Prof. dr. Bart Hessel
b.hessel@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-20 17:01:23


Profile

Privé

Bart Hessel is gehuwd met Lia Kokken, lerares wiskunde. Zij hebben drie kinderen met partners en zeven kleinkinderen. Hun zoon heeft, in de lijn van de familie rechten en economie gestudeerd en is werkzaam bij de Nederlandsche Bank. Hun twee dochters hebben bij wijze van afwijking gekozen voor biomedische wetenschappen en zijn na hun promotie over hartfalen respectievelijk epilepsie werkzaam bij het LUMC respectievelijk RIVM. Bart en Lia worden samen sterk aangetrokken door mediterrane sferen (Italië, Griekenland, Albanië) Dit verklaart ook dat Hessel in 2004 een halfjaar gasthoogleraar is geweest in Granada. Niet alleen in die landen maar ook thuis blijft Bart verslaafd aan het schrijven van artikelen en boeken over Europees recht voor decentrale overheden.

 

Gegenereerd op 2018-06-20 17:01:23
Curriculum vitae

Bart Hessel (1949) was sinds 1986 Universitair hoofddocent economisch publiekrecht en sinds 1998 bijzonder hoogleraar Europees recht en decentrale overheden aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht. In 2013 werd zijn leersteol omgezet in een gewone en in maart 2014 ging Bart officieel met pensioen. Toch is hij daarna nog steeds actief binnen de UU

Hij studeerde staats- en bestuursrecht in Utrecht, met bijzondere aandacht voor macro-economie en bestuurskunde, en promoveerde in 1987 op het proefschrift Rechtsstaat en economische politiek, waarin hij zocht naar een integratie van de beleidsmatige, de juridische en de politieke benadering van de overheid. Voordat hij zich bekeerde tot het Europese recht voor decentrale overheden ging zijn aandacht uit naar interdisciplinair onderzoek op het grensvlak van recht en economie. In dat kader was hij in de jaren negentig vier jaar onderzoeksleider op dat terrein binnen de toenmalige onderzoekschool Arbeid, Welzijn en Sociaal-economisch Bestuur (AWSB). De keuze van de EU voor de sociale markteconomie heeft er toe geleid dat deze ervaringen nu ook actueel zijn voor Europees recht.

In zijn oratie Bouwen aan een stad in Europa (1999) pleitte hij voor de oprichting van een adviescentrum decentrale overheden op het gebied van Europees recht en dat heeft geleid tot het Kenniscentrum Europa decentraal.Tien jaar was hij wetenschappelijk adviseur van dat kenniscentrum, maar gestopt omdat er geen ruimte meer was voor boeken.

In 2002 heeft Hessel de Onderzoeks- en OpleidingsGroep voor decentrale overheden en Europa opgericht ( www.oog-decentraleoverheden.nl ) en daarmee is hij zeer actief. Verder is hij in juni 2014 Of Cousel geworden bij AKD advocaten in Brussel en van daaruit werkt hij nog aan boeken over Europees recht voor decentrale overheden

Gegenereerd op 2018-06-20 17:01:23

Meest recente publicaties

 

Key publications

Hessel, B. (2009). De Europese regels voor staatssteun in tijden van crisis. Bouwrecht, 7 (2009), (pp. 555-569) (14 p.).

