D.A. (David) Wendt LLM

Assistant Professor
Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology

David Wendt is als Universitair Docent Onderwijs Strafrecht werkzaam bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. Als UDO is hij werkzaam bij de Legal Skills Academy, gericht op onderwijsinnovatie in de bachelor rechtsgeleerdheid. Hij verzorgt onderwijs in de vakken Inleiding Strafrecht (coördinator), Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht, Capita selecta strafrecht: Praktijkopdracht (master), Afstudeerwerk Strafrecht en begeleidt masterscripties Strafrecht.