Mr. Caroline de Groot
c.degroot@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-24 09:36:26


Profile

Caroline de Groot is sinds september 2007 als promovenda verbonden aan de leerstoelgroep Arbeidsrecht en Sociaal Beleid.

Gegenereerd op 2018-09-24 09:36:26
  • 'Wet arbeid en zorg (WAZO)', in: F.J.L. Pennings en J.G.F.M. Hoffmans (red.), Wet en rechtspraak: Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010, pp. 193-232.
  • 'Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA' in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings (red.), Socialezekerheidsrecht:: Tekst & Commentaar, tweede druk, Deventer: Kluwer, 2010, p. 275-277.
All publications
  2010 - Book parts / chapters
de Groot, C.G.M. (2010). Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA. In G.J.J. Heerma van Voss & F.J.L. Pennings (Eds.), Socialezekerheidsrecht:: Tekst & Commentaar, tweede druk (pp. 275-277) (3 p.). Deventer: Kluwer.
de Groot, C.G.M. (2010). Wet arbeid en zorg (WAZO). In F.J.L. Pennings & J.G.F.M. Hoffmans (Eds.), Wet en rechtspraak: Arbeidsrecht (pp. 193-232) (40 p.). Deventer: Kluwer.
^ top
Gegenereerd op 2018-09-24 09:36:27

Completed projects

Project:
Life Course, Social Security and Labour Market 17.11.2006 to 15.09.2013
General project description

The life course is seen as an important reference point in the debate on the modernization of social security. Life course arrangements make a less sharp distinction between internal (chosen) and external risks compared to traditional welfare-state arrangements, fit into a knowledge-based society and accommodate diversity. By improving the fit between work and private life, life course arrangements furthermore aim at increasing labour market participation. In this research project, the effects of actual and potential life arrangements are analysed. The take-up and the need for such arrangements, the legal possibilities of including such arrangements into statutory social security law and collective labour agreements are studied, as well as their labour market effects. Our starting point is the modern mobile worker, who wants to combine work, care and training in a flexible labour market that is increasingly influenced by (inter-)national laws and regulations. For more information see our project page.

 
Role Researcher Funding
External funding: Stichting Instituut GAK
Project members UU
External project members:
  • dr. Ivy Koopmans
  • dr. Jan-Dirk Vlasblom
  • prof. dr. Paul de Beer (Begeleidingscommissie)
  • dr. Suzanne Burri (Begeleidingscommissie)
  • prof. dr. Saskia Keuzenkamp (Begeleidingscommissie)
  • prof. dr. Ton Wilthagen (Begeleidingscommissie)

De arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Daartoe is het nodig dat werknemers gemakkelijk van werkgever kunnen wisselen. De moderne werknemer heeft behoefte aan ruimte voor andere taken, scholing of privéverantwoordelijkheden. In dit deelonderzoek van het project “Levensloop, sociale zekerheid en arbeidsmarkt” wordt onderzocht hoe het recht op verlof en de financiering van het verlof kan worden voortgezet als de werknemer van werkgever verandert.  Promotor is prof. mr. F.J.L. Pennings.

Gegenereerd op 2018-09-24 09:36:27
Full name
Mr. C.G.M. de Groot Contact details
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7209
Fax +31 30 253 7073
Availability
Mo Tue Wed Thu Fr
Morning
Afternoon
Gegenereerd op 2018-09-24 09:36:27
Last updated 18.09.2017