Highlighted publications

Boekestijn, A. J. (2005). United States and Europe and the Neo-Wilsonian revolution in the post-Iraq War international order. In B. van der Sijde (Ed.), The United States and Europe: Partners or rivals? (pp. 31-38). Extrapoint.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12295/boekestijn_05_unitedstatesandeuropeandtheneowilsonianrevolution.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2007). ‘The Iranian Question’. Merkourios, 24(64), 20-27.
Boekestijn, A. J. (2001). Leviathan in trouble. European review of history, 8, 241-250.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14158/boekestijn_99_leviathanintrouble.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2006). Zaaien op onvruchtbare grond. Nexus, (45), 169-183.
Boekestijn, A. J. (2009). De Prijs van een Slecht Geweten. Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt. Aspekt. http://www.aspekt.nl
Boekestijn, A. J. (2005). Met Thucydides ten oorlog. In C. Ruttenfrans, & J. Vink (Eds.), De terugkeer van de geschiedenis (pp. 227-334). Augustus.
Boekestijn, A. J. (2004). Europa als marktplaats. In P. Cliteur, & H. Franken (Eds.), Naar een Europese grondwet: een colloquioum metajuridicum (pp. 48-79). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14216/boekestijn_04_europalasmarktplaats.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Quo Vadis? Niederlandische Europapolitik im ersten Jahrhundert des neuen Jahrtausends. In Jahrbuch 2004 Themenheft Europapolitik seit 1945, Zentrum fur Niederlande-Studien (pp. 93-109). Aschendorff Verlag.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12294/boekestijn_04_quovadis.pdf?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Turkey, the World and the Armenian question. Turkish Politicy Quarterly, Winter(December 2), 44-57.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12296/boekestijn_05_turkeytheworldandthearmenianquestion.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J., & Dingemans, R. (1999). The Netherlands and the Enlargement Prpoposals, 1957-1963. In A. Deighton, & A. S. Milward (Eds.), Widening, deepening and Acceleration: The European Economic Community 1957-1963 (pp. 211-241). Nomos, Bruylant.
Boekestijn, A. J. (2005). Misschien heeft Europa een mooie toekomst achter zich. In De Waarde van Europa (pp. 22-26). Immerc.
Boekestijn, A. J. (2014). Nederland, de euro en Europa. In Nationaal belang in meervoud (pp. 131-151). Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Publications

2021

Professional publications

Boekestijn, A-J. (2021, Mar 22). Den Haag moet niet doen alsof er geen EU is. (22-03-2021 ed.) NRC Handelsblad.

Other output

Boekestijn, A-J. (2021, Mar 18). Hoera! Je kunt winnen met Europa. Financieel Dagblad.
Boekestijn, A-J. (2021, Nov 4). Het helpt niet als Nederland in de EU altijd nee zegt. NRC Handelsblad.

2019

Professional publications

Boekestijn, A. J. (2019). Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid: hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven. Adviesraad voor International Vraagstukken.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/391181/Kernwapens_in_een_nieuwe_geopolitieke_werkelijkheid_AIV_advies_109_201901.pdf?sequence=1

2018

Professional publications

Boekestijn, A-J. (2018, Mar 20). De verontrustende opmars van de autocraten. Elsevier.
Boekestijn, A-J. (2018, Mar 25). Wie zal de liberale wereldorde beschermen? Elsevier.
Boekestijn, A-J. (2018, Jul 20). Blok provoceert erop los zonder tact en bewijs. de Volkskrant.

2017

Professional publications

Boekestijn, A. J., Voorhoeve, J. J. C., Urlings, M. L. M., Bakker, E., Barth, D. J., Casteleijn, L., Colijn, C., van Dam, N., de Deugd, N., & Drent, M. (2017). De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa. (Commissie voor Vrede en veiligheid; No. 106). Adviesraad voor International Vraagstukken. https://aiv-advies.nl/9h8
Boekestijn, A. J. (2017). Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen. (briefadviezen; Vol. 31). Adviesraad voor International Vraagstukken. https://aiv-advies.nl/96t/publicaties/briefadviezen/rusland-en-de-nederlandse-defensie-inspanningen

Other output

Boekestijn, A. J. (2017). Elsevier column. https://www.elsevierweekblad.nl/auteur/arend-jan-boekestijn/
Boekestijn, A. J. (2017). Weg van de Wereld. Nederlandse Publieke Omroep (NPO). https://www.npo.nl/weg-van-de-wereld/POW_03594943
Boekestijn, A. J. (Author). (2017). Zal Poetin zich kunnen beheersen?. Web publication/site, . https://www.raamoprusland.nl/dossiers/geopolitiek/462-zal-poetin-zich-kunnen-beheersen

