Prof. mr. Teun Jaspers

Emeritus Professor
International and European Law
+31 30 253 7155
a.jaspers@uu.nl

Recente publicaties

 • Nederlands stakingsrecht op een nieuw spoor?, Deventer 2004, (176 pp.)
 • Een nieuw of het post-cao tijdperk: nog behoefte aan regie? In: W. Arts, H.B. Entzinger, R. Muffels (Red.), Verzorgingsstaat vaar wel, Koninklijke Van Gorcum, Assen, 2004, pp. 107-122.
 • Restructuring of enterprises. The legislative initiatives of the European Community: support of workers’ interests, in: Corinne Sachs-Durand (ed), La place des salariés dans les restructurations en Europe Communautaire/ The Situation of workers in restructuring in the European Union, Strasbourg, 2004, p. 47-72.
 • The role of workers’ representatives in case of transfer of enterprise and collective redundancies, The social plan and Legal security and the transfer of enterprise, in: Corinne Sachs-Durand (ed), La place des salariés dans les restructurations en Europe Communautaire/ The Situation of workers in restructuring in the European Union, Strasbourg, 2004, p. 155-172, 225-241, 293-309.
 • De Gordiaanse knoop van samenlopende CAO’s, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht, 2005, nr 71, pp. 362-375.
 • Transnational Collective Bargaining: Past, Present and Future, Report for the European Commission, December 2005, Brussel, (Jaspers, A.Ph.C.M., E. Ales, S. Engblom, S. Laulom, S. Sciarra, A. Sobczak, F. Valdés Dal-Ré).
 • Een Europees sociaal model: convergerende diversiteit?, in Saskia Klosse (red), Arbeid en gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming, Maastricht 2006, pp.243-257.
 • Arbeitszeitrecht in den Niederlanden: Teilzeit als Vehikel für eine Flexibilisierung des Arbeitsverhältnisses, in: Recht der Arbeit, 59. Jhrg 2006, S. 246-252.
 • Een Europees sociaal model: convergerende diversiteit?, in Saskia Klosse (red), Arbeid en gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming, Maastricht 2006, pp.243-257.
 • Collectieve actie en vrij verkeer. Eindigen grondrechten waar ‘fundamentele’ vrijheden beginnen?, Nieuw Juridisch Weekblad, 2007, p. 2- 14.
 • Representativité syndicale et négociation collectives; Revue de Droit du Travail, Dalloz, 2007, no 1, p. 56 et seq.
 • Freedom of Association of Workers and Employers in the Countries of the European Union, (Fernando Valdés Dal-Ré; ed), Madrid 2007, p.509-538.
 • Cross-Border Collective Actions : A Legal Challenge, (ed), Intersentia, 2007.
 • Representativiteit: representeren of vertegenwoordigen, ArA (1) (2008), pp. 4-42.
 • Het Hof van Justitie van de EG en het arbeidsrecht: Europeanisering van het nationale arbeidsrecht?, SMA 2008, nr. 1, pp. 7-18.
 • De permanente vraagstukken in het cao-recht, SR 2008, 69 (pp. 335-343).

Publications

2019

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M., Pennings, F. J. L., & Peeters, S. (2019). European Labour Law. Intersentia.

2015

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M. (2015). Corporate social responsibility: a new framework for international standard setting? In C. Ryngaert, E. J. Molenaar, & S. M. H. Nouwen (Eds.), What’s wrong with international law?: Liber Amicorum A.H.A. Soons (pp. 186-198). Martinus Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004294585_015

Professional publications

Jaspers, A. P. C. M., (2015). Grenzen aan sociale concurrentie bij vrij verkeer van diensten en bij mededinging, 35 p.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/328064/Grenzen_aan_sociale_concurrentie_bij_vrij_verkeer_van_diensten_en_bij_mededinging_ArA_2015_2.pdf?sequence=1

