Chair
Psycholinguistics
Date of appointment 01.10.2009
Profile

Mijn belangstelling gaat uit naar twee verwante psycholinguïstische vraagstukken; (1) wat zijn de (neurocognitieve) processen die ten grondslag liggen aan (ongestuurde) taalverwerving? (2) Hoe hangt het verwerven van taalkennis samen met het (leren) gebruiken van deze kennis, d.w.z. verwerking / begrip en productie. Het is mijn ogen vanzelfsprekend om stoornissen in de taalverwerving, taalproductie of taalverwerking te zien als een natuurlijk laboratorium, waar (delen van) antwoorden op de genoemde vragen gevonden kunnen worden. Tegelijk kan hiermee een beter begrip ontstaan van de mechanismen die aan taalpathologieën ten grondslag liggen. Hierdoor kan een bijdrage worden geleverd aan innovatie of rationalisering van bijvoorbeeld klinisch-linguïstische of logopedische diagnostiek, met betrekking tot o.m. dyslexie, specifieke taalontwikkelingsstoornis (S-TOS) en stotteren.

Involved in the following study programme(s)
Scientific expertise
Gegenereerd op 2017-11-20 08:59:53
Curriculum vitae Download PDF
Gegenereerd op 2017-11-20 08:59:53
All publications
  2016 - Book parts / chapters
de Bree, E.H. & Wijnen, F.N.K. (2016). Word stress competence and literacy in Dutch children with a family risk of dyslexia and children with dyslexia. In J. Thomson & L. Jarmulowicz (Eds.), Linguistic Rhythm and Literacy (pp. 135-162). Amsterdam: Johns Benjamins Publishing Company.
  2016 - Articles
de Boer, J. N., Heringa, S. M., van Dellen, E., Wijnen, F. N K & Sommer, I. E C (01.11.2016). A linguistic comparison between auditory verbal hallucinations in patients with a psychotic disorder and in nonpsychotic individuals - Not just what the voices say, but how they say it. Brain and Language, 162, (pp. 10-18) (9 p.).
Grama, Ileana C., Kerkhoff, Annemarie & Wijnen, Frank (09.02.2016). Gleaning Structure from Sound - The Role of Prosodic Contrast in Learning Non-adjacent Dependencies. Journal of Psycholinguistic Research, (pp. 1-23) (23 p.).
Boerma, T.D., Leseman, P.P.M., Timmermeister, M., Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (15.03.2016). Narrative abilities of monolingual and bilingual children with and without language impairment: implications for clinical practice. International Journal of Language and Communication Disorders, 51 (6), (pp. 626-638).
Wijnen, Frank (01.03.2016). Not compelling - Commentary on evans 2014. Language, 92 (1), (pp. 207-209) (3 p.).
  2016 - Lectures
F.N.K. Wijnen (07.10.2016) SDN Congres: Dyslexie in tijden van verandering
  2016 - Paper
Boerma, T.D., Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (12.05.2016). Grammatical Morphology in Monolingual and Bilingual Children with and without Language Impairment - The Case of Dutch Plurals and Past Participles.
Boerma, T.D., Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (17.06.2016). Grammatical Morphology in Monolingual and Bilingual Children with and without Language Impairment - The Case of Dutch Plurals and Past Participles.
  2016 - Membership of peer review panel or committee
F.N.K. Wijnen (19.05.2016) dissertation evaluation committee for Britt Hakvoort
F.N.K. Wijnen (14.01.2016) dissertation evaluation committee for Rui Qin
  2016 - Poster
de Klerk, M.K.A., de Bree, E.H., Kerkhoff, A.O. & Wijnen, F.N.K. (17.06.2016). Dutch Infants Show U-Shaped Pattern in Non-Native Vowel Discrimination .
Veen, D., Van Loey, N.E.E., van Baar, A.L., Wijnen, F.N.K. & van de Schoot, A.G.J. (11.11.2016). Eliciting and Using Expert Information in Latent Growth Curve Models - Research Plan.
Capel, D.J.H., de Bree, E.H., Kerkhoff, A.O. & Wijnen, F.N.K. (28.05.2016). Infants with and without a familial risk of dyslexia differ in visuospatial sequential learning.
Grama, I.C., Kerkhoff, A.O. & Wijnen, F.N.K. (25.06.2016). The Negative Effect of Prior Exposure on Remote Dependency Learning.
  2015 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K., de Bree, E.H., van Alphen, P.M., de Jong, Jan & van der Leij, A. (2015). Comparing SLI and dyslexia: developmental language profiles and reading outcomes. In Stavroula Stavrakaki (Eds.), Specific language impairment: Current trends in research (pp. 89-112). Amsterdam: Johns Benjamins Publishing Company.
  2015 - Articles
Boerma, Tessel, Chiat, Shula, Leseman, Paul, Timmermeister, Mona, Wijnen, Frank & Blom, Elma (2015). A Quasi-Universal Nonword Repetition Task as a Diagnostic Tool for Bilingual Children learning Dutch as a Second Language. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58 (6), (pp. 1747-1760).
Zwitserlood, Rob, van Weerdenburg, Marjolijn, Verhoeven, Ludo & Wijnen, Frank (01.06.2015). Development of morphosyntactic accuracy and grammatical complexity in dutch school-age children with SLI. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58 (3), (pp. 891-905) (15 p.).
Zwitserlood, Rob, Wijnen, Frank, Van Weerdenburg, Marjolijn & Verhoeven, Ludo (01.05.2015). 'MetaTaal' - Enhancing complex syntax in children with specific language impairment-a metalinguistic and multimodal approach. International Journal of Language and Communication Disorders, 50 (3), (pp. 273-297) (25 p.).
Kaan, E., Kirkham, Joseph & Wijnen, F.N.K. (2015). Prediction and integration in native and second-language processing of elliptical structures. Bilingualism: Language and Cognition
  2015 - Paper
de Bree, Elise, Kerkhoff, Annemarie O., de Klerk, M.K.A., Capel, D.J.H. & Wijnen, F.N.K. (20.05.2015). Early Speech Perception in Infants with a Familial Risk of Dyslexia.
Cowles, Wind & Wijnen, F.N.K. (07.03.2015). Grammatical Object Prediction in Native and Highly Proficient L2 Speakers.
van den Hazelkamp, C. & Wijnen, F.N.K. (2015). Individual differences in language comprehension: a behavioral study.
Radulescu, Silvia, Wijnen, F.N.K. & Avrutin, Sergey (04.09.2015). Input complexity and rule induction. An entropy model.
