Dr. Inge Claringbould

Associate Professor
Sport Matters
Sport and Society
+31 30 253 5197
i.e.c.claringbould@uu.nl

 

Publications

2024

Scholarly publications

Claringbould, I., & Geldof, P. (2024). Institutional heteronormativity in Dutch sport clubs. In P. Markula, & A. Knoppers (Eds.), Research handbook on Gender and Diversity in Sport Management (pp. 137-150). Cheltenham/Edward Elgar.

2023

Professional publications

Claringbould, I. (2023). Voetbalclubs vatbaar voor (criminele) ondermijning. Sport & Strategie, 17(5), 17.
Claringbould, I., & Stevens, V. (2023). Grensoverschrijdend gedrag bij sporters met een beperking. Sport & Strategie, 17(2), 16-17.
Claringbould, I. (2023). Een sluipend proces: Een studie naar de institutionele context van (crimineel) ondermijnend gedrag in het voetbal. Utrecht University. https://www.uu.nl/nieuws/ondermijnend-gedrag-in-het-amateurvoetbal-een-sluipend-proces
Loyens, K., Claringbould, I., & Täuber, S. (2023). Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over aard, voedingsbodem en aanpak? Tijdschrift Conflicthantering, 2023(2), 72-76. Article 43.

2022

Scholarly publications

Loyens, K. M., Claringbould, I. E. C., Heres, L., & van Eekeren, F. J. A. (2022). The social construction of integrity: A qualitative case study in Dutch football. Sport in Society, 25(9), 1714–1733. https://doi.org/10.1080/17430437.2021.1877661

Professional publications

Claringbould, I. (2022). Heldere regels kunnen ook juist vertroebelen. Sport & Strategie, 16(6), 17.
Claringbould, I., & Geldof, P. (2022). Homofobe opmerkingen als sjablooon in het taalgebruik van sportverenigingen. Sport & Strategie, 16(2), 17.
Claringbould, I., Stevens, V., & Van Lindert, C. (2022). Grensoverschrijdend gedrag bij sporters met een beperking. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/429089/Rapportage_GOG_bij_sporters_met_een_beperking_def.pdf?sequence=1

2021

Scholarly publications

Claringbould, I., Knoppers, A., & Spaaij, R. (2021). Feminist Perspectives on Good Governance in Sport: It is the Care that Guides the Doing. In A. Geeraert, & F. V. Eekeren (Eds.), Good Governance in Sport: Critical Reflections (pp. 56-70). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003172833-5
Knoppers, A., Spaaij, R., & Claringbould, I. (2021). Discursive resistance to gender diversity in sport governance: sport as a unique field? International Journal of Sport Policy and Politics, 13(3), 517-529. https://doi.org/10.1080/19406940.2021.1915848

2019

Scholarly publications

Claringbould, I. E. C., & Van Liere, M. (2019). The Netherlands: transformations but still a great deal to be done. In A. Elling, J. Hovden, & A. Knoppers (Eds.), Gender Diversity in European Sport Governance (pp. 94). Routledge.

2018

Professional publications

Claringbould, I. E. C. (2018). Schendingen van Integriteit: Bestraffen of Bespreken? Sport & Strategie, 12(1), 18-21.
Claringbould, I. E. C., Heres, L., Loyens, K. M., van Romondt Vis, P. J. C., Müller, E., Vorstenbosch, J. M. G., & van Eekeren, F. J. A. (2018). 'Zo is het voor niemand leuk': Een vergelijkend casusonderzoek naar de sociale constructie van integriteit in het Nederlands voetbal. Utrecht School of Governance. https://www.researchgate.net/publication/330578774_'Zo_is_het_voor_niemand_leuk'_Een_vergelijkend_casusonderzoek_naar_de_sociale_constructie_van_integriteit_in_het_Nederlands_voetbal

Popularising publications

Van Liere, M., & Claringbould, I. E. C. (2018). Sportbesturen zijn nog altijd mannenbolwerken. De harde cijfers en meerwaarde van diversiteit in sportbesturen. . Sport, bestuur & management, 20(2), 12-15.

