Dr. Carien Lansink

Educational Consultant/Trainer
Educational Development & Training
Education Development Officer
Educational Development & Training
c.s.lansink@uu.nl

Carien Lansink is adviseur en trainer bij Onderwijsadvies en Training en begeleidt onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs bij kleine en grote vraagstukken over het vormgeven van onderwijs en de eigen ontwikkeling als docent, begeleider of leider.

Een belangrijk aandachtsgebied van haar is curriculumontwikkeling. Een goed opgebouwd en samenhangend lesprogramma is het fundament van goed onderwijs. Maar, hoe bereik je dat? Het is voor docenten en studenten vaak verrassend hoeveel inzicht en houvast goed gekozen en geformuleerde leerdoelen op vak-, leerlijn-, en eindtermniveau kunnen opleveren. Als deze leerdoelen dan worden afgestemd met de activiteiten en de toetsing ontstaan als vanzelf de contouren van een afgewogen curriculum.

Carien begeleidt graag projecten waarbij interdisciplinair denken en werken centraal staan, de ontwikkeling van onderwijs waarbij studenten samenwerken met maatschappelijke partners (Community Engaged Learning), en onderwijs waarin studenten samenwerken in internationaal verband. Dit draagt direct bij aan een van haar kernpunten in het onderwijs: dat studenten kennis en vaardigheden op doen in een discipline die ze na aan het hart ligt maar ook een open houding naar andere disciplines ontwikkelen.

Goede docenten maken het verschil in het onderwijs, dat is een stelling die Carien van harte onderschrijft. Daarom verzorgt zij trainingen voor startende tot zeer ervaren docenten (Start-to-Teach, van BKO naar SKO en trainingen voor begeleiders van onderzoek (Supervising PhD research en - next level).  

Cariens doel is om een wezenlijke, blijvende verandering teweeg te brengen in de praktijk. Dat doet ze door deskundigheid op het gebied van lerende systemen in te zetten, bijvoorbeeld met inzichten uit de onderwijswetenschappen en de neurobiologie en psychologie van leren en geheugen. Maar ook door te onderzoeken welke bewuste en onbewuste dynamieken en spelen tussen mens en organisatie. Op basis hiervan maakt ze verschillende interpretaties en perspectieven op het vraagstuk bespreekbaar en komen we tot oplossingen voor in de werkpraktijk.