  2015 - Poster
Boerma, T.D., Leseman, P.P.M., Timmermeister, M., Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (06.02.2015). Een Quasi-Universele Non-Woord Repetitietaak als diagnostisch instrument.
Bruinsma, Gerda, Bruggink, A., Wijnen, F.N.K. & Gerrits, Ellen (08.05.2015). Effectiveness of grammar intervention in preschool children with specific language impairment.
van den Hazelkamp, C. & Wijnen, F.N.K. (2015). Individual differences in language comprehension: a behavioral study.
van den Hazelkamp, C. & Wijnen, F.N.K. (2015). Individual differences in language comprehension: a behavioral study.
Cowles, Wind & Wijnen, F.N.K. (20.03.2015). Object Referent Prediction in Native and Highly Proficient L2 Speakers.
  2014 - Book editorship
Wijnen, Frank, Verhoeven, L. & de Jong, Peter (2014). Dyslexie 2.0 - Update van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. (228 p.). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  2014 - Book parts / chapters
de Bree, E., Zamuner, T. & Wijnen, Frank (2014). Neighbourhood densities in the vocabularies of Dutch children with a familial risk of dyslexia. In René Kager, Janet Grijzenhout & Koen Sebregts (Eds.), Where the Principles Fail - A Festschrift for Wim Zonneveld on the Occasion of his 64th Birthday (pp. 17-28) (12 p.). Utrecht: UiL OTS.
  2014 - Articles
van den Heuvel, Henk, Sanders, Eric, Klatter, Jetske, van Hout, R., Fikkert, P., Baker, A., de Jong, Jan, Wijnen, Frank & Trilsbeek, Paul (2014). Data curation for a VALID Archive of Dutch Language Impairment Data. Dutch Journal of Applied Linguistics, 3 (2), (pp. 127-135).
Kaan, Edith, Ballantyne, Jocelyn C. & Wijnen, Frank (20.01.2014). Effects of reading speed on second-language sentence processing. Applied Psycholinguistics, 36 (4), (pp. 799-830) (32 p.).
Stipdonk, L., Lieftink, A., Bouwen, J. & Wijnen, F. (09.10.2014). Extraversion and communication attitude in people who stutter: A preliminary study. Journal of Fluency Disorders, 42 (1), (pp. 13-20) (8 p.).
  2014 - Paper
Bruinsma, Gerda, Wijnen, F.N.K., Leseman, Paul P M & Gerrits, P.A.M. (31.10.2014). Effectieve behandeling van morfosyntaxis bij kleuters met een specifieke taalontwikkelingsstoornis.
Grama, I.C. & Wijnen, F.N.K. (14.03.2014). Natural is optimal: Perceptual cues to non-adjacent dependency learning.
  2014 - Poster
Bruinsma, Gerda, Wijnen, F.N.K. & Gerrits, P.A.M. (2014). Effectiveness of speech and language therapy in young children with severe developmental language disorders in different educational settings.
Timmermeister, Mona, Boerma, Tessel, Leseman, Paul, Wijnen, Frank & Blom, Elma (2014). Lexical access and vocabulary in Turkish and Moroccan child heritage learners in the Netherlands. BUCLD 39, BOSTON UNIVERSITY CONFERENCE ON LANGUAGE DEVELOPMENT, NOVEMBER 7-9, 2014, GEORGE SHERMAN UNION, BOSTON UNIVERSITY.
Radulescu, S., Avrutin, Sergey & Wijnen, Frank (2014). Limits and variations of linguistic generalizations.
Boerma, Tessel, Leseman, Paul, Timmermeister, Mona, Wijnen, Frank & Blom, Elma (08.11.2014). Predicting grammatical morpheme production in children with and without Specific Language Impairment - Can sustained attention help?.
Capel, D.J.H. & Wijnen, F.N.K. (04.07.2014). Visuospatial sequential learning in 8-month-olds using a familiarization procedure.
  2013 - Book parts / chapters
Bullens, J., Lienenkämper, N., Wijnen, F.N.K. & Postma, A. (2013). Children’s use of spatial reference frames in verbal and non-verbal tasks. Language and action in cognitive neuroscience Hove (East Sussex): Psychology Press/Taylor & Francis (UK).
  2013 - Articles
Bahtina, D, ten Thije, J.D. & Wijnen, F.N.K. (2013). Combining Cognitive and Interactive Approaches to Lingua Receptiva. International Journal of Multilingualism, 10 (2), (pp. 159-180) (21 p.).
Kerkhoff, Annemarie, De Bree, Elise, De Klerk, Maartje & Wijnen, Frank (01.01.2013). Non-adjacent dependency learning in infants at familial risk of dyslexia. Journal of Child Language, 40 (1), (pp. 11-28) (18 p.).
Blom, W.B.T. & Wijnen, F.N.K. (2013). Optionality of finiteness: Evidence for a no overlap stage in Dutch child language. First Language, 33 (3), (pp. 225-245) (21 p.).
Kaan, Edith, Overfelt, Carlie, Tromp, Do & Wijnen, Frank (01.08.2013). Processing Gapped Verbs. Journal of Psycholinguistic Research, 42 (4), (pp. 307-338) (32 p.).
  2013 - Articles in volumes / proceedings
Grama, I.C., Wijnen, F.N.K. & Kerkhoff, A.O. (2013). Constraints on Non-Adjacent Dependency-Learning: Distance Matters (An Artificial Grammar Study with Adults). In Sara Baiz, Nora Goldman & Rachel Hawkes (Eds.), BUCLD 37 Online Proceedings Supplement Boston, Massachussetts, Boston University Conference on Language Development 37.
  2013 - Lectures
F.N.K. Wijnen (18.12.2013) Looking behaviour in infant sequential learning
  2013 - Paper
Kerkhoff, A.O., de Bree, E.H. & Wijnen, F.N.K. (21.06.2013). Distributional learning in infants at familial risk of dyslexia.
Wijnen, F.N.K. (15.02.2013). Language, learning, and dyslexia.
Grama, I.C., Wijnen, F.N.K. & Kerkhoff, A.O. (05.04.2013). Perceptual cues to learning: modelling the acquisition of morpho-syntactic dependencies in an artificial grammar learning paradigm.
  2013 - Poster
Kaan, E., Kirkham, Joseph, Davidson, Natalia & Wijnen, F.N.K. (08.11.2013). Predicting and processing ellipsis in native and L2 readers.