2013

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M., & Pennings, F. J. L. (2013). Occupational Health and Safety in the Netherlands: A Shift of Responsibilities. In E. Ales (Ed.), Health and Safety at Work. European and Comparative Perspective (pp. 329-374). Kluwer Law International.
Jaspers, A. P. C. M., & Roozendaal, W. (2013). Dutch labour law and the European Convention on Human Rights. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2, 161-177.
Jaspers, A. P. C. M. (2013). Ontslag krijgen of ontslag nemen? In G. C. Boot, R. A. Dudok van Heel, R. H. C. Jongeneel, A. J. J. Wissink, & S. A. Rullmann (Eds.), Recht voor gewone mensen (pp. 45-53). iUs.
Jaspers, A. P. C. M. (2013). Workers’ Involvement rights in transnational issues. In D. Wolfgang, & Z. Zimmer (Eds.), Arbeitsvölkerrecht (pp. 369-376). Nomos.

2012

Professional publications

Jaspers, A. P. C. M., (2012). , , (Verplichte vervroegde pensionering van piloten: leeftijdsdiscriminatie?), Jul 13, 2012.

2011

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M. (2011). De toekomstbestendigheid van het cao recht: een synthese. In A. P. C. M. Jaspers, & M. F. Baltussen (Eds.), De toekomst van het cao-recht (pp. 273-289). Kluwer.
Jaspers, A. P. C. M. (2011). De toekomstbestendigheid van het cao recht. In A. P. C. M. Jaspers, & M. F. Baltussen (Eds.), De toekomst van het cao-recht (pp. 1-15). Kluwer.
Jaspers, A. P. C. M. (2011). Veiligheid en gezondheid op het werk: een nieuwe benadering dankzij Europa? In W. Plessen, H. van Drongelen, & F. Hendrickx (Eds.), Sociaal recht: tussen behoud en verandering (pp. 125-139). Paris.
Jaspers, A. P. C. M., & Meyers, R. V. M. (2011). The Rocky Path of EU Legislation on Workers’ Involvement: Coherent Codification of the Right to Information and Consultation of Workers in European Law? In L. Besselink, F. Pennings, & S. Prechal (Eds.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union (pp. 125-149). Kluwer.
Jaspers, A. P. C. M., & Pennings, F. J. L. (2011). Sociale zekerheid en zorg – De SER als moderator. In T. Jaspers, B. van Bavel, & J. Peet (Eds.), SER. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak (pp. 133-161). Boom.
Jaspers, A. P. C. M. (2011). De Ser op de golven van de samenleving? In T. Jaspers, B. van Bavel, & J. Peet (Eds.), SER. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak (pp. 133-161). Boom.

Professional publications

Jaspers, A. P. C. M., & Baltussen, M. F. (2011). De toekomst van het cao-recht. Kluwer.
Jaspers, A. P. C. M., Bavel, B., & Peet, J. (2011). SER. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak. Boom.

2010

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M. (2010). The right to collective action. In A. Edoardo, & T. Novitz (Eds.), Collective Action and Fundamental Freedoms in Europe: Striking the Balance (pp. 135-172). Intersentia.
Jaspers, A. P. C. M. (2010). De SER op de golven van de samenleving. In A. P. C. M. Jaspers, B. van Bavel, & J. Peet (Eds.), Zestig jaar denkwerk voor draagvlak, Amsterdam (pp. 15-21). Boom Juridische Uitgevers.
Jaspers, A. P. C. M. (2010). Toegang tot het cao-overleg. Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk, 2010(2), 68-74.

Professional publications

Jaspers, A. P. C. M., Bavel, B., & Peet, J. (2010). SER 1950-2010. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak. Boom.