2016

Professional publications

Boekestijn, A-J. (2016, Apr 29). Een kernwapenvrije wereld is een utopie. Elsevier.
Boekestijn, A-J. (2016, May 20). Met Trump moet Europa zichzelf weer verdedigen. Elsevier.
Boekestijn, A-J. (2016, Jul 15). Wat Theresa May kan leren van Angela Merkel. Elsevier.
Boekestijn, A-J. (2016, Aug 15). Zuinig zijn op de vredelievende Keizer van Japan. Elsevier.
Boekestijn, A-J. (2016, Nov 11). Zo wordt de oude elite van het pluche verwijderd. Elsevier.
Boekestijn, A-J. (2016, May 28). De wonderbaarlijke veerkracht van Europa. Financieel Dagblad.

2015

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2015). Waarom Brazilië zijn eeuwige belofte niet verzilvert. Elsevier.
Boekestijn, A. J. (2015). Er zijn nog genoeg problemen over voor Israël. Elsevier.
Boekestijn, A. J. (2015). De toestand in de wereld, bezien vanuit Moskou. Elsevier.
Boekestijn, A. J. (2015). Massamigratie leidt tot nieuw links en nieuw rechts. Elsevier.
Boekestijn, A. J. (2015). Instroom migranten onbeheersbaar door Duitse gastvrijheid. Elsevier.
Boekestijn, A. J. (2015). Indammen van de migrantenstroom heeft een hoge prijs. Elsevier.
Boekestijn, A. J. (2015). Geen Peil: het verkeerde onderwerp en het verkeerde moment. Elsevier.
Boekestijn, A. J. (2015). Wat Rusland heeft geleerd van Afghanistan. Elsevier. http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/10/Wat-Rusland-heeft-geleerd-van-Afghanistan-2700183W/
Boekestijn, A. J. (2015). Hoe Angela Merkel verdeeldheid zaait in Europa. Elsevier.
Boekestijn, A. J. (2015). De religieuze plicht om kelen door te snijden. Elsevier.
Boekestijn, A. J. (2015). Camerons Brexit-dreigement ondermijnt eenheid in het Westen. Elsevier. http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/11/Camerons-Brexit-dreigement-ondermijnt-eenheid-in-het-Westen-2709794W/
Boekestijn, A. J. (2015). Géén wapens leveren is het minste kwaad. De Volkskrant.
Boekestijn, A. J. (2015). Pleidooi van links tot rechts: meer defensiegeld. NRC Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2015). De aanslag op Hebdo is wel degelijk een oorlogsdaad. NRC NEXT.
Boekestijn, A. J. (2015). Westen moet stoppen met zwelgen in zelfhaat. NRC Handelsblad.

2014

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2014). Nederland, de euro en Europa. In Nationaal belang in meervoud (pp. 131-151). Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2014). 'Het Westen is onbezonnen geweest in de uitbreiding van zijn invloedssfeer'. De Volkskrant.
Boekestijn, A. J. (2014). Geef Poetin tegenspel, investeer in hard power. NRC Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2014). Merkel wil geen ideologische kruistochten. NRC Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2014). Willen wij een Duitse euro? NRC NEXT.
Boekestijn, A. J. (2014). De EU kan vervallen tot Franse spilzucht. NRC Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2014). Erken ook het verdriet van Rusland. NRC Handelsblad.

2013

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2013). 'Of wij nu streng zijn of vriendelijk, Noord-Koreaanse communisten willen hun systeem handhaven'. De Volkskrant.
Boekestijn, A. J. (2013). Zonder het Verenigd Koninkrijk vaart Europa niet wel. NRC Handelsblad.

2012

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2012). Meer Europa leidt , maar juist tot welvaart niet tot oorlog. NRC Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2012). Dankzij hulp kan elite het parlement negeren. NRC Handelsblad.

2011

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2011). Mijmeren Overzee. Eburon Academic Publishers.

Professional publications

Boekestijn, A. J. (2011). Dit kabinet heeft toekomst dankzij de Arabische Lente. NRC Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2011). Zeg gewoon: Europese politieke unie. NRC Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2011). Het Malieveld blijft leeg, bravo. NRC Handelsblad.

2010

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2010). De prijs van een slecht geweten. (Vierde druk ed.) Aspekt.
Boekestijn, A. J. (2010). De Prijs van een Slecht Geweten. (Derde druk ed.) Aspekt.

Professional publications

Boekestijn, A. J. (2010). Vaarwel, onwrikbare 0,7 procent. NRC NEXT.
Boekestijn, A. J. (2010). Hulp à la Koenders helpt dus niet. NRC Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2010). Geen vijf miljard euro meer voor ngo's. NRC-Handelsblad.