  2012 - Book parts / chapters
Bullens, J., Lienenkämper, N., Wijnen, F.N.K. & Postma, A. (2012). Children's use of spatial reference frames in verbal and non-verbal tasks. In Y. Coello & A. Bartolo (Eds.), Language and action in cognitive neuroscience London: Psychology Press.
de Bree, E.H., Snowling, M., Gerrits, E., van Alphen, P.M., van der Leij, A. & Wijnen, F.N.K. (2012). Phonology and literacy? Follow-up results of the Utrecht dyslexia and SLI project. In A. Benasich & R. Holly Fitch (Eds.), Developmental dyslexia: Early precursors, neurobehavioural markers and biological substrates (pp. 133-150) (18 p.). Routledge: Lawrence Erlbaum.
  2012 - Articles
Wijnen, F.N.K., Kappers, A.M.L., Vlutters, L.D. & Winkel, S. (2012). Auditory frequency discrimination in adult dyslexics: A test of the anchoring hypothesis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 55, (pp. 1387-1394) (8 p.).
Wijnen, Frank, Kappers, Astrid M L, Vlutters, Leoni D & Winkel, Sven (01.10.2012). Auditory frequency discrimination in adults with dyslexia: a test of the anchoring hypothesis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 55 (5), (pp. 1387-1394) (8 p.).
  2012 - Lectures
F.N.K. Wijnen (13.10.2012) Advanced L2 Learners and native speakers differ in off-line, but not on-line sentence processing
F.N.K. Wijnen (04.02.2012) Sequential learning of adults in the language, visual and visuospatial domain
  2012 - Paper
Wijnen, F.N.K. (14.12.2012). Disfluent speech in children reflects encoding difficulty at different levels.
Wijnen, F.N.K. (07.11.2012). Language, learning, and dyslexia. Invited keynote.
Wijnen, F.N.K. (21.05.2012). Primary language development: Basic processes and pathology.
  2012 - Poster
Kaan, E., Ballantyne, J.C., Wijnen, F.N.K. & Overfelt, Carlie (07.09.2012). Advanced L2 learners differ from native speakers in off-line, but not on-line sentence processing.
Mak, W.M., Wijnen, F.N.K. & van Weelden, L. (03.11.2012). Children's discourse integration: evidence from eye tracking.
Grama, I.C., Wijnen, F.N.K. & Kerkhoff, A.O. (02.11.2012). Constraints on Non-Adjacent Dependency-Learning: Distance Matters. Boston University Conference on Language Development (BUCLD 37).
Kaan, E., Ballantyne, J.C., Overfelt, C. & Wijnen, F.N.K. (15.03.2012). Processing English object relatives: Where L2 sentence processing differs from L1.
Kaan, E., Ballantyne, J.C., Overfelt, C. & Wijnen, F.N.K. (20.10.2012). Processing English object relatives: Where L2 sentence processing differs from L1. SLRF 31.
Kaan, E., Ballantyne, J.C., Overfelt, C. & Wijnen, F.N.K. (15.03.2012). Processing English object relatives: Where L2 sentence processing differs from L1. CUNY 2012.
  2011 - Book parts / chapters
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (2011). Cluttering and learning disabilities. In D. Ward & K. Scaler Scott (Eds.), Cluttering. A handbook of research, intervention and education (pp. 100-114) (15 p.). Hove: Psychology Press.
Wijnen, F.N.K., van Ewijk, E. & Eling, P.A.T.M. (2011). Taal en spraak. In R.P.C. Kessels, P.A.T.M. Eling, R. Ponds, J.M. Spikman & M.J.E. van Zandvoort (Eds.), Klinische neuropsychologie (3rd edition). Amsterdam: Boom.
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (2011). The assessment of cluttering: rationale, tasks, and interpretation. In D. Ward & K. Scaler Scott (Eds.), Cluttering. A handbook of research, intervention and education (pp. 137-151) (15 p.). Hove: Psychology Press.
Koornneef, A.W., Avrutin, S., Wijnen, F.N.K. & Reuland, E.J. (2011). Tracking the preference for bound-variable dependencies in ambiguous ellipses and only-structures. In J. Runner (Eds.), Experiments at the interfaces. Bingley, UK: Emerald.
  2011 - Articles
Dejonckere, P, Quené, H., Smit, J., Duijnstee, M., Wijnen, F.N.K. & Gerrits, E. (2011). De Utrechtse opleidingskolom Logopedie. Logopedie en foniatrie, 83 (1), (pp. 1-4) (4 p.).
  2011 - Articles in volumes / proceedings
Capel, D.J.H., de Bree, E.H., Kerkhoff, A.O., Wijnen, F.N.K. & de Klerk, M.K.A. (2011). Distributional cues affect phonetic discrimination in Dutch infants. In W. Zonneveld, H. Quené & W. Heeren (Eds.), Sound and sounds. Studies presented to M.E.H (Bert) Schouten on the occasion of his 65th birthday Utrecht: UiL OTS.
Kerkhoff, A.O., de Bree, E.H., de Klerk, M.K.A. & Wijnen, F.N.K. (2011). Implicit Learning and Dyslexia: Non-Adjacent Dependency Learning in Infants at Familial Risk of Dyslexia. In N. Danis, K. Mesh & H. Sung (Eds.), BUCLD 35: Proceedings of the 35th annual Boston University Conference on Language Development (pp. 358-370) (13 p.). Sommerville (Mass): Cascadilla Press, BUCLD 35.
  2011 - Lectures
F.N.K. Wijnen (24.03.2011) ERP indices of processing gapped verbs
F.N.K. Wijnen (19.07.2011) FLUENCY AS A MARKER OF EXPRESSIVE LANGUAGE DEVELOPMENT SKILL IN CHILDREN
F.N.K. Wijnen (04.06.2011) Implicit Learning in infants with a familial risk of dyslexia
F.N.K. Wijnen (19.07.2011) Infant sequential learning across domains: language and visuospatial perception
F.N.K. Wijnen (19.07.2011) Phonological neighborhoods in the vocabularies of Dutch typically developing children and children with a familial risk of dyslexia
  2011 - Paper
Capel, D.J.H. & Wijnen, F.N.K. (2011). Infant Sequential Learning Across Domains: Language and Visuospatial Perception.
  2011 - Poster
Kaan, E., Overfelt, C., Tolboom, Sanne, Tromp, Do & Wijnen, F.N.K. (2011). ERP Indices of Processing Gapped Verbs.
de Bree, E.H., Zamuner, T. & Wijnen, F.N.K. (21.07.2011). Phonological neighborhoods in the vocabularies of Dutch typically developing children and children with a familial risk of dyslexia.
de Bree, E.H., Zamuner, T. & Wijnen, F.N.K. (04.06.2011). The structure of neighbourhood density in the vocabularies of Dutch typically developing children and children at familial risk of dyslexia. ELDEL.