2017

Scholarly publications

Claringbould, I. E. C. (2017). Hurdles to Overcome: The construction of gender in Olympic Sport Federeations . Paper presented at Gender & Sport, Vienna, Austria.
Claringbould, I. E. C., Spaaij, R. F. J., & Vermeulen, J. (2017). 'Ik vond het gewoon grappig eigenlijk': Grensoverschrijdend gedrag op het voetbalveld. Vrijetijdstudies, 35(2), 23-35.
van Amsterdam, N., Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2017). Bodies Matter: Professional Bodies and Embodiment in Institutional Sport Contexts. Journal of Sport and Social Issues, 41(4), 335-353. https://doi.org/10.1177/0193723517708904

Professional publications

Van Impelen, J. (Author), Claringbould, I. E. C. (Author), & Van Lindert, C. (Author). (2017). De sportaccommodatie nader verkend: over de belemmering die sporters met een beperking tegen komen op het gebied van toegankelijkheid. Web publication/site, Online magazine SportknowhowXL.
Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2017). Regimes van genderongelijkheid in voetbal. In M. Prange, & M. Oosterbaan (Eds.), Vrouwenvoetbal in Nederland: Spiegel en katlysator van maatschappelijke verandering (pp. 139). Klement/Atria.

Popularising publications

Van Impelen, J. (Author), Claringbould, I. E. C. (Author), & Van Lindert, C. (Author). (2017). De sportaccommodatie nader verkend: over de belemmeringen die sporters met een beperking tegenkomen op het gebied van toegankelijkheid.. Web publication/site, Online magazine SportknowhowXL. https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/column-xl/item/110705/de-sportaccommodatie-nader-verkend-over-de-belemmeringen-die-sporters-met-een-beperking-tegenkomen-op-het-gebied-van-toegankelijkheid

2016

Scholarly publications

Adriaanse, J. A., & Claringbould, I. (2016). Gender equality in sport leadership: From the Brighton Declaration to the Sydney Scoreboard. International Review for the Sociology of Sport, 51(5), 547-566. https://doi.org/10.1177/1012690214548493
Jacobs, F., Claringbould, I., & Knoppers, A. (2016). Becoming a 'good coach'. Sport, Education and Society. https://doi.org/10.1080/13573322.2014.927756

2015

Scholarly publications

Knoppers, A., Claringbould, I., & Dortants, M. (2015). Discursive managerial practices of diversity and homogeneity. Journal of Gender Studies, 24(3), 259-274. https://doi.org/10.1080/09589236.2013.833086
Claringbould, I. E. C., & Adriaanse, J. (2015). Silver Cups Versus Ice Creams: Parental Involvement With the Construction of Gender in the Field of Their Son’s Soccer. Sociology of Sport Journal, 32, 201-219. https://doi.org/10.1123/ssj.2014-0070

2014

Scholarly publications

Claringbould, I. (2014). Van nature? Een onderzoek naar de manier waarop gender een rol speelt in de betrokkenheid van ouders bij hun voetballende zoon. Vrijetijdstudies, 32(2), 7-18.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/305782/VanNatureClaringbould.pdf?sequence=1
Claringbould, I. (2014). Bookreview: Pfister, G. & Sisjord, M.K. (Eds.). Gender and sport. Changes and challenges. Munster: Waxmann. In: European Journal for Sport and Society, 11, 89-92. European Journal for Sport and Society, 11(1), 89-92.

Other output

van Amsterdam, N., Claringbould, I., Halfman, J., & Vermeulen, J. (2014). Performing the Playground. Paper presented at The 31st Standing Conference on Organizational Symbolism, Warsaw.
Claringbould, I., van Amsterdam, N., Vermeulen, J., & Halfman, J. (2014). Challenging Landscapes in Sport and Science. Paper presented at EASS, European Association for Sociology of Sport Conference, Cordoba.