2009

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M. (2009). Flexiseguridad: ¿ es la respuesta acertada a la modernización del Derecho del Trabajo ?: la perspectiva holandesa. In J. P. L. Zapirain (Ed.), Estudios sobre la estrategia europea de la flexiseguridad : una aproximación crítica (pp. 73-102). Bomarzo.
Jaspers, A. P. C. M. (2009). Decentralisation and Proliferation of the Social Dialogue: a Crisis or a Challenge? In J. Schubert (Ed.), Sozialer Dialog in der Krise - Social Dialog in crisis? (pp. 175-193). Nomos.
Jaspers, A. P. C. M. (2009). Flexicurity: a contribution to the solution of the ‘insiders – outsiders’ dilemma? In E. Ales (Ed.), Fundamental Social Rights in Europe: Challenges and Opportunities (pp. 81-106). Intersentia.

2008

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M. (2008). De permanente vraagstukken in het CAO-recht. Sociaal Recht, 12(2008), 335-343.
Jaspers, A. P. C. M. (2008). Collectieve actie door vakbonden beperkt wegens strijd met vrijheid van diensten en vestiging. Sociaal Recht, 12(2008), 56-60.
Jaspers, A. P. C. M. (2008). Representativiteit: representeren of vertegenwoordigen? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1(2008), 4-42.
Jaspers, A. P. C. M. (2008). Het Hof van Justitie van de EG en het arbeidsrecht: Europeanisering van het nationale arbeidsrecht? Sociaal Maandblad Arbeid, 1(2008), 7-18.

2007

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M. (2007). The Right to Collective Action in European Law. In F. Dorssemont, & A. P. C. M. Jaspers (Eds.), Cross-border Collective Actions in Europe: a Legal Challenge (pp. 23-74). Intersentia.
Jaspers, A. P. C. M. (2007). Bepaaldetijdcontracten in Fasen. In A. Jacobs, & F. Pennings (Eds.), Een inspirerende fase in het sociaal recht (pp. 1-15). Uitgeverij Paris.
Dorssemont, F. P. A., & Jaspers, A. P. C. M. (2007). Collectieve actie en Vrij verkeer. Eindigen grondrechten waar ‘fundamentele vrijheden’ beginnen? Nieuw juridisch weekblad, 6(154), 2-14.
Jaspers, A. P. C. M. (2007). Représentativité syndicale et négociation collective: Pays Bas. Revue de Droit du Travail, 2007(1), 56-59.
Jaspers, A. P. C. M., & Veldman, A. G. (2007). Analyse juridique. In I. Daugareilh, & J. M. Cardebat (Eds.), Social regulation of European transnational companies: Rapport d’orientations (version française), ESTER-program CITIZENS-2002-2-2 / Priority 7-5-2 (pp. 19-27). EU Commission.

Professional publications

Dorssemont, F. P. A., Jaspers, A. P. C. M., & van Hoek, A. (2007). Cross-border Collective Actions in Europe: a Legal Challenge. Intersentia.
Jaspers, A. P. C. M. (2007). Honderd jaar Wet op de Arbeidsovereenkomst. Sociaal Maandblad Arbeid, 2007(11/12), 403-405.
Jaspers, A. P. C. M. (2007). Honderd jaar Wet op de Arbeidsovereenkomst. Sociaal Recht, 2007(11), 347-350.
Jaspers, A. P. C. M., Schaapman, M., & Veldman, A. G. (2007). The implementation of corporate CSR norms in The Netherlands. In I. Daugareilh, & M. Dispersyn (Eds.), Social regulation of European transnational companies: Legal regulation (English version), ESTER-program CITIZENS-2002-2-2 / Priority 7-5-2 (pp. 25-28). EU Commission.

2006

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M. (2006). Een Europees sociaal model: convergerende diversiteit? In S. Klosse (Ed.), Arbeid en gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming (pp. 243-257). UPM.
Jaspers, A. P. C. M. (2006). Arbeitszeitrecht in den Niederlanden: Teilzeit als Vehikel für eine Flexibilisierung des Arbeitsverhältnisses. In Recht der Arbeit (pp. 243-257)
Jaspers, A. P. C. M. (2006). The Netherlands. In F. Valdés Dal-Ré (Ed.), Freedom of Association of Workers and Employers in the Countries of the European Union (pp. 509-538). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Jaspers, A. P. C. M. (2006). Paises Bajos. In F. Valdés Dal-Ré (Ed.), Libertad de Asociacion de trabajadores y empresarios en los Paises de la union Europea (pp. 607-633). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2005

