Gijs Leenders MA

Transcomplex
Trans 10
Kamer 227
3512 JK Utrecht

Gijs Leenders MA

PhD Candidate
Language and education
g.p.m.leenders@uu.nl

Publications

2023

Professional publications

Leenders, G. (2023). Een paradigmaverschuiving in het grammaticaonderwijs: Van vuistregels naar bewuste taalvaardigheid. In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), 36ste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 271-280). HSN Onderwijs conferentie Nederlands. https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/een-paradigmaverschuiving-in-het-grammaticaonderwijs-vanvuistregels-naar-bewuste-taalvaardigheid/
Leenders, G. (2023). Van taalvergelijking naar taalbewustzijn: Grammaticaonderwijs in de vakken Nederlands, Engels en Duits. Vives , 34-35. Article 180. https://dudoc-alfa.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/10/2023/01/Vives-180-Promoverende-leraar-Gijs-Leenders-Carla-Desain.pdf

2022

Professional publications

Leenders, G., van Koppen, M., & Doreleijers, K. (2022). Taalkunde als opmaat naar bewuste taalvaardigheid: Concrete implementaties voor de lespraktijk. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 30(4), 14-17. https://www.lbrt.nl/tijdschrift/jaargang-30224

2021

Scholarly publications

Leenders, G., de Graaff, R., & van Koppen, M. (2021). Niederländisch-, Englisch- und Deutschlehrer über den Nutzen von linguistischen Konzepten im Grammatikunterricht. Germanistische Mitteilungen, 47(47), 121 - 167 . Article 5. https://doi.org/10.33675/GM/2021/47/9
Leenders, G., de Graaff, R., & van Koppen, M. (2021). Hoe meet je bewuste taalvaardigheid? Grammaticaal redeneren in de vakken Nederlands, Engels en Duits. Pedagogische Studiën, 98(1), 67-93. Article 5. https://pedagogischestudien.nl/search?identifier=39ac48f8-f68a-40f3-916d-5e9ce48ca663

Professional publications

Leenders, G. (2021). Bewuste taalvaardigheid in het grammaticaonderwijs. In Didactiek Nederlands: Handboek Didactiek Nederlands https://didactieknederlands.nl/handboek/2021/11/bewuste-taalvaardigheid-in-het-grammaticaonderwijs/

Popularising publications

Leenders, G. (2021, Feb 5). Van taalvergelijking naar taalbewustzijn: Grammatica in de vakken Nederlands, Engels en Duits.

2020

Professional publications

Leenders, G. P. M. (2020). Grammaticaal taalbewustzijn in de vakken Nederlands, Engels en Duits: Wie/wat + waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Levende Talen Magazine, 107(3), 14 - 20. http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2018
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/408429/Grammaticaal_taalbewustzijn_in_de_vakken_Nederlands_Engels_en_Duits.pdf?sequence=1

2019

Professional publications

Leenders, G. P. M., de Graaff, H. C. J., & van Koppen, J. M. (2019). Verschillen de grammaticale concepten in het moedertaalonderwijs (Nederlands) en het vreemdetalenonderwijs (Duits en Engels)? In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), 33ste HSN conferentie: Onderwijs Nederlands (pp. 336-341). (Conferentie Onderwijs Nederlands; Vol. 33). HSN Onderwijs conferentie Nederlands. https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/verschillen-de-grammaticale-concepten-in-het-moedertaalonderwijs-nederlands-en-het-vreemdetalenonderwijs-duits-en-engels/