Prof. mr. Ton Jongbloed
a.w.jongbloed@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:06


Chair
Law of seizure and enforcement
Date of appointment 01.09.2002
Inaugural lecture date 25.09.2002
Profile

Ik ben geïnteresseerd in burgerlijk (proces)recht en met name: executie- en beslagrecht in Nederland en Europa, de dwangsom in Europa en mediation. De plannen om het burgerlijk procesrecht op een nieuwe leest te schoeien via KEI (Kwaliteit en Innovatie) volg ik op de voet, maar met enige aarzeling wat betreft de digitalisering. Ook ben ik geïnteresseerd in de diverse facetten van het tuchtrecht. Daarnaast houd ik me bezig met huurrecht, zowel van woonruimte als bedrijfsruimte.

Scientific expertise
law of enforcement
law of seizure
astreinte, periodic penalty payment
disciplinary law
tenancy law
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:06
Curriculum vitae

Ton Jongbloed (Leeuwarden, 1957) wordt geboeid door (gerechtelijke en buitengerechtelijke) geschillenbeslechting en vervolgens de afdwinging van het gegeven resultaat. Dit blijkt allereerst uit zijn proefschrift Reële executie in het privaatrecht (1987) waarin de vraag centraal staat of een rechtszoekende kan krijgen waar hij recht op heeft en zo ja, op welke wijze. Belangrijk is echter ook op welke termijn en tegen welke prijs een beslissing kan worden verkregen: soms hebben partijen meer aan een beslissing waarbij de rechter soms de knoop doorhakt dan aan een uitstekend gemotiveerd, gedetailleerd oordeel dat jaren op zich laat wachten, als `mosterd na de maaltijd komt’ en partijen op hoge kosten jaagt. Het fascinerende is om het omslagpunt te vinden en een belangrijke rol daarbij speelt art. 6 EVRM. Daarbij kan rechtsvergelijkend onderzoek van groot belang zijn en dat is de reden dat hij afgelopen jaren diverse bezoeken heeft gebracht aan landen als België, Duitsland, Engeland en Frankrijk, maar ook aan Azerbeidjaan, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Slovenië en Tsjechië. Hij heeft een open oog voor nieuwe ontwikkelingen, wat onder meer blijkt uit zijn betrokkenheid bij E-Court, waarbij als eerste in Nederland de mogelijkheid wordt geboden van geschillenbeslechting via internet.

Hij is mede programmaleider van het Ius Commune-programma Grondslagen en beginselen van Europees procesrecht en een van de grondleggers van het Utrecht Mediation and Negotation Programme.

Bekijk de meest actuele informatie met betrekking tot de onderzoeksactiviteiten van Ton Jongbloed.

Ton Jongbloed studeerde van 1976-1981 rechten aan de RijksUniversiteit Groningen: Nederlands recht met als afstudeerrichtingen privaatrecht en sociaal-economisch recht alsmede Notarieel recht. Vervolgens werkte hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit), waar hij in 1987 promoveerde. Na enkele jaren bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch te hebben gewerkt is hij vanaf 1990 verbonden aan het Molengraaff instituut voor privaatrecht van de Universiteit Utrecht; vanaf 2002 als hoogleraar executie- en beslagrecht.

Ton verzorgt onderwijs op het gebied van het  burgerlijk procesrecht en het huurrecht in zowel de bachelor- als de masterfase in vakken als Procesrecht privaatrecht, Executie- en beslagrecht en Capita Selecta Privaatrecht. Incidenteel werkt hij mee aan andere vakken zoals European Private Law.

Met een zekere regelmaat geeft hij gastcolleges of andere ‘spreekbeurten’ in het binnen- en buitenland, zoals in Brussel, Marseille, Paramaribo, Parijs, Praag, Sibiu en Skopje.

Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:06
All publications
  2017 - Articles
Jongbloed, A.W. (2017). Burgerlijk bewijsrecht in beweging. Gerechtsdeurwaarder, 2017 (2), (pp. 27-30).
Jongbloed, A.W. (2017). Een belangrijke activiteit van de UIHJ: de Global Code of Enforcement. Gerechtsdeurwaarder, 2017 (1), (pp. 9-16).
Jongbloed, A.W. (2017). Overzicht rechtspraak faillissementsrecht december 2016/januari 2017. Tijdschrift voor curatoren (1), (pp. 27-46) (20 p.).
Jongbloed, A.W. (2017). Overzicht rechtspraak faillissementsrecht februari/maart 2017. Tijdschrift voor curatoren, 4 (2) (17 p.).
  2017 - Books
Jongbloed, A.W. (2017). Executierecht. (164 p.). Deventer: Kluwer.
  2017 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2017). Algemene voorwaarden en huur. In Wessels (Eds.), Algemene voorwaarden (pp. 547-568). Deventer: Kluwer.
  2017 - Book reviews
Jongbloed, A.W. (2017). Boekaankondiging Twee boeken op het gebied van het executie- en beslagrecht (A.J.F. Viruly, Handvatten voor het opheffen van conservatoir beslag, Den Haag: Sdu 2016 en K.J. Krzeminski, Beslag- en executierecht geschetst (serie Ars Aequi Geschetst), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2016). Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2017 (2), (pp. 63-64).
  2017 - Annotations
Jongbloed, A.W. (2017). Het is toch anders dan gedacht: executoriaal derdenbeslag heeft geen voortdurende stuitende werking. (5 p.). Ars Aequi 2017.
Jongbloed, A.W. (2017). Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 25 oktober 2016, ECLI: NL: GHSHE: 2016: 4756. (8 p.).
  2016 - Articles
Jongbloed, A.W. & Ryngaert, C.M.J. (2016). De beslagrechtelijke immuniteit van vreemde staten na de herfstarresten van de Hoge Raad (2016). Beslag en Executie in de Rechtspraktijk, 2016 (5/6), (pp. 19-24).
Jongbloed, A.W. (2016). De curator moet een wankel evenwicht bewaren. Tijdschrift voor curatoren, 2016 (5/6), (pp. 196-199).
Jongbloed, A.W. (2016). Een gewaarschuwd deurwaarder telt voor twee. Gerechtsdeurwaarder, 2016 (4), (pp. 18-22).
Jongbloed, A.W. (2016). Het is niet altijd eenvoudig een executoriale titel te herkennen. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2016 (1), (pp. 3-9).
Jongbloed, A.W. (2016). The Global Code of Enforcement. Beslag en Executie in de Rechtspraktijk, 2016 (2), (pp. 22-28).
  2016 - Books
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2016). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht 2016/2017. (918 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, A.W. & Nispen, C.J.J.C. (2016). Rechtspraak Burgerlijk procesrecht. (584 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W., Klomp, R.J.Q., Mak, C., van Rhee, C.H. & Spath, J.B. (2016). Wetseditie Burgerlijk recht 2016/2017. (1386 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2016 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. & van den Heuvel, N.W.M. (2016). 725-770c Rv. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Mierlo (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijke rechtsvordering (pp. 1512-1552 ). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. & van den Heuvel, N.W.M. (2016). Art. 502-616 Rv. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijke rechtsvordering (pp. 1205-1375). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2016). De dwangsom. In F.W. Grosheide (Eds.), Handhaving (pp. 297-334). Amsterdam: Delex.
Jongbloed, A.W. (01.08.2016). Hoofdstuk 7 Huur. In Bob Wessels, Albert Verheij & Harriet Schelhaas (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (pp. 163-200). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2016). Sommatie, verweer en tegenvordering. In F.W. Grosheide (Eds.), Handhaving (pp. 59-67). Amsterdam: Delex.
Jongbloed, A.W. (2016). Wetsvoorstel mediation: laatste ronde?. In G.E. Frerks & A.W. Jongbloed (Eds.), Macht en mediation (pp. 97-142). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
  2016 - Book editorship
Jongbloed, A.W. (2016). Macht en mediation. (146 p.). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
Jongbloed, A.W. & Frerks, G.E. (2016). Vechten, straffen of helen in mediation: dilemma, paradox of contradictie. (166 p.). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
  2016 - Book reviews
Jongbloed, A.W. (2016). Boekaankondiging M.H.G. Scharenborg, Tuchtrecht voor accountants/ advocaten/ gerechtsdeurwaarders/ notarissen. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2016 (4), (pp. 130-131).
Jongbloed, A.W. (2016). Boekbespreking Dave De ruysscher (red.), Rechtspreken en lekenparticipatie, noodzaak of traditie?. Pro Memorie – Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2016 (1), (pp. 115-118).
  2016 - Annotations
Jongbloed, A.W. (2016). Bouten/ABC wonen - Noot bij HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:667 . (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2016). Burgers/Basil - Noot bij HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:268 . (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2016). Carpetright/MAB - Noot bij vzr. Noord-Holland, locatie Alkmaar 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5259 . (248 p.).
Jongbloed, A.W. (2016). De curator met tunnelvisie - noot bij rb. Rotterdam 18 mei 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4166, X/curator. (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2016). Jurisprudentiebespreking. (371 p.).
Jongbloed, A.W. & Amiel, Nathalie (2016). Jurisprudentiebespreking. (290 p.).
Jongbloed, A.W. & Amiel, Nathalie (2016). Jurisprudentiebespreking. (230 p.).
Jongbloed, A.W. & Amiel, Nathalie (2016). Jurisprudentiebespreking. (151 p.).
Jongbloed, A.W. & Amiel, Nathalie (2016). Jurisprudentiebespreking. (92 p.).
Jongbloed, A.W. & Amiel, Nathalie (2016). Jurisprudentiebespreking.
Jongbloed, A.W. (2016). Liefde maakt blind (en kan vervelende juridische consequenties hebben) - noot bij HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3423.
Jongbloed, A.W. (2016). Noot bij HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1271 - beslag voor nog niet opeisbare vordering. (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2016). Noot bij vzr. Gelderland, zp. Arnhem 14 april 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:2970. (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2016). Noot bij vzr. Noord-Holland, zp. Haarlem 15 april 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5563. (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2016). Overzicht rechtspraak faillissementsrecht december 2015/februari 2016. (32 p.).
Jongbloed, A.W. (2016). Overzicht rechtspraak faillissementsrecht juli/augustus 2016. (158 p.).
Jongbloed, A.W. (2016). Overzicht rechtspraak faillissementsrecht maart/april 2016. (74 p.).
Jongbloed, A.W. (2016). Overzicht rechtspraak faillissementsrecht mei/juni 2016. (116 p.).
Jongbloed, A.W. (2016). Overzicht rechtspraak faillissementsrecht september/november 2016. (202 p.).
  2015 - Articles
Jongbloed, A.W. (2015). Actualiteiten faillissementsrecht december 2014/januari 2015. Tijdschrift voor curatoren, 2 (1), (pp. 26-40).
Jongbloed, A.W. (2015). Beslag en verzekeringen: succes verzekerd?. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015 (1), (pp. 14-21).
Jongbloed, A.W. (2015). Bitcoins: virtueel geld, beslag op gebakken lucht?. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2015 (3), (pp. 77-83).
Jongbloed, A.W., Nakad-Weststrate, H.W.R., van der Herik, H.J. & Salem, Abdelbadeh (2015). Digitally Produced Judgements in Modern Court Proceedings. International Journal for Digital Society, 6 (4), (pp. 1102-1112).
Jongbloed, A.W. (2015). Er leiden vele wegen naar Rome. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2015 (4), (pp. 93-94).
Jongbloed, A.W. & Visser, Paul (2015). Huur en faillissement. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte (3), (pp. 167-176).
Jongbloed, A.W. (2015). Naar een Europese dwangsom. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2015 (6), (pp. 168-172) (5 p.).
Jongbloed, A.W. & Rijsdijk, Jeroen (2015). Naar een nieuwe beslagvrije voet. Beslag en Executie in de Rechtspraktijk (2), (pp. 20-23).
Jongbloed, A.W. (2015). Overzicht rechtspraak faillissementsrecht april-juni 2015. Tijdschrift voor curatoren, 2 (3), (pp. 115-130).
Jongbloed, A.W. (2015). Overzicht rechtspraak faillissementsrecht februari/maart 2015. Tijdschrift voor curatoren, 2 (2), (pp. 72-84).
Jongbloed, A.W. (2015). Overzicht rechtspraak faillissementsrecht juli-september 2015. Tijdschrift voor curatoren, 2 (4), (pp. 149-166).
Jongbloed, A.W. (2015). Risico's bij digitaal procederen. Tijdschrift voor de Procespraktijk (1), (pp. 16-20).
Jongbloed, A.W. & Vlierhuis, Anna R. (2015). Verminderde differentiatie in het winkelaanbod: een lastig te bestrijden ontwikkeling. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 2015 (6), (pp. 401-407).
  2015 - Books
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2015). Ars Aequi Wetseditie Burgerlijk procesrecht. (885 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, A.W. & scientifique de l’UIHJ/Scientific Council of the UIHJ, Conseil (2015). Code mondial de l’exécution. (160 p.). Paris: UIHJ publishing .
Jongbloed, A.W. (2015). De privaatrechtelijke dwangsom. (127 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, A.W., Klomp, R.J.Q., van Rhee, C.H., Spath, J.B. & Mak, C. (2015). Wetseditie Burgerlijk recht 2015/2016. (1326 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2015 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2015). Art. 3:296-3:305 en 7A:1777-7A:1790. In A.I.M. van Mierlo & T. Hartlief (Eds.), SDU Commentaar Vermogensrecht (23 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2015). Art. 7:293-302 en 307-310. In H.M. Hielkema & G.M. Kerpestein (Eds.), SDU Commentaar Huurrecht (14 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2015). Burgerlijk procesrecht voor de individuele consument. In Ewoud Hondius & Gerhard Rijken (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 499-524). Zutphen: Uitgeverij Paris.
Jongbloed, A.W. (2015). Hoofdstukken 16-18. In P.A. Stein & A.S. Rueb (Eds.), Compendium burgerlijk procesrecht (pp. 407-497). Deventer: Kluwer.
  2015 - Book reviews
Jongbloed, A.W. (2015). A.M. Buurma, Vormerkung versus beslag. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2015 (1), (pp. 28-31).
Jongbloed, A.W. (2015). Boekbespreking C.J.H. Jansen, De lotgevallen en dilemma’s van het Hof Amsterdam tijdens de bezetting, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2013. Pro Memorie – Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2015 (2), (pp. 266-270).
Jongbloed, A.W. (2015). Boekbespreking N.E. Groenveld-Tijssens, De verklaring voor recht. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2015 (6), (pp. 174-175).
Jongbloed, A.W. (2015). Groot Insolventierecht. Tijdschrift voor curatoren, 2 (1), (pp. 41).
  2015 - Annotations
Jongbloed, A.W. (2015). De beoordeling van een vordering tot opheffing van een conservatoir beslag. (7 p.).
Jongbloed, A.W. (2015). Noot bij Hoge Raad 20 februari 2015 - dwangsom en onmogelijkheid. (16 p.).
Jongbloed, A.W. (2015). Noot bij Hoge Raad 23 januari 2015 - oplegging dwangsom m.b.t. veroordeling tot medewerking aan teruglevering onroerend goed tegen terugbetaling van de koopsom. (21 p.).
Jongbloed, A.W. (2015). Noot bij Hoge Raad 23 januari 2015 - oplegging dwangsom m.b.t. veroordeling tot medewerking aan teruglevering onroerend goed tegen terugbetaling van de koopsom. (12 p.).
Jongbloed, A.W. (2015). Noot bij Hoge Raad 31 oktober 2014 - beslag op vakantiegeld. (9 p.).
  2015 - Websites / portals
Jongbloed, A.W. (01.05.2015). Geen dwangsom bij een veroordeling tot betaling van een geldsom….
  2015 - Other output
Jongbloed, A.W. (2015). Overzicht recente rechtspraak. (149 p.).
Jongbloed, A.W. (2015). Overzicht recente rechtspraak. (208 p.).
  2014 - Articles
Jongbloed, Ton (2014). Afwijkende tarieven voor de gerechtsdeurwaarder. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 40 (9), (pp. 331-336).
Jongbloed, Ton (2014). Berzona en Nebula: een storm in een glas water?. Tijdschrift voor curatoren, 1, (pp. 23-25).
Jongbloed, A.W. (2014). Burgerlijk procesrecht, economische crisis en andere processuele wijzigingen. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2, (pp. 32-42) (11 p.).
Jongbloed, Ton (2014). E-Court; een miskend initiatief om de kosten voor procederende burgers acceptabel te houden. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2014 (3), (pp. 111-117).
Jongbloed, Ton (2014). Europees bankbeslag, maar dan anders. Beslag en Executie in de Rechtspraktijk, 5, (pp. 20-31 ).
Jongbloed, Ton (2014). Faillissement van de huurder, indeplaatsstelling en een race tegen de klok?. Tijdschrift voor curatoren, 2014 (2), (pp. 45-51).
Jongbloed, Ton (2014). Gaan deurwaarders zich bezighouden met mediation in plaats van procederen?. Gerechtsdeurwaarder, 3, (pp. 33-35 ).
Jongbloed, A.W. & Eeken-Amiel, N. (2014). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 27-42) (16 p.).
Jongbloed, Ton & Eeken-Amiel, N. (2014). Jurisprudentiebespreking (TvHB 2014/13,14,15,16). Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 2014 (4), (pp. 234-249).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2014). Jurisprudentiebespreking (TvHB 2014/17,18,19,20). Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 2014 (5), (pp. 291-315).
Jongbloed, Ton & Eeken-Amiel, N. (2014). Jurisprudentiebespreking (TvHB 2014/21,22,23,24). Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 2014 (6), (pp. 345-372).
Jongbloed, A.W. & Eeken-Amiel, N. (2014). Jurisprudentiebespreking (TvHB 2014/5,6,7,8). Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 2014 (2), (pp. 98-125) (28 p.).
Jongbloed, Ton & Eeken-Amiel, N. (2014). Jurisprudentiebespreking (TvHB 2014/9,10,11,12). Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 2014 (3), (pp. 167-191).
Jongbloed, A.W. (2014). Recente rechtspraak. Tijdschrift voor curatoren, 1 (2), (pp. 54-65).
