Chair
Psycholinguistics
Date of appointment 01.10.2009
Profile

Wijnen's belangstelling gaat uit naar twee verwante psycholinguïstische vraagstukken; (1) wat zijn de (neurocognitieve) processen die ten grondslag liggen aan (ongestuurde) taalverwerving? (2) Hoe hangt het verwerven van taalkennis samen met het (leren) gebruiken van deze kennis, d.w.z. verwerking / begrip en productie. Het is zijn ogen vanzelfsprekend om stoornissen in de taalverwerving, taalproductie of taalverwerking te zien als een natuurlijk laboratorium, waar (delen van) antwoorden op de genoemde vragen gevonden kunnen worden. Tegelijk kan hiermee een beter begrip ontstaan van de mechanismen die aan taalpathologieën ten grondslag liggen. Hierdoor kan een bijdrage worden geleverd aan innovatie of rationalisering van bijvoorbeeld klinisch-linguïstische of logopedische diagnostiek, met betrekking tot o.m. dyslexie, specifieke taalontwikkelingsstoornis (S-TOS) en stotteren.

In aansluiting op zijn project over primaire taalontwikkeling bij kinderen met een verhoogd familiaal risico op dyslexie, werkt Wijnen sinds 2008 aan onderzoek naar fundamentele processen die ten grondslag liggen aan taalverwerving. In samenhang daarmee is ook de onderzoekspopulatie veranderd; het gaat primair om kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot ongeveer twee jaar. Het NWO-gesubsidieerde project Category formation in phonology and grammar: distributional learning in children with an without a developmental language delay (2007-2011; post-doc onderzoekers Elise de Bree en Annemarie Kerkhoff) exploreerden de rol van statistisch leren in de taalontwikkeling en probeerde taalontwikkelings-achterstanden, c.q. –stoornissen (onder meer bij dyslexie) in verband te brengen met een tekort in het statistisch leermechanisme. Het project omvatte een uitgebreide serie leer- en perceptie-experimenten, in veel gevallen met kunstmatig taalmateriaal (pseudowoorden en miniatuurgrammatica’s). In aansluiting hierop bestudeerde promovenda Desiree Capel statistisch leren in taal en andere  domeinen en de samenhang daartussen. Promovenda Ileana Grama exploreerde in welke mate de resultaten van onderzoek naar de (ongestuurde, impliciete) verwerving van kunstmatige taal getransfereerd kunnen worden naar reële taalverwervingsprocessen. Zij deed dit onder meer door in kunstmatige miniatuurtalen op systematische wijze akoestisch-fonetische eigenschappen van (pseudo)woorden te manipuleren.

Het onderzoek vroege voorlopers van dyslexie heeft een vervolg gekregen in een samenwerking met Hugo Schnack (UMCU) en Ao Chen, waarin geprobeerd wordt machine learning technieken te gebruiken om op basis van de vroege ontwikkeling van de woordenschat en de perceptie van spraakklanken te voorspellen of een kind een verhoogd risico heeft op dyslexie. Dit project werd ondersteund door het  UU strategisch onderzoeksthema Dynamics of Youth. 

In de experimenten van Annemarie Kerkhoff, Elise de Bree en Desiree Capel participeren baby’s en peuters met een verhoogd (famililaal) risico op dyslexie. Nadya Goldberg (gepromoveerd maart 2014) gebruikte artificial grammar learning en een impliciete motorische leertaak bij dyslectische jongvolwassenen en patiënten met een trauma in het cerebellum (een hersenstructuur die waarschijnlijk betrokken is bij impliciet statistisch leren). In samenwerking met collega’s in het UMCU (m.n. Van Oers, Kappelle) worden de resultaten van deze experimenten in verband gebracht met structurele MRI data van dezelfde personen.

Het hierboven geschetste werk is onder meer gestoeld op de hypothese dat er (op neurocognitief niveau) een verband is tussen statistisch leren (in de taalontwikkeling) en sensori-motorisch leren. Dankzij een ‘preparatory grant’ uit het focusgebied Educational and Learning Sciences heeft Wijnen een begin kunnen maken met een verkennend onderzoek naar de taalontwikkeling van kinderen met developmental coordination disorder, een motorische leerstoornis.

Het werk over de functie van impliciete statistische leerprocessen in de taalverwerving is door promovenda Silvia Radulescu verbonden met de ideeën van Avrutin over de fundamentele rol van entropie in taalverwerking en taalverwerving.

Naast het babylab-onderzoek besteedt Wijnen tijd en aandacht aan enkele andere onderzoekslijnen. Een daarvan betreft de ‘online’ verwerking van zinnen door volwassen luisteraars, zowel in de moedertaal als in een vreemde taal, in samenwerking met Edith Kaan (University of Florida). Promovenda Carolien van den Hazelkamp heeft binnen dit domein haar promotieonderzoek uitgevoerd, waarbij zij zich richtte op individuele verschillen in de verwerking van zinnen door volwassen lezers/luisteraars

 

