Publications

2024

Scholarly publications

Mercera, G., Vervoort-Schel, J., Offerman, E., Pronk, S., Wissink, I., & Lindauer, R. (2024). Prevalence of adverse childhood experiences in adolescents with special educational and care needs in the Netherlands: A case-file study of three special educational and care settings. Journal of Child and Adolescent Trauma. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s40653-024-00613-w
Wissink, I., & Schell-Kiehl, I. (Accepted/In press). Cyberpesten onder jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). In R. Spithoven, & C. V. Tuijl (Eds.), Cyberpesten: Theorie over en onderzoek naar de onbegrensde, digitale leefwereld van kinderen en adolescenten in Nederland (1 ed., pp. 107). Boom criminologie.
Nikken, P., Middag, E., Wissink, I., & Buttner, S. (Accepted/In press). Youth and media in special needs education: Dutch professionals' perspectives and experiences in practice. Cyberpsychology.
Sterenborg, T., van Nieuwenhuijzen, M., Wissink, I., Zijlstra, A., & Stams, G.-J. (2024). Explaining risk factors for successful family supervision orders: families with intellectual disabilities in child protection in the Netherlands. Child Maltreatment, 29(2), 297-308. https://doi.org/10.1177/10775595231159665
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/438026/sterenborg-et-al-2023-explaining-risk-factors-for-successful-family-supervision-orders-families-with-intellectual.pdf?sequence=1

2023

Scholarly publications

Wissink, I., Reitz, E., Asscher, J., & Dekovic, M. (2023). Young cyberspace cowboys versus traditional juvenile street hustlers: New kid in town or just an expansion of criminal territory to cyberspace?. Poster session presented at 23rd Annual Conference of the European Society of Criminology, Florence, Italy.
Wissink, I., & Creemers, H. (2023). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b. Sociaal-wetenschappelijk aspect: Intergenerationele patronen van deviant en gewelddadig gedrag. Delikt en Delinkwent, 2023(8), 675-682. Article 2023/50.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/435471/DD_2023_50_-_Jeugdrecht_en_jeugdbescherming.pdf?sequence=1
Creemers, H., & Wissink, I. (2023). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b. Sociaal-wetenschappelijk aspect: Opvoeden en ouderschap in de context van een licht verstandelijke beperking of psychotrauma. Delikt en Delinkwent, 49(8), 650-659. Article 50.
Wissink, I., Asscher, J., & Stams, G. J. J. M. (2023). Online Delinquent Behaviors of Adolescents: Parents as Potential “Influencers”? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0306624X231206521
Wissink, I., Standaert, J., Stams, G.-J., Asscher, J., & Assink, M. (2023). Risk factors for juvenile cybercrime: A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, 70(2023), 1-15. Article 101836. https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101836

2022

Scholarly publications

Middag, E., Nikken, P., Wissink, I., & Buttner, S. (2022). Jeugd en media in het speciaal onderwijs: Praktijkervaringen van beroepskrachten. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 61(5), 211-224.
Wissink, I., & Creemers, H. E. (2022). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b: Sociaal-wetenschappelijk aspect: Innovatieve benaderingen binnen het jeugd domein: Interactieve Virtual Reality en criminele ervaringsdeskundigen bij de aanpak van agressief en crimineelgedrag. Delikt en Delinkwent, 2022(8), 746-755. Article 53.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/425918/Jeugdrecht_en_Jeugdbescherming_2022.pdf?sequence=1
Creemers, H. E., & Wissink, I. (2022). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b: Sociaal-wetenschappelijk aspect: De lange termijn invloed van traumatische of ingrijpende gebeurtenissen in de kindertijd op de mentale gezondheid. Delikt en Delinkwent, 11, 621-628. https://new.navigator.nl/document/id566ac74c71414a638923b686dd4459a0?ctx=WKNL_CSL_32&tab=tekst&searchid=791262436
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/425917/Jeugdrecht_en_jeugdbescherming_goede_versie.pdf?sequence=1

Professional publications

Wissink, I., Boeschoten, J., Drion, N., Maaskant, M., Willemsen, H., & van Scheppingen, L. (2022). Levensfasen en levenstaken. In H. Kaal, L. V. Scheppingen, J. Douma, E. V. Oostaijen, & E. Bouwman-van Ginkel (Eds.), Basisboek LVB voor sociaal werkers (1 ed., pp. 71-89). Koninklijke Van Gorcum.

