Mr. dr. E.G.D. (Emanuel) van Dongen LLM

Mr. dr. E.G.D. (Emanuel) van Dongen LLM

Associate Professor
Molengraaff Institute for Private Law
+31 30 253 7179
e.g.d.vandongen@uu.nl

Onderwijservaring

 
- Maastricht: Romeins recht, Rechtsgeschiedenis, Inleiding tot de rechtswetenschap, Metajuridica, miniscripties, Oefenrechtbank (cliëntrollen)

- Utrecht: Onderzoeks- en Scriptietraject Privaatrecht, Comparative Law Methodology, Afstudeerwerk burgerlijk recht, Rechtsgeschiedenis, Capita selecta (Romeins recht), Advanced comparative law (German law), Inleiding privaatrecht I, USSC Law Contract and property law in a comparative-historical perspective, zomerschool Romeins recht in context (Rome, KNIR), Oefenrechtbank (1e jaars, ULC), Verbintenissenrecht (ULC, verdieping).

- Turijn: European History of Law

- Rome (TomaTre): Private Comparative Law

Involved in the following study programme(s)