  2010 - Book editorship
Verhoeven, L., Wijnen, F.N.K., van den Bos, K.P. & Kleijnen, R. (2010). Zorg om dyslexie. (179 p.). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  2010 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. & Capel, D.J.H. (2010). Neurocognitieve achtergronden van dyslexie. In F. Wijnen, L. Verhoeven, K. van den Bos & R. Kleijnen (Eds.), Zorg om dyslexie (pp. 25-44) (179 p.). Antwerpen - Apeldoorn: Garant-Uitgevers.
de Bree, E.H., Kerkhoff, A.O. & Wijnen, F.N.K. (2010). Overeenkomsten en verschillen tussen dyslexie en primaire taalstoornissen. In L. Verhoeven, F. Wijnen, K. van den Bos & R. Kleijnen (Eds.), Zorg om Dyslexie (pp. 45-60) (16 p.). Apeldoorn: Garant.
Kaan, E., Dallas, A. & Wijnen, F.N.K. (2010). Syntactic predictions in second-language sentence processing. In J.W. Zwart & M. de Vries (Eds.), Structure preserved. Festschrift in the honor of Jan Koster (pp. 208-213) (6 p.). Amsterdam: John Benjamins.
  2010 - Articles
de Bree, E.H., Wijnen, F.N.K. & Gerrits, P.A.M. (01.02.2010). Non-word repetition and literacy in Dutch children at-risk of dyslexia and children with SLI: Results of the follow-up study. Dyslexia, 16 (1), (pp. 36-44) (9 p.).
  2010 - Lectures
F.N.K. Wijnen (05.11.2010) Implicit learning and dyslexia: Non-adjacent dependency learning in infants at familial risk of dyslexia
F.N.K. Wijnen (10.04.2010) Speech sound discrimination using hybrid visual habituation with multiple speakers.
F.N.K. Wijnen (18.11.2010) Taal, leren en dyslexie
F.N.K. Wijnen (25.09.2010) Via tellen naar taal
  2010 - Poster
Kerkhoff, A.O., Erkelens, M., de Bree, E.H., de Klerk, M.K.A. & Wijnen, F.N.K. (2010). Dutch 16-month olds use frequent morpheme frames to categorize novel words.
Kaan, E., Ballantyne, J.C., Choi, J., Rowlings, B. & Wijnen, F.N.K. (2010). Language conflict in second-language sentence processing: Investigating the role of proficiency and cognitive control.
de Bree, E.H., Kerkhoff, A.O., de Klerk, M.K.A., Gerrits, P.A.M. & Wijnen, F.N.K. (2010). Speech sound discrimination using hybrid visual habituation with multiple speakers.
  2009 - Articles
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (2009). A test of speech motor control on word level productions: The SPA test (Dutch: Screening Pittige Articulatie). International Journal of Speech-Language Pathology, 11 (1), (pp. 26-33) (8 p.).
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (2009). Differential diagnostic characteristics between cluttering and stuttering - Part two. Journal of Fluency Disorders, 34 (3), (pp. 146-154) (9 p.).
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (01.09.2009). Differential diagnostic characteristics between cluttering and stuttering-Part one. Journal of Fluency Disorders, 34 (3), (pp. 137-154) (18 p.).
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (2009). Language planning disturbances in children who clutter or have learning disabilities. International Journal of Speech-Language Pathology, 11 (6), (pp. 496-508) (13 p.).
Mostert, M., van Dongen, E., de Vries, I. & Wijnen, F.N.K. (2009). Wetenschappelijk dagdromen over 2059. Geestdrift. Facultair magazine voor Geesteswetenschappen Utrecht, 5 (1), (pp. 24-24) (1 p.).
  2009 - Lectures
F.N.K. Wijnen (28.03.2009) Cognitive control and agreement
F.N.K. Wijnen (18.05.2009) Do distributional cues facilitate phonetic discrimination in Dutch infants?
F.N.K. Wijnen (03.06.2009) Implicit learning: domain-generality and age effects
  2009 - Poster
Wielaard, Inge, Goldberg, N. & Wijnen, F.N.K. (2009). Implicit learning: domain-generality and age effects.
  2008 - Books
Wijnen, F.N.K. & Verstraten, F.A.J. (2008). Het Brein te Kijk. Amsterdam: Pearson, het betreft een geredigeerde bundel, met Wijnen en Verstraten als redacteuren.
  2008 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. & Hartsuiker, R.J. (2008). Taal in het Brein. In F.N.K. Wijnen & F.A.J. Verstraten (Eds.), Het Brein te Kijk (pp. ?-?). Amsterdam: Pearson.
  2008 - Articles
Capel, D.J.H., de Bree, E.H., Kerkhoff, A.O. & Wijnen, F.N.K. (2008). Nederlandse baby's gebruiken statistische informatie om spraakklanken te leren onderscheiden. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen (79), (pp. 21-29) (9 p.).
de Bree, E.H. & Wijnen, F.N.K. (2008). Nonsensewoordrepetitie en leesvaardigheid in kinderen met een risico voor dyslexie en kinderen met een taalstoornis (SLI). Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 16 (2), (pp. 124-131) (8 p.).
de Bree, E.H., Zonneveld, W., Wijnen, F.N.K. & Nouveau, D. (2008). Woordklemtoonproductie van kinderen met (een risico op) dyslexie. Nederlandse taalkunde, 13 (3), (pp. 241-261) (21 p.).
  2008 - Articles in volumes / proceedings
Wijnen, F.N.K. (2008). Metrical stress in comprehension and production of Dutch children at risk of dyslexia. In H. Chan & H. Jacob (Eds.), BUCLD 32: Proceedings of the 32nd Annual Conference on Language Development (pp. 60-71) (12 p.). Somerville, Mass: Cascadilla Press.
  2008 - Lectures
F.N.K. Wijnen (17.06.2008) Language development and dyslexia: basic mechanisms
F.N.K. Wijnen (12.06.2008) Primary Language Development, Dyslexia, and SLI
F.N.K. Wijnen (06.06.2008) Testing the implicit learning deficit in dyslexia using a manual and an eye-movement paradigm
F.N.K. Wijnen (29.03.2008) The Utrecht Dyslexia-SLI Project
  2007 - Articles in volumes / proceedings
Koornneef, A.W., Wijnen, F.N.K. & Reuland, E.J. (07.08.2007). Towards a modular approach to anaphor resolution. In R. Artstein & M. Poesio (Eds.), Ambiguity in Anaphora Workshop Proceedings (pp. 65-72) (8 p.). Malaga, Spain: ESSLI, Nu alleen nog maar op het web te vinden.