2021

Scholarly publications

Vervoort-Schel, J., Wissink, I., van der Helm, G. H. P., Lindauer, R. J. L., & Moonen, X. M. H. (2021). Ingrijpende jeugdervaringen bij kinderen en jeugdigen die functioneren op verstandelijk beperkt of zwakbegaafd niveau. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 47, 12-16. https://www.ntzonline.nl/art/50-6530_Ingrijpende-jeugdervaringen-bij-kinderen-en-jeugdigen-die-functioneren-op-verstandelijk-beperkt-of-zwakbegaafd-niveau
Sterenborg, T., van Nieuwenhuijzen, M., Wissink, I., & Stams, G. J. J. M. (2021). Effects and predictors of successful supervision order trajectories in families with mild intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 34(5), 1245-1245. https://doi.org/10.1111/jar.12917
Wissink, I. (2021). Blended together: Een blauwdruk voor toekomstbestendig blended MA scriptie-onderwijs GSCDE. UvA.
Wissink, I. (2021). Jeugdrecht en jeugdbescherming: De online jeugddelinquent. Delikt en Delinkwent, 2021(8), 740-755.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414108/D_C_7D_D_27A_8F_A_F_A_28A_6C_29097C_469C_B_226_pdf.pdf?sequence=1
Wissink, I. B. (2021). Jongeren en cybercrime. In J. Hendriks, G.-J. Stams, & J. Asscher (Eds.), Handboek forensische orthopedagogiek Lemniscaat.
Vervoort-Schel, J., Mercera, G., Wissink, I., Van der Helm, P., Lindauer, R., & Moonen, X. (2021). Prevalence of and relationship between adverse childhood experiences and family context risk factors among children with intellectual disabilities and borderline intellectual functioning. Research in Developmental Disabilities, 113, 1-12. Article 103935. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103935
Spruit, A., Colonnesi, C., Wissink, I. B., Uittenbogaard, R., Willems, L., Stams, G. J. J. M., & Noom, M. J. (2021). Development and validation of the Attachment Relationship Inventory—Caregiver Perception 2–5 years (ARI-CP 2–5): Psychometric structure, external validity, and norms. Infant Mental Health Journal, 42(2), 188-205. https://doi.org/10.1002/imhj.21909

Professional publications

Wissink, I., & Quint, R. (2021). ‘If it’s too good to be true, it’s too good to be true’: Een verkenning van de literatuur over de kenmerken van jonge geldezels. . Stichting Halt. https://www.halt.nl/actueel/if-it-s-too-good-to-be-true-it-s-too-good-to-be-true
Wissink, I., & Kuipers, A. (2021). ‘Dress you up in my love..’: Online seksuele risico-ervaringen bij jongeren met LVB in een Zeer Intensieve Behandelgroep (intramurale jeugdzorg). Web publication/site, landelijk kenniscentrumlvb. https://www.kenniscentrumlvb.nl/wp-content/uploads/2021/04/Dress-you-up-in-my-love-Wissink-Kuipers.pdf

2020

Scholarly publications

Wissink, I., & Creemers, H. (2020). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b: Sociaal-wetenschappelijk aspect: van preventie tot uiterste redmiddel. Delikt en Delinkwent, 50(2), 127-131. Article 10.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414047/2F_8D_C_B_50D_3C_A_F_0A_D_D_D_236D_B_62D_B_99E_9_pdf.pdf?sequence=1
Eltink, E. M. A., Valenkamp, M., & Wissink, I. B. (2020). Agressief gedrag bij uithuisgeplaatste jeugdigen. In A. Harder, E. Knorth, & C. Kuiper (Eds.), Uithuisgeplaatste jeugdigen (pp. 43-51). SWP. https://www.swpbook.com/boeken/10/justitieel-criminologie-en-juridische-uitgaven/2198/uithuisgeplaatste-jeugdigen
Wissink, I. B., Spanjaard, H. J. M., & Stams, G. J. J. M. (2020). Advies aanpassing landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ) voor jeugdige online delinquenten. Universiteit van Amsterdam.