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2010). 50 buitenland columns voor Elsevier. Elsevier.
Boekestijn, A. J. (2010). Rutte en Verhagen voelen de Europese tijdgeest perfect aan. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2010). Hulp a la Koenders werkt dus niet. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2010). Kritisch op de islam ben ik ook maar het speelkwartier van Wilders is echt voorbij. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2010). Welke coalitie mag het land na 9 juni regeren? NRC-Handelsblad.

2009

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2009). De Prijs van een Slecht Geweten. Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt. Aspekt. http://www.aspekt.nl

Professional publications

Boekestijn, A. J. (2009). Waarom helpen wij een Rwandese dictator? NRC-Handelsblad, 5-5. http://www.nrc.nl

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2009). Geen democratie maar soldaten voor Afghanistan. NRC-Handelsblad, 5-5. http://www.nrc.nl
Boekestijn, A. J. (2009). Nederland steunt Tutsi dictatuur. Volkskrant, 5-5. http://www.volkskrant.nl
Boekestijn, A. J. (2009). Dansen aan de rand van de vulkaan. Propria cures, 7-9. http://www.propriacures.nl

2007

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2007). ‘The Iranian Question’. Merkourios, 24(64), 20-27.

Professional publications

Boekestijn, A. J. (2007). Wat wij niet lazen bij Buitenlandse Zaken. NRC Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2007). Goede boeken helpen je in de politiek. NRC-Handelsblad.

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2007). meet het effect van de hulp. De Volkskrant.
Boekestijn, A. J. (2007). Onafhankelijke toets is goed voor ontwikkelingshulp. De Volkskrant.
Boekestijn, A. J. (2007). Hollands Dagboek. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2007). Raketschild moet er komen, met NAVO-etiket. De Volkskrant.
Boekestijn, A. J. (2007). De lange arm van de Taliban. OPINIO.

Other output

Boekestijn, A. J. (2007). Liberalism: an ideology for all seasons. website Sargasso. http://sargasso.nl/archief/2007/07/17/het-liberalisme-een-ideologie-for-all-seasons/

2006

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2006). 'Iran en de bom. Bewijs, motieven en aanpak'. Internationale Spectator, 60(1), 3-7.
Boekestijn, A. J. (2006). Zaaien op onvruchtbare grond. Nexus, (45), 169-183.
Boekestijn, A. J. (2006). Israel en Iran, repliek op mr. Peter Meyer Viol. Internationale Spectator, 60(3), 153-154.

2005

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2005). United States and Europe and the Neo-Wilsonian revolution in the post-Iraq War international order. In B. van der Sijde (Ed.), The United States and Europe: Partners or rivals? (pp. 31-38). Extrapoint.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12295/boekestijn_05_unitedstatesandeuropeandtheneowilsonianrevolution.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Met Thucydides ten oorlog. In C. Ruttenfrans, & J. Vink (Eds.), De terugkeer van de geschiedenis (pp. 227-334). Augustus.
Boekestijn, A. J. (2005). Misschien heeft Europa een mooie toekomst achter zich. In De Waarde van Europa (pp. 22-26). Immerc.
Boekestijn, A. J. (2005). Quo Vadis? Niederlandische Europapolitik im ersten Jahrhundert des neuen Jahrtausends. In Jahrbuch 2004 Themenheft Europapolitik seit 1945, Zentrum fur Niederlande-Studien (pp. 93-109). Aschendorff Verlag.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12294/boekestijn_04_quovadis.pdf?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Turkey, the World and the Armenian question. Turkish Politicy Quarterly, Winter(December 2), 44-57.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12296/boekestijn_05_turkeytheworldandthearmenianquestion.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). The White Man's burden revisited: de weerbarstige theorie en praktijk van opgelegde natievorming'. In R. van Rijswijk (Ed.), Naar een herformulering van het Nederlandse defensiebeleid, Tocqueville reeks nr. 8 (pp. 20-30). Edmund Burke Stichting.
Boekestijn, A. J. (2005). Onbehagen en Verwarring. Frankrijk na het referendum over de Europese grondwet. Internationale Spectator, 59(9), 443-447.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12299/boekestijn_05_onbehagenenverwarring.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Over waarheid en wijsheid. In T. van Luin (Ed.), Hoe nu verder? 42 visies op de toekomst van Nederland na de moord op Theo van Gogh (pp. 135-145). Het Spectrum.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12297/boekestijn_05_overwaarheidenwijsheid.doc?sequence=1

