Prof. mr. François Kristen
f.g.h.kristen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-16 21:49:02


Chair
Criminal Law and Criminal Procedure
Date of appointment 01.03.2008
Inaugural lecture date 03.12.2008
Profile

François Kristen (1972) verricht fundamenteel onderzoek op het terrein van het materieel strafrecht, het formeel strafrecht, het economisch en financieel strafrecht en het Europees strafrecht. Op deze terreinen verzorgt hij ook onderwijs. Hij houdt zich graag bezig met nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken in de strafrechtspleging en het belang daarvan voor de samenleving. Hij streeft naar het kijken over de grenzen van het eigen vakgebied. Dat is inspirerend en leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen. 

Dit komt ook tot uitdrukking in het programmaleiderschap van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), www.uu.nl/ucall. Kristen leidt dit samen met prof.mr. I. Giesen (zie www.ivogiesen.com). UCALL is een multidimensionaal en vakgebiedoverstijgend onderzoeksteam dat zich richt op de verschuivende grenzen van het (civiel- en publiekrechtelijke) aansprakelijkheidsrechten. Daarbij staan aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid centraal. UCALL is een van de drie onderzoekszwaartepunten van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Dit onderzoekszwaartepunt is vanaf 1 februari 2013 van start gegaan.

Daarnaast is Kristen verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Binnen dit instituut komen de disciplines strafrecht, criminologie en forensische psychologie en psychiatrie samen en wordt discipline overstijgend onderzoek gedaan. Dit keert ook terug in het onderwijs dat door medewerkers van het instituut wordt verzorgd voor de bacheloropleiding rechten en de master strafrecht.

Involved in the following study programme(s)

Spreker op Symposium over "inbrekersrisico" georganiseerd door Ad Informandum op 16 januari 2013
Gegenereerd op 2018-08-16 21:49:02
Curriculum vitae

François Kristen is vanaf 19 september 2012 programmaleider van het onderzoekszwaartepunt Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatiewetenschappen. Dit onderzoekszwaartepunt is vanaf 1 februari 2013 van start gegaan als het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL). Kristen leidt dit samen met prof.mr. I. Giesen (zie www.ivogiesen.com). UCALL is een multidimensionaal en vakgebiedoverstijgend onderzoeksteam dat zich richt op de verschuivende grenzen van het (civiel- en publiekrechtelijke) aansprakelijkheidsrechten. 

Vanaf 1 maart 2008 is Kristen als hoogleraar straf(proces)recht werkzaam bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Van 1 juli 2010 tot 1 januari 2013 is hij voorzitter van het instituut geweest.

Van 1 juli 2006 tot 1 maart 2008 is Kristen werkzaam geweest als hoogleraar straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Van 1 december 2004 tot 1 juli 2006 is Kristen werkzaam geweest als universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Daaraan voorafgaand was Kristen postdoc respectievelijk promovendus bij diezelfde faculteit.

Kristen studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg, met als afstudeerrichtingen strafrecht en ondernemingsrecht. In 2004 is hij cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift getiteld: 'Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht. Een onderzoek naar de grondslagen en de werking van het Europese verbod van misbruik van voorwetenschap, met aandacht voor de doorwerking van EG-richtlijnen in het strafrecht.' Voor dit proefschrift ontving Kristen in 2005 de prijs voor de beste dissertatie verdedigd aan de Universiteit van Tilburg in het academisch jaar 2004-2005.