Jongbloed, A.W. (2014). Recente rechtspraak. Tijdschrift voor curatoren, 1 (1), (pp. 26-34).
Jongbloed, Ton (2014). Werken bekenden van de failliet niet mee? Dan is bewijsbeslag mogelijk een oplossing!. Tijdschrift voor curatoren, 2014 (1), (pp. 9-12) (3 p.).
  2014 - Books
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2014). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht 2014/2015. (864 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, Ton & thoe Schwartzenberg, H.W.B. (2014). Beslag en executie voor de rechtspraktijk. (134 p.). Apeldoorn/Antwerpen : Maklu.
Jongbloed, Ton (2014). Executierecht. (158 p.). Deventer : Kluwer.
Jongbloed, Ton, Nispen, C.J.J.C. & Meijer, G.J. (2014). Rechtspraak Burgerlijk procesrecht. (583 p.). Den Haag : SDU.
Jongbloed, Ton, Klomp, Rene, Mak, C., van Rhee, C.H. & Spath, J.B. (2014). Wetseditie Burgerlijk recht 2014/2015. (1334 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2014 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. & van den Heuvel, N.W.M. (2014). 725-770c Rv. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 1334-1375) (42 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. & van den Heuvel, N.W.M. (2014). Art. 502-616. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 1043-1207) (165 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, Ton (2014). Beslag en rechtsverkrijging: een blijvende heikele kwestie. In T.E. Booms (Eds.), Een man een man, een woord een woord; werken ter nagedachtenis van Jannes Eggens (pp. 304-319). Overveen : Belvédère .
Jongbloed, A.W. (2014). Hoofdstuk 1, Beginselen van en ontwikkelingen in het Nederlands burgerlijk procesrecht. In A.W. Jongbloed & A.L.H. Ernes (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht (pp. 1-41) (41 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2014). Hoofdstuk 15 Bijzondere procedures. In A.W. Jongbloed & A.L.H. Ernes (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht (pp. 471-510) (40 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2014). Hoofdstuk 18 Executie- en beslagrecht. In A.W. Jongbloed & A.L.H. Ernes (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht (pp. 593-624) (32 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2014). Hoofdstuk 3 De bevoegdheid van de rechter; over internationale, absolute en relatieve bevoegdheid. In A.W. Jongbloed & A.L.H. Ernes (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht (pp. 59-80) (22 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, Ton (2014). Mediation, een wettelijke regeling binnen handbereik?. In G. Frerks, A.W. Jongbloed & M. Uitslag (Eds.), De mediator: van procesbegeleider naar inhoudsdeskundige? (pp. 89-108 ). Apeldoorn Antwerpen : Maklu.
Jongbloed, A.W. (2014). Mediation, eindelijk een wettelijke regeling?!. In A.W. Jongbloed, G. Frerks & M. Breukelaar (Eds.), Mediation tussen dwang en vrijwilligheid (pp. 69-90) (22 p.). Apeldoorn/ Antwerpen: Maklu.
  2014 - Book editorship
Jongbloed, Ton & Ernes, A.L.H. (2014). Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht. (672 p.). Deventer: Kluwer.
Frerks, Georg, Jongbloed, Ton & Uitslag, Marion (2014). De mediator: van procesbegeleider naar inhoudsdeskundige?. (115 p.). Apeldoorn / Antwerpen: Maklu.
Jongbloed, Ton, Frerks, Georg & Breukelaar, M. (2014). Mediation tussen dwang en vrijwilligheid. (132 p.). Apeldoorn/Antwerpen: Maklu.
  2014 - Reports
Jongbloed, A.W., Ouden, W., Kortmann, C.N.J., van der Brink, J.E. & Tjepkema, M.K.G. (2014). De bestuursrechtelijke geldschuldregeling; titel 4.4. Awb geëvalueerd. (229 p.). Den Haag: WODC.
  2014 - Annotations
Jongbloed, Ton (2014). Noot bij Hoge Raad 13-06-2014. Uitspraak: ECLI:NL:HR:2014:1405.
Jongbloed, Ton (2014). Noot bij Rechtbank Rotterdam 04-12-2013. (8 p.). Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2013:9660.
  2013 - Articles
Jongbloed, A.W. (2013). Boekbespreking B. Wessels, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wessels Insolventierecht, deel IX), Deventer: Kluwer 2012. Tijdschrift voor privaatrecht, 4, (pp. 122-124) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2013). Boekbespreking E.J.H. Schrage, Misbruik van bevoegdheid, Deventer: Kluwer 2012. Tijdschrift voor privaatrecht, 3, (pp. 89-91) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2013). Boekbespreking Huib Hielkema (red.), Burenoverlast; remedies tegen de overlastgevende huurder, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2012. Tijdschrift voor privaatrecht, 2, (pp. 51-53) (3 p.).
Jongbloed, A.W. & Rijsdijk, J. (2013). Het beslagverbod roerende zaken ontrafeld. Beslag en Executie in de Rechtspraktijk, 1, (pp. 35-37) (3 p.).
Jongbloed, A.W. & Schotman, A.H. (2013). Hoe grijzer hoe wijzer?. Beslag en Executie in de Rechtspraktijk, 5, (pp. 18-23) (6 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken-Amiel, N. (2013). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 150-177) (28 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken-Amiel, N. (2013). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 228-259) (32 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken-Amiel, N. (2013). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 297-333) (37 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken-Amiel, N. (2013). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 29-49) (21 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken-Amiel, N. (2013). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 90-109) (20 p.).
Jongbloed, A.W. (2013). Mediationvoorstellen: een belangrijke stap vooruit. Tijdschrift Conflicthantering, 5, (pp. 16-19) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2013). Wetenschappelijk ontwikkelingen in het beslagrecht. De Gerechtsdeurwaarder, 5, (pp. 8-10) (3 p.).
  2013 - Books
Jongbloed, A.W., Klomp, R.J.Q. & van Rhee, C.H. (2013). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht 2013/2014. (818 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
Jongbloed, A.W. (2013). Naar een Europees executie- en beslagrecht. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van profileringshoogleraar Executie- en beslagrecht in de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht, op donderdag 27 september 2012. (36 p.). Zupthen: Uitgeverij Paris.
  2013 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2013). Art. 7:293-302. In H.M. Hielkema & G.M. Kerpestein (Eds.), Sdu Commentaar Huurrecht (pp. 408-435) (28 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2013). Art. 7:307–310. In H.M. Hielkema & G.M. Kerpestein (Eds.), Sdu Commentaar Huurrecht (pp. 457-467) (11 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2013). Hoofdstuk 6 Huur. In B. Wessels & A.J. Verheij (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (pp. 135-169) (35 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. & van Oijen, M.A.C. (2013). Hoofdstuk 6 Indeplaatsstelling. In N. Eeken-Amiel (Eds.), Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte (pp. 121-147) (27 p.). Deventer: Den Hollander.
  2013 - Inaugural speech
Jongbloed, A.W. (2013). Naar een Europees executie- en beslagrecht - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van profileringshoogleraar Executie- en beslagrecht in de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht, op donderdag 27 september 2012. (36 p.). Uitgeverij Paris.
  2013 - Book editorship
Jongbloed, A.W. & Schonewille, F. (2013). Rechtspraak mediation. (334 p.). Den Haag: SDU.
  2013 - Annotations
Jongbloed, A.W. (04.12.2013). 2014, , ().
  2012 - Articles
Jongbloed, A.W. & Meijsen, M. (2012). Beslag bedoeld als dwangmiddel? Zeker niet!. Beslag en Executie in de Rechtspraktijk, 3, (pp. 21-22) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2012). Bespreking A.R. de Bruijn/C.A. Kraan, De notariële akte als executoriale titel. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 4, (pp. 105-107) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2012). Bespreking J.L.R.A. Huydecoper, Reële executie & R.J.J. Eshuis e.a., Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2, (pp. 39-41) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2012). Bespreking M.A. Schonewille, Toolkit mediation. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 3, (pp. 77) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2012). Boekbespreking F.C.P. Teeuw, Huurgeschillen ontleed, het huurrecht toegankelijk gemaakt voor huurder en verhuurder, Delft: Eburon Academic Publishers 2012 (zesde druk). Tijdschrift voor de Procespraktijk, 6, (pp. 173-174) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2012). Comparitie na aanbrengen: ook in eerste aanleg!. Advocatenblad, (pp. 27-28) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2012). Digitaal procederen. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 5, (pp. 133-140) (8 p.).
Jongbloed, A.W. (2012). Eén Europees beslag- en executierecht?!. Gerechtsdeurwaarder, 6, (pp. 24-27) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2012). Europees bankbeslag: nuttig, noodzakelijk of onvoldragen en een brug te ver?. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 3, (pp. 56-65) (10 p.).
Jongbloed, A.W. & Rijsdijk, J. (2012). Het beslagverbod roerende zaken ontrafeld. Gerechtsdeurwaarder, 5, (pp. 20-21) (2 p.).
Jongbloed, A.W. & Van Ooijen, M.A.C. (2012). Indeplaatsstelling. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 4-19) (16 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2012). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 96-117) (22 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2012). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 5, (pp. 289-316) (28 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2012). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 4, (pp. 226-247) (22 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2012). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 33-54) (22 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2012). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 3, (pp. 158-179) (22 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2012). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 6, (pp. 368-392) (25 p.).
Jongbloed, A.W. (2012). Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug?. Ars aequi, 6, (pp. 434-441) (8 p.).
Jongbloed, A.W. & Meijsen, M. (2012). Reactie op A.G.Th. Geene, Het conservatoir beslag. Gerechtsdeurwaarder, 1, (pp. 25) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2012). Recht, (g)een rustig bezit. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 3, (pp. 74-76) (3 p.).
Jongbloed, A.W. & De Laat, R.P.M. (2012). Verhoging griffierechten: comparitie na aanbrengen ook in eerste aanleg?. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 1, (pp. 9-11) (3 p.).
Jongbloed, A.W. & Meijsen, M. (2012). Voorstel Europees bankbeslag te eenzijdig. Nederlands Juristenblad, (pp. 102-108) (7 p.).
  2012 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2012). Art. 3:296-305 en 7A:1777-1790. In A.I.M. van Mierlo (Eds.), SDU Commentaar Vermogensrecht (pp. 2043-2050) (8 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2012). Art. 3:296-305 en 7A:1777-1790. In A.I.M. van Mierlo (Eds.), SDU Commentaar Vermogensrecht (pp. 489-503) (15 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2012). Art. 430- 438c en 700-710a Rv. In C.J.M. Klaassen (Eds.), Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht (pp. 1047-1078) (32 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2012). Art. 430- 438c en 700-710a Rv. In C.J.M. Klaassen (Eds.), Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht (pp. 1612-1636) (25 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. & van den Heuvel, N.W.M. (2012). Art. 502-616 en 725-770c Rv. In A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering, (pp. 1065-1231) (167 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. & van den Heuvel, N.W.M. (2012). Art. 502-616 en 725-770c Rv. In A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 1359-1398) (40 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2012). Art. 7:293-302. In H.M. Hielkema & G.M. Kerpestein (Eds.), Sdu Commentaar Huurrecht (pp. 379-404) (26 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2012). Art. 7:307–310. In H.M. Hielkema & G.M. Kerpestein (Eds.), Sdu Commentaar Huurrecht (pp. 426-435) (10 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2012). hoofdstuk 1. In J. Rijsdijk & J. Nijenhuis (Eds.), Herziening van het beslagverbod roerende zaken; een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht, preadvies KBvG (pp. 27-46) (20 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2012). hoofdstuk 2. In J. Rijsdijk & J. Nijenhuis (Eds.), Herziening van het beslagverbod roerende zaken; een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht, preadvies KBvG (pp. 49-88) (40 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2012). hoofdstuk 4. In J. Rijsdijk & J. Nijenhuis (Eds.), Herziening van het beslagverbod roerende zaken; een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht, preadvies KBvG (pp. 129-168) (40 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2012). hoofdstuk 7. In J. Rijsdijk & J. Nijenhuis (Eds.), Herziening van het beslagverbod roerende zaken; een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht, preadvies KBvG (pp. 215-245) (31 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2012). Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug?. In G.E. Frerks, M. Breukelaar & A.W. Jongbloed (Eds.), De ervaren mediator: kwaliteit, identiteit en ethos (pp. 51-64) (14 p.). Apeldoorn / Antwerpen: Maklu.
  2012 - Book editorship
Frerks, G.E., Breukelaar, M., Jongbloed, A.W. & Uitslag, M. (2012). De ervaren mediator: kwaliteit, identiteit en ethos. (167 p.). Apeldoorn/Antwerpen: Maklu.
  2012 - Annotations
Jongbloed, A.W. (29.06.2012). 2012, 11/00923 LJN BW1260, ().
Jongbloed, A.W. (21.12.2012). Note by: Hoge Raad, 2012-12-21.
  2011 - Articles
Jongbloed, A.W. (2011). Bezuinigen op rechtsbijstand en geschiloplossing, echte of schijnoplossingen. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 1, (pp. 12-18) (7 p.).
