Drs. Frank Peters

Drs. Frank Peters

Student Counsellor
Student Counseling
Confidential Advisor for Inappropriate Behaviour
The General Affairs' Office
+31 30 253 2256
f.j.v.m.peters@uu.nl

Het team studentendecanen van de Universiteit Utrecht:

  • begeleidt en adviseert studenten die vanwege bijzondere omstandigheden, zoals een functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, bestuurswerk of topsport een beroep willen doen op (financiële) voorzieningen en regelingen van de Universiteit Utrecht en/of de Nederlandse overheid (DUO);
  • maakt beleid & regelingen, leidt & ondersteunt projecten, en voert beleid uit op het gebied van studenten en het studentenleven in het algemeen.

Expertise Frank Peters voor intermediairs:

Studiefinanciering

Selectie bij bacheloropleidingen met een numerus fixus

Regeling Bestuursbeurzen voor:

  • studentbestuurders van studentenorganisaties
  • student-leden van universitaire en facultaire medezeggenschapsorganen

Eerste contactpersoon voor de studieadviseurs Aardwetenschappen, Betawetenschappen, Biomedische Wetenschappen, Diergeneeskunde en Geneeskunde

Spreekuur voor studenten

Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in spreekkamer 7 van UU for U Studentservices, Heidelerberglaan 6 in De Uithof. Studenten kunnen hiervoor van maandag t/m vrijdag een afspraak maken tussen 10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur via 030 - 253 70 00