 

Gegenereerd op 2018-08-16 21:49:02
All publications
  2017 - Articles
Sikkema, E. & Kristen, F.G.H. (2017). Naar een prejudiciële procedure in het strafrecht. Strafblad, 5, (pp. 405-410).
  2017 - Book parts / chapters
Kristen, F.G.H. (09.05.2017). Ontwikkelingen in de Europese aanpak van marktmisbruik. In Harm Jan De Kluiver, Francois Kristen & Niels Lemmers (Eds.), Market Abuse Regulation: Van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland (pp. 1-85) (86 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Kristen, F.G.H. (2017). Voorwoord. In Anne-Jetske Schaap (Eds.), De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij - Een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om (internationaal opererende) ondernemingen op basis van artikel 273f Sr strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor moderne slavernij (pp. V-VIII) (4 p.). Wolf Legal Publishers.
  2017 - Reports
Sikkema, E., Kristen, F.G.H., Lindeman, J.M.W., Schiffelers, M.J.W.A., van der Vorm, B., van der Weerd, A., Schmidt, E. & de Vries, A.J. (2017). Evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart - Samenwerking in de strafrechtketen. (186 p.). Den Haag: WODC / Universiteit Utrecht.
  2017 - Websites / portals
Sikkema, E. & Kristen, F.G.H. (14.11.2017). Naar een prejudiciële procedure in het strafrecht.
  2017 - Conference
Kristen, F.G.H. (15.05.2017) Participant Expert meeting Ministerie Veiligheid en Justitie: Modernisering Wetboek van Strafrecht. Boek 6 - Prejudiciële procedure in strafzaken Den Haag (15.05.2017)
Kristen, F.G.H. (02.02.2017) Chair Het strafrechtelijk bedrijf anno 2016. Het zand en de smeerolie Utrecht (02.02.2017)
Kristen, F.G.H. (19.05.2017) Organiser Ucall Conference 2017 Utrecht (19.05.2017 - 20.05.2017)
Kristen, F.G.H. (14.09.2017) Chair Workshop Derde congres Modernisering Wetboek van Strafvordering Den Haag (14.09.2017)
  2017 - Invited talk
Kristen, F.G.H. (19.04.2017) Invited speaker Academie voor de Rechtspraktijk Webinar (19.04.2017) Daderschap rechtspersonen en feitelijk leidinggeven
Kristen, F.G.H. (14.09.2017) Invited speaker Derde Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering The Hague (14.09.2017) De prejudiciële procedure in het strafrecht
Kristen, F.G.H. (19.05.2017) Invited speaker Ucall Conference 2017 Utrecht (19.05.2017 - 20.05.2017) From too big to be governed to not too big to be responsible?
Kristen, F.G.H. (11.05.2017) Invited speaker Jaarvergadering Vereniging voor Financieel Recht 2017 Amsterdam (11.05.2017) Ontwikkelingen in de Europese aanpak van Marktmisbruik. Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2017
Kristen, F.G.H. (03.07.2017) Invited speaker Summercourt 2017 Utrecht (03.07.2017) Oordeel zelf!
Kristen, F.G.H. (19.05.2017) Invited speaker Ucall Conference 2017 Utrecht (19.05.2017 - 20.05.2017) Welcome speech
  2017 - Oral presentation
Kristen, F.G.H. (29.03.2017) Invited speaker Meet the Professor Utrecht (29.03.2017) Introductie in het strafrecht
  2016 - Articles
Kristen, F.G.H. (2016). Nederlandse strafrechtelijke bescherming van de Zwitserse vlag. Ars aequi (December), (pp. 908-911) (4 p.).
  2016 - Books
Kool, R.S.B., Backers, P.W., Emaus, J.M., Kristen, F.G.H., Pluimer, O.S., van Uhm, D.P. & van Gelder, Emma (2016). Civiel schadeverhaal via het strafproces - Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij. (374 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I., Kristen, F.G.H., de Jong, E.R., Warren, C.J.D., Sikkema, E., Overheul, A.M., Nijs, de, A.S. & Vytopil, A.L. (31.08.2016). De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad - Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht. (432 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Enneking, L.F.H., Kristen, F.G.H., Pijl, K.C.I., Waterbolk, T.A., Emaus, J.M., Hiel, M.F.J., Giesen, I. & Schaap, A.L.M. (07.07.2016). Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van zaken van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles. (708 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Invited talk
Kristen, F.G.H. (27.09.2016) Invited speaker Lezing Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken Den Haag (27.09.2016) Een prejudiciële procedure in strafzaken?
Kristen, F.G.H. (09.06.2016) Invited speaker MVO Platform Nederland (09.06.2016) WODC-onderzoek Zorgplichten van bedrijven en IMVO. Overkoepelende bevindingen
  2015 - Articles
van Duyne, ­P.C., Kristen, F.G.H. & de Zanger, W.S. (2015). Belust op misdaadgeld: de realiteit van voordeelsontneming. Justitiële Verkenningen, 2015 (1), (pp. 100-116) (17 p.).
  2015 - Book parts / chapters
Giesen, I., Kool, R.S.B. & Kristen, F.G.H. (25.06.2015). The Dutch crush on compensating victims. In Matthew Dyson (Eds.), Comparing Tort and Crime - LeEarning from across and within Legal Systems (pp. 316-366) (51 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2015 - Book editorship