Jongbloed, A.W. (2011). Boekbesprekingen Th. Rauscher (Hrsg.), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht; EuZPR/EuIPR; Rom I-VO Rom II-VO. Tijdschrift voor de Procespraktijk, (pp. 162-165) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2011). Conservatoir beslag in het vervoer. Tijdschrift voor vervoer & recht, 2, (pp. 56-64) (9 p.).
Jongbloed, A.W. (10.03.2011). Consument ontevreden met schikkingen; veel houders van een hypotheek of beleggingsverzekering zullen rechtszaak aanspannen. Trouw
Jongbloed, A.W. (2011). De juridische kwalificatie van een door een reisbureau samengestelde reis. Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, 2, (pp. 56-64) (9 p.).
Jongbloed, A.W. (10.03.2011). Debat woekerpolis laait weer op. NRC
Jongbloed, A.W. (10.03.2011). Deur op kier voor hogere compensatie woekerpolis. Financiele Telegraaf
Jongbloed, A.W. & Meijsen, M. (17.11.2011). EU-beslaglegging moet anders. FD
Jongbloed, A.W. (2011). Europees beslagrecht, een ijdele droom?. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2, (pp. 61-68) (8 p.).
Jongbloed, A.W. (23.02.2011). executieverkoop camping gemeente Bergen. Dagblad De Limburger
Jongbloed, A.W. (2011). Hoever reikt de schuldenaarsverplichting inkomensbronnen op te geven?. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 4, (pp. 106-116) (11 p.).
Jongbloed, A.W. (2011). Nieuwe regels voor conservatoir beslagleggen. FIP, 8, (pp. 222-224) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2011). Pas op de plaats. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 4 (105 p.).
Jongbloed, A.W. (2011). Verbeurte van dwangsommen: onmogelijkheid en ‘eigen schuld’. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 1, (pp. 20-26) (7 p.).
  2011 - Books
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2011). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht 11/12. (730 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
Jongbloed, A.W. & Ernes, A.L.H. (2011). Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht. (664 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2011). Executierecht, Studiereeks Burgerlijk Procesrecht deel 5. (152 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. & Frerks, G.E. (2011). Interculturele mediation. (162 p.). Antwerpen: Maku Apeldoorn.
Jongbloed, A.W. & Nijenhuis, J. (2011). Openbare exploten en ambtelijke publicaties, preadvies ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de KBvG. (76 p.). Den Haag: KBvG.
Jongbloed, A.W., Nispen, C.J.J.C. & Meijer, G.J. (2011). Rechtspraak Burgerlijk procesrecht, SDU Rechtspraakreeks. (548 p.). Den Haag: SDU.
  2011 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2011). Art. 7:293- 302 en 307– 310. In H.M. Hielkema & G.M. Kerpestein (Eds.), Sdu Commentaar Huurrecht (pp. 405-414) (10 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2011). Art. 7:293- 302 en 307– 310. In H.M. Hielkema & G.M. Kerpestein (Eds.), Sdu Commentaar Huurrecht (pp. 360-385) (26 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2011). Boekbespreking Getting to :-) The potential of online text-based, communication to support internet based dispute resolution. In G.E. Frerks (Eds.), Interculturele mediation (pp. 151-153) (3 p.). Antwerpen: Maklu Apeldoorn.
Jongbloed, A.W. (2011). Burgerlijk procesrecht voor de individuele consument. In E.H. Hondius & G.J. Rijken (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 509-534) (26 p.). Zutphen: Uitgeverij Paris.
Jongbloed, A.W. (2011). Hoofdstuk 1, Beginselen van en ontwikkelingen in het Nederlands burgerlijk procesrecht. In AW Jongbloed (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht (pp. 1-45) (45 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2011). Hoofdstuk 15 Bijzondere procedures. In A.W. Jongbloed (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht (pp. 451-488) (38 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2011). Hoofdstuk 18 Executie- en beslagrecht. In A.W. Jongbloed (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht (pp. 569-599) (31 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2011). Hoofdstuk 3 De bevoegdheid van de rechter; over internationale, absolute en relatieve bevoegdheid. In A.W. Jongbloed (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht (pp. 61-84) (24 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2011). Signification de la procédure européenne d’injonction de payer et de la possibilité de recouvrir les montants de faible importance dans un context européen. In J. Isnard & I. Less (Eds.), L’Europe judiciaire: 10 ans après le conseil de Tampere; Le droit de l’éxécution: perspectives transnationales (pp. 95-105) (11 p.). Parijs: EJT.
Jongbloed, A.W. (2011). ЗАКОН НИДЕРЛАНДОВ >. In P. Ван Рее (Eds.), , ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДϹТВО (pp. 211-246) (36 p.). Moskou: Infotropic Москва.
  2011 - Annotations
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2011). 2011, , ().
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2011). 2011, , ().
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2011). 2011, , ().
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2011). 2011, , ().
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2011). 2011, , ().
Jongbloed, A.W. (19.04.2011). 2012, , (Geen verjaring dwangsom o.g.v. verbod tot tenuitvoerlegging kortgedingvonnis, noot bij Hof ’s-Hertogenbosch).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2011). Note by: juridisprudentie,.
  2011 - Lectures
A.W. Jongbloed (30.03.2011) Keynote Speech: ‘Zekerheden in het vervoerrecht’.
A.W. Jongbloed (06.04.2011) Voordracht: ‘Naar een Europees Procesrecht?’
A.W. Jongbloed (30.06.2011) Voordracht: ‘Naar een meer afgewogen beslagrecht?’
  2010 - Articles
Jongbloed, A.W. (2010). De herziening van de gerechtelijke kaart: een volgende stap. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2010 (2), (pp. 43-45) (3 p.).
Jongbloed, A.W. & Meijsen, M. (2010). De steeds sterkere positie van de conservatoir beslaglegger vraagt om aandacht voor de belangen van de onrechtmatig beslagen partij. Jurisprudentie burgerlijk procesrecht (5), (pp. 496-505) (10 p.).
Jongbloed, A.W. & Nakad-Weststrate, H.W.R. (2010). E:Court: geschillenbeslechting over de digitale snelweg. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2010 (2), (pp. 48-51) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2010). E-court. Tijdschrift Conflicthantering, 2010 (8), (pp. 123-126) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2010). Een dwangsom kan niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom. Gerechtsdeurwaarder, 2010 (2), (pp. 24-26) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2010). Een verschoningsrecht voor mediators?. Ars aequi, 2010 (2), (pp. 246-250) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2010). Mediation: een professie met een verschoningsrecht?. Tijdschrift Conflicthantering, 2010 (6), (pp. 34-38) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2010). Naar een meeromvattende permanente educatie. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2010 (2), (pp. 29-31) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2010). Nederlands recht als exportproduct. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2010, (pp. 137-140) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2010). Permanente educatie over de grens. Gerechtsdeurwaarder, 2010 (3), (pp. 19) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2010). Welk gevolg heeft beslaglegging?; Hoge Raad geeft in twee recente arresten (onbevredigend) antwoord. Gerechtsdeurwaarder, 2010 (1), (pp. 24-27) (4 p.).
  2010 - Books
Jongbloed, A.W. & Meijsen, M. (2010). Conservatoir beslag in nederland, zekerheid en pressiemiddel, Raad voor de rechtspraak, Research Memoranda. (147 p.). Den-Haag: SDU.
  2010 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. & Meijsen, M. (2010). (Be)slag om honorarium voor contemporain kasteel. In N Doornbos (Eds.), Rechtspraak van buiten (Liber amicorum Freek Bruinsma) (pp. 125-133) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W., Assegaf, A.F. & Tanzah, F. (2010). ?. In A.F. Assegaf (Eds.), Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte (pp. 13-26) (14 p.). Jakarta: Gramedia.
Jongbloed, A.W. (2010). Algemene voorwaarden en huur. In B Wessels (Eds.), Algemene voorwaarden (pp. 443-459) (17 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2010). Art. 3:296-305. In A.I.M Mierlo (Eds.), Commentaar Vermogensrecht (pp. 406-419) (14 p.). Den haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2010). Art. 502-616 Rv,. In A.I.M. Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commen¬taar, Burgerlijke Rechtsvordering, 4de druk (pp. 855-990) (136 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2010). Art. 725-770c Rv. Tekst & Commen¬taar, Burgerlijke Rechtsvordering, 4de druk (pp. 1101-1133) (33 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2010). Art. 7A:1777-1790. In A.I.M. Mierlo (Eds.), Commentaar Vermogensrecht (pp. 1692-1698) (7 p.). Den-Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2010). Hoofdstuk 5 Huur. In B Wessels & A.J. Verheij (Eds.), Bijzondere overeenkomsten, Studiereeks Burgerlijk Recht 6 (pp. 107-141) (35 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2010). Soziales Mietrecht in den Niederlanden. In P Oberhammer, A Kletecka & A Wall (Eds.), Soziales Mietrecht in Europa (pp. 141-179) (39 p.). Wenen: Springer.
Jongbloed, A.W. (2010). The Dutch Court Bailiffs Act Eight Years after its Introduction. In C.H. van Rhee & A. Uzelac (Eds.), Enforcement and Enforceability (pp. 179-206) (28 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2010 - Book editorship
Jongbloed, A.W. & Churhee, M. (2010). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht 2010/11. (732 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, A.W. & Frerks, G.E. (2010). Preventieve mediation. Apeldoorn: Maklu-Uitgevers nv.
Frerks, G.E., Jongbloed, A.W., Kalff, S., Potters, L., Schonewille, F. & Uitslag, M. (2010). Preventieve Mediation. (219 p.). Apeldoorn-Antwerpen: Maklu.
Jongbloed, A.W. & Cazemier, M (2010). Rechtspraak Mediation. (237 p.). Den-Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. & Klomp, R.J.Q. (2010). Wetseditie Burgerlijk recht 2010/2011. (1168 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2010 - Book reviews
Jongbloed, A.W. (2010). Geschillenbeslechtingsdelta midden- en kleinbedrijf. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2010, (pp. 123-126) (4 p.).
  2010 - Annotations
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2010). , , (jurisprudentie).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2010). , , (Jurisprudentie).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2010). , , (jurisprudentie).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2010). , , (jurisprudentie).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2010). , , (jurisprudentie).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2010). , , (jurisprudentie).
Jongbloed, A.W. (29.01.2010). 2010, , (Als partijen niet ter zitting verschijnen, betekent dit niet dat zij niet volharden in hun stanun).
Jongbloed, A.W. (23.11.2010). 2011, , (Noot bij Hof Amsterdam 23 november 2010 (verbeurte en verjaring dwangsom)).
Jongbloed, A.W. (03.03.2010). JBPR 2010, , (Betekening exploot op geheim adres).
Jongbloed, A.W. (26.03.2010). JBPR 2010, , (Maatstaf voor onmogelijkheid in de zin van art. 611d Rv).
Jongbloed, A.W. & Meijsen, M. (04.03.2010). JBPR 2010, , (Opheffing conservatoir beslag nadat summierlijk was gebleken van een ondeugdelijke vordering).
Jongbloed, A.W. (28.10.2010). Note by: Geschillencommissie Recreatie, 2010-10-28.
  2009 - Articles
Jongbloed, A.W. & Oosterling-van der Maarel, P.K. (2009). Er was eens … een winkelcentrum in Amersfoort. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 4 (2009), (pp. 143-149) (6 p.).
Jongbloed, A.W. (2009). Grensoverschrijdend: oud recht in een Surinaams jasje. Gerechtsdeurwaarder, 4 (2009), (pp. 30-31) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2009). Koersverlegging. Gerechtsdeurwaarder, 3 (2009), (pp. 22-25) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2009). Moet een IE-beslag worden gevolgd door een hoofdprocedure?. AMI : tijdschrift voor auteurs-, media- & informatierecht, 2 (2009), (pp. 51-55) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2009). Overheid: beleid en praktijk. Toespraak Jaarvergadering Algemene Vereniging van Belastingdeurwaarders 23 april 2009. Verhaal, 7 (2009), (pp. 19-28) (9 p.).
Jongbloed, A.W. (2009). Rechtspraak is er voor de burger, de burger niet voor de rechtspraak; over de herschikking van de gerechtelijke kaart. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 3 (2009), (pp. 77-83) (6 p.).
Jongbloed, A.W. (2009). Tien jaar Executie- en beslagrecht: het is niet niks. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 6 (2009), (pp. 192-103) (11 p.).
  2009 - Books
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2009). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht 2009/10. (696 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, A.W. & Schonewille, F. (2009). De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn: kans voor de Nederlandse wetgever?. (92 p.). Apeldoorn/Antwerpen: Maklu.
Jongbloed, A.W. (2009). Rechtspraak Burgerlijk procesrecht (zesde gewijzigde druk). (556 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2009). Wetseditie Burgerlijk recht 2009/2010. (1103 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2009 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2009). Change of course: judgments lifting pre-judgment attachment should be declared provisionally enforceable only to a limited extent and security should be required if possible. In R. Dujardin (Eds.), Liber Amicorum Jacques Isnard (pp. 201-218) (17 p.). Parijs: Éditions Juridiques et Techniques.
