Research and Documentation Centre (WODC), at the request of the Directorate for Legislation and Legal Affairs of the Ministry of Security & Justice and the Directorate Legal Affairs of the Ministry of Foreign Affairs. Pursuant to the commission, the study describes the legal status quo and does not contain any recommendations.

 
Role Researcher Funding
External funding: This study was commissioned by the Research and Documentation Centre (WODC), at the request of the Dutch Ministries of Foreign Affairs and Security & Justice
Project members UU
External project members:
  • Kinanya Pijl
  • Marjosse Hiel
Project:
Violent behaviour among young people on the football field 01.05.2014 to 31.10.2015
General project description

This interdisciplinary research project investigates how violence among young people in amateur football arises and can be prevented and non-violent interaction stimulated. It will focus on the tension between the need to safeguard sport as a site where young people can freely express and assert themselves and the need to provide a safe and inclusive environment for all participants. Specifically, the project asks what the effects of person-environment transactions, the role of gender performances, notions of competition and the workings of peer pressure, social norms and legal rules are on the behaviour of young footballers. Using a mixed methods approach, the project will develop an integrated multi-level analysis of violent behaviour among young people in amateur football clubs. The first of its kind, this innovative project will produce novel interdisciplinary insights into violence in amateur football and the key mechanisms that cause or impede it. The project will also produce important new knowledge and evidence that can inform the government objective of fostering a safer sporting climate and enhance the capacity of the community sport sector to promote the development of prosocial behaviours, skills and identities in children and adolescents. The research has an excellent potential for future external funding.

 
Role Researcher Funding
Utrecht University: UU Strategic Theme Dynamics of Youth
Project members UU
External project members:
  • prof.dr. Ramon Spaaij
Project:
Tort and Crime 15.07.2013 to 01.07.2014
General project description
 
Role Project Leader & Researcher Funding
Other
Project members UU
Project:
Grant proposal 'Burgerschap 3.0 – Naar een integrale visie op de rol van de burger in de 21e eeuw' 01.08.2012 to 30.09.2012
General project description

Grant proposal for the 'Open Grenzen' subsidy scheme of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

 
Role Researcher Funding
Other grant (government funding): Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (UU)
Project members UU
Project:
De wrakingsprocedure 01.01.2012 to 30.06.2012
General project description

Comparative legal research into the possibilities for review of the Dutch procedure on disqualification of judges


http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Researchmemoranda/Documents/RM-2012-5.pdf

 
Role Researcher Funding
External funding: Dutch Council for the Judiciary
Project members UU
Project:
Violence against policemen 01.01.2009 to 21.12.2009
General project description
 
Role Researcher Funding
External funding
Project members UU

In the past years I have been conducting research in the areas of tort law, civil procedure and adjudication. After my Ph.D. thesis on the burden of proof in liability law (2001) I worked on a NWO funded project (SaRO) on standardisation of damages, leading to several publications (Giesen, Kamminga, Barendrecht 2001), while subsequently receiving a NWO research grant (PPS) to work on a book on the liability of supervisors. This project was finished in 2005 (Giesen 2005a). My inaugural lecture at Utrecht University (Giesen 2005b) combines elements of tort law and civil procedure with comparative law and psychological insights. In 2007, I’ve been working on self-regulation in private law relationships for the Dutch association of lawyers (NJV) in the form of a so-called pre-advies (Giesen 2007). Liability of regulatory authorities was next on the agenda, along with a 'preadvies' on proportional liability (Giesen & Tjong Tjin Tai 2008) and an edited volume on a more empirical appproach to private law (Van Boom, Giesen & Verheij 2008; a second, more extensive edition appeared in 2013) and one on the future role of the Dutch Supreme Court (Hol, Giesen & Kristen 2011).

Gegenereerd op 2018-08-18 02:50:54

I teach several courses, such as Civil Procedure and Liability Law.

Gegenereerd op 2018-08-18 02:50:54
Additional functions and activities

Ivo Giesen is redacteur (geweest) van diverse juridische tijschriften (Ars Aequi; TvP, AV&S, TCR, Utrecht Law Review, NTBR), en als medewerker verbonden aan het NJB. Momenteel is hij hoofdredacteur van NTBR. Hij was preadviseur voor de Nederlandse Juristen-Vereniging en de Vereniging voor Burgerlijk recht in 2007, resp. 2008. Hij maakte deel uit van de evaluatiecommissie Bft (2008-2009). Sinds juli 2009 is hij lid van de Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak. Per april 2010 is hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (Afdeling Letterkunde, sectie Rechtswetenschappen) en in 2017 trad hij toe als lid tot de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Sinds 2006 is hij tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch. Hij doceert bovendien regelmatig aan vakgenoten in de advocatuur en rechterlijke macht (via in-company trainingen, Grotius opleiding, en PAO's) en aan universiteiten in het buitenland (o.a. Zuid-Afrika 2008; Leuven 2017).

Gegenereerd op 2018-08-18 02:50:54
Full name
Prof. mr. I. Giesen Contact details
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT
The Netherlands


Fax +31 (030) 253 72 03
Availability
Mo Tue Wed Thu Fr
Morning
Afternoon
Gegenereerd op 2018-08-18 02:50:54
Last updated 13.08.2018