Vervaele, J.A.E., de Jong, F., Boone, M.M., Kelk, C., Koenraadt, F.A.M.M., Kristen, F.G.H., Rozenblit, D. & Sikkema, E. (01.10.2015). Overarching views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School. (612 p.). Eleven International Publishers.
  2014 - Articles
Giesen, Ivo & Kristen, François (2014). Liability, Responsibility and Accountability: Crossing borders. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 1-13) (13 p.).
  2014 - Book parts / chapters
van Duyne, ­P.C., de Zanger, Wouter & Kristen, François (2014). Greedy of crime-money. The reality and ethics of asset recovery. In P.C. van Duyne (Eds.), Corruption, Greed and Crime Money - Sleaze and Shady Economy in Europe and Beyond (pp. 235-266). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Kristen, François & de Vita, S. (2014). Klikken, aansprakelijkheid en vrijwaring. In I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 125-165). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Articles in volumes / proceedings
Kristen, François (2014). Samenhangende innovaties in het hoger beroep in strafzaken. In A.M. Hol & J.J.I. Verburg (Eds.), Innoverende Hoven - Agenda voor de appelrechtspraak (pp. 75-85) (11 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Websites / portals
  2014 - Invited talk
Kristen, F.G.H. (11.04.2014) Invited speaker Themadag Schade en herstel in milieu- en gezondheidszaken (11.04.2014) Aanpak van schade in milieuzaken via het strafrecht
  2013 - Articles
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Nawoord. Nederlands Juristenblad, 20, (pp. 1334) (1 p.).
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Op weg naar een nieuwe wrakingsprocedure: meer legitimiteit en minder oneigenlijk gebruik. Nederlands Juristenblad, 8, (pp. 466-476) (11 p.).
  2013 - Book parts / chapters
Kristen, F.G.H. (2013). Reflecties over strafrechtsvergelijking. In C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten. Liber amicorum prof.dr. Chrisje Brants (pp. 429-441) (13 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kristen, F.G.H. (2013). Voorwoord. In L. Dalhuisen (Eds.), Gradaties in toerekeningsvatbaarheid (pp. 5-7) (3 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Kristen, F.G.H. (2013). Voorwoord. In T. Verhallen (Eds.), Gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose ‘multiprobleem’ gezinnen (pp. 7-10) (4 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2013 - Lectures
F.G.H. Kristen (16.01.2013) ‘Andere perspectieven op noodweer’
F.G.H. Kristen (08.02.2013) ‘Opening Ucall startdag’
F.G.H. Kristen (03.07.2013) ‘Prezi (voorstellen van Ucall(ers)) en introductie van het thema’
F.G.H. Kristen (27.03.2013) ‘Witwassen: ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad’
F.G.H. Kristen (02.12.2013) Chair afternoon session
F.G.H. Kristen (03.07.2013) Dagvoorzitter
  2012 - Books
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H., de Kezel, E.N.F.M., van Lent, L. & Willemsen, P.A. (2012). De wrakingsprocedure. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure. (178 p.). Den Haag: SDU.
  2012 - Book parts / chapters
Sikkema, E. & Kristen, F.G.H. (2012). Strafbeschikking en ZSM: verschuivingen binnen de strafrechtshandhaving. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 179-205) (27 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Lectures
F.G.H. Kristen (30.11.2012) The Role of the Public Prosecutor, keynote speaker
F.G.H. Kristen (20.04.2012) Voordracht ‘Choice of forum and nulla poena. Nulla poena restricting choice of forum? keynote speaker
F.G.H. Kristen (22.06.2012) Voordracht ‘Specialisering en samenwerking in academisch strafrechtelijk onderzoek’
F.G.H. Kristen (14.11.2012) Voorzitter Workshop Strafrecht
  2011 - Articles
Kristen, F.G.H. (2011). Editorial Special Issue on Changing Approaches to Authority and Power in Criminal Justice. Utrecht Law Review, 7 (3), (pp. 1-7) (7 p.).
Kristen, F.G.H. (18.11.2011). Stappenplan: hoe mep ik de inbreker uit mijn huis?. NRC NEXT
  2011 - Books
Kristen, F.G.H., Lamp, R.M.I., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland. (542 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak. (316 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2011 - Book parts / chapters
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). De Hoge Raad in 2025. Hoe ver zijn we onderweg. In A.M. Hol, I. Giesen & F. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 291-304) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kristen, F.G.H. (2011). Het materieelstrafrechtelijk legaliteitsbeginsel in het bijzonder strafrecht. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht. Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 313-347) (35 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kristen, F.G.H., Lamp, R.M.I., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Hoofdstuk 1 - Inleiding. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 3-8) (6 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kristen, F.G.H. (2011). Naar een prejudiciële procedure in strafzaken?. In A.M. Hol, I. Giesen & F.G.H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 125-150) (26 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). Voorwoord. In A.M. Hol, I. Giesen & F.G.H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 5-6) (2 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2011 - Lectures