All publications
  2015 - Articles
Hessel, B. (2015). De nieuwe staatssteunregels en gebiedsontwikkeling. Tijdschrift voor Bouwrecht (67), (pp. 439-447 ).
  2015 - Book parts / chapters
  2015 - Book editorship
Hessel, B. (2015). De Europese staatssteunregels 2015 - Ars Aequi Wetseditie 2015. (834 p.). Ars Aequi.
  2015 - Annotations
  2013 - Articles
Hessel, B. (2013). De VNG Model Algemene Subsidieverordening ‘Subsidie zonder moeite’: essentiële aanpassingen noodzakelijk om bij subsidiebeleid problemen met staatssteun te voorkomen. De gemeentestem, 33, (pp. 190-199) (10 p.).
  2013 - Reports
Gerbrandy, A., Hessel, B., Ottow, A.T., Manunza, E. & Mombers, A.E.M. (2013). Mededingingsrechtelijke analyse van de werkzaamheden van het NFI. (78 p.). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  2012 - Articles
Hessel, B. (11.04.2012). Oppassen met Groninger Museum. Dagblad van het Noorden
Hessel, B. (2012). Staatssteun en gebiedsontwikkeling: een inventarisatie voor verdere discussie. Bouwrecht, 149, (pp. 781-791) (11 p.). themanummer gebiedsontwikkeling.
Hessel, B. (28.01.2012). Verboden staatssteun bij Dierenpark Emmen. Dagblad van het Noorden
  2012 - Lectures
B. Hessel (24.05.2012) Bijdrage
B. Hessel (08.11.2012) Bijdrage
B. Hessel (19.09.2012) Symposium
  2011 - Articles
Hessel, B. (2011). De Dienstenrichtlijn: het einde van de doorwerking is nog niet in zicht. RegelMaat, 5, (pp. 239-240) (2 p.).
  2011 - Books
Hessel, B., Kühler, A.M. & Perton, E. (2011). Pluk de vruchten van de interne markt, Europees beleid als kans voor decentraal beleid, Praktijkcahiers Europees recht, deel 6. (284 p.). Den Haag: SDU.
  2011 - Book parts / chapters
Hessel, B. (2011). Hoofdstuk 1, Beleidskansen en de interne marktregels. In B. Hessel, A.M. Kühler & E. Perton (Eds.), Pluk de vruchten van de interne markt, Europees beleid als kans voor decentraal beleid, Praktijkcahiers Europees recht, deel 6 (pp. 11-26) (16 p.). Den Haag: SDU.
Hessel, B., van den Brand, K. & de Vries, S.A. (2011). Hoofdstuk 2, Beleidskansen bij de regels van vrij verkeer. In B. Hessel, A.M. Kühler & E. Perton (Eds.), Pluk de vruchten van de interne markt, Europees beleid als kans voor decentraal beleid, Praktijkcahiers Europees recht, deel 6 (pp. 27-102) (76 p.). Den Haag: SDU.
Hessel, B. & Aalbers, M. (2011). Hoofdstuk 5, Beleidskansen bij de regels van staatssteun. In B. Hessel, A.M. Kühler & E. Perton (Eds.), Pluk de vruchten van de interne markt, Europees beleid als kans voor decentraal beleid, Praktijkcahiers Europees recht, deel 6 (pp. 169-203) (35 p.). Den Haag: SDU.
Hessel, B. (2011). Hoofdstuk 7, Verschillen en samenhang tussen de verschillende internemarktregels: naar een bewuste keuze uit de mogelijke beleidsinstrumenten. In B. Hessel, A.M. Kühler & E. Perton (Eds.), Pluk de vruchten van de interne markt, Europees beleid als kans voor decentraal beleid, Praktijkcahiers Europees recht, deel 6 (pp. 249-277) (29 p.). Den Haag: SDU.
  2010 - Articles
Hessel, B. (2010). De voorgeschiedenis van het wetsontwerp NErpe als bijdrage aan de discussie. RegelMaat, 2010 (5), (pp. 233-249) (17 p.).
Hessel, B. (2010). Het wetsontwerp NErpe noodzakelijke controversiële symboolwetgeving?. RegelMaat, 2010 (5), (pp. 231-232) (2 p.).
Hessel, B. (2010). Woningcorporaties en de Europese regels voor staatssteun. Bouwrecht, (pp. 771-783) (13 p.).
  2009 - Articles
Hessel, B. (2009). De algemene groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun. De gemeentestem, 7311 (2009), (pp. 59-66) (7 p.).
Hessel, B. (2009). De Europese regels voor staatssteun in tijden van crisis. Bouwrecht, 7 (2009), (pp. 555-569) (14 p.).
Hessel, B. (2009). Decentrale staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, keuzemopgelijkheden uit verschillende regelingen. De gemeentestem, 7316 (2009), (pp. 203-211) (8 p.).
