Drs. Gerolf Pikker

Assistant Professor
USG Consultancy
Sport and Society
+31 30 253 9178
g.pikker@uu.nl

Gerolf Pikker is senior adviseur bij USBO Advies en is één van de programmacoördinatoren van de executive masteropleiding Management van Publieke Vraagstukken. Daarnaast treedt hij op als docent in het bachelor- en masteronderwijs van de USBO.