Professional publications

Boekestijn, A. J. (2005). Een linkse winter. Binnenlands Bestuur, (43), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12806/boekestijn_05_eenlinksewinter.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). De onweerstaanbare aantrekkingskracht van het ideaal van een Verenigd Europa. Internationale Spectator, 59(5), 283-286.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12298/boekestijn_05.doc?sequence=3
Boekestijn, A. J. (2005). Onverwerkt verleden. Binnenlands Bestuur, (49), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12809/boekestijn_05_onverwerktverleden.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Leve de godsdienstkritiek. Binnenlands Bestuur, (45), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12807/boekestijn_05_levedegodsdienstkritiek.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Teheran aan de Noordzee. Binnenlands Bestuur, (30), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12801/boekestijn_05_teheranaandenoordzee.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Het spook van de directe democratie. Binnenlands Bestuur, (14), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12793/boekestijn_05_hetspookvandedirectedemocratie.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Waarom het Westen heeft gewonnen. Binnenlands Bestuur, (18), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12795/boekestijn_05_waaromhetwestengewonnenheeft.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Schaduwen uit het verleden. Binnenlands Bestuur, (37), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12803/boekestijn_05_deschaduwvanhetverleden.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Leiderschap. Binnenlands Bestuur, (41), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12805/boekestijn_05_leiderschap.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Akelige waarheden. Binnenlands Bestuur, (39), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12804/boekestijn_05_akeligewaarheden.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). De bijziendheid van Geert Mak. Binnenlands Bestuur, (20), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12797/boekestijn_05_debijziendheidvangeertmak.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Het Deense model. Binnenlands Bestuur, (22), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12800/boekestijn_05_hetdeensemodel.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Lessen uit het verleden. Binnenlands Bestuur, (35), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12802/boekestijn_05_lessenuithetverleden.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Scheppingskabaal. Binnenlands Bestuur, (22), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12798/boekestijn_05_scheppingskabaal.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Het loon van de angst. Binnenlands Bestuur, (24), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12799/boekestijn_05_hetloonvandeangst.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Populisme is het probleem niet'. Binnenlands Bestuur, (12), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12792/boekestijn_05_populismeishetprobleemniet.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). De tandeloze leeuw. Binnenlands Bestuur, (aflevering), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12789/boekestijn_05_detandelozeleeuw.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). De intellectueel in de politiek. Binnenlands Bestuur, (aflevering), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12791/boekestijn_05_deintellectueeendepolitiek.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Osmaanse Weemoed. Binnenlands Bestuur, (aflevering), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12787/boekestijn_05_osmaanseweemoed.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). De redder van de randstad. Binnenlands Bestuur, (47), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12808/boekestijn_05_dereddervanderandstad.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Schone Freya. Binnenlands Bestuur, (51), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12810/boekestijn_05_schonefreya.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Een Amerikaan in Parijs. Binnenlands Bestuur, (16), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12794/boekestijn_05_eenamerikaaninparijs.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Verenigd in Verscheidenheid. Binnenlands Bestuur, (20), 16-18.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12796/boekestijn_05_verenigdinverscheidenheid.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Paaien en polariseren. Binnenlands Bestuur, (aflevering), 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12788/boekestijn_05_paaienenpolariseren.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). de polder en de profeet. Binnenlands Bestuur, aflevering, 19-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12790/boekestijn_05_depolderendeprofeet.doc?sequence=1

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2005). Turks dagboek. Trouw Letter en Geest, 30-31.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12773/boekestijn_05_turksdagboek.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Der Zahlmeister hat die Nase voll. Die Welt, 3-3.
Boekestijn, A. J. (2005). In de schgaduw van de gordel van smaragd. GPD bladen, 7-7.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12768/boekestijn_05_indeschaduwvandegordelvansmaragd.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Ongelijkheid komt niet alleen voort uit onrechtvaardigheid. GPD bladen, 7-7.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12761/boekestijn_05_ongelijkheidkomtnietalleenvoortuitonrechtvaardigheid.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Turkse toetreding vergroot de kans dat de gematigde krachten in de moslimwereld zegevieren'. Trouw Letter en Geest, 33-34.
Boekestijn, A. J. (2005). Laat Afghanistan niet in de steek. De Telegraaf, 9-9.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12786/boekestijn_05_laatafghanistannietindesteek.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Al Qaida wil meer dan Blair straffen voor Irak. GPD bladen, 7-7.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12776/boekestijn_05_alqaidawilmeerdanblairstraffenvoorirak.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Bernard Lewis en Rifa'a al-Tahtawi. NRC-Handelsblad, 26-26.
Boekestijn, A. J. (2005). Een euro-sceptisch pleidooi voor de grondwet. NRC-Handelsblad, 7-7.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12772/boekestijn_05_eeneurosceptischpleidooivoordeeuropesegrondwet.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Amerikaans Dagboek. Trouw Letter en Geest, 33-34.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12765/boekestijn_05_amerikaansdagboek.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Bin Laden vreest een Palestijnse staat. GPD bladen, 7-7.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12767/boekestijn_05_binladenvreesteenpalestijnsestaat.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Waarom ik voor de Europese grondwet ga stemmen. GPD bladen, 7-7.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12770/boekestijn_05_waaromikvoordeeuropesegrondwetgastemmen.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). De schaduwzijde van onderhandelen. De Telegraaf, 9-9.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12781/boekestijn_05_deschaduwzijdevanonderhandelen.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2005). Meesters van het Moment. Values, 5(4), 30-44.