Hessel, B. (2009). Europa als inspirator voor de bouwnijverheid. Bouwrecht, 7 (2009), (pp. 528-569) (8 p.).
Hessel, B. (2009). Europaproof, een permanent leerproces. De Europese Gemeente, 1 (2009), (pp. 3-4) (2 p.).
Hessel, B. (2009). Vergaande gevolgen van het Actieplan Staatssteun voor decentrale overheden. De gemeentestem, 7310 (2009), (pp. 37-45) (8 p.).
  2009 - Book parts / chapters
Hessel, B. (2009). De Dienstenrichtlijn en decentrale overheden. In B. Hessel, E. Perton & M. Schiebroek (Eds.), De Dienstenrichtlijn decentraal. De gevolgen van de Dienstenrichtlijn voor decentrale overheden, Praktijkcahiers Europees recht deel 3 (pp. 39-84) (45 p.). Den Haag: SDU.
Hessel, B. & Schiebroek, M. (2009). De Dienstenrichtlijn in de toekomst: hoe moeten decentrale overheden nu verder met de Dienstenrichtlijn omgaan?. In B. Hessel, E. Perton & M. Schiebroek (Eds.), De Dienstenrichtlijn decentraal. De gevolgen van de Dienstenrichtlijn voor decentrale overheden, Praktijkcahiers Europees recht deel 3 (pp. 173-190) (17 p.). Den Haag: SDU.
Hessel, B. (2009). De regels van het vrij verkeer volgens het EG-Verdrag: de achtergrond van de Dienstenrichtlijn. In B. Hessel, E. Perton & M. Schiebroek (Eds.), De Dienstenrichtlijn decentraal. De gevolgen van de Dienstenrichtlijn voor decentrale overheden, Praktijkcahiers Europees recht deel 3 (pp. 15-38) (23 p.). Den Haag: SDU.
  2008 - Articles
Hessel, B. (2008). Vijftien prejudiciële vragen in de zaak Sint Servatius. Bouwrecht, 2 (2008), (pp. 83-92) (9 p.).
  2008 - Books
Hessel, B. (2008). 1001 vragen over staatssteun, de praktijk van de decentrale overheden, Praktijkcahiers Europees recht, deel 2. (217 p.). Den Haag: SDU.
  2008 - Book parts / chapters
Hessel, B. (2008). 1001 vragen over staatssteun, de praktijk van de decentrale overheden. Praktijkcahiers Europees recht, deel 2 (pp. 11-60) (59 p.). Den Haag: SDU.
Hessel, B. (2008). 1001 vragen over staatssteun, de praktijk van de decentrale overheden. Praktijkcahiers Europees recht, deel 2 (pp. 183-205) (22 p.). Den Haag: SDU.
Hessel, B. (2008). Social Responsibility of Enterprises: A Bridge between Labour and Economic Law. In F. Pennings, Y. Konijn & A.G. Veldman (Eds.), Social Responsibility in Labour Relations, European and Comparative Perspectives (pp. 73-90) (17 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Hessel, B. (2008). The Effects of the Service Directive for Local and Regional Authorities. In J.W. van den Gronden (Eds.), The EU and WTO Law on Services. Limits to the Realisation of General Interest Policies within the Services Markets? (pp. 75-96) (21 p.). Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  2007 - Articles
Hessel, B. (2007). De Dienstenrichtlijn leidt tot hoofdbrekens voor de wetgever. RegelMaat, 5, (pp. 205-217) (13 p.).
Hessel, B. (2007). De Europese dienstenmarkt: ontmoetingsplaats voor neuzelende politici, zwijgzame ambtenaren en schrijvende wetenschappers. RegelMaat, 5, (pp. 179-180) (2 p.).
Hessel, B. (2007). Decentrale bestuurders geven het goede voorbeeld. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 4, (pp. 3-3) (1 p.).
Hessel, B. (2007). Gemeenten en de Dienstenrichtlijn (1). De gemeentestem, 7269, (pp. 113-125) (13 p.).
Hessel, B. (2007). Gemeenten en de Dienstenrichtlijn (2). De gemeentestem, 7271, (pp. 197-203) (7 p.).
Widdershoven, R.J.G.M., Verhoeven, M.J.M., Prechal, A., Duijkersloot, A.P.W., van de Gronden, J.W., Hessel, B. & Ortlep, R. (2007). Ilsink over de Europese agenda van de Awb. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 5, (pp. 156-159) (4 p.).
Hessel, B. (2007). Utrechtse masterclass Europees recht werkt aan de toekomst. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 6, (pp. 24-25) (2 p.).