2013

Scholarly publications

Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2013). Understanding the lack of gender equity in leadership positions in (sport) organizations. In P. Leisink, P. Boselie, M. van Bottenburg, & D. M. Hosking (Eds.), Managing Social Issues: A public values perspective. (pp. 162-179). Edward Elgar Publishing.

Professional publications

Claringbould, I. E. C. (2013). De rol van ouders bij het tegengaan van agressie en geweld in sport. Sport, bestuur & management, 4, 16-17.

Other output

Claringbould, I. E. C. (2013). Winning isn’t everything, it's the only thing. Ideals of winning in amateur (youth) sport in the Netherlands.Paper.. Paper presented at Play the Game 2013, Aarhus.
Knoppers, A. E., Claringbould, I. E. C., & Dortants, M. (2013). Management of diversity in sport organizations: Interrogating the discourse. Paper.. Paper presented at The annual conference of the North American Society for Sport Management, Austin, TX.
Claringbould, I. E. C. (2013). Silver cups versus ice creams:Parental involvement with the construction of gender in the field of their son's soccer. Paper.. Paper presented at EASS, European Association for Sociology of Sport Conference, Cordoba.
Claringbould, I. E. C. (2013). Controleren versus ondersteunen. Een onderzoek naar hoe ouders gender onderscheid maken in waardeoriëntaties.Paper.. Paper presented at Dag van het Sportonderzoek, Eindhoven.

2012

Scholarly publications

Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2012). Paradoxical practices of gender in sport-related organizations. Journal of Sport Management, 3, 27-42.
van Amsterdam, N., Knoppers, A. E., Claringbould, I. E. C., & Jongmans, M. J. (2012). It's just the way it is…" or not?" How physical education teachers categorize and normalize differences. Gender and Education, 24(7), 783-798.

Professional publications

Claringbould, I. E. C. (2012). Acceptatie van homo's in de sport door bewustwording hetero's. Sport Knowhow XL.
Claringbould, I. E. C. (2012). De (re)productie van genderongelijkheid in sportfuncties. Raffia, 21(3), 12-15.

Other output

Claringbould, I. E. C. (2012). Heteronormativity in (LGBT) Sport events and the (non) visibility of diversity. Paper. Paper presented at EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sports of the Council of Europe) & EGLSF (European Gay & Lesbian Sport Federation) Congress: United against homophobia in sport, Utrecht.
Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2012). Young athletes becoming disciplined: Exploring the experiences of young athletes with their coach. Paper. Paper presented at North American Society for Sport Management, Seattle.
Knoppers, A. E., Claringbould, I. E. C., & Dortants, M. F. T. (2012). Practicing homogeneity by constructing difference. Paper. Paper presented at Annual conference of the North American Society for Management, Seattle.
Knoppers, A. E., Claringbould, I. E. C., & Dortants, M. F. T. (2012). Interrogating the discourse of management of diversity. Paper. Paper presented at Annual conference of the North American Society for Sport Sociology, New Orleans.
Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2012). A kaleidoscopic view of the underrepresentation of women in leadership positions in (sport) organizations. Paper. Paper presented at World Congress of Sociology of Sport, Glasgow, UK.
Claringbould, I. E. C. (2012). Diversiteit in sportorganisaties. Paper. Paper presented at Dag van het Sportonderzoek, Den Haag.

2011

Scholarly publications

van Amsterdam, N., Knoppers, A. E., Claringbould, I. E. C., & Jongmans, M. J. (2011). A picture is worth a thousand words. Constructing (non-)atheletic bodies. Journal of Youth Studies, (www.tandfonline.com/doi/agbs/10.1080/13676261.2011.643233), 1-17. https://doi.org/10.1080/13676261.2011.643233
Claringbould, I. E. C. (2011). Sport is geen kinderspel. Een onderzoek naar de betrokkenheid van volwassenen bij jeugdsport in sportverenigingen. Arko Sports Media/ Mulier Instituut.