F.G.H. Kristen (22.01.2011) Keynote speaker en met voordracht ‘Towards a criminal policy with respect to the special part of substantive European criminal law?’
F.G.H. Kristen (07.12.2011) Lezing ‘Adolescentenstrafrecht: nut, noodzaak en wenselijkheid’
F.G.H. Kristen (24.06.2011) Pompe-lezing ‘Tips, tricks van Europees strafrecht’
F.G.H. Kristen (08.12.2011) Workshop, met voordracht ‘The Dutch Approach on Fraud and Corruption Prevention’ en inclusief plenary session
  2011 - Invited talk
Kristen, F.G.H. (08.12.2011) Invited speaker ICLN Annual Conference Prevention of International Fraud & Corruption Den Haag (08.01.2011) The Dutch Approach on Fraud and Corruption Prevention
  2010 - Book parts / chapters
Eijsbouts, A.J.A.J., Kristen, F.G.H., de Jongh, J.M., Schild, A.J.P. & Timmerman, L. (2010). Maatschappelijk (verantwoord) ondernemen: naast, in of met recht?. In A.J.A.J. Eijsbouts, F.G.H. Kristen, J.M. Jongh, A.J.P. Schild & L. Timmerman (Eds.), Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2010) (pp. 1-37) (37 p.). Deventer: Kluwer.
Kristen, F.G.H. (2010). Maatschappelijk verantwoord ondernemen en strafrecht. In A.J.A.J. Eijsbouts & J.M. de Jongh (Eds.), Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2010) (pp. 121-189) (69 p.). Deventer: Kluwer.
Kristen, F.G.H. (2010). Ontwikkeling van het legaliteitsbeginsel tot hoeksteen van het publiekrecht. Het legaliteitsbeginsel in het strafrecht. In R. Schutgens (Eds.), Canon van het Recht (pp. 231-238) (8 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2010 - Book editorship
Kristen, F.G.H., Borgers, M.J., Cupido, M. & van Leeuwen, D.J. (2010). Basisteksten Europees straf(proces)recht 2010/2012, Ars Aequi Wetsedities. (457 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2009 - Books
Kristen, F.G.H. & van Leeuwen, D. (2009). Deelrapport 1: Strafrechtelijke analyse. Beschikbare strafrechtelijke instrumenten voor de aanpak van gedrag dat het gezag van gezagsdragers aantast dan wel dreigt aan te tasten, USBO Advies. (59 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2009 - Book parts / chapters
Franken, A.A. & Kristen, F.G.H. (2009). De waarde van de nuance. In F.A.M.M. Koenraadt & I. Weijers (Eds.), Vrijheid en verlangen; liber amicorum prof. dr. Antoine Mooij (pp. 115-124) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Franken, A.A. & Kristen, F.G.H. (2009). Europese aanpak van georganiseerde misdaad. In C.H. Brants & S. van der Poel (Eds.), Diverse kwesties; liber amicorum prof. dr. Frank Bovenkerk (pp. 223-233) (10 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kristen, F.G.H. (2009). Vrijwaring van bestuurders. In P. Essers (Eds.), Met recht. Liber Amicorum Theo Raaijmakers (pp. 263-273) (10 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Reports
Giesen, I., Noordegraaf, M., Kristen, F.G.H. & de Kezel, E.N.F.M. (2009). Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. (97 p.). Utrecht: politieregio Utrecht.
  2008 - Books
Borgers, M. & Kristen, F.G.H. (2008). Basisteksten Europees straf(proces)recht 2008/2010, Ars Aequi Wetsedities. (295 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
van Kempen, P.H.P.H.MC. & Kristen, F.G.H. (2008). Implementatie van Europese vormen van politiële samenwerking. Een vergelijkend onderzoek naar implementatie van enige Europese politiële regelgeving in de wetgevingen van Nederland, Duitsland en Engeland. (147 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
van Kempen, P.H.P.H.MC. & Kristen, F.G.H. (2008). Naar een wetboek van internationale samenwerking in strafzaken? Over implementatie van enige Europese politiële regelgeving in de wetgeving van Nederland, Duitsland en Engeland, Preadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. (83 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2008 - Book parts / chapters
Kristen, F.G.H. (2008). Aandacht vragen, aandacht krijgen en aandacht verdienen. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden, lieber amicorum Constantijn Kelk (pp. 313-322) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Grundmann-Van de Krol, C.M. & Kristen, F.G.H. (2008). Europese aanpak van marktmisbruik. In D.R. Doorenbos, S.C.J.J. Kortmann & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Marktmisbruik (pp. 9-70) (61 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Annotations
Kristen, F.G.H. (01.04.2007). JOR 2008, , ().
Kristen, F.G.H. (06.02.2007). NjW 2008, , ().
^ top
Gegenereerd op 2018-08-16 21:49:04