Hessel, B. (2007). Versterking van democratie en decentrale overheden in de EU. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 6, (pp. 6-7) (2 p.).
  2007 - Books
Widdershoven, R.J.G.M., Verhoeven, M.J.M., Prechal, A., Duijkersloot, A.P.W., van de Gronden, J.W., Hessel, B. & Ortlep, R. (2007). De Europese agenda van de Awb. (240 p.). Den haag: Bju.
Hessel, B., Perton, E. & Verwoert, J. (2007). Europa op het grensvlak van recht en beleid, lustrum bundel Europa decentraal. (139 p.). Den Haag: SDU.
  2007 - Book parts / chapters
Hessel, B. (2007). De economische benadering van staatssteun. Ingrijpende gevolgen voor de decentrale staatssteunpraktijk. In B. Hessel, E. Pertron & J. Verwoert (Eds.), Europa op het grensvlak van recht en beleid, lustrumbundel Europa decentraal (pp. 75-88) (14 p.). Den Haag: SDU.
  2006 - Articles
Hessel, B. (2006). Compensatiesteun aan diensten van algemeen economisch belang vereist zorgvuldigheid. De gemeentestem, 7258, (pp. 479-488) (10 p.).
Hessel, B. (2006). De vier vrijheden en decentrale overheden (deel 1). De Europese Gemeente, 5, (pp. 4-7) (4 p.).
Hessel, B. (2006). De vier vrijheden en decentrale overheden (deel 2). De Europese Gemeente, 6, (pp. 4-7) (4 p.).
Hessel, B. (2006). De winst van de EU-Grondwet voor decentrale overheden mag niet verloren gaan. RegelMaat, 1, (pp. 23-34) (12 p.).
Hessel, B. (04.09.2006). Het blijft oppassen met compensatiesteun. Staatscourant, 171, (pp. 6) (1 p.).
Hessel, B. (2006). Het standpunt van Brussel over de Nederlandse woningcorporaties is niet echt verrassend. Maar het antwoord van minister Dekker blijkt niet Europa-proof. Bouwrecht, 8, (pp. 697-709) (12 p.).
Hessel, B. (02.10.2006). Olievlekwerking EU- rechtspraak?. Staatscourant, 191, (pp. 5) (1 p.).
Hessel, B. (08.11.2006). Over Europese dromen. Staatscourant, 218, (pp. 3) (1 p.).
Hessel, B. (2006). Risico’s bij onrechtmatige staatssteun worden vaak onderschat. Risicobewust, april, (pp. 6-8) (3 p.).
  2006 - Book parts / chapters
Hessel, B. (2006). De interstatelijkheid voorbij en de betekenis daarvan voor decentrale overheden. In E. Manunza & L. Senden (Eds.), De EU: de interstatelijkheid voorbij? (pp. 147-173) (27 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2005 - Articles
Hessel, B. (2005). Commissaris Kroes, geef zekerheid!. Staatscourant, (pp. 6) (1 p.).
Hessel, B. & Belhaj, S. (2005). De rol van de decentrale overheden bij met EG-richtlijnen strijdige nationale wetgeving: enkele beschouwingen over driehoeksverhoudingen, rechtstreekse werking, richtlijnconforme interpretatie en het arrest Wells. RegelMaat, 1, (pp. 23-34) (12 p.).
Hessel, B. (2005). Europese transparantie ook onder de aanbestedingsdrempel. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 5, (pp. 22-23) (2 p.).
Hessel, B. (2005). Gemeentelijke onrust rond inbesteden. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 3, (pp. 7-8) (2 p.).
Hessel, B. (2005). Het kabinetsstandpunt over de Europese dimensie van toezicht: een aansporing voor gemeenten om Europees recht nog meer serieus te nemen. De gemeentestem, 7225, (pp. 117-129) (13 p.).
Gerbrandy, A., van de Gronden, J.W. & Hessel, B. (2005). Marktwerking in het onderwijs. En Europa dan?. Nederlands Juristenblad, 35, (pp. 1839-1840) (2 p.).
van de Gronden, J.W. & Hessel, B. (2005). Naschrift bij reacties op Marktwerking in het onderwijs. En Europa dan?. Nederlands Juristenblad, 43, (pp. 2265) (1 p.).
Hessel, B. (2005). Niet omzetten EU-richtlijnen gevaar decentrale overheden. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 1, (pp. 14-15) (2 p.).
Hessel, B. (2005). Referendum: best wel wennen. Staatscourant, (pp. 4) (1 p.).
Hessel, B. (2005). Verzamelbegrip vreemdeling voldoet niet. Staatscourant, (pp. 5) (1 p.).