Involved in the following study programme(s)
Scientific expertise
Gegenereerd op 2018-02-23 19:23:36
Curriculum vitae Download PDF
Gegenereerd op 2018-02-23 19:23:36
All publications
  2017 - Book parts / chapters
Kerkhoff, A.O., de Bree, Elise & Wijnen, F.N.K. (2017). Can poor readers be good learners? Non-adjacent dependency learning in adults with dyslexia. In Eliane Segers & Paul van den Broek (Eds.), Developmental Perspectives in Written Language and Literacy - In honor of Ludo Verhoeven (pp. 315-331) (17 p.). Amsterdam: Johns Benjamins Publishing Company.
Wijnen, F.N.K., van Ewijk, L. & Eling, P.A.T.M. (2017). Language. In Roy Kessels, Paul Eling, Rudolf Ponds, Jacoba Spikman & Martine van Zandvoort (Eds.), Clinical Neuropsychology (pp. 203-228) (26 p.). Amsterdam: Boom uitgevers.
  2017 - Articles
Boerma, T.D., Wijnen, Frank, Leseman, P.P.M. & Blom, W.B.T. (2017). Grammatical Morphology in Monolingual and Bilingual Children with and without Language Impairment - The Case of Dutch Plurals and Past Participles. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 60, (pp. 2064-2080).
Chen, Ao, Wijnen, Frank, Koster, Charlotte & Schnack, Hugo (21.02.2017). Individualized early prediction of familial risk of dyslexia - A study of infant vocabulary development. Frontiers in Psychology, 8 (13 p.).
Boerma, T.D., Leseman, P.P.M., Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (21.07.2017). Language proficiency and sustained attention in monolingual and bilingual children with and without language impairment. Frontiers in Psychology, 8 (16 p.).
Lammertink, Imme, Boersma, Paul, Wijnen, Frank & Rispens, Judith (01.12.2017). Statistical learning in specific language impairment - A meta-analysis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 60 (12), (pp. 3474-3486) (13 p.).
van Witteloostuijn, Merel, Boersma, Paul, Wijnen, Frank & Rispens, Judith (01.11.2017). Visual artificial grammar learning in dyslexia - A meta-analysis. Research in Developmental Disabilities, 70, (pp. 126-137) (12 p.).
  2017 - Articles in volumes / proceedings
Radulescu, S., Avrutin, S. & Wijnen, F.N.K. (2017). Statistical learning and cognitive constraints on rule induction. An entropy model. Proceedings of Architectures and Mechanisms of Language Processing (pp. 47).
  2016 - Book parts / chapters
de Bree, E.H. & Wijnen, F.N.K. (2016). Word stress competence and literacy in Dutch children with a family risk of dyslexia and children with dyslexia. In J. Thomson & L. Jarmulowicz (Eds.), Linguistic Rhythm and Literacy (pp. 135-162). Amsterdam: Johns Benjamins Publishing Company.
  2016 - Articles
de Boer, J. N., Heringa, S. M., van Dellen, E., Wijnen, F. N K & Sommer, I. E C (01.11.2016). A linguistic comparison between auditory verbal hallucinations in patients with a psychotic disorder and in nonpsychotic individuals - Not just what the voices say, but how they say it. Brain and Language, 162, (pp. 10-18) (9 p.).
Grama, Ileana C., Kerkhoff, Annemarie & Wijnen, Frank (09.02.2016). Gleaning Structure from Sound - The Role of Prosodic Contrast in Learning Non-adjacent Dependencies. Journal of Psycholinguistic Research, (pp. 1-23) (23 p.).
Boerma, T.D., Leseman, P.P.M., Timmermeister, M., Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (15.03.2016). Narrative abilities of monolingual and bilingual children with and without language impairment: implications for clinical practice. International Journal of Language and Communication Disorders, 51 (6), (pp. 626-638).
Wijnen, Frank (01.03.2016). Not compelling - Commentary on evans 2014. Language, 92 (1), (pp. 207-209) (3 p.).
  2015 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K., de Bree, E.H., van Alphen, P.M., de Jong, Jan & van der Leij, A. (2015). Comparing SLI and dyslexia: developmental language profiles and reading outcomes. In Stavroula Stavrakaki (Eds.), Specific language impairment: Current trends in research (pp. 89-112). Amsterdam: Johns Benjamins Publishing Company.
  2015 - Articles
Boerma, Tessel, Chiat, Shula, Leseman, Paul, Timmermeister, Mona, Wijnen, Frank & Blom, Elma (2015). A Quasi-Universal Nonword Repetition Task as a Diagnostic Tool for Bilingual Children learning Dutch as a Second Language. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58 (6), (pp. 1747-1760).
Zwitserlood, Rob, van Weerdenburg, Marjolijn, Verhoeven, Ludo & Wijnen, Frank (01.06.2015). Development of morphosyntactic accuracy and grammatical complexity in dutch school-age children with SLI. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58 (3), (pp. 891-905) (15 p.).
Zwitserlood, Rob, Wijnen, Frank, Van Weerdenburg, Marjolijn & Verhoeven, Ludo (01.05.2015). 'MetaTaal' - Enhancing complex syntax in children with specific language impairment-a metalinguistic and multimodal approach. International Journal of Language and Communication Disorders, 50 (3), (pp. 273-297) (25 p.).
Kaan, E., Kirkham, Joseph & Wijnen, F.N.K. (2015). Prediction and integration in native and second-language processing of elliptical structures. Bilingualism: Language and Cognition
  2015 - Articles in volumes / proceedings