In zijn onderzoeksactiviteiten begeeft Kristen zich vooral op de volgende vlakken: fundamenteel materieelrechtelijk en procesrechtelijk onderzoek, de Europeanisering van de strafrechtspleging zoals tot uitdrukking komend in de ontwikkeling van het Europees strafrecht en de doorwerking daarvan in de nationale rechtsorde, en het bijzonder strafrecht in de wisselwerking met het materieel strafrecht en als sturingsinstrument in het sociaal-economische leven. Voorbeelden van onderzoeksthema’s binnen dit verband zijn legaliteit, schuld en causaliteit. Voor de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging van 2010 schreef Kristen een preadvies over maatschappelijk verantwoord ondernemen en strafrecht.
Ter zake van het Europees strafrecht kan worden gewezen de bestudering van de wijze waarop strafrechtelijk relevante voorschriften van de Europese Unie doorwerken in de nationale strafrechtspleging. Het gaat daarbij niet alleen om de wijze van implementatie van Europese voorschriften en daaraan te stellen eisen, bijvoorbeeld op het terrein van politiële en justitiële samenwerking. Ook komen aan bod de instrumenten die de strafrechter ter beschikking staan om de werking van voorschriften met een Europese origine te waarborgen. Zo kunnen verdachten onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een Europese richtlijn om strafbaarheid te voorkomen.
Voor wat betreft het bijzonder strafrecht spitst het onderzoek zich toe op handel met voorwetenschap op financiële markten en witwassen.