2019

Scholarly publications

Wissink, I., & Creemers, H. (2019). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b: Sociaal-wetenschappelijk aspect: Uithuisplaatsing, het ‘ultimum remedium’: Over het verbeteren van het klimaat in de residentiële jeugdzorg en over alternatieven, zoals de JIM-aanpak. Delikt en Delinkwent, 49(2), 119-127. Article 9.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421697/3682A_A_8348619289B_25B_A_59E_5D_885253_pdf.pdf?sequence=1
Spruit, A., Colonnesi, C., Uittenbogaard, R., Willems, L., Wissink, I., & Noom, M. (2019). Attachment Relationship Inventory - Caregiver Perception 2-5 years (ARI-CP 2-5). Handleiding. Basic Trust.
Wissink, I. B., Thuijs, S., & Moonen, X. M. H. (2019). Psychometrische analyses CoK vragenlijsten: Wonen, Dagbesteding, Vertegenwoordigers en KDC. Universiteit van Amsterdam.

Professional publications

Wissink, I., Okkerman, C., & Moonen, X. (2019). Meldingen meldpunt. In Bronstudie 6 bij het sectorrapport Geweld in de residentiële LVB-jeugdsector (pp. 158-172). Universiteit van Amsterdam. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden
Wissink, I., Zwalua, N., & Moonen, X. (2019). Meldingen Inspectie. In Bronstudie 2 bij het sectorrapport Geweld in de residentiële LVB-jeugdsector (pp. 71-89). Universiteit van Amsterdam. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden
Wissink, I., van Dijken, A.-M., & Moonen, X. (2019). Enquête medewerkers. In Bronstudie 3 bij het sectorrapport Geweld in de residentiële LVB-jeugdsector (pp. 90-113). Universiteit van Amsterdam. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden
Wissink, I., Snijder, A., & Moonen, X. (2019). Interviews sleutelfiguren. In Bronstudie 4 bij het sectorrapport Geweld in de residentiële LVB-jeugdsector (pp. 115-138). Universiteit van Amsterdam. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden
Wissink, I. B., Creemers, H. E., Moonen, X. M. H., & Stams, G. J. J. M. (2019). Sectorstudie Geweld in de residentiële LVB-jeugdsector. In Sector- en themastudies (pp. 125-158). Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden
Spruit, A., Colonnesi, C., Uittenbogaard, R., Willems, L., Wissink, I., & Noom, M. (2019). Attachment Relationship Inventory - Caregiver Perception 2-5 Years. Basic Trust.

