Prof. dr. Frans van Dijk

Emeritus Professor
Molengraaff Institute for Private Law
f.vandijk@uu.nl

Publications

2024

Scholarly publications

Pistora, D., Dijk, F. V., & Verkerk, R. (2024). Time Taken for Disposition of Commercial Disputes in the Netherlands: Why official court statistics underestimate the problem of the long and unpredictable duration of court procedures. Utrecht Law Review, 20(1), 44-63. https://doi.org/10.36633/ulr.925
van Dijk, F. (2024). Conceptualizing and measuring judicial independence. In L. Epstein, G. Grendstad, U. Šadl , & K. Weinshall (Eds.), The Oxford Handbook of Comparative Judicial Behaviour (Oxford Handbooks). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192898579.013.38

2023

Scholarly publications

van Dijk, F., & Sterk, K. (2023). The Court of Justice of the European Union and national courts as enforcers of EU law. In M. Scholten (Ed.), Research Handbook on the Enforcement of EU Law (pp. 123-138). (Research Handbooks in European Law). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781802208030.00017
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436685/The_Court_of_Justice.pdf?sequence=1
Viapiana, F., van Dijk, F., & Diephuis, B. (2023). Pressure on judges: How managerialisation and evolving professional standards affect judges' autonomy, efficiency and stress. Onati Socio-Legal Series, 13(S1), S347-S385. https://doi.org/10.35295/osls.iisl.1672
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436683/13s1-viapiana-et-al-osls.pdf?sequence=1
van Dijk, F. (2023). Legitimacy as expressed versus legitimacy as experienced: Methodologies to Assess an Elusive Concept. Utrecht Law Review, 19(2), 105-117. https://doi.org/10.36633/ulr.842

Professional publications

van Dijk, F., Treige, M., & Switalska, A. (2023). Indicators Independence, Accountability and Quality of the Judiciary: Reenforcing judicial protection. European Network of Councils for the Judiciary.
Verkerk, R., Hassink, W., van Dijk, F., Muller, L., & van Tulder, F. (2023). De Wsnp: effectief doch onbemind!? Een empirisch onderzoek naar de gevolgen van de toelating tot de regeling op arbeidsparticipatie. Nederlands juristenblad, 2023(28), 2388-2393. Article 20474.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/431465/NJB28_De_Wsnp_effectief_doch_onbemind.pdf?sequence=1

2022

Professional publications

van Dijk, F., Diephuis, B., & Jonski, K. (2022). ENCJ Survey on the independence of judges 2022. European Network of Councils for the Judiciary.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436126/Report_ENCJ_Survey_2022.pdf?sequence=1
Verkerk, R., van Dijk, F., Hassink, W., & Leitao Requena, D. (2022). Waar zijn de handelszaken gebleven!? Nederlands juristenblad, 2022/2240, 2581-2584. Article 2022/2240.
Verkerk, R., van Dijk, F., Hassink, W., & Leitao Requena, D. (2022). The decline in commercial court cases in The Netherlands: 2001-2020. (Research Memoranda; Vol. 2 / 2022). Raad voor de rechtspraak.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420124/research_memoranda_nr_2_2022.pdf?sequence=1

2021

Scholarly publications

van Dijk, F., van der Kraats, K., & Verkerk, R. (2021). Doorlooptijden: staat de trein stil of komt die (nu eindelijk) in beweging? Een bespreking van het eindrapport ‘Doorlooptijden in beweging’. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2021(3), 78-85. https://doi.org/10.5553/TCR/092986492021029003002
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/413009/Doorlooptijden_staat_de_trein_stil_of_komt_die_nu_eindelijk_in_beweging_TCR_aug_2021.pdf?sequence=1
van Dijk, F., Leitao Requena, D., Storhaug Larssen, W., Holm, F. E., Giorgi, S., Griškevič, L., Meilutis, N., Sicking, S., Matthews, E., & Costello, C. (2021). Economic value of the judiciary: A pilot study for five countries on volume, value and duration of large commercial cases. (Montaigne reeks). Boom Juridisch. https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462362093#106
van Dijk, F., & Sterk, K. (2021). Judiciaries must build support in societies. Web publication/site, Verfassungsblog. https://doi.org/10.17176/20210204-115958-0