Professional publications

Claringbould, I. E. C., Reimerink, R., & Wellen, M. (2011). Draait alles om goud? Na topsportcarrière wacht veel topsporters een donkere tunnel. Sport & Strategie, 5(1), 24-25.

Other output

Claringbould, I. E. C. (2011). Jongeren en hun trainer: Een verkenning van de relatie vanuit het perspectief van jongeren. Paper. Paper presented at Dag van het Sportonderzoek 2011, Amsterdam.

2010

Popularising publications

Claringbould, I. E. C. (2010). He....een teamleidster bij het jongensvoetbal. Sport Knowhow XL, 1148.

Other output

Knoppers, A. E., & Claringbould, I. E. C. (2010). Case study for managing diversity. Paper. Paper presented at Case study prepared for and presented at Lustrum Symposium, Utrecht School of Governance, Utrecht.
Claringbould, I. E. C. (2010). De constructie van identiteiten: jongeren, volwassenen en sport. Paper. Paper presented at Dag van het Sportonderzoek, Den Haag.
Knoppers, A. E., Claringbould, I. E. C., & Dortants, M. F. T. (2010). Sociale diversiteit en top functies in sportorganisaties. Paper. Paper presented at Dag van het sport onderzoek, Amsterdam.
Claringbould, I. E. C. (2010). Young athletes creating dominant values in interaction with parents. Paper. Paper presented at North American Society for the Sociology of Sport, 31st Annual Conference, San Diego.

2009

Professional publications

Claringbould, I. E. C. (2009). Een kwestie van kwaliteit? Over de positie van vrouwen in sport bestuursfuncties. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, 2009(februari-maart).

Other output

Claringbould, I. E. C. (2009). Meanings youth give to sport: self-determination versus adult control. Paper. Paper presented at Annual Conference of the International Sociology of Sport Association, Utrecht.

2008

Scholarly publications

Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2008). Doing and Undoing Gender in Sport Governance. Sex Roles, 57(11-12), 81-92.
Claringbould, I. E. C. (2008). Mind the Gap! Verschenen op 23-06-2008. Sport Knowhow XL. http://www.sportknowhowxl.nl/indez.php?pageid=detail&catid=openpodium&cntid=1969
Claringbould, I. E. C. (2008). Mind the Gap: The Layered Reconstruction of Gender in Sport Related Organizations. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Utrecht University]. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/27682/claringbould.pdf?sequence=1

Professional publications

Claringbould, I. E. C. (2008). Mind the Gap: Vanzelfsprekende verschillen tussen mannen en vrouwen in sportorganisaties. Sport & Strategie, 2, 4.

Popularising publications

Claringbould, I. E. C. (2008). Interview 'Journalistiek Vrouw te weinig in bondsbestuur'. Nederlands Dagblad.
Claringbould, I. E. C. (2008). Interview 'Sportwereld heeft meer boegbeelden als Terpstra nodig'. NRC Handelsblad.
Claringbould, I. E. C. (2008). Drie vragen aan ......Inge Claringbould. Algemeen Dagblad.

Other output

Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2008). Playing hide and seek with gender. Paper. Paper presented at Paper presented at the annual Congress of North American Society for the Sociology of Sport.
Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2008). Doing and Undoing Gender in Sport-Related Organizations. Paper.. Paper presented at Sport and Peace/Social (in)Justice, Denver CO, USA.

2007

Scholarly publications

Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2007). Finding a 'Normal' Woman: Selection Processes for Board Membership. Sex Roles, 56, 495-507.

Professional publications

Claringbould, I. E. C. (2007). Mijn moeder was trainster. In A. Elling, K. Breedveld, & R. van der Meulen (Eds.), Sport in het Kort (pp. 12-13)
Claringbould, I. E. C. (2007). Tijd voor Sportwerk. In A. Elling, K. Breedveld, & R. van der Meulen (Eds.), Sport in het Kort (pp. 54-55)

Other output

Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2007). Gender and the Composition of National Boards of Governance of Sport Associations. Paper presented at Congress 'Sport in a Global World, past., present and future. ISSA en ISHPES, Copenhagen.
Claringbould, I. E. C. (2007). Vrouwelijke coaches scoren. Paper presented at Sportcongres Betekenis & Beleving, Utrecht.