Radulescu, S., Avrutin, S. & Wijnen, F.N.K. (2015). Input complexity and Rule induction. An entropy model. Proceedings of Architectures and Mechanisms for Language Processing
  2014 - Book editorship
Wijnen, Frank, Verhoeven, L. & de Jong, Peter (2014). Dyslexie 2.0 - Update van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. (228 p.). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  2014 - Book parts / chapters
de Bree, E., Zamuner, T. & Wijnen, Frank (2014). Neighbourhood densities in the vocabularies of Dutch children with a familial risk of dyslexia. In René Kager, Janet Grijzenhout & Koen Sebregts (Eds.), Where the Principles Fail - A Festschrift for Wim Zonneveld on the Occasion of his 64th Birthday (pp. 17-28) (12 p.). Utrecht: UiL OTS.
  2014 - Articles
van den Heuvel, Henk, Sanders, Eric, Klatter, Jetske, van Hout, R., Fikkert, P., Baker, A., de Jong, Jan, Wijnen, Frank & Trilsbeek, Paul (2014). Data curation for a VALID Archive of Dutch Language Impairment Data. Dutch Journal of Applied Linguistics, 3 (2), (pp. 127-135).
Kaan, Edith, Ballantyne, Jocelyn C. & Wijnen, Frank (20.01.2014). Effects of reading speed on second-language sentence processing. Applied Psycholinguistics, 36 (4), (pp. 799-830) (32 p.).
Stipdonk, L., Lieftink, A., Bouwen, J. & Wijnen, F. (09.10.2014). Extraversion and communication attitude in people who stutter: A preliminary study. Journal of Fluency Disorders, 42 (1), (pp. 13-20) (8 p.).
  2013 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. (2013). Acquisition of linguistic categories: cross-domain convergences. In J. Bolhuis & M. Everaert (Eds.), Birdsong, Speech and Language: Converging Mechanisms (pp. 157-178). Cambridge, MA: MIT Press.
Bullens, J., Lienenkämper, N., Wijnen, F.N.K. & Postma, A. (2013). Children’s use of spatial reference frames in verbal and non-verbal tasks. Language and action in cognitive neuroscience Hove (East Sussex): Psychology Press/Taylor & Francis (UK).
  2013 - Articles
Bahtina, D, ten Thije, J.D. & Wijnen, F.N.K. (2013). Combining Cognitive and Interactive Approaches to Lingua Receptiva. International Journal of Multilingualism, 10 (2), (pp. 159-180) (21 p.).
Kerkhoff, Annemarie, De Bree, Elise, De Klerk, Maartje & Wijnen, Frank (01.01.2013). Non-adjacent dependency learning in infants at familial risk of dyslexia. Journal of Child Language, 40 (1), (pp. 11-28) (18 p.).
Blom, W.B.T. & Wijnen, F.N.K. (2013). Optionality of finiteness: Evidence for a no overlap stage in Dutch child language. First Language, 33 (3), (pp. 225-245) (21 p.).
Kaan, Edith, Overfelt, Carlie, Tromp, Do & Wijnen, Frank (01.08.2013). Processing Gapped Verbs. Journal of Psycholinguistic Research, 42 (4), (pp. 307-338) (32 p.).
  2013 - Articles in volumes / proceedings
Grama, I.C., Wijnen, F.N.K. & Kerkhoff, A.O. (2013). Constraints on Non-Adjacent Dependency-Learning: Distance Matters (An Artificial Grammar Study with Adults). In Sara Baiz, Nora Goldman & Rachel Hawkes (Eds.), BUCLD 37 Online Proceedings Supplement Boston, Massachussetts, Boston University Conference on Language Development 37.
  2012 - Book parts / chapters
Bullens, J., Lienenkämper, N., Wijnen, F.N.K. & Postma, A. (2012). Children's use of spatial reference frames in verbal and non-verbal tasks. In Y. Coello & A. Bartolo (Eds.), Language and action in cognitive neuroscience London: Psychology Press.
de Bree, E.H., Snowling, M., Gerrits, E., van Alphen, P.M., van der Leij, A. & Wijnen, F.N.K. (2012). Phonology and literacy? Follow-up results of the Utrecht dyslexia and SLI project. In A. Benasich & R. Holly Fitch (Eds.), Developmental dyslexia: Early precursors, neurobehavioural markers and biological substrates (pp. 133-150) (18 p.). Routledge: Lawrence Erlbaum.
Wijnen, F.N.K., van Ewijk, L. & Eling, P. (2012). Taal en spraak. In R. Kessels, P. Eling, R. Ponds, J. Spikman & M. van Zandvoort (Eds.), Klinische Neuropsychologie (pp. 219-244) (26 p.). Amsterdam: Boom.
  2012 - Articles
Wijnen, F.N.K., Kappers, A.M.L., Vlutters, L.D. & Winkel, S. (2012). Auditory frequency discrimination in adult dyslexics: A test of the anchoring hypothesis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 55, (pp. 1387-1394) (8 p.).
Wijnen, Frank, Kappers, Astrid M L, Vlutters, Leoni D & Winkel, Sven (01.10.2012). Auditory frequency discrimination in adults with dyslexia: a test of the anchoring hypothesis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 55 (5), (pp. 1387-1394) (8 p.).
  2011 - Book parts / chapters
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (2011). Cluttering and learning disabilities. In D. Ward & K. Scaler Scott (Eds.), Cluttering. A handbook of research, intervention and education (pp. 100-114) (15 p.). Hove: Psychology Press.
Wijnen, F.N.K., van Ewijk, E. & Eling, P.A.T.M. (2011). Taal en spraak. In R.P.C. Kessels, P.A.T.M. Eling, R. Ponds, J.M. Spikman & M.J.E. van Zandvoort (Eds.), Klinische neuropsychologie (3rd edition). Amsterdam: Boom.
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (2011). The assessment of cluttering: rationale, tasks, and interpretation. In D. Ward & K. Scaler Scott (Eds.), Cluttering. A handbook of research, intervention and education (pp. 137-151) (15 p.). Hove: Psychology Press.