  2007 - Lectures
  2006 - Articles
Wijnen, F.N.K. (2006). Begrijpen wat je niet hoort. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 14 (1), (pp. 3-15) (13 p.).
Gerrits, E., de Bree, E.H. & Wijnen, F.N.K. (2006). De spraakperceptie en spraakproductie van kinderen met dyslexie. Logopedie, 19 (4), (pp. 3-12) (10 p.).
Wijnen, F.N.K. & Kaan, E. (2006). Dynamics of semantic processing: The interpretation of bare quantifiers. Language and Cognitive Processes, 21 (6), (pp. 684-720) (37 p.).
Wijnen, Frank & Kaan, Edith (17.09.2006). Dynamics of semantic processing: The interpretation of bare quantifiers. Language and Cognitive Processes, 21 (6), (pp. 684-720) (37 p.).
Wijnen, F.N.K. (2006). Oor, mond, oog: taalontwikkeling en dyslexie. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 1, (pp. 19-29) (11 p.).
de Bree, E.H., Wijnen, F.N.K. & Zonneveld, W. (2006). Word stress production of three-year-old children at risk of dyslexia. Journal of Research in Reading, 29 (3), (pp. 304-317) (14 p.).
  2006 - Articles in volumes / proceedings
Versteeg, N. & Wijnen, F.N.K. (2006). Knowing what’s going on: The influence of contextual knowledge on the on-line resolution of structural ambiguity. In R. Sun & N. Miyake (Eds.), Proceedings of The 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 852-857) (6 p.). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, The 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society.
  2006 - Lectures
F.N.K. Wijnen (02.02.2006) Oor, mond, oog
  2006 - Paper
Wijnen, F.N.K. & Bernstein Ratner, N. (26.07.2006). The vicious cycle: linguistic encoding, self-monitoring and stuttering.
  2005 - Books
Wijnen, F.N.K., Hartsuiker, R.J., Bastiaanse, R. & Postma, A. (2005). Phonological encodign and monitoring in normal and pathological speech. Hove (East Sussex): Psychology Press.
  2005 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. & Kolk, H.H.J. (2005). Phonological encoding, monitoring, and language pathology: conclusions and prospects. In R.J. Hartsuiker, R. Bastiaanse, A. Postma & F. Wijnen (Eds.), Phonological encoding and monitoring in normal and pathological speech (pp. 283-303) (21 p.). Hove (East Sussex): Psychology Press.
Vasic, N. & Wijnen, F.N.K. (2005). Stuttering as a monitoring deficit. In R.J. Hartsuiker, R. Bastiaanse, A. Postma & F. Wijnen (Eds.), Phonological encodign and monitoring in normal and pathological speech (pp. 226-247) (22 p.). Hove (East Sussex): Psychology Press.
Wijnen, F.N.K. (2005). Taal in het brein (Hoofdstuk 9). In P.M. Nieuwenhuijsen (Eds.), Het verschijnsel taal: een kennismaking (pp. 147-161) (15 p.). Bussum: Coutinho.
Wijnen, F.N.K. (2005). Zinsverwerking (Hoofdstuk 10). In P.M. Nieuwenhuijsen (Eds.), Het verschijnsel taal: een kennismaking Bussum: Coutinho.
  2005 - Articles
Wijnen, F.N.K., Wilsenach, A.C. & de Bree, E.H. (2005). Dyslexie: vroege voorlopers in de taalontwikkeling. Logopedie, 18 (4), (pp. 3-11) (9 p.). Marc de Bodt, VVL-Secretariaat.
  2005 - Lectures
F.N.K. Wijnen (07.10.2005) Begrijpen wat je niet hoort
F.N.K. Wijnen (25.07.2005) Early phonology and morphosyntax in children with a genetic risk of dyslexia
F.N.K. Wijnen (26.07.2005) Nominal Ellipsis, Reconstruction, and Discourse Binding
  2005 - Poster
  2004 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. (2004). The implicit prosody of Jabberwocky and the relative clause attachment riddle. In H. Quené & V.J. van Heuven (Eds.), On Speech and Language: Studies for Sieb G. Nooteboom (pp. 169-178) (10 p.). Utrecht: LOT.
  2004 - Articles
Versteeg, N., Sanders, T.J.M. & Wijnen, F.N.K. (2004). De rol van linguïstische kennis en wereldkennis tijdens de verwerking van zinnen en tekst: interactie of autonomie?. Nederlandse taalkunde, 9 (4), (pp. 311-334) (24 p.).
van Alphen, P.M., de Bree, E.H., Gerrits, P.A.M., de Jong, J., Wilsenach, A.C. & Wijnen, F.N.K. (2004). Early language development in children with a genetic risk for dyslexia. Dyslexia, 10 (4), (pp. 265-288) (24 p.).
van Alphen, Petra, de Bree, Elise, Gerrits, Ellen, de Jong, Jan, Wilsenach, Carien & Wijnen, Frank (01.11.2004). Early language development in children with a genetic risk of dyslexia. Dyslexia, 10 (4), (pp. 265-288) (24 p.).
Kaan, Edith, Wijnen, Frank & Swaab, Tamara Y. (01.06.2004). Gapping: Electrophysiological evidence for immediate processing of "missing" verbs in sentence comprehension. Brain and Language, 89 (3), (pp. 584-592) (9 p.).
Wijnen, F.N.K., Kaan, E. & Swaab, T (2004). Gapping: Electrophysiological evidence for immediate processing of 'missing' verbs in sentence comprehension. Brain and Language, 89, (pp. 584-592) (9 p.).
  2004 - Articles in volumes / proceedings
Wijnen, F.N.K. (2004). Discourse binding: Does it begin with nominal ellipsis?. In S. Baauw & J. van Kampen (Eds.), Proceedings of GALA 2003 (pp. 505-516) (12 p.). Utrecht: LOT.
Wilsenach, A.C. & Wijnen, F.N.K. (2004). Perceptual sensitivity to morphosyntactic agreement in language learners. Evidence from Dutch children at risk for developing dyslexia. In A. (A. Bru Brugos & L Micciulla (Eds.), Proceedings of 28th BU Conference on Language Development (pp. 645-656) (12 p.). Somerville, MA: Cascadilla Press.
Vasic, N. & Wijnen, F.N.K. (2004). Stuttering as a monitoring deficit. In R.J. Hartsuiker, R. Bastiaanse, A. Postma & F.N.K. Wijnen (Eds.), Phonological encoding and monitoring in normal and pathological speech Hove (East Sussex), UK: Psychology Press.