Professional publications

van Dijk, F., Costello, C., Skotte Wied, S., & Matthews, E. (2021). Independence, accountability and quality of the judiciary: Improving indicators and surveys. European Network of Councils for the Judiciary. https://www.encj.eu/index.php/node/250
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415465/ENCJ_Rport_IA_Q_2020_2021_adopted_GA_2_June_2021.pdf?sequence=1
van Dijk, F., & Koolen, S. (2021). Independence, accountability and quality of the judiciary: Bosnia and Herzegovina 2018-2020. Raad voor de rechtspraak. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Internationale-samenwerking/Documents/Report%20IA%26Q%20of%20the%20Judiciary%20in%20BiH.pdf

Popularising publications

van Dijk, F., Pistora, D., & Verkerk, R. (2021). Handelszaken duren in Nederland veel te lang. Financieel Dagblad. https://fd.nl/opinie/1379665/handelszaken-duren-in-nederland-veel-te-lang

2020

Scholarly publications

van Dijk, F., Hassink, W., Muller, L., & van Tulder, F. (2020). Labour-market consequences of personal debt restructuring: No Pain, No Gain? Arbeidsmarktconsequenties van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Raad voor de rechtspraak. https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Research-Memoranda-Nr-3-2020.pdf
van Dijk, F. (2020). Perceptions of the independence of judges: Congruence of society and judiciary. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63143-7
van Dijk, F., & Bauw, E. (2020). Coronacrisis en rechtspleging. Recht der werkelijkheid, 41(3), 14-30. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242020041003002
Verkerk, R. R., van Dijk, F., & Pistora, D. (2020). De berechting binnen een redelijke termijn: Een empirisch onderzoek naar doorlooptijden in handelszaken. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 4, 153-170. https://doi.org/10.5553/TCR/092986492020028004001

Professional publications

van Dijk, F., Costello, C., Skotte Wied, S., Koolen, S., & Matthews, E. (2020). Independence, accountability and quality of the judiciary: Measuring for improvement. European Network of Councils for the Judiciary. https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/ENCJ%20report%20IAQ%202019-2020%20adopted%20GA%202020.pdf
Bauw, E., & van Dijk, F. (2020). Het virus en de rechter, een eerste verkenning. Web publication/site https://blog.montaignecentre.com/nl/het-virus-en-de-rechter-een-eerste-verkenning/

2019

Scholarly publications

van Dijk, F., Sterk, K., & Diephuis, B. (2019). Hoe staat het met de onafhankelijkheid van de rechtspraak in de Unie? De resultaten van 2019 ENCJ-enquete onder Europese rechters over hun onafhankelijkheid. Nederlands juristenblad, 2019(28), 2010-2018. Article 1659.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384474/63C_C_300010366C_4E_03078F_603B_A_B_4227_pdf.pdf?sequence=1
van Dijk, F. (2019). Conflicten in economische ketens: Rede bij aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de empirische analyse van rechtssystemen aan de Universiteit van Utrecht. (Reeks van Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging; Vol. 12). Boom.