Jongbloed, A.W. (2009). Executoriale titels: eenheid in verscheidenheid?. In N.E.D. Faber (Eds.), Knelpunten bij beslag en executie, serie onderneming en recht deel 49 (pp. 611-640) (29 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2009). Leiden juridisch alfabetisme en geringe afstand tot de gerechten tot meer handhavingsmogelijkheden voor de burger. In E.F.D. Engelhard (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 247-264) (17 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Jongbloed, A.W. (2009). Lijfsdwang en dwangsom. In R.J.B. Boonekamp (Eds.), Wet en rechtspraak -Burgerlijke rechtsvordering (inclusief EEX-verordening), tweede druk (pp. 383-865) (27 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. & Montrée, H.F.E. (2009). Vertrouwelijkheid bij mediation in het burgerlijk recht. In H.F.E. Montrée & A.W. Oosterman (Eds.), Mediation en vertrouwelijkheid, Mediationreeks deel 1 (pp. 57-123) (66 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. & Montrée, H.F.E. (2009). Vertrouwelijkheid en verschoningsrecht bij civiele mediations. In G. Frerks & A.W. Jongbloed (Eds.), Reflectie op mediation (pp. 155-209) (54 p.). Antwerpen: Maklu.
  2009 - Book reviews
Jongbloed, A.W. (2009). Bookreview Materieel beslagrecht. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 3, (pp. 85-87) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2009). Bookreview Verdelingsbeslagen. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 3, (pp. 88) (1 p.).
  2009 - Annotations
Jongbloed, A.W. (13.05.2009). 2009, , (wijziging rechtsgrond alimentatie, overgangswet WLA, gezag van gewijsde).
Jongbloed, A.W. (12.08.2009). JBPR 2009, , (Kantonrechter niet bevoegd om in executiegeschil als voorzieningenrechter op te treden).
Jongbloed, A.W. (25.02.2009). JBPR 2009, , (redelijke vergoeding ex art. 479a Rv).
Jongbloed, A.W. (02.09.2009). JBPR 2010, , ((omvang conservatoir derdenbeslag)).
Jongbloed, A.W. (24.11.2009). JBPR 2010, , (Dwangsom bij doen stellen bankgarantie).
Jongbloed, A.W. (24.12.2009). NTHR null, , (Coface/Provimi).
  2009 - Other output
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2009). Jurisprudentie. (17 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2009). Jurisprudentie. (16 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2009). Jurisprudentie. (22 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2009). Jurisprudentie. (12 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2009). Jurisprudentie. (18 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2009). jurisprudentie. (20 p.).
  2008 - Articles
Jongbloed, A.W. (2008). Een eendagsvlieg: kort in het middelpunt van de belangstelling, maar over enkele weken vergeten. Executief, 9 (2008), (pp. 130-135) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2008). Liever een onsje extra: meer uitvoerbaarheid bij voorraad in het huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 4 (2008), (pp. 81-85) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2008). Op de rand of net er over. Ars aequi, 3 (2008), (pp. 196-198) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2008). Reactie [op discussie tussen J.J.A. de Groot, Derdenbeslag onder de notaris, WPNR (2008) 6752, p. 333-336 (met reactie P. Wanders in WPNR 6756, p. 409; idem en naschrift, WPNR (2008) 6767, p. 683-685]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6675 (2008), (pp. 196-198) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2008). Soziales Mietrecht in den Niederlanden. Wohnrechtliche Blätter, 6 (20), (pp. 153-172) (19 p.).
Jongbloed, A.W. (2008). Tegenvallende bezoekersaantallen: wie draagt de schade?. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 5 (2008), (pp. 119-125) (6 p.).
  2008 - Books
Jongbloed, A.W. (2008). Executierecht, Studiereeks Burgerlijk Procesrecht deel 5. (142 p.). Deventer: Kluwer.
Schonewille, F., Frerks, G.E., Jongbloed, A.W., Kalff, S., Potters, C.M.A.A. & Uitslag, M. (2008). Mediation is volwassen!. (183 p.). Apeldoorn/Apeldoorn: Maklu.
Jongbloed, A.W. & Freriks, G.J. (2008). Mediation is volwassen!, actuele toepassingen en ontwikkelingen. (183 p.). Apeldoorn/Antwerpen: Maklu.
Jongbloed, A.W. (2008). The XIIIth World Congress of Procedural Law: The Belgian and Dutch Reports. (304 p.). Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia.
Jongbloed, A.W., Klomp, R.J.Q., Mak, C., van Rhee, C.H. & Spath, J.B. (2008). Wetseditie Burgerlijk recht 2008/2009. (1099 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2008 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2008). Art. 502-616 en 725-770c Rv. In A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering, derde druk (pp. 827-962-1072-1102) (65 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. & Sujecki, B. (2008). E-justice in the Netherlands. In A.W. Jongbloed (Eds.), The XIIIth World Congress of Procedural Law: The Belgian and Dutch Reports (pp. 217-236) (19 p.). Antwerpen/Oxford/Portland: Intersentia.
Jongbloed, A.W. (2008). Execution of Ships. In M.L. Hendrikse (Eds.), Aspects of Maritime Law (pp. 371-386) (15 p.). Austin/Boston/Chicago/New York/The Netherlands: Wolters Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2008). Judicial Case Management and Efficiency in the Netherlands. In C.H. van Rhee (Eds.), Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation (pp. 93-110) (17 p.). Morstel: Intersentia.
Jongbloed, A.W. (2008). Reële executie, toen en nu. In M. Bijl (Eds.), 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 265-273) (8 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Jongbloed, A.W. (2008). Specific Performance: procedural Aspects in Dutch Law. In J. Smits, D. Haas & G. Hesen (Eds.), Specific Performance in Contract law: National and Other Perspectives (pp. 171-192) (21 p.). Antwerpen-Oxford-Portland: Intersentia.
  2008 - Book editorship
Frerks, G.E., Jongbloed, A.W., Kalff, S., Potters, L., Schonewille, F. & Uitslag, M. (2008). Mediation is volwassen! Actuele toepassingen en ontwikkelingen. (183 p.). Apeldoorn-Antwerpen: Maklu.
  2008 - Annotations
Jongbloed, A.W. (27.02.2008). JBPR 2008, , (Opeisen verbeurde dwangsommen).
Jongbloed, A.W. (20.02.2008). JBPR 2008, , (Verschuldigdheid dwangsommen in geval van kop-staart-vonnis).
Jongbloed, A.W. (10.09.2008). JBPR 2009, , ().
Jongbloed, A.W. (28.10.2008). JBPR 2009, , (verkrijging EET).
Jongbloed, A.W. (28.10.2008). Note by: Geschillencommissie Recreatie, 2008-10-28.
  2008 - Other output
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2008). Jurisprudentie. (79 p.).
  2007 - Articles
Jongbloed, A.W. & Ernes, A.L.H. (2007). Elementen uit het rapport Herbalans. Executief (3), (pp. 26-30) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2007). Fundamentele herbezinning op koers?. Nederlands Juristenblad, 2007 (15), (pp. 930-931) (1 p.).
Jongbloed, A.W., Ernes, A.L.H. & van der Hoeden, E. (2007). Herbalans: een kritische blik op de fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 2007 (4), (pp. 101-106) (5 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2007). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 55-70) (16 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2007). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 120-141) (22 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2007). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 17-37) (21 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2007). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 199-220) (22 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2007). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 86-100) (15 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2007). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 162-175) (14 p.).
Freudenthal, M. & Jongbloed, A.W. (2007). Kroniek Burgerlijk Procesrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 4, (pp. 23-39) (16 p.).
Jongbloed, A.W. (2007). Procesrecht op wereldniveau. Het 17e Wereldcongres Rechtsvergelijking. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2007 (1), (pp. 9-13) (4 p.).
  2007 - Books
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2007). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht. (700 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, A.W. & Hendrikse, M.L. (2007). Burgelijk Procesrecht Praktisch belicht; vierde druk. (700 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2007). De privaatrechtelijke dwangsom, Ars Aequi Cahier privaatrecht. (115 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, A.W., Ernes, A.L.H. & Paijmans, B.M. (2007). Herbalans, beschouwingen omtrent het rapport Uitgebalanceerd. (93 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, A.W. & van Ingen, M.J.W. (2007). Onderhandse executie; executoriale verkoop uit de hand ex art. 3:251 lid 1 BW en met name art. 3:268 lid 2 BW, serie Ars Notariatus 135. (260 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W., Nispen, C.J.J.C. & Meijer, G.J. (2007). Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht (vijfde herziene druk) SDU Rechtspraakreeks. (534 p.). Den Haag: SDU.
Spath, J.B., Klomp, R.J.Q., Jongbloed, A.W., Mak, C. & van Rhee, C.H. (2007). Wetseditie Burgerlijk recht 2007/2008. (700 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2007 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. & Hendrikse, M.L. (2007). Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht. In A.W. Jongbloed & M.L. Hendrikse (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht (pp. 645-675) (31 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. & Hendrikse, M.L. (2007). Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht. In A.W. Jongbloed & M.L. Hendrikse (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht (pp. 59-82) (24 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2007). Lijfsdwang en dwangsom. In R.J.B. Boonekamp (Eds.), Wet en rechtspraak Burgerlijke rechtsvordering (inclusief EEX-verordening) (pp. 746-773) (28 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Book reviews
Jongbloed, A.W. (2007). De exhibitieplicht in kort bestek. Executief, 2007, (pp. 58-59) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2007). KiFiD?!. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2007, (pp. 27-31) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2007). Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Forum voor Conflictmanagement, 2007, (pp. 75-79) (5 p.).
  2007 - Reports
Jongbloed, A.W., Jurgens, G.T.J.M., Moree, A.M.C., Grunefeld, H. & Vogels, M.A.M. (2007). Een eind op weg. De juridische bacheloropleiding onder de loep gehouden. (85 p.). onbekend: UU LEG LAW, Economics and Governance.
  2007 - Annotations
Jongbloed, A.W. (04.05.2007). JBPR 2007, , (Dwangsom en omgangsregeling).
Jongbloed, A.W. (10.05.2007). JBPR 2007, , (Dwangsom en verjaring).
Jongbloed, A.W. (13.02.2007). JBPR 2007, , (Dwangsom; proces-verbaal van constatering).
Jongbloed, A.W. (09.10.2007). JBPR 2008, , (Opeisen verbeurde dwangsommen en misbruik van bevoegdheid).
Jongbloed, A.W. (25.09.2007). JBPR 2008, , (Opeisen verbeurde dwangsommen en misbruik van bevoegdheid).
Jongbloed, A.W. (31.08.2007). JBPR 2008, , (Opheffing conservatoir beslag).
  2006 - Articles
Jongbloed, A.W. & Struiksma, D. (2006). Bailiffs on the e-Highway. Information and Communications Technology Law, 15 (2, June), (pp. 201-206) (6 p.).
Jongbloed, A.W. (2006). Beslag op zorgtoeslag. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 1, (pp. 5-9) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2006). Een hoofdpijndossier? noot bij Openbaar rapport National Ombudsman nr. 2006/258 d.d. 31 juli 2006. Executief, 10, (pp. 174-179) (6 p.).
Jongbloed, A.W. & Schonewille, F. (2006). Is een partij gebonden aan een eerder gemaakte mediationafspraak?. Trema, 6, (pp. 264-266) (3 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2006). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 4, (pp. 117-137) (21 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2006). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 6, (pp. 194-213) (20 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2006). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 2, (pp. 51-65) (15 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2006). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 1, (pp. 26-39) (14 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2006). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 3, (pp. 85-96) (12 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2006). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 5, (pp. 158-179) (22 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2006). Jurisprudentie. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 168-172) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2006). Kantonrechtspraak in de 21e eeuw; naar afdoening op maat. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 1, (pp. 21-24) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2006). Naar een uniform geldend Zwitsers Wetboek van Burgerlijk Procesrecht. Executief, 2, (pp. 30-33) (3 p.).
  2006 - Books
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2006). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht 06/07. (702 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
  2006 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2006). Access to Justice, Costs and Legal Aid. In J.H.M. Van Erp & L.P.W Van Vliet (Eds.), Netherlands Reports to the Seventeenth International Congress of Comparative Law, Utrecht 2006 (pp. 223-252) (30 p.). Antwerpen - Oxford: Intersentia.
Jongbloed, A.W. (2006). Burgerlijk procesrecht voor de individuele consument. In E.H. Hondius & G.J. Rijken (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 425-448) (24 p.). Zutphen: Paris.
Jongbloed, A.W. (2006). Pays-Bas en Le système judiciaire hollandais. Les professionnels de la signification et de l’exécution en Europe; rencontres Européennes de l’ENEPP (pp. 177-187-en-277-280) (6 p.). Paris: Collection Passerelle.
  2006 - Book editorship