  2004 - Lectures
F.N.K. Wijnen (04.12.2004) Dyslexie en vroege taalstoornissen
F.N.K. Wijnen (06.02.2004) Dyslexie: vroege voorlopers in de taalontwikkeling
F.N.K. Wijnen (27.06.2004) Early language development in children with a genetic risk for dyslexia: a longitudinal and prospective study
F.N.K. Wijnen (26.03.2004) Quantifiers in discourse: an ERP study
  2003 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. (2003). Dyslexie: vroege voorlopers in de taalontwikkeling. Cursusboek "Taalontwikkelingsstoornissen" Nijmegen: PAOG Heijendaal, promovendicursus.
  2003 - Lectures
F.N.K. Wijnen (09.05.2003) Dyslexie: vroege voorlopers in de taalontwikkeling
F.N.K. Wijnen (01.07.2003) In search for precursors of dyslexia: phonological processing and working memory in children at the risk for dyslexia and children with SLI
F.N.K. Wijnen (29.08.2003) Interpreting bare quantifiers in context
F.N.K. Wijnen (19.12.2003) Perceptual Sensitivity to Grammatical Agreement in Children at risk for Dyslexia
F.N.K. Wijnen (01.07.2003) The role of linguistic knowledge and world knowledge during sentence and discource processing: interaction or autonomy?
  2002 - Books
Santelmann, L., Verrips, M. & Wijnen, F.N.K. (2002). Annual Review of Language Aquisition. (206 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, Redacteurs: Nooteboom, Weerman, Wijnen.
Nooteboom, S.G., Weerman, F.P. & Wijnen, F.N.K. (2002). Storage and Computation in the Language Faculty. (354 p.). Dordrecht: Kluwer Academis Publishers.
  2002 - Articles in volumes / proceedings
Nooteboom, S.G., Weerman, F.P. & Wijnen, F.N.K. (2002). Minimising or maximising storage? An introduction. In S.G. Nooteboom, F.P. Weerman & F.N.K. Wijnen (Eds.), Storage and Computation in the Language Faculty (pp. 1-19) (19 p.). Dordrecht: Kluwer Academis Publishers.
  2002 - Lectures
F.N.K. Wijnen (21.09.2002) Anaphoric Quantifiers and Discourse Cohesion
F.N.K. Wijnen (21.06.2002) Chaînes anaphoriques et types de textes: un point de vue psycholinguistique (The influence of discourse structure on anaphora resolution: some psycholinguistic evidence)
F.N.K. Wijnen (26.01.2002) Interpreting bare quantifiers in context
F.N.K. Wijnen (20.09.2002) Relative clause attachment in Jabberwocky and syntactic prose
  2001 - Books
Wijnen, F.N.K. & Verstraten, F.A.J. (2001). Het brein te kijk: een verkenning van de cognitieve neurowetenschappen. (251 p.). Lisse: Swets & Zeitlinger.
  2001 - Book editorship
Verrips, M., Wijnen, F.N.K. & Santelmann, L. (2001). Annual Review of Language Acquisition. (192 p.). Amsterdam: John Benjamins.
Santelmann, L., Verrips, M. & Wijnen, F.N.K. (2001). Annual Review of Language Acquisition, vol. 1. (190 p.). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
Wijnen, F.N.K. & Verstraten, F.A.J. (2001). Het Brein te Kijk. Een verkenning van de cognitieve neurowetenschappen. (251 p.). Lisse: Swets & Zeitlinger.
  2001 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. & Verstraten, F.A.J. (2001). Cognitieve neurowetenschap: wat is het en waar komt het vandaan?. In F.N.K. Wijnen & F.A.J. Verstraten (Eds.), Het Brein te Kijk: Verkenning van de cognitieve neurowetenschappen (pp. 11-24) (251 p.). Lisse: Swets & Zeitlinger.
  2001 - Articles
Wijnen, F.N.K., Kempen, M. & Gillis, S. (2001). Bare infinitives in Dutch early child language: An effect of input?. Journal of Child Language, 28 (3), (pp. 629-660) (32 p.).
Wijnen, F., Kempen, Masha & Gillis, S. (01.10.2001). Root infinitives in Dutch early child language: an effect of input?. Journal of Child Language, 28 (3), (pp. 629-660) (32 p.).
  2001 - Articles in volumes / proceedings
Blom, W.B.T., Krikhaar, E.M. & Wijnen, F.N.K. (2001). Nonfinite clauses in Dutch and English child language: An experimental approach. In A. H.-J. Do, L. Domínguez & A. Johansen (Eds.), Proceedings of the 25th Annual BUCLD (pp. 133-144) (12 p.). Somerville, Mass.: Cascadilla Press.
Blom, W.B.T., Krikhaar, E.M. & Wijnen, F.N.K. (2001). Root infinitives in Dutch and English child language: an experimental approach. In A.H.J. Do, L. Domínguez & A. Johansen (Eds.), Proceedings of the 25th Annual BUCLD (pp. 133-144) (12 p.). Somerville: Cascadilla Press.
  2001 - Lectures
F.N.K. Wijnen (05.07.2001) Implicit prosody in sentence processing
F.N.K. Wijnen (03.07.2001) Interpreting bare quantifiers in context
F.N.K. Wijnen (15.12.2001) Interpreting bare quantifiers in context
F.N.K. Wijnen (02.06.2001) Processing gapped sentences
F.N.K. Wijnen (29.08.2001) Stuttering and speech monitoring
  2000 - Books
Verstraten, F.A.J. & Wijnen, F.N.K. (2000). Het brein te kijk. Lisse: Swets & Zeitlinger.
  2000 - Book editorship
Nooteboom, S.G., Wijnen, F.N.K. & Weerman, F.P. (2000). Storage and computation in the language faculty. Dordrecht: Kluwer Academic Press, volume editor; edited volume voor Kluwer Academic Press, in the Series in Theoretical Psycholinguistics.
  2000 - Book parts / chapters
Blom, W.B.T., Wijnen, F.N.K., Kempen, M. & Gillis, S. (2000). Betekenis blijft, vorm verandert. Modale zinnen in Nederlandse kindertaal. In S. Gilles, J. Nuyts & J. Taeldeman (Eds.), Met taal om de tuin geleid. Opstellen voor Georges de Schutter (pp. 25-35) (11 p.). Wilrijk, Belgie: Universitaire Instelling Antwerpen.