2006

Scholarly publications

Claringbould, I. E. C. (2006). Vrouwen in zicht, over de positie van vrouwen en mannen in sportbestuursfuncties. ARKO Sports Media.

2005

Scholarly publications

Elling, A., & Claringbould, I. E. C. (2005). Inclusionary and exclusionary mechanisms in the Dutch sports landscape: who can and wants to belong? Sociology of Sport Journal, 22, 498-515.
Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2005). Exclusionary practices in journalism. Sex Roles, 51, 709-718.
Claringbould, I. E. C., Knoppers, A. E., & Elling, A. (2005). Finding a Woman who Fits. In G. Doll-Tepper, G. Pfister, D. Scoretz, & C. Bilan (Eds.), Sport, Woman & Leadership, Congress proceedings, Bundesinstitut fur Sportwissenschaft Sport & Buch Strauss.

Other output

Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2005). 'If you listen carefully, you hear the solutions': women in sport governance. Paper presented at Bi-annual conference of the international Association of Physical Education and Sport for Girls and Women, Edmonton, Alberta, Canada.

2004

Scholarly publications

Elling, A., & Claringbould, I. E. C. (2004). In- en uitsluitingsmechanismen in de sport: wie kan, mag en wil er (niet) bijhoren? In R. Kunnen (Ed.), Sport in beweging ARKO Sports Media.
Claringbould, I. E. C., Knoppers, A. E., & Elling, A. (2004). Exclusionary Practices in Sport Journalism. Sex Roles, 51(11), 709-719.
Claringbould, I. E. C., & Elling, A. (2004). Heldinnen in de sport. Portretten van vrouwelijke topsporters, trainers en bestuurders. ARKO Sports Media.

Other output

Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2004). Female strategies to become a male colleague. Paper presented at 12th European Sport Management Congress (EASM), Ghent, Belgium, Ghent, Belgium.
Claringbould, I. E. C., & Knoppers, A. E. (2004). Finding a Women who Fits: Selection Processes Women in Executive Boards of Sport federations. Paper presented at Internationaler Kongres, Berlin, Germany, Paper Sport, Women and Leadership, Berlin, Germany.

2002

Scholarly publications

Van Emmerik, IJ. H., Dekker, R., & Claringbould, I. E. C. (2002). Waarom gaat het zo langzaam? Enkele observaties vanuit de praktijk van het universitaire emancipatiebeleid. In Y. Benschop, & F. Dröes (Eds.), Op de voet gevolgd. Gender- en emancipatiebeleid (pp. 74-89). SWP.
Claringbould, I. E. C., & van der Lippe, T. (2002). Vrouwen in leidinggevende posities. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 18(3), 257-267.

Other output

Claringbould, I. E. C., Knoppers, A. E., & Elling, A. (2002). They are welcome as long as they behave like us: Diversity in sport journalism. Paper presented at 'Sport for all' congress, Papendal, NL.

2000

Scholarly publications

Van Emmerik, IJ. H., Dekker, R., & Claringbould, I. E. C. (2000). Waarom gaat het zo langzaam? Enkele observaties vanuit de praktijk van het universitaire emancipatiebeleid. Tijdschrift voor Genderstudies, 3(1), 49-58.

1999

Professional publications

Claringbould, I. E. C., & Hermkens, P. L. J. (1999). De invloed van de beleidsuitvoerder op het emancipatiebeleid. Verslag van een pilot study. (L&E Working paper ed.) UU FSS Methoden & Technieken.

1998

Scholarly publications

Claringbould, I. E. C., Dekker, R. J., & Van Emmerik, IJ. H. (1998). Gebrek aan draagvlak? Verantwoording van het decentrale emancipatiebeleid binnen de Universiteit Utrecht. (L&E Working Paper ed.) UU FSS Sociologie.