Hessel, B. & Gerbrandy, A. (2005). Wanneer kunnen gemeenten met het mededingingsrecht te maken krijgen? Een belangrijk rechtsgebied voor de gemeente als onderneming maar ook als overheid. De gemeentestem, 7221, (pp. 1-11) (11 p.).
Hessel, B. (2005). Wat te doen bij onjuist omgezette richtlijnen?. Staatscourant, (pp. 5) (1 p.).
  2005 - Book parts / chapters
Hessel, B. (2005). Communautair toezicht op staatssteun en de Nederlandse decentrale overheden. Hoe werken de Europese regels in de decentrale praktijk?. Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht (pp. 7-74) (68 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2005 - Annotations
Hessel, B. (11.01.2005). SEW 2005, C-26/03, ().
  2004 - Articles
Hessel, B. (2004). De EU-grondwet, een winstpakker voor de decentrale overheden. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 4, (pp. 4-6) (3 p.).
Hessel, B. (2004). Enkele bedenkingen bij de nieuwe interpretatie van de Wet TES. RegelMaat, 4, (pp. 143-148) (6 p.).
Hessel, B. (2004). Het rommelt in Europa rond diensten van algemeen belang. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 2, (pp. 5-6) (2 p.).
Hessel, B. (2004). Mededingingsrecht voor gemeenten, een onbekend maar belangrijk leerstuk. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 5, (pp. 441-452) (12 p.).
Hessel, B. (2004). Ontwikkelingen rond staatssteun en diensten van algemeen economisch belang na het Altmark-arrest. De gemeentestem, 7211, (pp. 405-412) (8 p.).
Hessel, B. & Jozepa, I. (2004). Stedelijke vernieuwing en de Europese regels van staatssteun. De gemeentestem, 7212, (pp. 441-452) (12 p.).
  2004 - Books
Gerbrandy, A. & Hessel, B. (2004). Mededingingsrecht voor decentrale overheden in hun rollen als onderneming en als overheid. (375 p.). Deventer: Kluwer.
  2004 - Book parts / chapters
Hessel, B. (2004). De ontwerp-grondwet en de Nederlandse decentrale overheden. In Ministerie van BZK (Eds.), Europese Grondwet, de doorwerking van de ontwerp-Europese Grondwet op beleidsterreinen van BZK (pp. 7-37) (31 p.). Den Haag: Directie Coördinatie Internationaal Beleid.
  2004 - Annotations
Hessel, B. (02.09.2004). 2004, , (kort gedinguitspraak rechtbank Groningen 2 september 2004: Essent vs. gemeente Appingedam).
  2003 - Articles
Hessel, B. (2003). Bij bewoning vakantiehuis. Staatscourant, (pp. 5) (1 p.).
Hessel, B. (2003). Brusselse hulp bij sanering publieke omroepen. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Hessel, B. (2003). De Adviesraad Internationale Vraagstukken en zijn brug tussen de burgers en Brussel. De decentrale overheden moeten zich aangesproken voelen. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's
Hessel, B. (2003). De groepsvrijstelling voor werkgelegenheidssteun. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 2, (pp. 5-6) (2 p.).
Hessel, B. (2003). De rol van de Nederlandse decentrale overheden in het Europese wetgevingsproces. RegelMaat, 2, (pp. 46-68) (23 p.).
Hessel, B. (2003). De vrijstellingsverordening voor de minimis steun, een hulpmiddel bij aanpassing van staatssteunregelingen. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 5, (pp. 2-3) (2 p.).
Hessel, B. (2003). Financiele ondersteuning van regionale en lokale publieke omroepen, de randvoorwaarden van het Gemeenschapsrecht. De gemeentestem, 7188, (pp. 353-362) (10 p.).
Hessel, B. (2003). Staatssteun, REGwijzeR 2004. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, (pp. 144-158) (15 p.). Sectie Nederland/Berenschot International Solutions, Maastricht.
Hessel, B. (2003). Voetbalsteun vormt maar het topje van de ijsberg. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Hessel, B. (2003). Woonverbod: misleidende makelaars en hoogleraren. Staatscourant, (pp. 7) (1 p.).
  2003 - Books
Hessel, B. (2003). EG-dossier Staatssteun. (683 p.). Den Haag: SDU.
