Drs. Janneke Voskamp BA

Consultant
Educational Development & Training
Communications Officer
Communications and Marketing
h.m.j.voskamp@uu.nl

Coördinator Scholennetwerk

Verbetering van de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Dat is het doel van het Scholennetwerk van de Universiteit Utrecht. 

Het Scholennetwerk signaleert, organiseert en informeert via: 
- Rectors Leagues: gastcolleges van wetenschappers voor 5 en 6 vwo voor scholen uit het Scholennetwerk, en -tegen een bepaald tarief- ook voor andere scholen.
- netwerkmiddagen voor VO- en WO-docenten
- bezoeken aan scholen voor UU-medewerkers
- UU-brede profielwerkstukwedstrijden voor bovenbouwscholieren uit heel NL
- een digitale nieuwsbrief
Kijk op uu.nl/scholennetwerk voor meer informatie.

Vanuit de faculteit meer doen met het voortgezet onderwijs? Neem contact op voor een brainstorm.

Voor mijn cv: kijk op LinkedIn