2018

Scholarly publications

Knotter, M., Spruit, A., Wissink, I., Moonen, X., & Stams, G. (2018). Für Sie gelezen: Aktuelle Studien. PPH: Die Zeitschrift für Psychiatrische Pflege heute, 24.
Wissink, I., van Vugt, E. S., Smits, I. A. M., Moonen, X. M. H., & Stams, G.-JJM. (2018). Reports of sexual abuse of children in state care: a comparison between children with and without intellectual disability. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 43(2), 152-163. https://doi.org/10.3109/13668250.2016.1269881
Wissink, I. B., & Stams, G. J. J. M. (2018). Sexual Abuse. In E. Braaten (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Intellectual and Developmental Disorders (Vol. 4). SAGE Reference. https://doi.org/10.4135/9781483392271.n448
Creemers, H., & Wissink, I. (2018). Jeugdrecht en jeugdbescherming: De aanpak van ernstige opgroei- en opvoedproblematiek: Twee nieuwe leeropdrachten om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Delikt en Delinkwent, 48(2), 130-137. Article 12.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421696/9D_D_1B_9584B_5351316A_C_E_5F_B_1B_9C_3A_B_2D_pdf.pdf?sequence=1
Wissink, I., & Creemers, H. (2018). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b: Sociaal-wetenschappelijk aspect: Uithuisplaatsingen en de transitie naar de volwassenheid - Uitkomsten, oorzaken en ervaringen. Delikt en Delinkwent, 48(8), 682-691. Article 56.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421695/D_8F_C_E_6A_5E_33401E_C_6C_B_849F_6103B_856E_pdf.pdf?sequence=1
Strijbosch, E., Stams, G. J., Wissink, I., Van Der Helm, P., & Roest, J. (2018). The Relation Between Children’s Perceived Group Climate and Therapeutic Alliance with Their Mentor in Residential Care: A Prospective Study. Residential Treatment for Children and Youth, 35(4), 297-316. https://doi.org/10.1080/0886571X.2018.1455560
Strijbosch, E. L. L., van der Helm, G. H. P., Stams, G. J. J. M., & Wissink, I. B. (2018). Young Children (4–8 years) in Group Care: Development and Validation of a Group Climate Instrument. Child Indicators Research, 11(6), 1769-1780. https://doi.org/10.1007/s12187-017-9496-1
Spruit, A., Wissink, I., Noom, M. J., Colonnesi, C., Polderman, N., Willems, L., Barning, C., & Stams, G. J. J. M. (2018). Internal structure and reliability of the Attachment Insecurity Screening Inventory (AISI) for children age 6 to 12. BMC Psychiatry, 18, Article 30. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1608-z

2017

Scholarly publications

Wissink, I., & Creemers, H. (2017). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b. Sociaal-wetenschappelijk aspect: Risico- en beschermende factoren in de forensische jeugdhulp - over het vaststellen van risico- en beschermende factoren en het voorkomen van ongewenste ontwikkelingsuitkomsten. Delikt en Delinkwent, 47(8), 621-628. Article 60.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421698/1853B_C_77A_F_4B_18B_C_1567693D_941406C_0_pdf.pdf?sequence=1

2016

Scholarly publications

Wissink, I., & Creemers, H. (2016). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b: Sociaalwetenschappelijk aspect: Jeugdrecht en jeugdbescherming in cyberspace. Delikt en Delinkwent, 46(8), 647-654. Article 59.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421699/8D_7569E_E_205E_919754F_F_592F_58868929_pdf.pdf?sequence=1

2015

Scholarly publications

Wissink, I. B., van Vugt, E. S., Moonen, X., Stams, G. J. J. M., & Hendriks, J. (2015). Sexual abuse involving children with an intellectual disability (ID): a narrative review. Research in Developmental Disabilities, 36, 20-35. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.09.007
Wissink, I. B., & Creemers, H. (2015). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b: Sociaal-wetenschappelijk aspect: Intergenerationele overdracht van gewelddadige delinquentie en kindermishandeling. Delikt en Delinkwent, 45(2), 116-122. Article 13.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421694/A_D_C_D_9A_F_B_E_A_A_E_237A_0E_450B_2233D_F_7732_pdf.pdf?sequence=1
Strijbosch, E. L. L., Huijs, J. A. M., Stams, G. J. J. M., Wissink, I. B., van der Helm, G. H. P., de Swart, J. J. W., & van der Veen, Z. (2015). The outcome of institutional youth care compared to non-institutional youth care for children of primary school age and early adolescence: A multi-level meta-analysis. Children and Youth Services Review , 58, 208-218. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.09.018

Professional publications

Wissink, I. B., Moonen, X. M. H., Zand Scholten, A., Stams, G. J. J. M., Bindels, A., Lekkerkerker, L., & van der Wal, M. (2015). Rapport onderzoek: De ontwikkeling en validering van een LVB-screeningsinstrument voor toepassing in het basisonderwijs. Universiteit van Amsterdam. http://www.uva.nl/binaries/content/documents/personalpages/w/i/i.b.wissink/nl/downloads/downloads/assets/asset?1423087912495