2004

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2004). Europa als marktplaats. In P. Cliteur, & H. Franken (Eds.), Naar een Europese grondwet: een colloquioum metajuridicum (pp. 48-79). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14216/boekestijn_04_europalasmarktplaats.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2004). Het instabiliteitspact. Binnenlands Bestuur, 25(29), 20-22.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14207/boekestijn_04_instabiliteitspact.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2004). In de schaduw van Napoleon. Vrede en veiligheid, 32(4), 393-395.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14217/boekestijn_03_indeschaduwvannapoleonversievredeenveiligheid.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2004). De Turkse Kwestie deel I. Binnenlands Bestuur, 25(32), 21-22. http://www.binnenlandsbestuur.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Een Europese heilige. Binnenlands Bestuur, 25(41), 21-22. http://www.binnenlandsbestuur.nl
Boekestijn, A. J. (2004). De oorlog in Irak en het terrorisme. Binnenlands Bestuur, 25(43), 21-22. http://www.binnenlandsbestuur.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Griekenland valt door de mand. Binnenlands Bestuur, 25(49), 21-22. http://www.binnenlandsbestuur.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Europese afgunst. Binnenlands Bestuur, 25(45), 21-22. http://www.binnenlandsbestuur.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Het land van Spinoza en Thorbecke. Binnenlands Bestuur, 25(47), 21-22. http://www.binnenlandsbestuur.nl

Professional publications

Boekestijn, A. J. (2004). Van Monnet tot Hayek. De geschiedenis van de Europese Integratie deel II. Kleio, 45(4), 2-10.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14205/boekestijn_04_degeschiedenisvandeeuropeseintegratie1945deel2.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2004). Van Monnet tot Hayek. De Geschiedenis van de Europese Integratie deel 1. Kleio, 45(3), 11-20.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14204/boekestijn_04_vanmonnettothayekdeel.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2004). Macht en moraal. Tony Blair's buitenlandse politiek. Ellips, 29(252), 16-19.
Boekestijn, A. J. (2004). De uitbreiding van Europa: lofzang met schrille ondertonen. Binnenlands Bestuur, juni 2004(22), 34-39. http://www.binnenlandsbestuur.nl
Boekestijn, A. J. (2004). De zwarte dood op herhaling. Binnenlands Bestuur, 25(39), 21-22. http://www.binnenlandsbestuur.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Is de Bilderberggroep werkelijk zo invloedrijk? Binnenlands Bestuur, 25(51), 21-22. http://www.binnenlandsbestuur.nl
Boekestijn, A. J. (2004). De Turkse Kwestie deel II. Binnenlands Bestuur, 36(25), 21-22. http://www.binnenlandsbestuur.nl