Hessel, B. (2003). In de Europese houdgreep? Over zwaarder ministerieel toezicht. (156 p.). Deventer: Kluwer.
  2003 - Annotations
Hessel, B. (2003). Gst. , , (Naschrift bij Arrest van het Hof van Justitie EG, zaak C-280/00, Altmark).
  2002 - Articles
Hessel, B. (2002). Het witboek 'Europese Governance' een uitdaging voor de Nederlandse decentrale overheden. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 3, (pp. 11-14) (4 p.).
Hessel, B. (2002). Terugvorderen van staatssteun, gemeentelijke beroepsmogelijkheden. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 2, (pp. 3-5) (3 p.).
Hessel, B. (2002). Voortschrijdende Europese integratie, zwaarder centraal toezicht op decentrale overheden?. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 4, (pp. 3-6) (4 p.).
  2002 - Book parts / chapters
Hessel, B. (2002). Europees institutioneel recht en de decentrale overheden in Nederland. Europees recht en de decentrale overheid in Nederland en België (pp. 9-32) (24 p.). Den Haag: TMC Asser Press, Colloquium Europees recht 2001.
Hessel, B. (2002). Europees materiaal recht en de decenntrale overheden in Nederland. Europees recht en de decentrale overheid in Nederland en België (pp. 67-92) (26 p.). Den Haag: TMC Asser Press, Colloquium Europees recht 2001.
  2001 - Articles
Hessel, B. (2001). EU-toezicht op staatssteun, een bron van zorg voor gemeenten. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 1, (pp. 20-24) (5 p.).
Hessel, B. (2001). Rapport van Koning gaat over geloofwaardigheid van Nederland, Staat van de Unie. Nederlandse staatscourant (2000) (168), (pp. 5-5) (1 p.).
Hessel, B. (2001). Staatssteun niet Europa-proof, ofwel: de onderneming is geflest, de overheid staat voor joker. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 4, (pp. 3-6) (5 p.).
  2001 - Books
Hessel, B. & Neven, S.E. (2001). Staatsteun en EG-recht, praktische handleiding en checklist, serie Europees recht en decentrale overheden deel 1 (1e druk). (363 p.). Deventer: Kluwer.
  2000 - Articles
Hessel, B. (2000). Europa bedreiging voor gemeenten?. De Europese gemeente : tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 1, (pp. 5-9) (5 p.).
Hessel, B. (2000). Invloed van de Europese regelgeving op de totstandkoming van Leidsche Rijn. Bouwrecht, 12, (pp. 999-1009) (11 p.).
  2000 - Books
Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2000). Interaction Between Labour Markets and Commodity Markets: Economic Tradition as a Source for Legal Inspiration. (189 p.). Amsterdam: Thela.
  2000 - Book parts / chapters
Hessel, B., Wilthagen, T., Luijendijk, J. & van het Kaar, R.H. (2000). Contract Compliance: potentials and limits of a strategy to enhance labour market participation. In B. Hessel & J.J. Siegers (Eds.), The Interaction between Labour Markets and Commodity Markets: Economic and Legal Analysis (pp. 17-53) (37 p.). Amsterdam: Thela.
Hessel, B. (2000). Economic tradition as a source for legal inspiration. In B. Hessel & J. Schippers (Eds.), The interaction between Labour Markets and Commodity Markets: Economic and Legal Analysis (pp. 1-16) (17 p.). Amsterdam: Thela.
Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2000). Interaction Between Labour Markets and Commodity Markets: Economic Tradition as a Source for Legal Inspiration. In J.J. Siegers, B. Hessel & J.J. Schippers (Eds.), Interaction Between Labour Markets and Commodity Markets (pp. 1-16) (16 p.). Amsterdam: Thela.
Hessel, B. (2000). Overzicht van de juridische mogelijkheden voor contract compliance. In R.H. van het Kaar & A.C.J.M. Wilthagen (Eds.), Onder sociale voorwaarden, toepassing van contract compliance door de gemeentelijke en provinciale overheid: randvoorwaarden, ervaringen en resultaten (pp. 13-38) (26 p.). Onderzoekschool ASWB, I.o.v. het Ministerie SZW, Europa Instituut, Hugo Sinzheimer Instituut.
