Dr. G.E. (Gert) Folkers

Assistant Professor
NMR Spectroscopy
g.e.folkers@uu.nl

Nevenfuncties

Ik ben aangesteld als BVF en ben verantwoordelijk medewerker en daardoor verantwoordelijk voor alle GGO aspecten binnen de sectie. Ik heb stralingsniveau III cursus met succes behaald en ben sinds 2002 verantwoordelijk  voor het radionuclidenlab van het Bloembergengebouw. Ben sinds 2004 BHV'er en ben een aantal jaren AMCP geweest. Heb een cursus valoristie gevolgd en onderzoek momenteel of een nieuw ontwikkelde methode geschikt is om te patenteren. Vanaf 2011 ben ik betrokken bij de mastervoorlichting voor de life science master MCLS en vanaf 2012 bij de bachelorvoorlichting.

Medezeggenschap

Sinds 2009 ben ik actief betrokken bij de medezeggenschap van de faculteit. In deze periode heb ik mij met name bezig gehouden met financiële aspecten als voorzitter van de commssie FHB van de faculteitsraad. Ik heb voor het departement scheikunde in een aantal commissies gezeten die de huisvesting en het OBP gebruik binnen de verschillende scheikundegroepen onderzocht heeft. Vanaf september 2012 ben ik gekozen als U-raadslid waarbij ik zitting heb genomen in de financiële commissie.