Wijnen, F.N.K. & Verstraten, F.A.J. (2000). Cognitieve wetenschap: wat is het en waar komt het vandaan?. In F. Wijnen & F.A.J. Verstraten (Eds.), Het brein te kijk Lisse: Swets & Zeitlinger.
van Kampen, N.J. & Wijnen, F.N.K. (2000). Grammaticale ontwikkeling. In S. Gillis & A.M. Schaerlaekens (Eds.), Kindertaalverwerving. Een handboek voor het Nederlands. (pp. 225-285) (61 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
  2000 - Articles
Wijnen, F.N.K. & Maassen, B.T.H. (2000). Fonologische codering en monitoring in normale en gestoorde taalproductie. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 9 (3), (pp. 149-154) (6 p.).
Wijnen, F.N.K. (2000). Stotteren als resultaat van inadequate spraakmonitoring. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 9 (3), (pp. 211-230) (20 p.).
  2000 - Articles in volumes / proceedings
Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (2000). How Dutch children's root infinitives become modal. In S.C. Howell, S.A. Fish & T. Keith-Lucas (Eds.), Proceedings of the 24th BU Conference on Language Development (pp. 128-139) (12 p.). Medford, Mass., USA: Cascadilla Press.
Wijnen, F.N.K. (2000). Input, intake and sequence in syntactic development. In M. Beers, B. van de Bogaerde, G. Bol, J. de Jong & C. Rooijmans (Eds.), From sound to sentence - Studies on first language acquisition (pp. 163-186) (24 p.). Groningen: Centre for Language and Cognition.
Blom, W.B.T., Kempen, M., Gillis, S. & Wijnen, F.N.K. (2000). What they hear is what you get? Infinitives and modality in child language and child-directed speech. In M. Perkins & S. Howard (Eds.), New Directions in Language Development and Disorders New York: Kluwer.
  2000 - Lectures
F.N.K. Wijnen (03.11.2000) Nonfinite clauses in Dutch and English child language: An experimental approach
F.N.K. Wijnen (21.09.2000) Prosodic phrasing and relative clause attachment in a three-site context
F.N.K. Wijnen (25.04.2000) The structure and meaning of Dutch root infinitivals: children vs. adults
  1999 - Articles
Burger, Remca & Wijnen, Frank (26.10.1999). Phonological encoding and word stress in stuttering and nonstuttering subjects. Journal of Fluency Disorders, 24 (2), (pp. 91-106) (16 p.).
Burger, R. A. & Wijnen, F.N.K. (1999). Phonological encoding and word stress in stuttering and non-stuttering subjects. Journal of Fluency Disorders, 24, (pp. 91-106) (16 p.).
  1999 - Articles in volumes / proceedings
Wijnen, F.N.K. & Burger, R. A. (1999). Stuttering as a phonological encoding defect?. In B. Maassen & P. Groenen (Eds.), Pathologies of speech and language. Advances in clinical phonetics and linguistics (pp. 97-104) (8 p.). London: Whurr Publishers.
Wijnen, F.N.K. (1999). The temporal interpretation of Dutch children's root infinitivals. In M. Garmen, C. Letts, B. Richards, C. Schelletter & S. Edwards (Eds.), Issues in normal and disordered child language: from phonology to narrative (pp. 68-83) (16 p.). Reading (U.K.): University of Reading, New Bulmershe Papers.
  1999 - Book reviews
Wijnen, F.N.K. (1999). Review of 'Syntactic Development' by W.D. O'Grady. Journal of Child Language, 26, (pp. 187-194) (8 p.).
  1999 - Lectures
F.N.K. Wijnen (24.09.1999) De rol van het geheugen bij zinsverwerking
F.N.K. Wijnen (24.09.1999) De rol van het geheugen bij zinsverwerking
F.N.K. Wijnen (10.09.1999) Explaining root infinitives in Dutch child language: Intake = output. A computer simulation study.
F.N.K. Wijnen (05.11.1999) How Dutch children's root infinitives become modal.
F.N.K. Wijnen (01.09.1999) Prosodic phrasing and relative clause attachment in a three-site context
F.N.K. Wijnen (18.03.1999) Prosodic phrasing and relative clause attachment in a three-site context
F.N.K. Wijnen (17.06.1999) Stuttering as a result of inadequate monitoring
F.N.K. Wijnen (12.07.1999) What they hear is what you get? Infinitives and modality in child language and child-directed speech
  1998 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. (1998). Grammaticatheorie en Gedragsexperiment. In E. Blom & A.-L. Jansen (Eds.), Tijdperk Taal! 10 jaar Linguistiek in Utrecht (pp. 121-135) (15 p.). Den Haag: Holland Academic Graphics.
Blom, H.M.C.W., Gillis, S. & Wijnen, F.N.K. (1998). Modal Infinitives in the Speech of Dutch Mothers and Their Children. In J. van der Auwera, F. Durieux & L. Lejeune (Eds.), English as a human language: To honour Louis Goossens (pp. 12-21) (10 p.). Munchen: LINCOM.
Verrips, M. & Wijnen, F.N.K. (1998). The Acquisition of Dutch Syntax. In S. Gillis & A. de Houwer (Eds.), The acquisition of Dutch (pp. 233-299) (67 p.). Amsterdam: John Benjamins.
Wijnen, F.N.K. (1998). The temporal interpretation of Dutch children's root infinitivals. In C. Letts, C. Schelletter, M. Garman & B. Richards (Eds.), Issues in Normal and Disordered Child Language: from Phonology to Narrative (pp. 68-83) (16 p.). Reading, U.K.: Reading University Press, Serie: New Bulmershe Papers.
  1998 - Articles
Wijnen, F.N.K. (1998). The temporal interpretation of Dutch children's root infinitivals: The effect of eventivity. First Language, 18 (24 p.).
  1998 - Lectures
F.N.K. Wijnen (17.01.1998) Aanhechting van betrekkelijke bijzinnen: waar en wanneer.
F.N.K. Wijnen (17.01.1998) De reconstructie van ellipsis: een psycholinguistische studie
F.N.K. Wijnen (16.09.1998) Effects of stress, linear position and consonant-vowel transition on stuttering
F.N.K. Wijnen (17.01.1998) Is input ook output? Modale infinitieven in Nederlandse kindertaal
F.N.K. Wijnen (17.01.1998) Is input ook output? Modale infinitivieven in Nederlandse kindertaal
Wijnen, F.N.K. (19.10.1998). Member of the organizing committee of the "Utrecht Congress on Storage and Computation in Linguistics", oktober 1998. Utrecht Congress on Storage and Computation in Linguistics.
