Dr. Carolijn Ouwehand

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E3.32
3584 CS Utrecht

Dr. Carolijn Ouwehand

Educational Consultant/Trainer
Educational Development & Training
+31 6 14 490 530
c.ouwehand@uu.nl

"Onderwijs is alleen vruchtbaar als het met liefde ontwikkeld, gegeven én ontvangen wordt"

(naar Bautain, 1796-1867)

 

Carolijn Ouwehand (1977) werkt sinds oktober 2019 weer aan dezelfde universiteit als waar zij in 2000 als promovenda haar werkzame leven begon, na de afronding van haar studies Gezondheidswetenschappen en Neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht. Ditmaal als onderwijskundig adviseur en trainer binnen het Hoger Onderwijs

 

Na haar promotieonderzoek (2005) werkte Carolijn jarenlang als onderzoeker en senior docent binnen verschillende universiteiten. Zo werkte ze onder meer als opleidingscoördinator voor de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Daarnaast was ze docentopleider bij het onderwijscentrum van de VU - voor wie ze BKO- en SKO-leergangen verzorgde - en bij de onafhankelijke maatschap Reflect Academy - voor wie ze opleidingen begeleidde en adviseerde bij de verdere curriculum- en/of toetsontwikkeling. 

 

Vanuit Onderwijsadvies & Training (O&T) is Carolijn veel betrokken bij advies- en ontwikkelingsprojecten binnen meerdere faculteiten van de UU op het gebied van leerlijn- en curriculumontwikkeling. Naast projecten binnen haar focusgebied Hoger Onderwijs is zij ook steeds meer werkzaam op het terrein van 'Onderwijs voor Professionals', zowel binnen als buiten de UU.

 

Naast advieswerkzaamheden is Carolijn sinds 2021 als programmabegeleider betrokken bij de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL) van het Centre for Academic Teaching (CAT). Verder verzorgt ze de BKO-leergang voor de Faculteit Sociale Wetenschappen, en kun je bij haar terecht voor diverse didactische trainingen en workshops.  

 

Bij elke opleiding waarmee Carolijn werkt stelt ze graag de belangrijke vraag hoe binnen die specifieke context de randvoorwaarden gecreëerd kunnen worden waaronder studenten én docenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Haar streven is om ieders talent tot bloei te laten komen. Iedereen heeft talent en ambities: Carolijn motiveert en inspireert mensen graag bij het (verder) ontdekken en ontwikkelen daarvan. Ze werkt hierin ontwikkelingsgericht en vanuit een open en veilige sfeer, waarbij er ruimte is voor analyse, onderbouwing en discussie. Kernthema's uit haar onderzoek, zoals motivatie en zelfregulatie, spelen hierin een belangrijke rol.