Koornneef, A.W., Avrutin, S., Wijnen, F.N.K. & Reuland, E.J. (2011). Tracking the preference for bound-variable dependencies in ambiguous ellipses and only-structures. In J. Runner (Eds.), Experiments at the interfaces. Bingley, UK: Emerald.
  2011 - Articles
Dejonckere, P, Quené, H., Smit, J., Duijnstee, M., Wijnen, F.N.K. & Gerrits, E. (2011). De Utrechtse opleidingskolom Logopedie. Logopedie en foniatrie, 83 (1), (pp. 1-4) (4 p.).
  2011 - Articles in volumes / proceedings
Capel, D.J.H., de Bree, E.H., Kerkhoff, A.O., Wijnen, F.N.K. & de Klerk, M.K.A. (2011). Distributional cues affect phonetic discrimination in Dutch infants. In W. Zonneveld, H. Quené & W. Heeren (Eds.), Sound and sounds. Studies presented to M.E.H (Bert) Schouten on the occasion of his 65th birthday Utrecht: UiL OTS.
Kerkhoff, A.O., de Bree, E.H., de Klerk, M.K.A. & Wijnen, F.N.K. (2011). Implicit Learning and Dyslexia: Non-Adjacent Dependency Learning in Infants at Familial Risk of Dyslexia. In N. Danis, K. Mesh & H. Sung (Eds.), BUCLD 35: Proceedings of the 35th annual Boston University Conference on Language Development (pp. 358-370) (13 p.). Sommerville (Mass): Cascadilla Press, BUCLD 35.
  2010 - Book editorship
Verhoeven, L., Wijnen, F.N.K., van den Bos, K.P. & Kleijnen, R. (2010). Zorg om dyslexie. (179 p.). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  2010 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. & Capel, D.J.H. (2010). Neurocognitieve achtergronden van dyslexie. In F. Wijnen, L. Verhoeven, K. van den Bos & R. Kleijnen (Eds.), Zorg om dyslexie (pp. 25-44) (179 p.). Antwerpen - Apeldoorn: Garant-Uitgevers.
de Bree, E.H., Kerkhoff, A.O. & Wijnen, F.N.K. (2010). Overeenkomsten en verschillen tussen dyslexie en primaire taalstoornissen. In L. Verhoeven, F. Wijnen, K. van den Bos & R. Kleijnen (Eds.), Zorg om Dyslexie (pp. 45-60) (16 p.). Apeldoorn: Garant.
Kaan, E., Dallas, A. & Wijnen, F.N.K. (2010). Syntactic predictions in second-language sentence processing. In J.W. Zwart & M. de Vries (Eds.), Structure preserved. Festschrift in the honor of Jan Koster (pp. 208-213) (6 p.). Amsterdam: John Benjamins.
  2010 - Articles
de Bree, E.H., Wijnen, F.N.K. & Gerrits, P.A.M. (01.02.2010). Non-word repetition and literacy in Dutch children at-risk of dyslexia and children with SLI: Results of the follow-up study. Dyslexia, 16 (1), (pp. 36-44) (9 p.).
  2009 - Articles
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (2009). A test of speech motor control on word level productions: The SPA test (Dutch: Screening Pittige Articulatie). International Journal of Speech-Language Pathology, 11 (1), (pp. 26-33) (8 p.).
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (2009). Differential diagnostic characteristics between cluttering and stuttering - Part two. Journal of Fluency Disorders, 34 (3), (pp. 146-154) (9 p.).
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (01.09.2009). Differential diagnostic characteristics between cluttering and stuttering-Part one. Journal of Fluency Disorders, 34 (3), (pp. 137-154) (18 p.).
van Zaalen-op't Hof, Y., Wijnen, F.N.K. & Dejonckere, P.H. (2009). Language planning disturbances in children who clutter or have learning disabilities. International Journal of Speech-Language Pathology, 11 (6), (pp. 496-508) (13 p.).
Mostert, M., van Dongen, E., de Vries, I. & Wijnen, F.N.K. (2009). Wetenschappelijk dagdromen over 2059. Geestdrift. Facultair magazine voor Geesteswetenschappen Utrecht, 5 (1), (pp. 24-24) (1 p.).
  2008 - Books
Wijnen, F.N.K. & Verstraten, F.A.J. (2008). Het Brein te Kijk. Amsterdam: Pearson, het betreft een geredigeerde bundel, met Wijnen en Verstraten als redacteuren.
  2008 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. & Hartsuiker, R.J. (2008). Taal in het Brein. In F.N.K. Wijnen & F.A.J. Verstraten (Eds.), Het Brein te Kijk (pp. ?-?). Amsterdam: Pearson.
  2008 - Articles
Capel, D.J.H., de Bree, E.H., Kerkhoff, A.O. & Wijnen, F.N.K. (2008). Nederlandse baby's gebruiken statistische informatie om spraakklanken te leren onderscheiden. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen (79), (pp. 21-29) (9 p.).
de Bree, E.H. & Wijnen, F.N.K. (2008). Nonsensewoordrepetitie en leesvaardigheid in kinderen met een risico voor dyslexie en kinderen met een taalstoornis (SLI). Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 16 (2), (pp. 124-131) (8 p.).
de Bree, E.H., Zonneveld, W., Wijnen, F.N.K. & Nouveau, D. (2008). Woordklemtoonproductie van kinderen met (een risico op) dyslexie. Nederlandse taalkunde, 13 (3), (pp. 241-261) (21 p.).
  2008 - Articles in volumes / proceedings
Wijnen, F.N.K. (2008). Metrical stress in comprehension and production of Dutch children at risk of dyslexia. In H. Chan & H. Jacob (Eds.), BUCLD 32: Proceedings of the 32nd Annual Conference on Language Development (pp. 60-71) (12 p.). Somerville, Mass: Cascadilla Press.
  2007 - Articles in volumes / proceedings
Koornneef, A.W., Wijnen, F.N.K. & Reuland, E.J. (07.08.2007). Towards a modular approach to anaphor resolution. In R. Artstein & M. Poesio (Eds.), Ambiguity in Anaphora Workshop Proceedings (pp. 65-72) (8 p.). Malaga, Spain: ESSLI, Nu alleen nog maar op het web te vinden.