F.N.K. Wijnen (19.04.1998) Modal Infinitives in the Speech of Dutch Mothers and their Children
F.N.K. Wijnen (17.01.1998) Reconstructing Elipsis: A Psycholinguistic Study
F.N.K. Wijnen (24.08.1998) Stuttering as a phonological coding defect
F.N.K. Wijnen (04.09.1998) What they hear is what you get: Infinitives and Modality in Child language and Child-directed Speech
F.N.K. Wijnen (04.09.1998) What they hear is what you get? Infinitives and modality in child language and child-directed speech
  1997 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K., Elbers, L.H. & Levelt, C. (1997). Primaire taalontwikkeling. In H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. van der Meulen & B.J.E. Mondelaers (Eds.), Handboek stem-, spraak-, en taalpathologie (pp. 1-46) (46 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  1996 - Articles
Maassen, Ben & Wijnen, Frank (1996). Gedragswetenschappelijke analyse van de cognitieve mechanismen achter (gestoorde) taal en spraak. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 5 (3), (pp. 152-172).
  1994 - Articles
Clement, Christien & Wijnen, Frank (06.11.1994). Acquisition of vowel contrasts in Dutch. Journal of Speech and Hearing Research, 37 (1), (pp. 83-89) (7 p.).
Wijnen, F. & Boers, I. (06.11.1994). Phonological priming effects in stutterers. Journal of Fluency Disorders, 19 (1), (pp. 1-20) (20 p.).
Wijnen, Frank, Krikhaar, E.M. & den Os, Els (1994). The (non)realisation of unstressed elements in children’s utterances: Evidence for a rhythmic constraint. Journal of Child Language, 21, (pp. 59-83).
Wijnen, F., Krikhaar, E. & den Os, E. (01.02.1994). The (non)realization of unstressed elements in children's utterances: evidence for a rhythmic constraint. Journal of Child Language, 21 (1), (pp. 59-83) (25 p.).
  1992 - Articles
Wijnen, Frank (1992). Incidental word and sound errors in young speakers. Journal of Memory and Language, 31, (pp. 734-755).
  1990 - Articles
Wijnen, Frank (01.10.1990). The development of sentence planning. Journal of Child Language, 17 (3), (pp. 651-675) (25 p.).
  0 - Editorial activity
F.N.K. Wijnen () Annual review of language aquisition
F.N.K. Wijnen () Arla reprints : serie letterkundige werken
F.N.K. Wijnen () Arla reprints : serie letterkundige werken
F.N.K. Wijnen () Arla reprints : serie letterkundige werken
F.N.K. Wijnen () Arla reprints : serie letterkundige werken
F.N.K. Wijnen () Arla reprints : serie letterkundige werken
F.N.K. Wijnen () Arla reprints : serie letterkundige werken
F.N.K. Wijnen () Arla reprints : serie letterkundige werken
F.N.K. Wijnen () Journal of child language
F.N.K. Wijnen () Journal of child language
F.N.K. Wijnen () Journal of child language
F.N.K. Wijnen () Journal of child language
F.N.K. Wijnen () Journal of child language
F.N.K. Wijnen () Journal of child language
F.N.K. Wijnen () Journal of child language
F.N.K. Wijnen () Journal of Fluency Disorders
F.N.K. Wijnen () Journal of Fluency Disorders
F.N.K. Wijnen () Journal of Fluency Disorders
F.N.K. Wijnen () Journal of Fluency Disorders
F.N.K. Wijnen () Journal of Fluency Disorders
F.N.K. Wijnen () Journal of Fluency Disorders
F.N.K. Wijnen () Journal of Fluency Disorders
F.N.K. Wijnen () Journal of Fluency Disorders
F.N.K. Wijnen () Language Acquisition & Language Disorders
F.N.K. Wijnen () Language Acquisition & Language Disorders
F.N.K. Wijnen () Language Acquisition & Language Disorders
F.N.K. Wijnen () Language Acquisition & Language Disorders
F.N.K. Wijnen () Language Acquisition & Language Disorders
F.N.K. Wijnen () Linguistics
F.N.K. Wijnen () Linguistics
F.N.K. Wijnen () Linguistics
F.N.K. Wijnen () Stem- Spraak- & Taalpathologie
F.N.K. Wijnen () Stem-, spraak- en taalpathologie
F.N.K. Wijnen () Stem-, spraak- en taalpathologie
F.N.K. Wijnen () Stem-, spraak- en taalpathologie
F.N.K. Wijnen () Stem-, spraak- en taalpathologie
F.N.K. Wijnen () Stem-, spraak- en taalpathologie
F.N.K. Wijnen () Stem-, spraak- en taalpathologie
F.N.K. Wijnen () Stem-, spraak- en taalpathologie
F.N.K. Wijnen () Stem-, spraak- en taalpathologie
  0 - Contribution to the work of national or international committees and working groups
F.N.K. Wijnen () Member of program review committee Boston
F.N.K. Wijnen () Member of programme review committee
F.N.K. Wijnen () Member of the board of the "Nederlandse Vereniging voor Psychonomie"
F.N.K. Wijnen () Secretary of the research group "Language and Memory" SGW/NWO
F.N.K. Wijnen () voorzitter (co-chair)
^ top
Gegenereerd op 2017-11-20 08:59:55

Completed projects

Project:
Prediction of Dyslexia in Infants Using Machine-learning (PODIUM) 01.03.2014 to 30.04.2016
General project description

The current project will use machine learning techniques to explore if data on speech processing in infancy can predict the occurrence of later literacy difficulties in individual children. We perform a proof of principle study on existing vocabulary and speech discrimination data from infants at risk of DD and low-risk controls. 

 
Role Researcher Funding
Utrecht University: Dynamics of Youth
Project members UU
External project members:
  • Dr. Hugo Schnack
Project:
Category formation in phonology and grammar: distributional learning in children with and without a developmental language delay. 01.04.2007 to 30.06.2011
General project description
 
Role Project Leader Funding
Other grant (government funding)
Project members UU
Project:
Dyslexia 03.05.2006 to 31.12.2010
General project description
 
Role Project Leader Funding
Other grant (government funding)
Project members UU
Project:
Transfer in the brain: Sentence processing in second language learners 01.12.2007 to 01.11.2010
General project description
 
Role Project Leader Funding
Other grant (government funding)
Project members UU
Gegenereerd op 2017-11-20 08:59:55
Additional functions and activities

No information available

Gegenereerd op 2017-11-20 08:59:55
Full name
prof. dr. F.N.K. Wijnen Contact details
Transcomplex

Trans 10
Room 1.29
3512 JK  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 6436
Postal address
Trans 10
3512 JK    UTRECHT
The Netherlands
Gegenereerd op 2017-11-20 08:59:55
Last updated 16.03.2017