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M., Ales, E., Engblom, S., Laulom, S., Sciarra, S., Sobczak, A., & Valdés Dal Ré, F. (2005). Transnational Collective Bargaining: Past, Present and Future. EC.
Jaspers, A. P. C. M. (2005). De Gordiaanse knoop van samenlopende CAO's. Sociaal Recht, 71, 362-375.
Jaspers, A. P. C. M., Wilthagen, T., Helmons, J., & Veldman, A. G. (Accepted/In press). Cao en Levenslopen. OSA/UU/UVT.

Professional publications

Jaspers, A. P. C. M., (2005). SR 2005, , (Overgang van onderneming: gaat een geschorste werknemer mee?), Feb 11, 2005.
Jaspers, A. P. C. M. (2005). ‘Poolse toestanden’: onbeperkte toestroom uit het Oosten? Sociaal Recht, 58, 287-289.

2004

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M. (2004). The social plan, Rapport néerlandais. In C. Sachs-Durand (Ed.), La place des salariés dans les restructurations en Europe Communautaire/ The Situation of workers in restructuring in the European Union (pp. 225-241). Presses universitaires de Strasbourg.
Burri, S. D., & Jaspers, A. P. C. M. (2004). La durée du travail aux Pays-Bas: marier la flexibilité de la durée du travail et la sécurité, une gageure impossible? In I. Daugareigh, & P. Isiart (Eds.), P. Leçons d'une reduction de la durée du travail (pp. 187-201). Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine.
Jaspers, A. P. C. M. (2004). Le soluzioni non giudiziali delle controversie in tempa di parità di trattamento. Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni industriali, XXV(99-100), 529-546.
Jaspers, A. P. C. M. (2004). The role of workers' representatives on case of transfer of enterprise and collective redundancies, Rapport néerlandais. In C. Sachs-Durand (Ed.), La place des salariés dans les restructurations en Europe Communautaire/ The Situation of workers in restructuring in the European Union (pp. 155-172,-293-309). Presses universitaires de Strasbourg.
Koopmans, I., Jaspers, A. P. C. M., Knijn, T., & Plantenga, J. (2004). Balancing Care and Security. An International Comparison of Care Components in Pension Systems. In N. van de Heuvel, & P. van de Hallen (Eds.), Diversity in the Life Courses; Consequences for the Labour Market, (pp. 137-154). OSA.
Jaspers, A. P. C. M. (2004). Een nieuw of het post-cao tijdperk: nog behoefte aan regie? In W. Arts, H. B. Entzinger, & R. Muffels (Eds.), Verzorgingsstaat vaar wel (pp. 107-122). Koninklijke Van Gorcum.
Jaspers, A. P. C. M. (2004). Nederlands stakingsrecht op een nieuw spoor? (Vereniging voor Arbeidsrecht ed.) Kluwer.
Jaspers, A. P. C. M. (2004). Restructuring of enterprises. The legislative initiatives of the European Community: support of workers' interests. In C. Sachs-Durand (Ed.), La place des salariés dans les restructurations en Europe Communautaire/ The Situation of workers in restructuring in the European Union (pp. 47-72). Presses de Universitaires de Strasbourg.
Jaspers, A. P. C. M. (2004). Legal security and the transfer of enterprise, Rapport néerlandais. In C. Sachs-Durand (Ed.), La place des salariés dans les restructurations en Europe Communautaire/ The Situation of workers in restructuring in the European Union, Strasbourg (pp. 293-309). Presses universitaires de Strasbourg.