Klomp, R.J.Q., Spath, J.B., Jongbloed, A.W., Mak, C. & van Rhee, C.H. (2006). Burgerlijk recht 2006-2007 Wetseditie, tweede druk. (1122 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2006 - Book reviews
Jongbloed, A.W. (2006). Bookreview Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen. Executief, 3, (pp. 56-59) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2006). Een pleidooi voor een ruimere toewijsbaarheid van de buitengerechtelijke kosten. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 1, (pp. 21-24) (4 p.).
  2006 - Annotations
Jongbloed, A.W. (30.06.2006). JBPR 2006, , ().
Jongbloed, A.W. (08.11.2006). JBPR 2007, , (Geen uitvoerbaar bij voorraadverklaring).
  2005 - Articles
Jongbloed, A.W. (2005). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 2, (pp. 66-67) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 5, (pp. 164-178) (15 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 1, (pp. 34-35) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 4, (pp. 140-142) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Bijzondere overeenkomsten (huur). Asser Actueel, 5-IIa, (pp. 2-8) (7 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Bijzondere overeenkomsten (huur). Asser Actueel, 5-IIa, (pp. 20-33) (14 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Bijzondere overeenkomsten (huur). Asser Actueel, 5-IIa, (pp. 44-53) (10 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). De tucht van de markt is beperkt. Executief, 7-8, (pp. 117-118) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Door het oog van de rechter: Rechters: specialisten of generalisten. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 3, (pp. 69-70) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Is het mogelijk beslag op kredietruimte te leggen?. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 11, (pp. 16-21) (6 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2005). Jurisprudentie huurrecht bedrijfsruimte. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 164-178) (15 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2005). Jurisprudentie huurrecht bedrijfsruimte. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 125-139) (15 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2005). Jurisprudentie huurrecht bedrijfsruimte. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 21-37) (17 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2005). Jurisprudentie huurrecht bedrijfsruimte. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 201-216) (16 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2005). Jurisprudentie huurrecht bedrijfsruimte. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 56-71) (16 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2005). Jurisprudentie huurrecht bedrijfsruimte. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. 89-103) (15 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Minnelijke incasso in Nederland en de incasso door de gerechtsdeurwaarder. Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse gerechtsdeurwaarders, 1, (pp. 2-8) (7 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Opmerkelijke en overbodige rechtsregels. Executief, 1, (pp. 8) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Sanctionering van bemiddeling en verzoening naar Nederlands recht. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, (pp. 46-51) (6 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Wat de gerechtsdeurwaarder betaamt. Executief, 1, (pp. 10-12) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2005). Woonruimte bestemd voor studenten moet bewoond worden door studenten!. Ars aequi, 5, (pp. 352-357) (6 p.).
  2005 - Books
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2005). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht 2005-2006. (699 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
  2005 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2005). Art. 502-616 en 725-770c Rv. In C.J.J.C van Nispen, A.I.M van Mierlo & M.V Polak (Eds.), Tekst&Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 1014-1045) (32 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2005). Art. 502-616 en 725-770c Rv. In C.J.J.C van Nispen, A.I.M van Mierlo & M.V Polak (Eds.), Tekst&Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 781-914) (134 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2005). Can there be a European bailiff? National Case Study The Netherlands. In M. Andenas, B. Hess & P. Oberhammer (Eds.), Enforcement Agency Practice in Europe, British Institute of International and Comparative Law (pp. 195-213) (19 p.). Londen.
Jongbloed, A.W. (2005). Can there be a European bailiff? National Case Study The Netherlands. In M. Andenas, B. Hess & P. Oberhammer (Eds.), Enforcement Agency Practice in Europe, British Institute of International and Comparative Law (pp. 253-261) (9 p.). Londen.
Jongbloed, A.W. (2005). Can there be a European bailiff? National Case Study The Netherlands. In M. Andenas, B. Hess & P. Oberhammer (Eds.), Enforcement Agency Practice in Europe, British Institute of International and Comparative Law (pp. 379-381) (3 p.). Londen.
Jongbloed, A.W. (2005). De gerechtsdeurwaarder; zakenman of functionaris?. Beroepsethiek en marktwerking, Justitiele Verkenningen 3 05 (pp. 135-150) (16 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Jongbloed, A.W. (2005). Hoofdstuk 17 Executie- en beslagrecht. In A.W Jongbloed & M.L Hendrikse (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht (pp. 491-518) (28 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2005). Hoofdstuk 2: De bevoegdheid van de rechter; over internationale, absolute en relatieve bevoegdheid. In A.W Jongbloed & M.L Hendrikse (Eds.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht (pp. 35-57) (23 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2005). Kroniek Geschillen. In J.M van Buren-Dee (Eds.), Jaarboek consumentenrecht 2003 (pp. 135-150) (16 p.). Antwerpen: Intersentia.
Jongbloed, A.W. (2005). Naar een reële vergoeding van buitengerechtelijke kosten. In R.J.C. Flach, L.M. Klap-de Nooijer, J.W. Rutgers & E.M. Wesseling-van Gent (Eds.), Rutgers-bundel (pp. 177-185) (394 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2005). The Netherlands (1838-2005). In C.H Rhee (Eds.), European Traditions in Civil Procedure, Ius Commune Europaeum (pp. 69-95) (27 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2005 - Articles in volumes / proceedings
Jongbloed, A.W. (2005). Onderhandse executie en wat daarmee samenhangt. De executieveiling, enige aspecten toegelicht (pp. 9-17) (9 p.). Zutphen: Paris.
  2005 - Book editorship
Jongbloed, A.W. & Hendrikse, M.L. (2005). Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht. (550 p.). Deventer: Kluwer.
Klomp, R.J.Q., Mak, C., Jongbloed, A.W., van Rhee, C.H. & Spath, J.B. (2005). Burgerlijk wetboek 2005-2006 (1e druk). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2005 - Annotations
Jongbloed, A.W. (23.09.2005). 2005, , (Noot bij Openbaar rapport Nationale Ombudsman 2005/290).
Jongbloed, A.W. (2005). JBPR 2005, , (Noot bij HR 15 april 2005 en HR 12 augustus 2005).
Jongbloed, A.W. (04.10.2005). JBPR 2006, , ().
Jongbloed, A.W. (29.07.2005). JBPR 2006, , ().
  2004 - Articles
Jongbloed, A.W. (2004). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 2004, (pp. bijdrage-15 blz.). pagina's: 27-29, 81-83, 109-112, 140-142 en 175-176.
Jongbloed, A.W. (2004). Arbitraal executierecht. Bouwrecht, 2004, (pp. 202-210) (9 p.).
Jongbloed, A.W. & Eeken, N. (2004). Jurisprudentie. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, (pp. bijdrage-52 blz.). Pagina's: 20-24, 53-60, 81-89, 116-125, 143-153 en 180-189.
Jongbloed, A.W. (2004). Procesrecht(er) op maat. Executief, 2004, (pp. 20-25) (6 p.).
  2004 - Books
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2004). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht 04/05. (650 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, A.W., Nispen, C.J.J.C. & Meijer, G.J. (2004). Rechtspraak Burgerlijk procesrecht (4e druk). (496 p.). Den Haag: SDU.
  2004 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2004). Attempts to accelerate Dutch civil procedure in the nineteenth and twentieth centuries. In C.H. van Ree (Eds.), The Law's Delay; Essays on Undue Delay in Civil Litigation (pp. 141-170) (398 p.). Antwerp / Oxford / New York: Intersentia / Metro / CEC.
Jongbloed, A.W. (2004). Procesrecht(er) op maat. In A.W. Jongbloed & M.L. Hendrikse (Eds.), De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht (pp. 227-241) (318 p.). Deventer: Kluwer.
  2004 - Book editorship
Jongbloed, A.W. (2004). De gerechtsdeurwaarder in Europa, utopie of werkelijkheid? / The bailiff in Europe, utopia or reality? / L'huissier de justice en Europe, utopie ou réalité?. (480 p.). Deventer: Kluwer, Uitgave naar aanleiding van het internationale symposium d.d.12 maart 2004.
  2004 - Book reviews
Jongbloed, A.W. (2004). Boekaankondiging. Executief, 2004, (pp. 153) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2004). Boekaankondiging. Executief, 2004, (pp. 77) (1 p.).
  2004 - Annotations
Jongbloed, A.W. (29.10.2004). JBPR 2004, , (Burgerlijk Procesrecht).
  2003 - Articles
Jongbloed, A.W. (2003). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 25/73/166-27/76/167) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2003). Beslag op kredietruimte. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6526, (pp. 292-298) (7 p.).
Jongbloed, A.W. (2003). Bijzondere overeenkomsten, Huur en pacht. Asser Actueel, 3, (pp. 34-40) (7 p.). 7e druk, 1990.
Jongbloed, A.W. (2003). Bijzondere overeenkomsten, Huur en pacht. Asser Actueel, 2, (pp. 22-26) (5 p.). 7e druk, 1990.
Jongbloed, A.W. (2003). Bijzondere overeenkomsten, Huur en pacht. Asser Actueel, 1, (pp. 2-6) (5 p.). 7e druk, 1990.
Jongbloed, A.W. (2003). Een volgende stap op weg naar een fundamenteel vernieuwd procesrecht?. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 118-121) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2003). Nieuw huurrecht, een feuilleton. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 37-39) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2003). Op hellend vlak?. Executief, (pp. 124-127) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2003). XII Wereldcongres voor procesrecht. Executief, (pp. 153) (1 p.).
  2003 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2003). De bevoegdheid van de rechter; over internationale, absolute en relatieve bevoegdheid. In A.W. Jongbloed & M.L. Hendrikse (Eds.), Het vernieuwde Procesrecht Praktisch belicht (2e druk) (pp. 25-41) (17 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2003). De dwangsom als een speciale sanctie in het Europese privaatrecht. In M. Storme (Eds.), Procedural Laws in Europe; Towards Harmonisation (pp. 193-255) (63 p.). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
Jongbloed, A.W. (2003). Executie- en beslagrecht. In A.W. Jongbloed & M.L. Hendrikse (Eds.), Het vernieuwde Procesrecht Praktisch belicht (2e druk) (pp. 265-292) (28 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2003). Incasso over de oostgrens. Loont wanbetaling? (pp. 21-25) (5 p.). Uitgave bij 10-jarig bestaan VIA, feestbundel, 3-11-2003.
Jongbloed, A.W. (2003). Kroniek Civiele procedure. In J.M. van Buren-Dee & e.a. (Eds.), Jaarboek consumentenrecht 2002 (pp. 269-285) (17 p.). Antwerpen/Groningen: Intersentia.
Jongbloed, A.W. (2003). Las acciones colectivas en Holanda. In A. Gidi & E. Ferrer MacGregor (Eds.), Procesos colectivos; la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en una perspectiva comparada (pp. 167-199) (33 p.). Porrúa-Mexico.
Jongbloed, A.W. (2003). Nakosten en executiekosten. Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 2003 (pp. 436-442) (7 p.). Den Haag: SDU.
Jongbloed, A.W. (2003). Obligation de faire: l'astreinte saurait-elle être le seul instrument communautaire. In J. Isnard & J. Normand (Eds.), L'aménagement du droit de l'exécution dans l'espace communautaire; bientôt les premiers instruments (pp. 37-44) (8 p.). Paris: Éditions Juridiques et Techniques, Colloque international des 17 et 18 octobre 2002.
Jongbloed, A.W. (2003). Oostenwind. In D.L.M.Th Dankers-Hagenaars & P.A.W. Piepers (Eds.), Aan Wil besteed (pp. 411-424) (14 p.). Deventer: Kluwer, Liber amicorum prof. mr. W.G. Ph.E. Wedekind.
  2003 - Book editorship
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2003). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht 03/04. (632 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, A.W. & Hendrikse, M.L. (2003). Het vernieuwde Procesrecht Praktisch belicht (2e druk). (308 p.). Deventer: Kluwer.
  2003 - Book reviews
Jongbloed, A.W. (2003). Boekbeprekingen Asser 3-III, Jaarboek schuldsanering, Huurrecht en Procedural Laws in Europe; towards harmonisation. Executief, (pp. 135-136) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2003). Boekbespreking A.J. Akkermans, De omkeringsregel nader beschouwd. Executief, (pp. 116-117) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2003). Boekbespreking Het nieuwe huurrecht per artikel verklaard. Executief, (pp. 100) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2003). Boekbespreking J.B.M. Vranken en I. Giesen, De Hoge Raad binnenste buiten. Executief, (pp. 117) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2003). Boekbespreking L.P. Broekveldt, Derdenbeslag. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 131-134) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2003). Boekbesprekingen Executie- en beslagrecht. Executief, (pp. 99) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2003). Nieuw boek huurrecht bedrijfsruimte. Executief, (pp. 154-155) (2 p.).
  2003 - Annotations
Jongbloed, A.W. (20.06.2003). BR 2003, , ().
Jongbloed, A.W. (12.06.2003). BR 2003, , ().
Jongbloed, A.W. (14.02.2003). BR 2003, , ().
Jongbloed, A.W. (01.10.2003). BR 2004, nr. 112, (Bouwrecht).
Jongbloed, A.W. (23.01.2003). JBPR 2003, 29, ().