  2006 - Articles
Wijnen, F.N.K. (2006). Begrijpen wat je niet hoort. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 14 (1), (pp. 3-15) (13 p.).
Gerrits, E., de Bree, E.H. & Wijnen, F.N.K. (2006). De spraakperceptie en spraakproductie van kinderen met dyslexie. Logopedie, 19 (4), (pp. 3-12) (10 p.).
Wijnen, F.N.K. & Kaan, E. (2006). Dynamics of semantic processing: The interpretation of bare quantifiers. Language and Cognitive Processes, 21 (6), (pp. 684-720) (37 p.).
Wijnen, Frank & Kaan, Edith (17.09.2006). Dynamics of semantic processing: The interpretation of bare quantifiers. Language and Cognitive Processes, 21 (6), (pp. 684-720) (37 p.).
Wijnen, F.N.K. (2006). Oor, mond, oog: taalontwikkeling en dyslexie. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 1, (pp. 19-29) (11 p.).
de Bree, E.H., Wijnen, F.N.K. & Zonneveld, W. (2006). Word stress production of three-year-old children at risk of dyslexia. Journal of Research in Reading, 29 (3), (pp. 304-317) (14 p.).
  2006 - Articles in volumes / proceedings
Versteeg, N. & Wijnen, F.N.K. (2006). Knowing what’s going on: The influence of contextual knowledge on the on-line resolution of structural ambiguity. In R. Sun & N. Miyake (Eds.), Proceedings of The 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 852-857) (6 p.). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, The 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society.
  2005 - Books
Wijnen, F.N.K., Hartsuiker, R.J., Bastiaanse, R. & Postma, A. (2005). Phonological encodign and monitoring in normal and pathological speech. Hove (East Sussex): Psychology Press.
  2005 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. & Kolk, H.H.J. (2005). Phonological encoding, monitoring, and language pathology: conclusions and prospects. In R.J. Hartsuiker, R. Bastiaanse, A. Postma & F. Wijnen (Eds.), Phonological encoding and monitoring in normal and pathological speech (pp. 283-303) (21 p.). Hove (East Sussex): Psychology Press.
Vasic, N. & Wijnen, F.N.K. (2005). Stuttering as a monitoring deficit. In R.J. Hartsuiker, R. Bastiaanse, A. Postma & F. Wijnen (Eds.), Phonological encodign and monitoring in normal and pathological speech (pp. 226-247) (22 p.). Hove (East Sussex): Psychology Press.
Wijnen, F.N.K. (2005). Taal in het brein (Hoofdstuk 9). In P.M. Nieuwenhuijsen (Eds.), Het verschijnsel taal: een kennismaking (pp. 147-161) (15 p.). Bussum: Coutinho.
Wijnen, F.N.K. (2005). Zinsverwerking (Hoofdstuk 10). In P.M. Nieuwenhuijsen (Eds.), Het verschijnsel taal: een kennismaking Bussum: Coutinho.
  2005 - Articles
Wijnen, F.N.K., Wilsenach, A.C. & de Bree, E.H. (2005). Dyslexie: vroege voorlopers in de taalontwikkeling. Logopedie, 18 (4), (pp. 3-11) (9 p.). Marc de Bodt, VVL-Secretariaat.
  2004 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. (2004). The implicit prosody of Jabberwocky and the relative clause attachment riddle. In H. Quené & V.J. van Heuven (Eds.), On Speech and Language: Studies for Sieb G. Nooteboom (pp. 169-178) (10 p.). Utrecht: LOT.
  2004 - Articles
Versteeg, N., Sanders, T.J.M. & Wijnen, F.N.K. (2004). De rol van linguïstische kennis en wereldkennis tijdens de verwerking van zinnen en tekst: interactie of autonomie?. Nederlandse taalkunde, 9 (4), (pp. 311-334) (24 p.).
van Alphen, P.M., de Bree, E.H., Gerrits, P.A.M., de Jong, J., Wilsenach, A.C. & Wijnen, F.N.K. (2004). Early language development in children with a genetic risk for dyslexia. Dyslexia, 10 (4), (pp. 265-288) (24 p.).
van Alphen, Petra, de Bree, Elise, Gerrits, Ellen, de Jong, Jan, Wilsenach, Carien & Wijnen, Frank (01.11.2004). Early language development in children with a genetic risk of dyslexia. Dyslexia, 10 (4), (pp. 265-288) (24 p.).
Kaan, Edith, Wijnen, Frank & Swaab, Tamara Y. (01.06.2004). Gapping: Electrophysiological evidence for immediate processing of "missing" verbs in sentence comprehension. Brain and Language, 89 (3), (pp. 584-592) (9 p.).
Wijnen, F.N.K., Kaan, E. & Swaab, T (2004). Gapping: Electrophysiological evidence for immediate processing of 'missing' verbs in sentence comprehension. Brain and Language, 89, (pp. 584-592) (9 p.).
  2004 - Articles in volumes / proceedings
Wijnen, F.N.K. (2004). Discourse binding: Does it begin with nominal ellipsis?. In S. Baauw & J. van Kampen (Eds.), Proceedings of GALA 2003 (pp. 505-516) (12 p.). Utrecht: LOT.
Wilsenach, A.C. & Wijnen, F.N.K. (2004). Perceptual sensitivity to morphosyntactic agreement in language learners. Evidence from Dutch children at risk for developing dyslexia. In A. (A. Bru Brugos & L Micciulla (Eds.), Proceedings of 28th BU Conference on Language Development (pp. 645-656) (12 p.). Somerville, MA: Cascadilla Press.
Vasic, N. & Wijnen, F.N.K. (2004). Stuttering as a monitoring deficit. In R.J. Hartsuiker, R. Bastiaanse, A. Postma & F.N.K. Wijnen (Eds.), Phonological encoding and monitoring in normal and pathological speech Hove (East Sussex), UK: Psychology Press.
