Ik geef al dan niet samen met anderen de navolgende vakken of delen ervan:

- Capita Selecta: Bestuursrechtelijk en Civielrechtelijke milieuaansprakelijkheid (RGMUSBR143)

- Klimaat en recht (Klimaataansprakelijkheid, klimaatadaptatie en energietransitie)

- Duurzaamheid en recht (emissiereductie, negatieve emissies, carbon credits)

- Law and Sustainability in Europe (onderdeel Klimaataansprakelijkheid, trends in klimaatjurisprudentie)