Een nadere aanduiding van de aandachtsgebieden kan worden verkregen via de publicatielijst.

Completed projects

Project:
Redress for tort related crime through criminal proceedings. A survey into theory and practice of the (Dutch) adhesion procedure 01.08.2015 to 31.08.2016
General project description

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt:
Hoe ziet de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten aanzien van de afdoening van de voeging benadeelde partij in het strafproces er anno 2016 uit?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:



  1. Hoe verloopt de voorbereiding van de voeging benadeelde partij? Welke knelpunten doen zich daarin voor en zijn daarvoor oplossingen gevonden?

  2. Hoe vaak is jaarlijks sprake van een voeging benadeelde partij en hoe verhoudt dit zich tot het jaarlijkse totale aantal zaken?

  3. Wat kan op grond van beschikbare data worden gezegd over het aantal en typen zaken waarin de vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard of gedeeltelijk niet-ontvankelijk wordt verklaard?

  4. Hoe adviseert het Openbaar Ministerie en beslist de strafrechter in zaken waarin het gaat om delicten waarin civiel schadeverhaal via het strafproces gelet op de aard van die delicten haalbaar lijkt te zijn?

  5. In hoeverre doen de knelpunten met betrekking tot de voeging zoals in 2007 vastgesteld zich nog voor en in hoeverre zijn er eventuele nieuwe knelpunten ontstaan?

  6. In hoeverre is het mogelijk om meer van dergelijke (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk verklaarde zaken toch in het strafproces te kunnen afdoen? Welke aanpassingen in de behandeling van de civiele voeging zijn daarvoor nodig?

 
Role Researcher Funding
External funding: WODC
Project members UU
External project members:
  • Drs. P. Backers
  • E.M. van Gelder
Project:
Duties of care of Dutch business enterprises with respect to international corporate social responsibility 01.12.2014 to 18.12.2015
General project description

Sneakers, fuel, coffee, smartphones. Many of (the commodities for) our daily products are being produced abroad. Sometimes this takes place under conditions, which in the Netherlands we would consider unacceptable. This raises ethical, political and legal questions. What is the scope of the social responsibility of the Western society-based internationally operating business enterprises that have these products manufactured in less developed countries, often at low cost, and put them on the
market here? Are they under an obligation to prevent their own activities, or those of their local subsidiaries or suppliers, to cause damage to people and the planet in the host States involved? And if such damage does arise, under what circumstances can these internationally operating business enterprises be held liable for this before courts in their Western society home States?


This report explores in what way and to what extent a duty of care of Dutch business enterprises with regard to international corporate social responsibility has been laid down or applied in Dutch legislation and/or case law, and to what extent the present state of affairs relates to both the UN Guiding Principles and the state of affairs in our neighbouring countries. This study was carried out by researchers of the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), commissioned by the Research and Documentation Centre (WODC), at the request of the Directorate for Legislation and Legal Affairs of the Ministry of Security & Justice and the Directorate Legal Affairs of the Ministry of Foreign Affairs. Pursuant to the commission, the study describes the legal status quo and does not contain any recommendations.

 
Role Researcher Funding
External funding: This study was commissioned by the Research and Documentation Centre (WODC), at the request of the Dutch Ministries of Foreign Affairs and Security & Justice
Project members UU
External project members:
  • Kinanya Pijl
  • Marjosse Hiel
Project:
Tort and Crime 15.07.2013 to 01.07.2014
General project description
 
Role Researcher Funding
Other
Project members UU
Project:
Choice of forum in cooperation against EU financial crime 01.02.2012 to 01.11.2012
General project description

Conference and conference proceedings ‘Choice of forum in cooperation against EU financial crime’, co-financed by the European Commission under the Hercule II Programme and organized in close cooperation with OLAF and Eurojust.