Bruggert, J.F.G., Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2000). The relationship between labour market and commodity market. In B. Hessel & J.J. Schippers (Eds.), Interaction between labour markets and commodity markets (pp. 75-104) (30 p.). Amsterdam: Thesis.
Bruggert, J.F.G., Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2000). Wages and Market Power. The Relationship Between the Labour Market and the Commodity Market. In B. Hessel, J.J. Schippers & J.J. Siegers (Eds.), Interaction Between Labour Markets and Commody Markets (pp. 75-104) (30 p.). Amsterdam: Thela.
  2000 - Book editorship
Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2000). Interaction between labour markets and commodity markets. (189 p.). Amsterdam: Thesis.
Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (2000). The interaction between Labour Markets and Commodity Markets: Economic and Legal Analysis. (190 p.). Amsterdam: Thela.
  2000 - Book reviews
Hessel, B. (2000). Bookreview Inleiding tot het Europese bestuursrecht (Introduction to European administrative law). Common law review, (pp. 830-832) (3 p.).
  2000 - Reports
Hessel, B. (2000). De Europese regelgever en de decentrale overheden, preadvies Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid 1999. (57 p.). Den Haag: SDU.
Hessel, B. (2000). Europeesrechtelijk toezicht op Nederland en de doorwerking naar decentrale overheden. Verkenningen ten behoeve van de ministeriële verantwoordelijkheid. (103 p.). Utrecht: Europa Instituut Universiteit Utrecht.
Hessel, B. (2000). Het Protocol Social Return van de Gemeente Utrecht getoets aan het Europese (aanbestedings-)recht. Kan de gemeente zich beperken tot de eigen langdurige werkelozen. (21 p.). Utrecht: Europa Instituut Universiteit Utrecht.
Luijendijk, J. & Hessel, B. (2000). Het Protocol Social Return van de Gemeente Utrecht getoetst aan het Europese (aanbestedings-) recht. Kan de gemeente zich beperken tot de eigen langdurig werklozen?. (21 p.). Utrecht: Europa Instituut Universiteit Utrecht.
  2000 - Annotations
Hessel, B. (2000). , C 302/97, ().
Hessel, B. (15.02.2000). Note by: Gerechtshof Arnhem, 2000-02-15.
  1999 - Articles
Hessel, B. (1999). Boekbespreking Raad voor het Openbaar Bestuur, Wijken of Herrijken: Nationaal Bestuur en Recht onder Europese Invloed. Sociaal Economisch Weekblad, juli/aug, (pp. 306-309) (4 p.).
Hessel, B. (1999). Naschrift bij Appelvonnis Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland 28 augustus 1998. De gemeentestem, 7104, (pp. 478-482) (5 p.).
Hessel, B. (1999). Naschrift bij Vonnis Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland 16 mei 1998. De gemeentestem, 7104, (pp. 475-478) (4 p.).
  1999 - Books
Hessel, B. (1999). Europeesrechtelijk gereedschap voor Leidsche Rijn en Utrecht. (51 p.). Deventer: Kluwer.
  1999 - Book parts / chapters
Hessel, B. (1999). Economic Law. In M.D. Vreugdenhill & B. Hessel (Eds.), Intoduction to Duch Law (pp. 457-492) (36 p.). Den Haag / Londen / Boston / Deventer: Kluwer.
Bruggert, J.F.G., Hessel, B., Schippers, J.J. & Siegers, J.J. (1999). Wage differentials and market power. In B. Hessel, J.J. Schippers & J.J. Siegers (Eds.), Interaction between labour markets and commodity markets Amsterdam: Thela.
  1999 - Reports
Hessel, B. (1999). De relatie tussen de Europese regelgever en de decentrale overheden vanuit decentraal perspectief. (57 p.). Den Haag: Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
  1999 - Annotations
Hessel, B. (15.06.1999). Gst. , 7146, ().
Hessel, B. (29.04.1999). Gst. , 7149, ().
  0 - Television or radio appearances
B. Hessel () Verboden staatssteun aan Dierenpark Emmen
^ top
Gegenereerd op 2018-06-20 17:01:24