  2003 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. (2003). Dyslexie: vroege voorlopers in de taalontwikkeling. Cursusboek "Taalontwikkelingsstoornissen" Nijmegen: PAOG Heijendaal, promovendicursus.
  2002 - Books
Santelmann, L., Verrips, M. & Wijnen, F.N.K. (2002). Annual Review of Language Aquisition. (206 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, Redacteurs: Nooteboom, Weerman, Wijnen.
Nooteboom, S.G., Weerman, F.P. & Wijnen, F.N.K. (2002). Storage and Computation in the Language Faculty. (354 p.). Dordrecht: Kluwer Academis Publishers.
  2002 - Book editorship
Nooteboom, S.G., Weerman, F.P. & Wijnen, F.N.K. (2002). Storage and computation in the language faculty. (206 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  2002 - Articles in volumes / proceedings
Nooteboom, S.G., Weerman, F.P. & Wijnen, F.N.K. (2002). Minimising or maximising storage? An introduction. In S.G. Nooteboom, F.P. Weerman & F.N.K. Wijnen (Eds.), Storage and Computation in the Language Faculty (pp. 1-19) (19 p.). Dordrecht: Kluwer Academis Publishers.
  2001 - Books
Wijnen, F.N.K. & Verstraten, F.A.J. (2001). Het brein te kijk: een verkenning van de cognitieve neurowetenschappen. (251 p.). Lisse: Swets & Zeitlinger.
  2001 - Book editorship
Verrips, M., Wijnen, F.N.K. & Santelmann, L. (2001). Annual Review of Language Acquisition. (192 p.). Amsterdam: John Benjamins.
Santelmann, L., Verrips, M. & Wijnen, F.N.K. (2001). Annual Review of Language Acquisition, vol. 1. (190 p.). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
Wijnen, F.N.K. & Verstraten, F.A.J. (2001). Het Brein te Kijk. Een verkenning van de cognitieve neurowetenschappen. (251 p.). Lisse: Swets & Zeitlinger.
  2001 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. & Verstraten, F.A.J. (2001). Cognitieve neurowetenschap: wat is het en waar komt het vandaan?. In F.N.K. Wijnen & F.A.J. Verstraten (Eds.), Het Brein te Kijk: Verkenning van de cognitieve neurowetenschappen (pp. 11-24) (251 p.). Lisse: Swets & Zeitlinger.
  2001 - Articles
Wijnen, F.N.K., Kempen, M. & Gillis, S. (2001). Bare infinitives in Dutch early child language: An effect of input?. Journal of Child Language, 28 (3), (pp. 629-660) (32 p.).
Wijnen, F., Kempen, Masha & Gillis, S. (01.10.2001). Root infinitives in Dutch early child language: an effect of input?. Journal of Child Language, 28 (3), (pp. 629-660) (32 p.).
  2001 - Articles in volumes / proceedings
Blom, W.B.T., Krikhaar, E.M. & Wijnen, F.N.K. (2001). Nonfinite clauses in Dutch and English child language: An experimental approach. In A. H.-J. Do, L. Domínguez & A. Johansen (Eds.), Proceedings of the 25th Annual BUCLD (pp. 133-144) (12 p.). Somerville, Mass.: Cascadilla Press.
Blom, W.B.T., Krikhaar, E.M. & Wijnen, F.N.K. (2001). Root infinitives in Dutch and English child language: an experimental approach. In A.H.J. Do, L. Domínguez & A. Johansen (Eds.), Proceedings of the 25th Annual BUCLD (pp. 133-144) (12 p.). Somerville: Cascadilla Press.
  2000 - Books
Verstraten, F.A.J. & Wijnen, F.N.K. (2000). Het brein te kijk. Lisse: Swets & Zeitlinger.
  2000 - Book editorship
Nooteboom, S.G., Wijnen, F.N.K. & Weerman, F.P. (2000). Storage and computation in the language faculty. Dordrecht: Kluwer Academic Press, volume editor; edited volume voor Kluwer Academic Press, in the Series in Theoretical Psycholinguistics.
  2000 - Book parts / chapters
Blom, W.B.T., Wijnen, F.N.K., Kempen, M. & Gillis, S. (2000). Betekenis blijft, vorm verandert. Modale zinnen in Nederlandse kindertaal. In S. Gilles, J. Nuyts & J. Taeldeman (Eds.), Met taal om de tuin geleid. Opstellen voor Georges de Schutter (pp. 25-35) (11 p.). Wilrijk, Belgie: Universitaire Instelling Antwerpen.
Wijnen, F.N.K. & Verstraten, F.A.J. (2000). Cognitieve wetenschap: wat is het en waar komt het vandaan?. In F. Wijnen & F.A.J. Verstraten (Eds.), Het brein te kijk Lisse: Swets & Zeitlinger.
van Kampen, N.J. & Wijnen, F.N.K. (2000). Grammaticale ontwikkeling. In S. Gillis & A.M. Schaerlaekens (Eds.), Kindertaalverwerving. Een handboek voor het Nederlands. (pp. 225-285) (61 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
  2000 - Articles
Wijnen, F.N.K. & Maassen, B.T.H. (2000). Fonologische codering en monitoring in normale en gestoorde taalproductie. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 9 (3), (pp. 149-154) (6 p.).
Wijnen, F.N.K. (2000). Stotteren als resultaat van inadequate spraakmonitoring. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 9 (3), (pp. 211-230) (20 p.).
  2000 - Articles in volumes / proceedings
Wijnen, F.N.K. & Blom, W.B.T. (2000). How Dutch children's root infinitives become modal. In S.C. Howell, S.A. Fish & T. Keith-Lucas (Eds.), Proceedings of the 24th BU Conference on Language Development (pp. 128-139) (12 p.). Medford, Mass., USA: Cascadilla Press.
Wijnen, F.N.K. (2000). Input, intake and sequence in syntactic development. In M. Beers, B. van de Bogaerde, G. Bol, J. de Jong & C. Rooijmans (Eds.), From sound to sentence - Studies on first language acquisition (pp. 163-186) (24 p.). Groningen: Centre for Language and Cognition.
