Mr. Celine Taylor Parkins-Ozephius

Junior Assistant Professor
Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology
c.m.taylorparkins-ozephius@uu.nl

Celine Taylor Parkins - Ozephius is als docent Strafrecht werkzaam bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en verzorgt onder meer onderwijs in de bachelorvakken Inleiding Strafrecht, Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht en Rechtspraktijk Strafrecht. Daarnaast begeleidt zij studenten bij het afstudeerwerk. In de master verzorgt zij onderwijs in het vak Strafprocesrecht verdieping en begeleidt zij studenten bij de masterscriptie.