Onderzoeksbelangstelling

Onderzoek (ook in opdracht) heeft betrekking op de doorwerking van het Europese recht naar decentrale overheden en de mogelijke invloed van decentrale overheden op de Europese besluitvorming. Bijzondere aandacht voor staatssteun, vier vrijheden, mededinging en de verhouding tussen recht en economie.

Europa instituut

Binnen het Europa Instituut heeft Hessel in de loop der jaren verschillende vakken gedoceerd. Sinds 1 april 2009 werkt hij nog maar parttime en binnen die periode geeft hij werkgroepen economisch publiekrecht en zijn masterclass Europees recht. Voorzover mogelijk begeleidt hij, naast promovendi, ook bachelor- en masterstudenten met scripties en onderzoeken op het terrein van zijn leerstoel. Daarnaast doet hij (opdracht)onderzoek op het gebied van Europees recht en decentrale overheden binnen het onderzoekprogramma Public European Law.

Europees recht en decentrale overheden

In 2002 heeft Hessel de Onderzoek- en Opleidingsgroep (OOG) voor decentrale overheden en Europees recht opgericht een virtueel samenwerkingsverband met Europa Instituut, Centrum voor omgevingsrecht, NSOB, ERAC, Subpoort en enkele advocatenkantoren.

Hessel geeft regelmatig (in company) cursussen Europees recht aan decentrale overheden, begeleidt deze overheden bij Europa-proof-trajecten en doet opdrachtonderzoek. Hij publiceert regelmatig in de Gemeentestem, RegelMaat en Bouwrecht en heeft diverse boeken geschreven bij Kluwer en Sdu.

Als hoofdredacteur van de Kluwerserie Europees recht voor decentrale overheden verschenen (mede) van zijn hand:

  • Bart Hessel en Annelies Neven, Staatssteun en EG-recht, praktische handleiding en checklist, deel 1, Kluwer 2001;
  • Bart Hessel e.a., In de Europese houdgreep? Over zwaarder ministerieel toezicht, deel 2, Kluwer 2003;
  • Anna Gerbrandy en Bart Hessel, Mededingingsrecht voor decentrale overheden, deel 4, Kluwer 2004.

In samenwerking met Europa decentraal verschenen bij Sdu:

  • Bart Hessel, Emile Perton, Marieke Schiebroek (redactie), De Dienstenrichtlijn decentraal. De gevolgen van de Dienstenrichtlijn voor decentrale overheden, Praktijkcahiers Europees recht deel 3, Sdu 2009;
  • Bart Hessel, Emile Perton, Jolinda Verwoert, Europa op het grensvlak van recht en beleid, Sdu 2007;
  • Anne-Marije Groeneveld, Bart Hessel, Ilze Jozepa, 1001 vragen over staatssteun, de praktijk van de decentrale overheden, Sdu 2008.
Gegenereerd op 2018-06-20 17:01:24
Additional functions and activities

Hessel is sinds 1988 plaatsvervangend raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven, was vanaf de oprichting in 2002 gedurende tien jaar wetenschappelijk adviseur van het Kenniscentrum Europa decentraal, en is nu tien jaar programmaleider van de Masterclass Europees recht van de faculteit REBO.

Hessel doceert aan de Grotius Academie,  de Opleiding voor Gemeentejuristen van de Radboud Universiteit, het Instituut voor Bouwrecht, OSR te Utrecht, de Academie voor de rechtspraktijk en de Juridische Academie (studie in de stad). Verder is hij redacteur c.q. lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Staatssteun, Bouwrecht en de Gemeentestem en de serie Europees recht voor decentrale overheden van Kluwer en de serie praktijkcahiers Europees recht van de Sdu.

Hessel is sinds juni 2014 Of Counsel bij AKD advocaten in Brussel. Vanuit die functie en in combinatie met de Onderzoeks- en OpleidingsGroep (OOG) voor decentrale overheden en Europa (www. oog-decentraleoverheden.nl )  adviseert hij Nederlandse overheden op het gebied van Europees recht.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:01:24
Full name
Prof. dr. B. Hessel Contact details
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Room 3A.52/3A54
3584 BH  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 656 3710
Phone number (department) +31 30 253 6367
Gegenereerd op 2018-06-20 17:01:24
Last updated 30.01.2018