Anne Marie Partridge-Vliegenthart

Anne Marie Partridge-Vliegenthart

Secretary
Office of the Board
+31 6 34 387 840
a.m.partridge@uu.nl

Anne Marie Partridge werkt als ambtelijk secretaris bij de Griffie, een onderdeel van het Bestuurssecretariaat. Zij is betrokken bij de ondersteuning van verschillende bestuurlijke overleggen op universitair niveau zoals die van het College van Bestuur met de Universiteitsraad, het Management Overleg, het Lokaal Overleg met de vakbonden en het Centraal Stembureau.