Hier een overzicht van enkele van mijn publicaties.

 

Publications

2023

Scholarly publications

Brans, E., & Bauw, E. (2023). Milieuprivaatrecht. (4de ed.) (Monografieën Privaatrecht; No. 47). Wolters Kluwer.

2022

Scholarly publications

Brans, E. (2022). Climate Change Liability, Negative Emissions and Biodiversity Restoration. Journal for European Environmental and Planning Law, 19(4), 311-336. https://doi.org/10.1163/18760104-19040003
Brans, E. (2022). Klimaataansprakelijkheid, negatieve emissies en herstel van biodiversiteit. Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420130/2022_Klimaataanspr_negatieve_emissies_biodivers.pdf?sequence=1

Professional publications

Brans, E. (2022). Naar een uniforme interpretatie van bepalingen inzake beperking van aansprakelijkheid. Tijdschrift voor vervoer & recht, 2022(4), 97.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/423459/1001632833.pdf?sequence=1

2021

Scholarly publications

Brans, E., & Scheltema, M. W. (2021). Aansprakelijkheid van Shell voor klimaatverandering. Een 'carbon major' geconfronteerd met een reductiebevel. Milieu & Recht, 2021(7), 556-567. Article 80.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421780/E_2184C_38B_B_A_B_F_884D_A_04F_A_72597F_2060_pdf.pdf?sequence=1

Professional publications

Brans, E., Timmer, M., & de Jager, R. (2021). Het Warmteplan als instrument voor verduurzaming van de warmtevoorziening. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2021(7), 606-616. Article 2021/7. https://www.recht.nl/vakliteratuur/bhv/artikel/512563/het-warmteplan-als-instrument-voor-verduurzaming-van-de-warmtevoorziening/

2020

Scholarly publications

Backes, C., Gilissen, H. K., & Brans, E. (2020). Inleiding. In C. W. Backes, E. H. P. Brans, & H. K. Gilissen (Eds.), 2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland (pp. 13-24). (Vereniging voor Milieurecht). Boom Juridisch.
Brans, E., & Winterink, K. (2020). Aansprakelijkheid van particuliere ondernemingen voor schade door klimaatverandering. Wat zijn de trends en welke ontwikkelingen doen zich naar verwachting voor? In C. Backes, E. Brans, & H. K. Gillissen (Eds.), 2030: Het juridisch instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland (pp. 79-97). (VMR 2020-1). Boom Juridisch.

2019

Scholarly publications

Brans, E. H. P., & Scheltema, M. W. (2019). Addressing climate (liability) risks in the financial sector. In F.-J. Beekhoven van de Boezem et al (Ed.), Sustainability and Financial Markets (pp. 85-111). (Law of Business and Finance; Vol. 17). Wolters Kluwer.

2018

Scholarly publications

Brans, E. (2018). The Environmental Liability Directive: Legal Background and Requirements. In J. Lipton, E. Özdemiróglu, D. Chapman, & J. Peers (Eds.), Equivalency Methods for Environmental Liability.: Assessing Damage and Compensation Under the European Environmental Liability Directive (pp. 3-20). Springer.

Professional publications

Brans, E. H. P. (2018). Aansprakelijkheid voor schade door olieverontreiniging. Richtlijnen voor vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Tijdschrift voor vervoer & recht, 2018(1/2), 1-12.

2017

Scholarly publications

Brans, E. H. P., & Besselink, H. J. M. (2017). Habitat Banking. Wel of geen optie onder de Habitatrichtlijn? Milieu & Recht, 2017(7), 623-633. Article 88.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421779/F_6377C_11F_74B_1F_D_2E_01C_C_E_E_E_3E_5216B_B_pdf.pdf?sequence=1

2012

Professional publications

Brans, E. H. P., Aerts, R., & Brinkman, I. (2012). Warmte- en koudeopslag. Naar een optimale benutting van bodemenergie. Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, 2012(4), 170-182.

2002

Scholarly publications

Brans, E., & Akkermans, A. (2002). Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen. Ars Aequi.

2001

Scholarly publications

Brans, E. H. P. (2001). Liability for damage to public natural resources. Standing, damage and damage assessmenty. (International Environmental Law and Policy Series; Vol. 61). Kluwer Law International.

1997

Scholarly publications

Brans, E., de Haan, E. J., Nollkaemper, A., & Rinzema, J. (Eds.) (1997). Scarcity of Water. Emerging Legal and Policy Responses. (International Environmental Law & Policy Series). Kluwer Law International.