Professional publications

van Dijk, F., & Sterk, K. (2019). European Commission should protect independence of national councils for the judiciary. Web publication/site, Verfassungsblog. https://verfassungsblog.de/protecting-the-independence-of-national-councils-of-the-judiciary-on-the-eu-level/
van Dijk, F., Koolen, S., & Diephuis, B. (2019). Independence and accountability of the judiciary: ENCJ/CCBE survey among lawyers on the independence of judges 2018/2019. European Network of Councils for the Judiciary. https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/ENCJ%20Survey%20on%20Independence%20Accountability%20of%20the%20Judiciary%20among%20lawyers%20%202019.pdf
van Dijk, F., Koolen, S., & Diephuis, B. (2019). Independence and accountability of the judiciary: ENCJ survey on the independence of judges. European Network of Councils for the Judiciary. https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/Data%20ENCJ%202019%20Survey%20on%20the%20Independence%20of%20judges.pdf
van Dijk, F. (2019). Data ENCJ Survey on the Independence of Lay Judges 2017-2018. European Network of Councils for the Judiciary. https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Projects/Data_ENCJ_Survey_lay%20judges_2017_2018.pdf
van Dijk, F., PICKEN, S., & Kadieva, F. (2019). Independence, accountability and quality of the judiciary: Indicators and surveys: leading a process of positive change; ENCJ Report 2018-2019. European Network of Councils for the Judiciary.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/380913/ENCJ_IAQ_report_2018-2019_adopted_7_June_2019_final_0.pdf?sequence=2

2018

Scholarly publications

van Dijk, F., & Langbroek, P. M. (2018). Reaction on the comments on the ENCJ study on method or assessment of judicial independence and accountability. International Journal for Court Administration, 9(3), 76-78. https://doi.org/10.18352/ijca.283
van Dijk, F., & Vos, G. (2018). A method for assessment of the independence and accountability of the judiciary. International Journal for Court Administration, 9(3), 1-21. https://doi.org/10.18352/ijca.276
Sonnemans, J., van Dijk, F., Donders, B., & Bauw, E. (2018). An economic approach on countering the misuse of the right to challenge judges: an experiment. European Journal of Law and Economics, 45(1), 29-57. https://doi.org/10.1007/s10657-016-9539-y
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/339403/10.1007_2Fs10657_016_9539_y.pdf?sequence=3

Professional publications

van Dijk, F., & Koolen, S. (2018). Independence, accountability and quality of the judiciary: Validation of methodology, exploring quality of justice and promoting judicial change. European Network of Councils for the Judiciary.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/364990/ENCJ_Report_IAQ_2017_2018_adopted_GA_Lisbon_1_June_2018.pdf?sequence=1
van Dijk, F. (2018). De economische betekenis van de NCC. In E. Bauw (Ed.), De kansen voor een Netherlands Commercial Court (pp. 23-36). Boom.

2017

Scholarly publications

Bauw, E., & van Dijk, F. (2017). Waarheidsvinding als rationeel proces. Strafblad, 2017(2), 137-144. Article 20.

Professional publications

van Dijk, F. (2017). De versnelling van de vreemdelingenrechtspraak en de grenzen daaraan. Trema, (1).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/366616/TREMA1701_De_versnelling_van_de_vreemdelingen_rechtspraak_en_de_grenzen_daaraan.pdf?sequence=1

2016

Professional publications

van Dijk, F., & Sterk, K. (2016). Financiering van de Rechtspraak in rechtsstatelijk kader: Generieke kortingen op het rechtspreken zijn in strijd met de wet. Nederlands juristenblad, 2016(24), 1683-1688. Article 1178.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/422048/4B_741E_368B_9429C_B_52414668844D_4E_4_pdf.pdf?sequence=1

Other output

van Dijk, F., van Tulder, F., & Lugten, Y. (2016). Independence of judges: judicial perceptions and formal safeguards. 1-31. https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Paper-independence-of-judges-160111.pdf

2014

Scholarly publications

van Dijk, F., & van den Hoogen, R. (2014). Digitale toegankelijkheid van rechtspraak: Trends en ervaringen. In Recht en computer (pp. 285-300). Kluwer.
van Dijk, F. (2014). Improved performance of the Netherlands judiciary: Assessment of the gains for society. International Journal for Court Administration, 6(1). https://www.iacajournal.org/articles/abstract/10.18352/ijca.133/
van Dijk, F., Sonnemans, J., & Bauw, E. (2014). Judicial error by groups and individuals. Journal of Economic Behavior and Organization, 108, 224-235. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.09.013

2013

Scholarly publications

van Dijk, F., & Dumbrava, H. (2013). Judiciary in times of scarcity: Retrenchment and reform. International Journal for Court Administration, 5(1). https://www.iacajournal.org/articles/abstract/10.18352/ijca.4/

2012

Scholarly publications

van Dijk, F., Bauw, E., & van Tulder, F. (2012). De angel uit de kostendekkende griffierechten. Nederlands juristenblad, 87, 6-13.