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2004). Wil de ware Kerry opstaan. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Het belang van instituties. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Afrika heeft geen baat bij ontwikkelingshulp. NRC-Handelsblad, 7-7. http://www.nrc.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Saddam was dol op Westerse intellectuelen. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). De duivel heeft een gezicht. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Blair, de enige staatsman in Europa. Trouw, 2-3. http://www.trouw.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Neo-conservatieve twijfel en twist: Fukuyama versus Krauthammer. Trouw, 2-3. http://www.trouw.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Is een burgeroorlog in Irak nog te vermijden? GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Vaarwel Heilige Huisjes. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). De feilbaarheid van menselijke vooruitziendheid. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). De hervorming van de islam kan alleen van binnenuit komen. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). In de schaduw van Napoleon. Trouw, 2-3. http://www.trouw.nl
Boekestijn, A. J. (2004). De bom en het kwaad. De Gelderlander/BN/De Stem,UN/HC.
Boekestijn, A. J. (2004). Thomas Von der Dunk weet niet alleen veel van het verleden maar ook van de toekomst. NRC-Handelsblad, 7-7. http://www.nrc.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Incompetentie versus onstandvastigheid. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Goedschiks of kwaadschiks. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). De tirannie van het gemiddelde. GPD bladen, 7-7. http://www. gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Hevorm of ik schiet. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Hoofdartikelen. NRC-Handelsblad, 7-7. http://www.nrc.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Een politicus dient overal een mening over te hebben. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Wat ging er mis? GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Brief aan de hoofdredactie van het NRC-handelsblad. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2004). Spijtwraak bestaat niet, blindheid wel. NRC-Handelsblad, 7-7. http://www.nrc.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Ach was Van der Stoel maar dertig jaar jonger! Volkskrant, 7-7. http://www.volkskrant.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Links is collectief aan de rollator. GPD bladen, 7-7. http://www. gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Op patrouille in As-Samawah. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Margo Trappenburg en het terrorisme. NRC-Handelsblad, 7-7. http://www.nrc.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Is de EU een democratische waardengemeenschap? GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Onder voorwaarden mag Turkije meedoen. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Niet zwichten voor tirannen. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Oorlogsdagboek van een historicus. Trouw, 2-3. http://www.trouw.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Amerika en God. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Mensen hebben benen. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Nederland moet in Irak blijven. NRC-Handelsblad, 7-7. http://www.nrc.nl
Boekestijn, A. J. (2004). De contouren van een consensus. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). "Spijtwraak bestaat niet", reactie op column van Sjoerd de Jong. NRC-Handelsblad.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14241/boekestijn_04_spijtwraakbestaatnietsjoerddejong.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2004). De elite schikt en plooit. NRC-Handelsblad, 7-7. http://www.nrc.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Hollandse nuchterheid. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl
Boekestijn, A. J. (2004). Triomf en crisis. GPD bladen, 7-7. http://www.gelderlander.nl

Other output

Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). Het stabiliteitspact. Digital or Visual Products, Vara radio de ochtenden. http://www.vara.nl
Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). De situatie in Irak. Digital or Visual Products, Met het oog op morgen. http://www.hetoog.nl
Boekestijn, A. J. (2004, Jan 8). Turkse toetreding vergroot kans dat de gematigde krachten in de moslimwereld zegevieren. Trouw, Letter en Geest.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/20385/boekestijn_04_deturksekwestietrouw.doc?sequence=1

2003

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2003). Belgie bezien door een Amerikaanse bril. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 2003, 564-565.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14165/boekestijn_03_belgi_235_beziendooreenamerikaansebril.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2003). Ook in Belgie zijn de relaties tussen historici en sociale wetenschappers moeizaam. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 2003, 651-653.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14164/boekestijn_03_ookinbelgi_235_zijnrelatiestussenhistoriciensocialewetenschappers.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2003). Een reactie op de reactie van drs. N.J.G. van Willigen. Internationale Spectator, 57(9), 510-513.
Boekestijn, A. J. (2003). Elke maatschappij krijgt de generaals die zij verdient. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 123-125.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14234/boekestijn_04_elkemaatschappijkrijgtdegeneraalsdiezijverdient.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2003). Amerikaanse missie manifest meesterlijk. Internationale Spectator, 57(6), 307-312.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14163/boekestijn_03_amerikaansemissiemanifestmeesterlijk.doc?sequence=1

Professional publications

Boekestijn, A. J. (2003). The end of the Pax Americana is not yet in sight. Tijdschrift: online gepubliceerd.

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2003). Alles of niets. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Democratisering in Irak is lastig maar niet onmogelijk. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Im Irak nichts neues. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Nieuws en non-nieuws. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Nederland is geen serieuze samenleving. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Het cynisme van Parijs en Moskou kent geen grenzen. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Het uur van de waarheid. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Dit is niet moment om te weifelen. NRC-Handelsblad, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Waar zijn de wapens? De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). interventie in Irak heeft een imperiaal karakter. NRC-Handelsblad, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Laat Saddam zijn werk afmaken. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Donkere wolken pakken zich samen. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). De Anatomie van de Bush haat. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Teutoonse twistgesprekken. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). In Pyongyang zijn wij nog niet uitgepraat. De Gelderlander.
Boekestijn, A. J. (2003). Het einde van de Pax Americana is nog niet in zicht. NRC-Handelsblad, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). In de strijd tegen terrorisme dienen ook blufpokeraars te worden afgezet. Algemeen Dagblad, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). De nucleaire dreiging van Iran. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Een balans na een half jaar. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Achter de troon gebeurt het. De Gelderlander, 6.
Boekestijn, A. J. (2003). Wie maalt er nog om de duivel. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Karel van Wolferen en de vermeende verwording van Amerika. HP/De Tijd, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Saddam laat zich niet indammen. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Met Thucydides ten oorlog. Trouw, 1-1.
Boekestijn, A. J. (2003). Waar zijn de massavernietigingswapens? De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). In Afghanistan klinkt roep om democratie hol. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Koenders' hart zit op de goede plaats. NRC-Handelsblad, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Al-Qaeda hoopt dat het experiment in Irak mislukt. NRC-Handelsblad, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Ode aan een groot musicus. De Gelderlander, 6-6.
Boekestijn, A. J. (2003). Het nut van de provocatie. De Gelderlander, 6-6.

