Mr. dr. Robert Helder
e.r.helder@uu.nl
Gegenereerd op 2018-01-20 21:38:20


Profile

Robert Helder has a broad experience as a substitute civil law notary, in a large lawfirm as well in small and midsize notary offices. Moreover he has experience as president and member of the board of various social and semipublic organisations. His special interest concerns the mutual connection between juridical, economic, social, psychologic aspects of the run of organisations and related issues of integrity. Since 2013 Robert Helder is working as an assistant professor at the Molengraaff Civil Law Institute of Utrecht University. His PhD addressed a legal entity advancing the transformation of semipublic organisations in the Netherlands to social enterprises.

Involved in the following study programme(s)
Scientific expertise
Gegenereerd op 2018-01-20 21:38:20
Curriculum vitae

since 2013: lecturer Molengraaff Institute for Civil Law

2002-2013: senior substitute civil law notary Nysingh advocaten-notarissen N.V. at Zwolle

2000-2002: substitute civil law notary Nysingh Dijkstra de Graaff at Apeldoorn

1995-2000: substitute civil law notary GJS Notarissen at Kampen

1994: substitute civil law notary Mr. H. van Hoogdalem at Groningen

1991-1994: junior substitute civil law notary kandidaat-notaris Dijkstra de Graaff at Apeldoorn

1990: master notarial law at the State University Groningen

Gegenereerd op 2018-01-20 21:38:20
Key publications

Helder, E.R. (08.04.2017). Hoe ver reikt de Belehrungspflicht van de notaris?. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (pp. 300-305) (6 p.).

Helder, E.R. (14.10.2013). De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming. (412 p.). Den Haag : Sdu Uitgevers, Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht, 2013..

All publications
  2017
Helder, E.R. (13.06.2017). De positie van de raad van toezicht bij universiteiten met kerkelijke rechtspersoonlijkheid. Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, 2017 (1), (pp. 75 - 89) (15 p.).
Helder, E.R. (30.04.2017). Een international huwelijk: onverwacht vermogensrecht. Vakblad Financiele Planning, 4, (pp. 11-13) (3 p.).
Helder, E.R. (21.04.2017). Een rechtsvorm voor de maatschappelijke onderneming: hoever zijn we?. Onderneming en Financiering, 25 (1), (pp. 81-89).
Helder, E.R. (08.04.2017). Hoe ver reikt de Belehrungspflicht van de notaris?. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (pp. 300-305) (6 p.).
Helder, E.R. (20.05.2017). Naschrift - in relatie tot een reactie op 'De reikwijdte van de notariƫle belehrungsplicht, Stokkermans'. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 148 (7151), (pp. 425-426) (2 p.).
  2016
Helder, E.R. (25.11.2016). Erfgenamen beter beschermd tegen schulden van de nalatenschap. Vakblad Financiele Planning, 11, (pp. 12-14).
Helder, E.R. (11.02.2016). Tegenstrijdig belang. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2016-1, (pp. 13-17) (5 p.).
E.R. Helder (19.05.2016) Workshop over de rol van de notaris in vastgoedtransacties
  2015
Helder, Robert (2015). Handelings(on)bekwaamheid en wils(on)bekwaamheid. Vakblad Financiele Planning, 2015-3, (pp. 9-12).
E.R. Helder (27.11.2015) Recent EU Commission Studies on Domestic Legislation for Social Enterprises. Workshop Corporate Enterprises Social Responsibility Tailor-made Legal Frameworks for Social Enterprises.
E.R. Helder (24.09.2015) Tegenstrijdig belang
  2014
Helder, Robert (2014). Discussie over de maatschappelijke onderneming heropend. Juridische berichten voor het notariaat (JBN), 24 (2), (pp. 9-11).
Helder, Robert (2014). Drie stellingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 7021, (pp. 514-519).
Helder, Robert (2014). Maatschappelijke onderneming en social enterprise. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2014 (3), (pp. 93-100) (8 p.).
Biemans, Jan, van Drunen, Max & Helder, Robert (2014). Toegevoegd notaris en waarneming. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, Jaargang 145 (7001), (pp. 18-23) (6 p.).
Helder, Robert (2014). Van wie is de maatschappelijke onderneming?. Maandblad voor vermogensrecht, 2014 (2), (pp. 36-42) (7 p.).
Helder, Robert (2014). Wettelijke rechten in het erfrecht. Vakblad Financiele Planning (1), (pp. 7-10) (4 p.).
  2013
Helder, E.R. (14.10.2013). De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming. (412 p.). Den Haag : Sdu Uitgevers, Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht, 2013..
Helder, Robert (2013). Gedeelde Eigendom. Vakblad Financiele Planning (11), (pp. 11-13).
Helder, Robert (2013). Tweede huwelijk, aandachtspunten estate planning. Vakblad Financiele Planning (5), (pp. 2-5).
  2012
Helder, Robert (2012). Commissie van Beroep in Predikantszaken: een koekoeksjong. Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, 6, (pp. 21-35).
  2010
Helder, Robert (2010). De maatschappelijke onderneming in de zorg. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 7, (pp. 527-537).
  2009
Helder, Robert (2009). Erfrecht: taken en bevoegdheden van de executeur. Vakblad Financiele Planning (5), (pp. 7-9).
Helder, Robert (2009). Ontwikkelingen inzake de maatschappelijk onderneming. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2, (pp. 52-60).
Helder, Robert (2009). Ontwikkelingen inzake de maatschappelijke onderneming. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur (2), (pp. 52-60).
Helder, Robert (2009). Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming. WPNR, 6821, (pp. 948-953).
  2007
Helder, Robert (2007). De reacties uit het veld. Ondernemingsrecht (16), (pp. 611-615).
^ top
Gegenereerd op 2018-01-20 21:38:20
Additional functions and activities

editor Sdu database of models corporate law

managing director of Egbert Renso Beheer B.V. (AdJuncto)

secretary of the board Stichting Grote Kerk Zwolle and Stichting Schnitgerorgel Zwolle

president of Stichting Christelijk Medianetwerk

member of the board of Stichting Meedoen Zwolle

member of the board St. AK Den Alerdinck

 

Gegenereerd op 2018-01-20 21:38:20
Full name
Mr. dr. E.R. Helder Contact details
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Room V205
3584 BH  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7158
Phone number (department) +31 30 253 7150
Postal address
Janskerkhof 12
3512 BL    UTRECHT
The Netherlands
Gegenereerd op 2018-01-20 21:38:20
Last updated 18.09.2017