Dr. Inge Claringbould

Associate Professor
Sport Matters
Sport and Society
+31 30 253 5197
i.e.c.claringbould@uu.nl

Onderwijsactiviteiten

* 2014- heden: Wetenschapsfilosofie, een onderdeel van het bachelorprogramma van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap

*2007 -heden: Management van Diversiteit in Sport, onderdeel van het masterprogramma van de opleiding Sportbeleid en Sportmanagement

2012-2018: Onderzoek: Denken en doen, een vak waarin nadruk ligt op het verbinden van theoretische perspectieven met het doen van empirisch onderzoek.

* 2005 – 2012: Canon Sportbeleid en Sportmanagement, een vak waarin boeken over thema’s als Civil Society, ongelijkheid en betekenisgeving in (sport-)organisaties worden besproken.

* 2005 – 2012: Capita Selecta, in dit onderdeel krijgen studenten literatuur en onderzoeksvaardigheden voor gevorderden aangeboden, ter voorbereiding op hun afstudeeronderzoek voor de opleiding Sportbeleid en Sportmanagement

* 2005- heden: Begeleiding van scripties in diverse masteropleidingen binnen USBO

* 2005- heden: Studie- en stagebegeleiding van studenten in het masterprogramma van de opleiding Sportbeleid en Sportmanagement

 

Gerelateerde activiteiten

2008- heden: co-promotie van diverse onderzoekers

2007- heden: programmacoordinator van het masterprogramma van de opleiding Sportbeleid en Sportmanagement.

2007- 2015: voorzitter van de Opleidingscommissie Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

2004- 2019: begeleiding junior docenten bij het behalen van hun Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) aan de Universiteit van Utrecht.

Involved in the following study programme(s)
Involved in the following course(s)