Mw. mr. Elina Kurtovic MA
e.g.kurtovic@uu.nl
Gegenereerd op 2017-06-26 12:29:52


Profile

Criminal records and reintegration. The effects of conviction-based employment restrictions on policy efforts to push back recidivism and juvenile ex-offenders’ chances and motivation to reintegrate in society

Scientific expertise
criminal and administrative law
Collateral consequences of punishment
Certificate of Conduct
Gegenereerd op 2017-06-26 12:29:52
All publications
  Articles
Boone, M.M. & Kurtovic, E.G. (2016). Bijkomende gevolgen van straf en het principe van proportionele strafoplegging. Nederlands Juristenblad (23), (pp. 1623-1629).
Kurtovic, E.G. & Rovira Sopeña, M. (2016). Contrasts between Spain and the Netherlands in the hidden obstacles to re-entry into the labour market due to criminal records. European Journal of Criminology, (pp. 1-17).
Kurtovic, E.G. & Rijnsburger, M.D. (2016). De straf- en bestuursrechter als communicerende vaten in VOG-zaken. Delikt en Delinkwent, 46 (9), (pp. 781-801).
Kurtovic, E.G. (16.07.2015). Krijgt mijn kind een strafblad? De Verklaring Omtrent het Gedrag in de praktijk. Tijdschrift Jeugdrecht in de Praktijk (5), (pp. 20-25).
van Spanje, Annemiek & Kurtovic, E.G. (2013). Geen mazen in de alcoholfuik van het CBR?. Nederlands Juristenblad, (pp. 1324-1330).
Kurtovic, E.G. & van Spanje, Annemiek (2013). Het alcoholslot; een maatregel of straf?. Strafblad, 11 (3), (pp. 258-266).
Kurtovic, E.G. (2012). Jeugdzonde, eeuwig zonde? Een onderzoek naar de beoordelingswijze van Verklaring Omtrent het Gedrag-aanvragen van jongeren. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 91 (2), (pp. 115-127).
Langbroek, Ph.M. & Kurtovic, E.G. (2010). Uitgeleverd aan overlevering? De Nederlandse overleveringspraktijk beschreven, gevolgd door een discussie over de effectuering van fundamentele rechten van verdachten en veroordeelden. Delikt en Delinkwent, 40 (7), (pp. 831-856) (26 p.).
  Book parts / chapters
Kurtovic, E.G. & Boone, M.M. (2015). Collateral Consequences and the Principle of Proportional Punishment. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M.M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching Views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School (pp. 401-418). Eleven International Publishers.
Hokwerda, Y.M. & Kurtovic, E.G. (2014). Nadelige gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling: VOG- en DNA-regelgeving. In Ido Weijers (Eds.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 143-161). Den Haag: Boom Lemma.
Langbroek, P.M. & Kurtovic, E.G. (2010). The EAW in the Netherlands. In B. de Sousa Santos & C. Gomes (Eds.), the European Arrest warrant in law and in practice: a comparative study for the consolidation of the European Law-enforcement Area (pp. 245-344) (100 p.). Coimbra: Coimbra.
  Television or radio appearances
E.G. Kurtovic (15.02.2017). Jeugdzonde, maar de straf duurt een leven lang.
E.G. Kurtovic (06.02.2017). Populaire gedragsverklaring staat baan in de weg.
E.G. Kurtovic (08.03.2016). Jongere met strafblad ontmoedigd.
E.G. Kurtovic (11.08.2016). Wanneer krijg ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?. Column over hoe je je als gedetineerde kunt voorbereiden op je terugkeer in de samenleving, door in de gevangenis al stappen te zetten waarmee je straks sneller in aanmerking komt voor een VOG.
E.G. Kurtovic (16.01.2014). Teeven breekt rechtsstaat af.
E.G. Kurtovic (01.11.2013). Advocaat die vorig jaar zaak won, overweegt stap naar Europees Hof.
E.G. Kurtovic (16.05.2013). 'CBR beïnvloedt keuringsuitslag'; Psychiaters onder druk gezet.
  Lectures
E.G. Kurtovic (13.04.2015). Bijkomende gevolgen van strafoplegging: de Verklaring Omtrent het Gedrag. Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Jeugdrechtadvocaten (NVJA) (Utrecht).
E.G. Kurtovic (12.06.2015). Impact of Criminal Records & Reentry in the Labor Market.
E.G. Kurtovic (03.09.2015). Presentation on 'The importance of the social context in understanding the different impact of criminal records on re-entry in the labour market between European countries', together with Marti Rovira Sopeña. European Society of Criminology, 15th Annual Conference.
E.G. Kurtovic (07.11.2013). De Verklaring Omtrent het Gedrag. Straf na de straf? . Lex Lumen - Jaarcongres Strafrecht 2013.
E.G. Kurtovic (0). Collateral Sentencing & ?the Presumption of Innocence. |The Netherlands Journal of Legal Philosophy, Bi-annual International Conference.
E.G. Kurtovic (0). Criminal background checks, othering and (self-)exclusion from the labour market. International Cultural Criminology Conference.
E.G. Kurtovic (0). De Verklaring Omtrent het Gedrag: Gestraft na de straf?. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
E.G. Kurtovic (0). The impact of the stigma of having a criminal record on young adult’s position on the labour market . European Society of Criminology, 16th Annual Conference.
  Membership of peer review panel or committee
^ top
Gegenereerd op 2017-06-26 12:29:52

Criminological theories

Gegenereerd op 2017-06-26 12:29:52
Additional functions and activities

Paralegal, specialised in Certificate of Conduct proceedings, at Van Oosten Lawyers in Amsterdam

Gegenereerd op 2017-06-26 12:29:52
Full name
Mw. mr. E.G. Kurtovic MA Contact details
Gegenereerd op 2017-06-26 12:29:52
Last updated 18.02.2017