In the media

2019

Een bezeten wereld. Nederland tussen de oorlogen (13-09-2019)

2016

Boekbespreking Christianne Smit, De volksverheffers. Sociaal hervormers in Nederland en de wereld (Hilversum 2015). - De Negentiende eeuw (01-12-2016)
Ter verheffing van het volk. Anderhalve eeuw sociale hervorming - Z! De Amsterdamse staatkrant (01-07-2016)
Goedbedoelde bevoogding - G/Geschiedenis 4 - 2016 (16-06-2016)
De 'verheffing van de arbeider' - Skript.Historisch Tijdschrift 38.1 (26-04-2016)
Iedereen moest mee in de vaart der volkeren (02-01-2016)
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_wmo/publicaties.php?cps=4&pub_id=183

2008

De beschaafde natie (17-11-2008)
De avonden (01-05-2008)
'Mijn oma zat ook bij de fietsclub', vandaar dit boek (05-04-2008)
Hoe? Zo! (12-03-2008)
De ochtenden (06-03-2008)