Other output

Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). De vangst van Sadam. Digital or Visual Products, EO radio 1 de ochtenden. http://www.eo.nl
Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). Debat over het buitenlandse beleid van de Nederlandse regering. Digital or Visual Products, Vara radio 1 de ochtenden. http://www.vara.nl
Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). De op handen zijnde aanval op Irak. Digital or Visual Products, Vara radio 1 de ochtenden. http://www.vara.nl
Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). Het Amerikaanse beleid t.a.v. Syrie. Digital or Visual Products, Vara radio 1 de ochtenden.
Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). Reorganisatie van de Veiligheisraad. Digital or Visual Products, VPRO radio 1 de ochtenden. http://www.vpro.nl
Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). Waar zijn de wapens?. Digital or Visual Products, Met het oog op morgen. http://www.hetoog.nl
Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). Evaluatie van twee jaar Bush. Digital or Visual Products, EO radio 1 de ochtenden. http://www.eo.nl
Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). Liberia en de Antillen. Digital or Visual Products, Vara radio 1 de ochtenden. http://www.vara.nl
Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). De aanslagen in Irak. Digital or Visual Products, Vara radio 1 de ochtenden. http://www.vara.nl
Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). Amerika versus Frankrijk. Digital or Visual Products, Met het oog op morgen. http://www.hetoog.nl
Boekestijn, A. J. (Author). (Accepted/In press). The War in Iraq. Digital or Visual Products, BBC Worldservice. http://www.bbc.co.uk

2002

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2002). Bookreview The European Anarchy, Europe's hard road into high politics. NRC Handelsblad, 14.
Boekestijn, A. J. (2002). Europa moet rol spelen in de verkiezingen. Tijdschrift: online gepubliceerd. http://www.minbuza.nl
Boekestijn, A. J. (2002). De crisis blijft niet beperkt tot het binnenland. Tijdschrift: online gepubliceerd. http://www.minbuza.nl

Professional publications

Boekestijn, A. J. (2002). Europa is geen staat. Europa Periodiek, (1), 15-21.
Boekestijn, A. J. (2002). De verzorgingsstaat in Europa onder druk. Openbaar Bestuur, (2), 7-13.
Boekestijn, A. J. (2002). Thorbecke 1798-1872. Openbaar Bestuur, 1(1), 2-4.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14159/boekestijn_02_thorbecke17981872.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2002). Kruistochten kunnen het zicht vertroebelen. Aanzet, 18(2), 48-51.
Boekestijn, A. J. (2002). Nederland let op uw saek. Internationale Spectator, 56(9), 413-414.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14160/boekestijn_02_nederlandletopuwsaek.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J., Aantjes, W., Balkenende, J. P., Bierens, S., Buijs, R. M., Cuperus, J. M., van der Graaf, Y., & Ummelen, B. (2002). De grenzen van de vrijheid. Over normen, waarden en politiek. Katholieke Universiteit Nijmegen en De Gelderlander.

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2002). Bart Tromp en de PVDA. De Gelderlander.
Boekestijn, A. J. (2002). De grote landen zadelen ons op met nog meer inflatie. Algemeen Dagblad.
Boekestijn, A. J., Cliteur, P. B., & Livestro, J. (2002). Alleen de voorkeurstem kan ons nog redden. Algemeen Dagblad.
Boekestijn, A. J. (2002). Driftbeteugeling komt van binnenuit. De Gelderlander.
Boekestijn, A. J. (2002). Schröder speelt een gevaarlijk spel. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2002). De wereld volgens dagdromer Van Mierlo. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2002). Langzaam drijven Europa en Amerika uiteen. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2002). Krokodillen houd je niet in toom door ze te eten te geven. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2002). Schröder offerde eenheid NAVO en EU aan zege. De Gelderlander.
Boekestijn, A. J. (2002). De natiestaat moet opnieuw worden uitgevonden. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2002). Europa moet rol spelen in de verkiezingen. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2002). Universele rechtspraak bestaat niet. Algemeen Dagblad.
Boekestijn, A. J. (2002). Poetin was dit weekend winnaar. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2002). Slagvaardig Europa vereist een directoraat. De Gelderlander.
Boekestijn, A. J. (2002). Verdeeld Europa neemt wereld niet serieus. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2002). Fortuyn praat niet alleen maar onzin. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2002). De wapeninspecties zijn een farce. De Gelderlander.
Boekestijn, A. J. (2002). Aan Kaboel hebben we de handen al meer dan vol. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2002). Het Westen is nodeloos bang voor cowboys. Het parool.
Boekestijn, A. J., Cliteur, P. B., & Livestro, J. (2002). Gebruik Uw voorkeurstem. Het parool.
Boekestijn, A. J. (2002). Strafhof kan ons nog lelijk opbreken. NRC-Handelsblad.
Boekestijn, A. J. (2002). Fortuyn praat niet alleen maar onzin. De Standaard.