Blom, W.B.T., Kempen, M., Gillis, S. & Wijnen, F.N.K. (2000). What they hear is what you get? Infinitives and modality in child language and child-directed speech. In M. Perkins & S. Howard (Eds.), New Directions in Language Development and Disorders New York: Kluwer.
  1999 - Articles
Burger, Remca & Wijnen, Frank (26.10.1999). Phonological encoding and word stress in stuttering and nonstuttering subjects. Journal of Fluency Disorders, 24 (2), (pp. 91-106) (16 p.).
Burger, R. A. & Wijnen, F.N.K. (1999). Phonological encoding and word stress in stuttering and non-stuttering subjects. Journal of Fluency Disorders, 24, (pp. 91-106) (16 p.).
  1999 - Articles in volumes / proceedings
Wijnen, F.N.K. & Burger, R. A. (1999). Stuttering as a phonological encoding defect?. In B. Maassen & P. Groenen (Eds.), Pathologies of speech and language. Advances in clinical phonetics and linguistics (pp. 97-104) (8 p.). London: Whurr Publishers.
Wijnen, F.N.K. (1999). The temporal interpretation of Dutch children's root infinitivals. In M. Garmen, C. Letts, B. Richards, C. Schelletter & S. Edwards (Eds.), Issues in normal and disordered child language: from phonology to narrative (pp. 68-83) (16 p.). Reading (U.K.): University of Reading, New Bulmershe Papers.
  1999 - Book reviews
Wijnen, F.N.K. (1999). Review of 'Syntactic Development' by W.D. O'Grady. Journal of Child Language, 26, (pp. 187-194) (8 p.).
  1998 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K. (1998). Grammaticatheorie en Gedragsexperiment. In E. Blom & A.-L. Jansen (Eds.), Tijdperk Taal! 10 jaar Linguistiek in Utrecht (pp. 121-135) (15 p.). Den Haag: Holland Academic Graphics.
Blom, H.M.C.W., Gillis, S. & Wijnen, F.N.K. (1998). Modal Infinitives in the Speech of Dutch Mothers and Their Children. In J. van der Auwera, F. Durieux & L. Lejeune (Eds.), English as a human language: To honour Louis Goossens (pp. 12-21) (10 p.). Munchen: LINCOM.
Verrips, M. & Wijnen, F.N.K. (1998). The Acquisition of Dutch Syntax. In S. Gillis & A. de Houwer (Eds.), The acquisition of Dutch (pp. 233-299) (67 p.). Amsterdam: John Benjamins.
Wijnen, F.N.K. (1998). The temporal interpretation of Dutch children's root infinitivals. In C. Letts, C. Schelletter, M. Garman & B. Richards (Eds.), Issues in Normal and Disordered Child Language: from Phonology to Narrative (pp. 68-83) (16 p.). Reading, U.K.: Reading University Press, Serie: New Bulmershe Papers.
  1998 - Articles
Wijnen, F.N.K. (1998). The temporal interpretation of Dutch children's root infinitivals: The effect of eventivity. First Language, 18 (24 p.).
  1997 - Book parts / chapters
Wijnen, F.N.K., Elbers, L.H. & Levelt, C. (1997). Primaire taalontwikkeling. In H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. van der Meulen & B.J.E. Mondelaers (Eds.), Handboek stem-, spraak-, en taalpathologie (pp. 1-46) (46 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Wijnen, F.N.K. (1997). Temporal reference and eventivity in Root Infinitivals. In J.C. Schaeffer (Eds.), The interpretation of root infinitives and bare nouns in child language (pp. 1-25) (25 p.). Cambridge: MIT.
  1997 - Articles
Wijnen, F.N.K. (1997). Functionele categorieën in Nederlandse kindertaal. Nederlandse taalkunde, 2, (pp. 178-198) (21 p.).
  1997 - Articles in volumes / proceedings
Kempen, M., Gillis, S. & Wijnen, F.N.K. (1997). Dutch Children and their Mothers' Infinitives. In A. Sorace, C. Heycock & R. Shillcock (Eds.), Proceedings of the GALA '97 conference on language acquisition (pp. 85-89) (5 p.). Edinburgh: Edinburgh University Press, GALA '97 conference on language acquisition.
Krikhaar, E.M. & Wijnen, F.N.K. (1997). Syntactic and Semantic Clues to Categorisation. In L. McEntee, J. Kyle & B. Woll (Eds.), Language, learning and thinking. Proceedings CLS Bristol (10 p.). Bristol: Centre for Deaf Studies, University of Bristol, CLS Bristol.
  1996 - Articles
Maassen, Ben & Wijnen, Frank (1996). Gedragswetenschappelijke analyse van de cognitieve mechanismen achter (gestoorde) taal en spraak. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 5 (3), (pp. 152-172).
  1994 - Articles
Clement, Christien & Wijnen, Frank (06.11.1994). Acquisition of vowel contrasts in Dutch. Journal of Speech and Hearing Research, 37 (1), (pp. 83-89) (7 p.).
Wijnen, F. & Boers, I. (06.11.1994). Phonological priming effects in stutterers. Journal of Fluency Disorders, 19 (1), (pp. 1-20) (20 p.).
Wijnen, Frank, Krikhaar, E.M. & den Os, Els (1994). The (non)realisation of unstressed elements in children’s utterances: Evidence for a rhythmic constraint. Journal of Child Language, 21, (pp. 59-83).
Wijnen, F., Krikhaar, E. & den Os, E. (01.02.1994). The (non)realization of unstressed elements in children's utterances: evidence for a rhythmic constraint. Journal of Child Language, 21 (1), (pp. 59-83) (25 p.).
  1992 - Articles
Wijnen, Frank (1992). Incidental word and sound errors in young speakers. Journal of Memory and Language, 31, (pp. 734-755).
  1990 - Articles
Wijnen, Frank (01.10.1990). The development of sentence planning. Journal of Child Language, 17 (3), (pp. 651-675) (25 p.).
^ top
Gegenereerd op 2018-02-23 19:23:36
Project:
1001 Critical Days
01.12.2017 to 01.12.2020
General project description 

