Dr. G.E. (Gert) Folkers

Assistant Professor
NMR Spectroscopy
g.e.folkers@uu.nl

Onderwijs

Vanaf mijn aanstelling in 1998 vervul ik onderwijstaken voor scheikunde binnen de derdejaarscursus structuurbiologie. Verder ben ik vanaf 2006 betrokken bij Biochemische analysemethode en heb hiervoor een collegeserie ontwikkeld. Tevens heb ik voor deze cursus meerdere practica ontwikkeld. In 2009 is de inhoud van deze cursus samengevoegd met biochemie II, ik ben nauw betrokken geweest bij de implementatie en ontwikkeling van de nieuwe cursus gene expression en protein engineering. Vanaf 2012 ben ik de coordinator van deze cursus.

Ik verzorg vanaf 2008 een deel van de interfacultaire mastercursus introduction to bioinformatics for molecular biologists. Vanaf de eerste keer dat deze curus gegeven werd ben ik betrokken bij deze cursus en mede betrokken geweest bij de invulling van deze cursus.

Vanaf 2005 verzorg ik het 1e jaarsproject tumoren en metastasen voor de opleiding Biomedische Wetenschappen.  Gekoppeld aan deze curus is het tutoraat van deze groep studenten gedurende de gehele bacheloropleiding. Verder begeleid ik sinds 2009 voor BMW een het tweedejaarsproject onderzoeksmethoden waarbij de studenten een onderzoeksvoorstel schrijven gerelateerd aan de master MCLS. Tenslotte geef ik sinds 2011 de Farmacie cursus geneesmiddelen binding en werking.

 

Begeleiding studenten bij researchprojecten

Voor het tweedejaars bachelor heb ik sinds meer dan 25 studenten begeleid bij een researchproject (7.5 ECTS). Verder heb ik sinds mijn aanstelling als UD in totaal 9 bachelorthesis projecten begeleid,. Verder heb ik sinds mijn aanstelling als UD 9 master studenten begeleid.