 
Role Researcher Funding
EU grant
Project members UU
Project:
De wrakingsprocedure 01.01.2012 to 30.06.2012
General project description

Comparative legal research into the possibilities for review of the Dutch procedure on disqualification of judges


http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Researchmemoranda/Documents/RM-2012-5.pdf

 
Role Researcher Funding
External funding: Dutch Council for the Judiciary
Project members UU
Project:
Violence against policemen 01.01.2009 to 21.12.2009
General project description
 
Role Researcher Funding
External funding
Project members UU
Gegenereerd op 2018-08-16 21:49:04

Kristen verzorgt de hoorcolleges voor bachelorcursussen en hoorcolleges en werkgroepen in mastercursussen. Hij coördineert de mastercursus Capita Selecta I en II. Hij is programmaleider van de master Strafrecht en uit dien hoofde ook lid van de OC Masters.Hij is programmaleider en docent van het Excellent Master Tracé van de master Strafrecht. Voorts verzorgt hij bijeenkomsten voor de Specialisatieopleiding Advocatuur en de Specialisatieopleiding Bijstand aan EGZ-slachtoffers en geeft hij webinars. Zijn reguliere onderwijs omvat(te):

2016/2017

Hoorcolleges voor Inleiding Strafrecht (bachelor), met Ferry de Jong

Hoorcolleges voor Strafprocesrecht (bachelor), met Stijn Franken

Hoorcollege voor Afstudeerwerk (bachelor)

Basiscolleges voor bezemvak Kernvak Strafrecht II (strafprocesrecht), met Ferry de Jong

Hoorcolleges en werkgroepen Strafprocesrecht: Verdieping (master), met andere docenten

Hoorcolleges en werkgroepen Bijzonder strafrecht (master), met andere docenten

Een hoorcollege Human Rights from a Comparative Criminal Law Perspective (master)

Hoorcolleges in OST-traject

Werkgroepen Capita Selecta module Witwassen

Begeleiding masterscripties

 

2015/2016

Hoorcolleges voor Inleiding Strafrecht (bachelor), met Ferry de Jong

Hoorcolleges voor Afstudeerwerk (bachelor)

Hoorcolleges en werkgroepen Strafprocesrecht: Verdieping (master), met andere docenten

Hoorcolleges en werkgroepen Bijzonder strafrecht (master), met andere docenten

Een hoorcollege Human Rights from a Comparative Criminal Law Perspective (master)

Hoorcolleges in Capita Selecta II module Onderzoeksopzet scriptie

Werkgroepen Capita Selecta I module Witwassen

Werkgroepen Capita Selecta I module Materieelstrafrechtelijk legaliteitsbeginsel

Werkgroepen Capita Selecta I module Bijzondere delicten

Begeleiding masterscripties

 

2014/2015

Hoorcolleges voor Kernvak Strafrecht I (materieel strafrecht, bachelor)

Hoorcolleges voor Afstudeerwerk (bachelor)

Werkgroepen Materieel strafrecht (master), met andere docent

Hoorcolleges en werkgroepen Bijzonder strafrecht (master), met andere docenten

Een hoorcollege Human Rights from a Comparative Criminal Law Perspective (master)

Begeleiding masterscripties

 

 

Gegenereerd op 2018-08-16 21:49:04
Additional functions and activities

François Kristen is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hij is tevens redacteur van het belangwekkende losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering, de uitgave A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Het wetboek van strafvordering, Deventer: Kluwer (losbladig).

Gegenereerd op 2018-08-16 21:49:04
Full name
Prof. mr. F.G.H. Kristen Contact details
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7129
Gegenereerd op 2018-08-16 21:49:04
Last updated 18.09.2017