Professional publications

Jaspers, A. P. C. M. (2004). Het wetsontwerp Baltz: balanceren op de rand. Sociaal Recht, 2004, 361-363.
Jaspers, A. P. C. M. (2004). Modern ontslagbeleid: LIFO op de helling. Sociaal Recht, 2004, 125-126.
Jaspers, A. P. C. M. (2004). "Gele bonden" in Nederland. Sociaal Recht, 2004, 3-5.
Veldman, A. G., & Jaspers, A. P. C. M. (2004). Arbeidsvoorwaarden versus arbeidsomstandigheden in het kader van de materiele werkingssfeer van de gelijkebehandelingswetgeving. Universiteit Utrecht.
Jaspers, A. P. C. M. (2004). Ten geleide bij de Europese Sociale Dialoog. Sociaal Recht, 2004, 127-128.

2003

Scholarly publications

Koopmans, I., Jaspers, A. P. C. M., Knijn, T., & Plantenga, J. (2003). Zorg in het Huidige Stelsel van Sociale Zekerheid en Pensioen: een Vergelijking tussen Zes landen. De Graaff.
Koopmans, I., Jaspers, A. P. C. M., Knijn, T., & Plantenga, J. (2003). Levenslopen tussen zorg en zekerheid. Zorg in het pensioenstelsel internationaal vergeleken. In N. van den Heuvel, P. van der Hallen, T. van de Lippe, & J. J. Schippers (Eds.), Diversiteit in de levenslopen, consequenties voor de arbeidsmarkt (pp. 151-169). Reed Business Information BV.

2002

Scholarly publications

Koopmans, I., Jaspers, A. P. C. M., & Plantenga, J. (2002). Zorg in het huidige stelsel van sociale zekerheid en pensioen. Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.
Jaspers, A. P. C. M., Siegers, D., & Vansteenkiste, S. (2002). Subsidariteit en minimuminkomensbescherming. De betekenis van het subsidariteitsbeginsel voor de inkomensbescherming in het perspectief van het Europese Gemeenschapsrecht. onbekend.
Jaspers, A. P. C. M. (2002). Het vitale belang van het recht op collectieve acties. In M. Rigaux, & F. P. A. Dorssemont (Eds.), Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en stakingsrecht (pp. 27-54). Intersentia.
Jaspers, A. P. C. M., & Outshoorn, J. (2002). De bindende werking van concepten. Reflecties over participatie, binding en betrokkenheid in opvoeding en onderwijs, arbeid en zorg. onbekend.

Professional publications

Jaspers, A. P. C. M., (2002). SR 2002, , (Uitbreiding van de regeling van bescherming van de rechten van werknemers bij overgang onderneming met een nieuwe variant)
Jaspers, A. P. C. M. (2002). De toekomst van de CAO en de CAO van de toekomst. Sociaal Recht, 271-272.
Jaspers, A. P. C. M., (2002). SR 2002, , (Vervroegd pensioen: strikte uitleg van de uitzonderingen op de rechten van werknemers bij overgang van onderneming)
Koopmans, I., Jaspers, A. P. C. M., Knijn, T., & Plantenga, J. (2002). Zorg in het huidige stelsel van sociale zekerheid en pensioen. Een vergelijking van zes landen. Economisch Instituut, Utrecht University.
Jaspers, A. P. C. M., (2002). SR 2002, , (Werking van richtlijn Insolventie voorbij Francovich: éénvormige uitleg en toepassing van gemeenschapsrecht)

2001

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M. (2001). Arbeidsrechtspraak in geding. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 3, 4-51.
Jaspers, A. P. C. M. (2001). De herwaardering der waarden van het sociaal recht. Sociaal Recht, 147-151.
Jaspers, A. P. C. M. (2001). Arbeidsrechtspraak in Nederland. Sociaalrechtelijke Kronieken, 10, 469-473.
Jaspers, A. P. C. M., Noordam, F. M., van Oorschot, W. J. H., & Pennings, F. J. L. (2001). "De Gemeenschap is aansprakelijk.......": honderd jaar sociale verzekering 1901-2001. SDU/Vermande.
Jaspers, A. P. C. M. (2001). De politiek en de sociale verzekering. In A. P. C. M. Jaspers, F. M. Noordam, W. J. H. Oorschot, & F. J. L. Pennings (Eds.), "De gemeenschap is aansprakelijk........": honderd jaar sociale verzekering 1901-2001 (pp. 25-43). SDU/Vermande.
Jaspers, A. P. C. M. (2001). Travail et le Droit du travail dans le 'polder'. Les characteristics de la marché du travail et le droit du travail en Pays Bas. In Bulletin de droit comparédu travail et de la sécurité sociale (pp. 77-100). Comptrassec UMR CNRS.
Jaspers, A. P. C. M., Verheul, H. M., Westerveld, M., & Wilthagen, A. C. J. M. (2001). Zelfstandige zonder personeel: regels en ervaringen. SDU/Vermande.
Jaspers, A. P. C. M. (2001). De Europese Unie: hoedster van sociale grondrechten? In G. van Limberghen, & K. Salomez (Eds.), Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwend sociaal recht (pp. 149-167).

Professional publications

van der Helm, I., Hoogendijk, B., Jaspers, A. P. C. M., Konijn, Y., Loonstra, C. J., & Zondag, W. A. (2001). Rechtspraak Arbeidsrecht (2e herziene druk). Koninklijke Vermande.
van der Helm, I., Hoogendijk, B., Jaspers, A. P. C. M., Konijn, Y., Loonstra, C. J., & Zondag, W. A. (2001). Rechtspraak Arbeidsrecht (1e druk). Koninklijke Vermande.
Jaspers, A. P. C. M., Siegers, D., & Vansteenkiste, S. (2001). Subsidariteit en minimuminkomensbescherming. Ministerie van SZW.

2000

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M., & Mortelmans, K. J. M. (2000). CAO's en mededingingsrecht. Sociaal Maandblad Arbeid, 7/8, 324-337.
van Sas, E. M., Jaspers, A. P. C. M., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (2000). The Choice Between Collective Agreements and Enterprise Agreements: a Juridical and Economic Analysis. In B. Hessel, J. J. Siegers, & J. J. Schippers (Eds.), The interaction between labour markets and commodity markets legal analyses (pp. 55-74). Thela.
Jaspers, A. P. C. M. (2000). Meer respect voor grondrechten van werknemers: internationaal erkenning van dat aspect? In A. P. C. M. Jaspers (Ed.), Meer respect voor grondrechten van werknemers (pp. 17-33). FNV pers.
Jaspers, A. P. C. M. (2000). Quasi-employee, quasi-self-employed: more than just a name. Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, 3, 233-249.

Professional publications

Jaspers, A. P. C. M. (2000). De Hoge Raad in belangenconflicten. Sociaal Recht, 3, 65-66.
Jaspers, A. P. C. M. (2000). Actueel Europees arbeidsrecht. Sociaal Recht, 5, 147-149.
Jaspers, A. P. C. M., Verheul, H. M., Wilthagen, T., & Westerveld, M. (2000). Zelfstandig Zonder Personeel: Regels en ervaringen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Jaspers, A. P. C. M. (2000). Overgang ondernemingen: nog genoeg reparatiewerk. Sociaal Recht, 7/8, 189-191.

1999

Scholarly publications

Jaspers, A. P. C. M. (1999). The European Works Council Directive in its Community Context. In M. Rigeaux, & F. Dorssemont (Eds.), European Works Coucils (pp. 11-29). Intersentia.
Jaspers, A. P. C. M. (1999). The Quasi-employee, the quasi self-employed: more than a name. Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, oktober.
Jaspers, A. P. C. M. (1999). The EWCouncil as a real partner in the European Company. In M. Rigaux, & F. Dorssemont (Eds.), European Works Councils (pp. 341-353). Intersentia.
Jaspers, A. P. C. M. (1999). De "Affaire Renault": een les voor later of een storm in de Europese vijver? Sociaal Recht, 14/6, 152-162.

Professional publications

Jaspers, A. P. C. M. (1999). Zorg om bijstandsmoeders. Sociaal Recht.