2014

Scholarly publications

Wissink, I., & Moonen, X. M. H. (2014). Seksueel misbruik bij kinderen en jongeren met een (Licht) Verstandelijke Beperking. Onderzoek & Praktijk, 12(1), 8-14.
van der Put, C. E., Asscher, J. J., Wissink, I. B., & Stams, G. J. J. M. (2014). The relationship between maltreatment victimisation and sexual and violent offending: differences between adolescent offenders with and without intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 58(11), 979-991. https://doi.org/10.1111/jir.12031
van Langen, M. A. M., Wissink, I. B., van Vugt, E. S., van der Stouwe, T., & Stams, G. J. J. M. (2014). The relation between empathy and offending: a meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 19(2), 179-189. https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.02.003
van Langen, M. A. M., Stams, G. J. J. M., Van Vugt, E. S., Wissink, I. B., & Asscher, J. J. (2014). Explaining female offending and prosocial behavior: the role of empathy and cognitive distortions. Laws, 3(4), 706-720. https://doi.org/10.3390/laws3040706
Wissink, I., & Creemers, H. (2014). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b: Sociaal-wetenschappelijk aspect: Ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie en interventies in het jeugdforensische veld. Delikt en Delinkwent, 44(2), 152-156.
Strijbosch, E. L. L., van der Helm, G. H. P., van Brandenburg, M. E. T., Mecking, M., Wissink, I. B., & Stams, G. J. J. M. (2014). Children in residential care: development and validation of a group climate instrument. Research on Social Work Practice, 24(4), 462-469. https://doi.org/10.1177/1049731513510045

2013

Scholarly publications

Wissink, I., & Asscher, J. (2013). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b: Sociaal-wetenschappelijk aspect. Delikt en Delinkwent, 43(2), 135-139.
Ros, N., Van Der Helm, P., Wissink, I., Stams, G. J., & Schaftenaar, P. (2013). Institutional climate and aggression in a secure psychiatric setting. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 24(6), 713-727. https://doi.org/10.1080/14789949.2013.848460

2012

Scholarly publications

Wissink, I., & Asscher, J. (2012). Jeugdrecht en jeugdbescherming. b: Sociaal-wetenschappelijk aspect: verstandelijk beperkte jeugddelinquenten. Delikt en Delinkwent, 42(8), 746-751.

Professional publications

Wissink, I. B., Moonen, X., & Stams, G. J. J. M. (2012). Integrale behandeling van jongeren met een LVB bij Lijn 5: implementatie, doelgroepomschrijving, veranderingen en cliënttevredenheid. Universiteit van Amsterdam.
Wissink, I. B., Moonen, X., van Vugt, E. S., Stams, G. J. J. M., & Vergeer, M. (2012). Seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik bij kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. Deelonderzoek 5B. Boom.

2011

Scholarly publications

Wissink, I., & Hoeve, M. (2011). Jeugdzorg en jeugdbescherming. b: Sociaal-wetenschappelijk aspect: Risicorecidive en risicoprofielen. Delikt en Delinkwent, 41(8), 955-961.

Professional publications

Wissink, I., Stams, G. J. J. M., & Asscher, J. (2011). Agressief en delinquent gedrag. In P. de Jong, & H. Koomen (Eds.), Interventie bij onderwijsleerproblemen (pp. 131-144). Garant.

2010

Scholarly publications

de Bruyn, E. H., Cillessen, A. H. N., & Wissink, I. B. (2010). Associations of peer acceptance and perceived popularity with bullying and victimization in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 30(4), 543-566. https://doi.org/10.1177/0272431609340517

Professional publications

Wissink, I. B., & de Haan, M. (2010). Onderzoek school advies gesprek: autochrone en allochtone scholen. Universiteit Utrecht.

2008

Scholarly publications

Wissink, I. B., & de Haan, M. (2008). Ethnic differences in parents' and teacher's attribution of early adolescents' school performance.

2006

Scholarly publications

Wissink, I. B. (2006). Parenting, friendship relations and adolescent functioning in different ethnic groups. SCO-Kohnstamm Instituut.