Jongbloed, A.W. (03.10.2003). JBPR 2004, , (Burgerlijk Procesrecht).
  2002 - Articles
Jongbloed, A.W. (2002). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 47-49) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2002). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 97-98) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2002). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 144-146) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2002). Bijzondere overeenkomsten, Huur en pacht (7e druk (1990) + supplement (2001)). Asser Actueel, 1, (pp. 2-13) (12 p.).
Jongbloed, A.W. (2002). Bijzondere overeenkomsten, Huur en pacht (7e druk (1990) + supplement (2001)). Asser Actueel, 3, (pp. 46-51) (6 p.).
Jongbloed, A.W. (2002). Bijzondere overeenkomsten, Huur en pacht (7e druk (1990) + supplement (2001)). Asser Actueel, 2, (pp. 22-32) (11 p.).
Jongbloed, A.W. (2002). De verzoekschriftprocedure: een volwaardig alternatief?. Executief, (pp. 92-92) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2002). Een kleine vonk ontsteekt wel eens een grote brand. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 115-117) (3 p.).
Jongbloed, A.W. & e.a., X (2002). Het ambtelijk concept Veegwet: de eerste wijziging van het vernieuwde burgerlijk procesrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 130-133) (4 p.).
Jongbloed, A.W., Freudenthal, M. & Coenraad, L.M. (2002). Kroniek van het burgerlijk procesrecht, juli 2000-oktober 2001. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, (pp. 27-37) (11 p.).
Jongbloed, A.W. & Freudenthal, M. (2002). Kroniek van het burgerlijk procesrecht, oktober 2001 - augustus 2002. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, (pp. 540-548) (9 p.).
Jongbloed, A.W. (2002). Nieuw huurrecht, nieuw procesrecht?. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 181-184) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2002). Nieuw procesrecht, nieuwe boeken!. Trema, (pp. 181-184) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2002). Redactioneel; De uitgangspunten van het vernieuwde burgerlijk procesrecht; Rechtsmacht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 1-10) (11 p.).
  2002 - Books
Jongbloed, A.W. & e.a., X (2002). Het vernieuwde Procesrecht Praktisch belicht; een eerste houvast voor de praktijk. (154 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2002). Inleiding nieuw burgerlijk procesrecht. (156 p.). Den Haag: onbekend.
Jongbloed, A.W. (2002). Samen sterk; over het optreden in rechte door groeperingen. (174 p.). Den Haag: onbekend.
  2002 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2002). Art. 502-616 en 725-770c Rv. In C.J.J.C. van Nispen, A.J.M. van Mierlo & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 719-846) (128 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2002). Art. 502-616 en 725-770c Rv. In C.J.J.C. van Nispen, A.J.M. van Mierlo & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 940-971) (32 p.). Deventer: Kluwer.
Jongbloed, A.W. (2002). L'astreinte aux Pays-Bas. In J. Isnard & J. Normand (Eds.), Nouveaux droits dans un nouvel espace européen de justice; le droit processuel et le droit de l'exécution, Éditions Juridiques et techniques (pp. 327-349) (23 p.). Paris: onbekend.
  2002 - Inaugural speech
Jongbloed, A.W. (25.09.2002). Bijzondere beslagen - Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht vanwege de mr. dr. M. Teekensstichting aan de Universiteit Utrecht op 25 september 2002. (65 p.). Deventer: Kluwer, Rede in verkorte vorm uitgesproken.
  2002 - Book editorship
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2002). Ars Aequi Wetseditie Burgerlijk Procesrecht 2002-2003. (624 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
  2002 - Book reviews
Jongbloed, A.W. (2002). Wij zien u wel in de rechtszaal. Executief, (pp. 92-93) (2 p.).
  2002 - Annotations
Jongbloed, A.W. (19.09.2002). 2003, , ().
  2001 - Articles
Jongbloed, A.W. (2001). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 42-144) (103 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 17-18) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 72-74) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 97-98) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Actualiteiten procesrecht algemeen. Praktisch procederen bij de kantonrechter
Jongbloed, A.W. (2001). Bestaat er een absoluut recht op pleidooi?. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 128-132) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Bijzondere overeenkomsten, Huur en pacht. Asser Actueel, 3, (pp. 40-46) (7 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Bijzondere overeenkomsten, Huur en pacht. Asser Actueel, 2, (pp. 15-23) (9 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Bijzondere overeenkomsten, Huur en pacht. Asser Actueel, 1, (pp. 3-7) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). dam tegen het voeren van overbodige kantongerechtprocedures. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 91-92) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). De Hoge Raad vaart een nieuwe koers bij herstelexploten. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 67-68) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Gerechtsdeurwaarders in Netwerken. Executief, (pp. 196-197) (2 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Ontwikkelingen in het burgerlijk proces ten gevolge van het toenemend gebruik van ICT. Executief, (pp. 56-64) (9 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Rechtsmiddelen. Ars aequi, (pp. 14-22) (9 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Twee nieuwe delen in Asser-serie. Executief, (pp. 169-169) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Zakboek beslagrecht 2001 (boekaankondiging H.G. Punt, Zakboek beslagrecht). Executief, (pp. 91-91) (1 p.).
  2001 - Books
Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2001). Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht 01/02. Nijmegen: Ars Aequi.
  2001 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2001). collectief actierecht, groepsacties en algemeen belangacties; verleden, heden en toekomst. In A.W. Jongbloed (Eds.), Samen sterk; over het optreden in rechte door groeperingen (pp. 11-25) (15 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Jongbloed, A.W. (2001). Een kleine revolutie in het traditionele Engeland. In A.W. Jongbloed (Eds.), Beschouwingen over het nieuwe procesrecht (pp. 71-87) (17 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2001 - Book editorship
Jongbloed, A.W. (2001). Beschouwingen over het nieuwe procesrecht. (107 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Jongbloed, A.W. (2001). Samen sterk; over het optreden in rechte door groeperingen. (175 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2001 - Book reviews
Jongbloed, A.W. (2001). Bookreview De redelijke termijn, met name in het bestuursrecht. Executief, (pp. 47-47) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Bookreview Elsevier Juridische almanak. Executief, (pp. 12-12) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Bookreview Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht. Executief, (pp. 11-11) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Bookreview Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken. Rechtshulp, (pp. 12-19) (8 p.).
Jongbloed, A.W. (2001). Schoordijk instituut: centrum van de juridische wereld. Executief, (pp. 168-169) (2 p.).
  2001 - Annotations
Jongbloed, A.W. (10.01.2001). 2001, , ().
  2000 - Articles
Jongbloed, A.W. (2000). Actualiteiten huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 52, 121-123) (4 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Actualiteiten procesrecht algemeen. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 117-117) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Ambtshalve toepassing Europees recht door nationale rechter?. Executief, (pp. 92-96) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Bijzondere overeenkomsten; 5-II (Huur). Asser Actueel, (pp. 5-10) (20 p.). tevens pp. 18-25, 34-39.
Jongbloed, A.W. (2000). Boekbespreking C.H. Sieburgh. Toerekening van een onrechtmatige daad (diss. Groningen). Executief, (pp. 173-173) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Boekbespreking Nieuw Arubaans procesrecht. Executief, (pp. 62-62) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Boekbespreking P.H.J.G. Römers. procesrechtelijke complicaties ontsloten. Executief, (pp. 253-253) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Boekbespreking R. Kooger en A.N. Labohm, Conflicthantering en de onderneming, alsmede L.F. Wiggers-Rust (red.), Mediation: een nieuw instrument in het speelveld van milieu en ruimtelijke ordening. Executief, (pp. 253-253) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Change is the only way forward (redactioneel). Executief, (pp. 1-1) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). De echtgenoot-huurder. Executief, (pp. 13-15) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). De kantonrechter zonder griffie. Executief, (pp. 204-208) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). De toenemende invloed van het algemene vermogensrecht op het huurrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, (pp. 134-140) (7 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Een goede start. Executief, (pp. 27-27) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Einde lijdensweg herziening burgerlijk procesrecht!. Executief, (pp. 48-55) (8 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Hamburgerstraat 28 (boekaankondiging). Executief, (pp. 103-103) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Het eerste jaar (redactioneel). Executief, (pp. 204-208) (5 p.).
Freudenthal, M., Jongbloed, A.W. & van Rhee, C.H. (2000). Kroniek van het burgerlijk procesrecht juni 1999 - juni 2000. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, (pp. 387-400) (14 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Naar een landelijk rolreglement voor kantongerechten (redactioneel). Executief, (pp. 159-159) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Onbekend en onbemind: (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder, een beroep met perspectief. Ars aequi, (pp. 718-722) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Rechter en politiek. Executief, (pp. 183-183) (1 p.).
Jongbloed, A.W. (2000). Rechtsvraag (286) burgerlijk (proces)recht. Ars aequi, (pp. 207-208) (2 p.).
  2000 - Book parts / chapters
Jongbloed, A.W. (2000). Westenwind, wat Nederland kan leren van de Engelsen. In E.H. Hondius & A.W. Jongbloed (Eds.), Van Nederlands naar Europees procesrecht? Liber amicorum Paul Meijknecht (pp. 301-313) (13 p.). Deventer: Kluwer.
  2000 - Book editorship
Hondius, E.H., Jongbloed, A.W. & Verschuur, R.Ch. (2000). Van Nederlands naar Europees procesrecht? Liber amicorum Paul Meijknecht. Deventer: Kluwer.
  2000 - Annotations
Jongbloed, A.W. (17.01.2000). , , (Betuwespoorlijn).
  1999 - Articles
Jongbloed, A.W. (1999). Bijzondere overeenkomsten. Asser Actueel (16 p.).
Jongbloed, A.W. (1999). De gerechtsdeurwaarder op de juridische markt. Justitiële Verkenningen, 3, (pp. 45-58) (13 p.).
Jongbloed, A.W. (1999). De hervorming van het Engelse burgerlijk procesrecht. Gerechtsdeurwaarder, (pp. 109-113) (5 p.).
Jongbloed, A.W. (1999). Een wenkend perspectief. Gerechtsdeurwaarder, (pp. 13-15) (3 p.).
Jongbloed, A.W. (1999). Het is niet allemaal goud wat er blinkt. De rechtsstrijd, (pp. 30-35) (6 p.).
Jongbloed, A.W. (1999). Huurprocesrecht. Praktisch procederen bij de kantonrechter, 2, (pp. 25-30) (6 p.).
Jongbloed, A.W. (1999). Kroniek hoofdbeginselen en algemene leerstukken. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, (pp. 2-7) (6 p.).
Jongbloed, A.W. (1999). Wetsvoorstel 26089 (Titel 7.4 BW). De rechtsstrijd (10 p.).
  1999 - Books
Jongbloed, A.W. (1999). Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijke macht , symposium d.d. 15 mei 1998 in verband met het 40-jarig bestaan van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Jongbloed, A.W., Klomp, R.J.Q. & Rhee, H.J. (1999). Ars Aequi Wettenbundel Burgerlijk Procesrecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Jongbloed, A.W., van Nispen, C.H.M. & e.a., X (1999). Rechtspraak burgerlijk procesrecht. Lelystad: Koninklijke Vermande.
  1999 - Articles in volumes / proceedings
Jongbloed, A.W. (1999). Amerikaanse situaties?. In A.W. Jongbloed (Eds.), Grodheidebundel (10 p.).
  1999 - Annotations
Jongbloed, A.W. (14.12.1999). 2000, , ().
Jongbloed, A.W. (21.05.1999). 2000, , (Anguilla Pleasure Development Ltd. en Ian Hope-Ross/Delray Resorts Ltd.).
Jongbloed, A.W. (14.12.1999). 2001, , ().
  0 - Television or radio appearances
A.W. Jongbloed () over de woekerpolisaffaire
  0 - Lectures
A.W. Jongbloed () Presentation of paper 'Artificial Intelligence and Consumer Protection, The influence of Artificial Intelligence on Consumer Protection in Debt Collection Proceedings at e-Court, the first private online court of the Netherlands', together with H.W.R. Nakad-Weststrate, H.J. van der Herik and A. Salem.
A.W. Jongbloed () Presentation of paper 'Artificial Intelligence and Consumer Protection: the influence of Artificial Intelligence on Consumer Protection in Debt Collection Proceedings at e-Court, the first private online court of the Netherlands', together with H.W.R. Nakad-Weststrate, H.J. van der Herik and Abdelbadeh Salem.
A.W. Jongbloed () Presentation of paper 'The influence of economic developments on the bailiffs’ practice'
A.W. Jongbloed () Presentation of paper 'The influence of economic developments on the bailiffs’ practice'.
A.W. Jongbloed () Presentation of paper 'The Rise of the Robotic Judge in Modern Court Proceedings', together with H.W.R. Nakad-Weststrate, H.J. van der Herik and A. Salem.
A.W. Jongbloed () Voordracht: 6-7 oktober 2011: ‘L’huissier de justice moteur économique grâce à son rôle dans l’administration de la preuve’.
^ top
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:07