2011

Scholarly publications

van Dijk, F., & Sonnemans, J. (2011). Errors in Judicial Decisions: Experimental Results. The Journal of Law, Economics, and Organization, 28(4), 687-716. https://doi.org/10.1093/jleo/ewq019

2009

Scholarly publications

Bauw, E., van Dijk, F., & van Tulder, F. (2009). Recessie en rechtspraak. Economisch Statistische Berichten, 94(4565), 468-471. http://esbonline.sdu.nl/esb/esb/archief/abbo1/toonartikel1.jsp?di=520654

2008

Scholarly publications

van Dijk, F., van Winden, F., & Sonnemans, J. (2008). Intrinsic motivation in a public good experiment. In Handbook of experimental results (Vol. 1)

2006

Scholarly publications

van Dijk, F., Sonnemans, J., & van Winden, F. (2006). On the dynamics of social ties structures in groups. Journal of Economic Psychology, 27(2), 187-204. https://ac.els-cdn.com/S0167487005000899/1-s2.0-S0167487005000899-main.pdf?_tid=a7c580a5-1480-4a10-bc38-f234bdb4b95a&acdnat=1522314202_f5aecc55e0fc26384c5a386c737e65a1

2004

Scholarly publications

van Dijk, F., van Wijck, P., & Arkenbout, E. (2004). Copyright in the information society: Scenario's and Strategies. European Journal of Law and Economics, 17(2), 237-249. https://link.springer.com/content/pdf/10.1023%2FB%3AEJLE.0000014578.90146.05.pdf

2002

Scholarly publications

van Dijk, F., Sonnemans, J., & van Winden, F. (2002). Social ties in a public good experiment. Journal of Public Economics, 85(2), 275-299. https://ac.els-cdn.com/S0047272701000901/1-s2.0-S0047272701000901-main.pdf?_tid=63b66537-ed1d-4fde-b7f6-0117049cc348&acdnat=1522313620_7ab410b2f00758c01be7da3a7c3bdabc

2001

Scholarly publications

van Dijk, F., Sonnemans, J., & van Winden, F. (2001). Incentive systems in a real effort experiment. European Economic Review, 45(2), 187-214. https://ac.els-cdn.com/S0014292100000568/1-s2.0-S0014292100000568-main.pdf?_tid=592c00a3-cd9e-4ee3-a0fb-30072bcb7497&acdnat=1522313105_52ae393530717d3fc86ec0986c3e6529

2000

Scholarly publications

van Dijk, F., & de Waard, J. (2000). Key findings from the study Legal Infrastructure in the Netherlands in international perspective: crime control. European Journal on Criminal Policy and Research, 8, 517-527.

1998

Scholarly publications

van Dijk, F. (1998). Private support and social security. Journal of Population Economics, 11(3), 345-371. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs001480050073.pdf

1997

Scholarly publications

van Dijk, F. (1997). Social ties and economic performance. (Theory and Decision Library; Vol. 14). Springer.
van Dijk, F., & van Winden, F. (1997). Dynamics of social ties and local public good provision. Journal of Public Economics, 64(3), 323-341. https://ac.els-cdn.com/S0047272796016209/1-s2.0-S0047272796016209-main.pdf?_tid=c0fa1a94-e9d2-4798-b31c-275307a50fd2&acdnat=1522313916_ca7275a317d6f174aeb1640cf8bedc1f