Mr. Gerrieke Bouwman

PhD Candidate
International and European Law
Visiting Researcher
International and European Law
+31 30 253 5704
g.bouwman@uu.nl

Publications

2022

Scholarly publications

Bouwman, G. (2022). Instrumenten voor het uitbesteden van diensten in het sociaal domein: Scheidslijnen tussen de overheidsopdracht & de subsidie, vergunning, concessie en het openhousemodel. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Universiteit Utrecht]. Uitgerij Paris. https://doi.org/10.33540/1384
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/422949/def%20versiedissbouwmandef%20-%206332dbe28348f.pdf?sequence=1

2020

Scholarly publications

Janssen, W., & Bouwman, G. (2020). Legislating Societal Value into Dutch Public Procurement Law: From Symbolism to Substance? Public Procurement Law Review, 2020(2), 91-102. https://www.ibrtracker.nl/actualiteit/34715

2019

Professional publications

Janssen, W. A. (Author), & Bouwman, G. (Author). (2019). Duurzaam aanbesteden: een Nederlandse verplichting?. Web publication/site, Gemeente.nu. https://www.gemeente.nu/blog/duurzaam-aanbesteden-een-nationale-verplichting/

2018

Scholarly publications

Bouwman, G. (2018). Externalising Dutch Public Social Care Services: demarking the lines between public contracts and a new instrument in between authorisation schemes and public contracts.
Bouwman, G. (2018). Selectie als onderscheidend element tussen de overheidsopdracht en een open systeem van afspraken: Annotatie. Jurisprudentie Aanbestedingsrecht , 15(3), 306-311. [58].
Bouwman, G., Janssen, W. A., & Meershoek, N. A. (2018). Achieving societal value through public procurement. In The Art of Public Procurement : Liber Amicorum Jan Telgen (pp. 159-170)

2017

Scholarly publications

Bouwman, G. (2017). Commentaar bij art. 2.86-2.89, art. 2.101-2.104 (Uitsluitingsgronden en bewijsstukken) en art. 3.65-3.65a (uitsluiting en selectie speciale-sectorbedrijven). In E. Manunza, & J-M. Hebly (Eds.), Tekst en Commentaar Aanbestedingswet 2012 (3 ed., pp. 179-194, 214-219, 473-477). Wolters Kluwer.
Bouwman, G. (2017). Spanning tussen het evenredigheidsbeginsel en het gelijkheids- en transparantiebeginsel bij het uitsluiten van ondernemingen in het aanbestedingsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2017(3), 53-61. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202017023003003
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/350843/Spanning_tussen_het_evenredigheidsbeginsel_en_het_gelijkheids_en_transparantiebeginsel_bij_het_uitsluiten_van_ondernemingen_in_het_aanbestedingsrecht.pdf?sequence=1

Other output

Bouwman, G. (Author). (2017). De Aanbestedingswet 2012 als instrument voor het uitvoeren van maatschappelijke beleid. Web publication/site, RENFORCE Blog.

2016

Scholarly publications

Bouwman, G. (2016). Een open toetredingssysteem zonder selectie: een nieuwe rechtsfiguur die buiten de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen valt? Jurisprudentie Aanbestedingsrecht , 13(8), 908-916.
Bouwman, G., & Manunza, E. (2016). De bescherming van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden in het kader van een aanbesteding. Stichting van de Arbeid.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/343225/Verkenning_overgang_van_onderneming_16_december_2016.pdf?sequence=1
Bouwman, G. (2016). Uitsluiten bij aanbesteden: ook ter bescherming van mensenrechten? Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016/65(5), 426-434.

Popularising publications

Bouwman, G. (2016). Meer kennis bij inkoper nodig. Cobouw, (06), 28.

Other output

Bouwman, G. (Author). (2016). Aanbestedingsrecht als instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Web publication/site, Universiteit Utrecht blog.

2015

Professional publications

Manunza, E., & Bouwman, G. (2015). KB Uitvoering 2013 in het licht van het Europees recht: Een onderzoek naar de verenigbaarheid met het recht van de Unie van een aantal bepalingen uit het KB Uitvoering van 14 januari 2013 (hoofddocument). Public Procurement Research Centre. http://www.pprc.eu/wp-content/uploads/PPRC-KB-Uitvoering-conformiteit-EU-recht-grondige-academische-analyse-volledig.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325565/PPRC_KB_Uitvoering_conformiteit_EU_recht_grondige_academische_analyse_volledig.pdf?sequence=1
Manunza, E., & Bouwman, G. (2015). De werking van het Unierecht en nationaal recht op de contractuele relatie tussen overheid en opdrachtnemer bij de uitvoering van overheidsopdrachten: Een handreiking voor een evenwichtigere positie van aannemers van werken in Belgiƫ. Public Procurement Research Centre. http://www.pprc.eu/wp-content/uploads/PPRC-werkdocument-Confederatie-Bouw-Oost-Vlaanderen.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325227/PPRC_werkdocument_Confederatie_Bouw_Oost_Vlaanderen.pdf?sequence=1
Manunza, E., & Bouwman, G. (2015). Verkennend onderzoek Wolters Kluwer: Verkenning van de mogelijkheden om de juridische conformiteit van de (door)ontwikkeling van een informatiesysteem door de overheid aan het aanbestedings- en mededingingsrecht te toetsen. Public Procurement Research Centre.
Manunza, E., Bouwman, G., Lohmann, W. M., & Telgen, J. (2015). Economisch en juridisch onderzoek over de wijze waarop vergunningen/concessies voor de exploitatie van rondvaartboten dienen te worden verdeeld. Public Procurement Research Centre.
Manunza, E. R., Bouwman, G., & Lohmann, W. M. (2015). Juridisch leaflet Maatschappelijk Aanbesteden: Juridische mogelijkheden om de kracht van de samenleving te benutten bij aanbestedingen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/08/03/juridisch-leaflet-maatschappelijk-aanbesteden
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325564/86418_maatschappelijk_aanbesteden.pdf?sequence=1

Other output

Bouwman, G. (Author). (2015). Evenwichtige contractvoorwaarden bij aanbestedingen: buiten het bereik van EU-harmonisatie?. Web publication/site, RENFORCE Blog. http://blog.renforce.eu/index.php/nl/2015/10/29/evenwichtige-contractvoorwaarden-bij-aanbestedingen-buiten-het-bereik-van-eu-harmonisatie/