The first 1001 days of a child’s life, from conception to the age of two, are of vital importance for the development of our complex brain. The brain structure (e.g. different cell types, connections between brain regions) is formed, which will determine a range of skills and cognitive abilities of the child later in life. This project will focus on language development, as an example of an important skill that is dependent on proper brain development. How do stimuli in the first 1001 days influence language acquisition (and disorders)? 

Role Researcher Funding
Utrecht University: Dynamics of Youth
Project members UU
External project members:
  • Prof. dr. Jeroen Pasterkamp
  • Dr. Corrette Wierenga

Completed projects

Project:
Cognitive development in the context of emerging bilingualism: Cultural minority children in the Netherlands to 29.11.2017
General project description

This study investigates relationships between language abilities and cognitive control in bilingual minority children in the Netherlands. The aim is to better understand the cognitive effects of bilingualism and to disentangle effects of bilingualism and Developmental Language Disorder.

 
Role Researcher Funding
NWO grant: NWO Innovational Research Incentive (Vidi)
Project members UU
Project:
Prediction of Dyslexia in Infants Using Machine-learning (PODIUM) 01.03.2014 to 30.04.2016
General project description

The current project will use machine learning techniques to explore if data on speech processing in infancy can predict the occurrence of later literacy difficulties in individual children. We perform a proof of principle study on existing vocabulary and speech discrimination data from infants at risk of DD and low-risk controls. 

 
Role Researcher Funding
Utrecht University: Dynamics of Youth
Project members UU
External project members:
  • Dr. Hugo Schnack
Project:
Category formation in phonology and grammar: distributional learning in children with and without a developmental language delay. 01.04.2007 to 30.06.2011
General project description
 
Role Project Leader Funding
Other grant (government funding)
Project members UU
Project:
Dyslexia 03.05.2006 to 31.12.2010
General project description
 
Role Project Leader Funding
Other grant (government funding)
Project members UU
Project:
Transfer in the brain: Sentence processing in second language learners 01.12.2007 to 01.11.2010
General project description
 
Role Project Leader Funding
Other grant (government funding)
Project members UU
Gegenereerd op 2018-02-23 19:23:36
Additional functions and activities

No information available

Gegenereerd op 2018-02-23 19:23:36
Full name
prof. dr. F.N.K. Wijnen Contact details
Transcomplex

Trans 10
Room 1.29
3512 JK  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 6436
Gegenereerd op 2018-02-23 19:23:36
Last updated 14.01.2018