2001

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2001). Een mooie maar eenzijdige interpretatie van de Belgische geschiedenis. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 638-640.
Boekestijn, A. J. (2001). De EMU en de verzorgingsstaat. Internationale Spectator, 55(6), 293-298.
Boekestijn, A. J., Harryvan, A. G., van der Harst, J. E., Kersten, A. E., & Wansink, W. (2001). "Door de bank heen hebben wij dat gewonnen", vraaggesprek met Dr. E.H. van der Beugel. In A. G. Harryvan, J. E. van der Harst, & S. van Voorst (Eds.), Voor Nederland en Europa. Politici en ambtenaren over het Nederlandse Europabeleid en de Europese Integratie, 1945-1975 (pp. 31-65). Boom.
Boekestijn, A. J. (2001). Leviathan in trouble. European review of history, 8, 241-250.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14158/boekestijn_99_leviathanintrouble.doc?sequence=1

Professional publications

Boekestijn, A. J. (2001). Stabiliteitspact in gevaar. @europa.nl, 13-10-2001. http://www.ateuropa.nl
Boekestijn, A. J. (2001). Interview met @europa.nl. @europa.nl, 06-04-2001. http://www.ateuropa.nl
Boekestijn, A. J. (2001). Laken beslist over gewicht van beschaafde praatclub. @europa.nl, 1(15). http://www.ateuropa.nl

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2001). Bush toont zich een goede leerling van Talleyrand. NRC-Handelsblad, 8-9.
Boekestijn, A. J. (2001). De geschiedenis kent geen genade. Het parool, 6-7.
Boekestijn, A. J. (2001). Nederland kiest in Europa voor verkeerde prioriteiten. Volkskrant, 6-7.
Boekestijn, A. J. (2001). Doorgaan met bombarderen is toch het beste. Het parool, 6-7.
Boekestijn, A. J. (2001). In Nederland lijkt sneuvelen bij wet te zijn verboden. NRC-Handelsblad, 8-9.
Boekestijn, A. J. (2001). Federalisme leidt alleen maar tot politieke verdeeldheid. NRC-Handelsblad, 8-9.
Boekestijn, A. J. (2001). Democratieën. NRC-Handelsblad, 8-9.
Boekestijn, A. J. (2001). Bij BZ kan het altijd nog dommer. NRC-Handelsblad, 8-9.
Boekestijn, A. J. (2001). Federalisme. NRC-Handelsblad, 8-9.
Boekestijn, A. J. (2001). De Belgen maken in Laken zelfde fout als wij in Maastricht. NRC-Handelsblad, 8-9.
Boekestijn, A. J. (2001). Federalist. NRC-Handelsblad, 8-8.
Boekestijn, A. J. (2001). Europa maakt Den Haag zenuwachtig. NRC-Handelsblad, 8-9.

2000

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (2000). Het Vaticaan en de dictatuur. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 113, 458-462.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14157/boekestijn_99_hetvaticaanendedictatuur.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J. (2000). Gevaarlijke dilettanten van laag allooi. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 113, 612-615.

Popularising publications

Boekestijn, A. J. (2000). Haagse megalomanie. U blad : Utrechts universiteitsblad, 32-32.

1999

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (1999). Regionaal verzet tegen het fascisme. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 112, 488-490.
Boekestijn, A. J. (1999). 'Eerherstel voor een verguisd staatsman'. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 112, 297-299.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/14156/boekestijn_97_eerherstelvaneenverguisdstaatsman.doc?sequence=1
Boekestijn, A. J., & Dingemans, R. (1999). The Netherlands and the Enlargement Prpoposals, 1957-1963. In A. Deighton, & A. S. Milward (Eds.), Widening, deepening and Acceleration: The European Economic Community 1957-1963 (pp. 211-241). Nomos, Bruylant.

1997

Scholarly publications

Boekestijn, A. J. (1997). Integratie van Europa onomkeerbaar proces? Internationale Spectator, (51), 700-703.

Professional publications

Boekestijn, A. J. (1997). Drie lemma's. In Vlaamsch Encyclopedia