Onderzoeksbelangstelling

Naleving van rechterlijke beslissingen; effectiviteit van rechtspraak; buitengerechtelijke geschillenafdoening; mediation; rechtspraak op de digitale snelweg (E-Justice); huur van woon- en bedrijfsruimte.

Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:07

Ik ben betrokken bij het onderwijs in zowel de bachelorfase (Afstudeerwerk en Bestuurs- en burgerlijk procesrecht) als de masterfase (Civiele Procespraktijk en Capita Selecta Privaatrecht, met name gericht op het huurrecht). Jaarlijks begeleid ik tal van scripties op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het huurrecht. Daarnaast ben ik incidenteel betrokken bij andere vakken.

Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:07
Additional functions and activities
 • Raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven Amsterdam en Arnhem-Leeuwarden
 • (plv) voorzitter College van Beroep voor de Examens
 • Voorzitter Stichting Geschillencommissies, m.n. geschillencommissie reizen
 • Lid Conseil Scientifique van Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l’exécution (IDJPEX)
 • Hoofdredacteur Tijdschrift voor de ProcesPraktijk
 • Hoofdredacteur Tijdschrift voor Curatoren
 • Redacteur De Ge­rechts­deurwaarder
 • Redacteur Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte
 • Lid Editorial board Tijdschrift Conflicthantering
 • Lid Beroepenveldcommissie Hogeschool Utrecht
 • Docent Opleiding tot kandidaat-gerechtsdeur­waar­der
 • Voorzitter Raad van Toezicht E-Court
 • Lid facultaire alumnicommissie
 • secretaris beroepscommissie Vereniging van Huurrechtadvocaten
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:07
Full name
Prof. mr. A.W. Jongbloed Contact details
Janskerkhof

Janskerkhof 12
Room T.113
3512 BL  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7170
Phone number (department) +31 30 253 7153
Fax +31 (030) 253 72 03
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:07
Last updated 18.09.2017