dr. Anita Boele
A.H.Boele@uu.nl
Gegenereerd op 2017-09-26 04:12:24


All publications
  2017 - Scholarly publications
Boele, A.H. (2017). ‘When did we see You hungry, and feed You?’ The works of mercy in the context of late medieval urban poor relief practices in the Low Countries. Poverty as a Problem and as a Pathway / Armut als Problem und als Weg
Boele, A.H. & De Moor, M. (2017). 'Because family and friends got easily weary of taking care'. A new perspective on the specialization in the elderly care sector in early modern Holland. The Economic History Review
  2016 - Scholarly publications
Boele, A.H. (2016). Book review. M.R. Kremer (2013). Huwelijk en Vermogen. Een (rechts)historische casestudy naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809). Tijdschrift voor sociale geschiedenis
  2016 - Popularising publications
van Weeren, R. & Boele, A.H. (2016). Het West-Europese huwelijkspatroon: Beter laat en soms wel nooit?. Gen.magazine, 22 (3), (pp. 30-35) (6 p.).
  2016 - Other output
A.H. Boele (07.06.2016) Fifth Think Tank Session on collective action in care
A.H. Boele (23.09.2016) Paper presentation (together with Corry Gellatly): Marriage and Migration. The Development of Marital Timing and the Impact of Migration, The Netherlands, 1600-1900
A.H. Boele (10.11.2016) Presentation 'