Prof. mr. Teun Jaspers

Emeritus Professor
International and European Law
+31 30 253 7155
a.jaspers@uu.nl

Voorzitter van de VIDI commissie van NWO voor MaGW (Maatschappij- en Gedragswetenschappen) in 2009; de commissie die beslist over de toewijzing van onderzoeksaanvragen in het Vernieuwingsprogramma (VIDI) van NWO. Ook in 2010 is Japsers opnieuw voorzitter; Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof ‘s Hertogenbosch; Lid van verschillende CAO bemiddelings- en geschillencommissies; Bestuurslid van de European Foundation of Social Quality; Commissaris bij MOSA Maastricht.