Prof. mr. Teun Jaspers

Emeritus Professor
International and European Law
+31 30 253 7155
a.jaspers@uu.nl

Hij verzorgde onderwijs in bachelor- en mastervakken op het gebied van Nederlands, Europees en internationaal arbeidsrecht. Hij verzorgde ook onderwijs in de master HRM van het departement Bestuurs- en Organistiewetenschappen. Voorts was hij gastprofessor in onder andere Antwerpen, Brussel, Kaapstad en  Bandung. Hij nam deel aan een aantal Europese projecten, zoals Social regulation of European transnational companies’, Freedom of Association in the European Union and Candidate Countries’, Transnational Collective Bargaining, Transnational collective action. Voorts was hij lid van European Platform on Social Dialogue. Hij begeidde ongeveer twintig promovendi. Hij begeleidt nu het promotieonderzoek Workers' Involvement in a multinational companies on transnational issues in the EU. Hij vervult/de enige functies binnen MAGw van NWO.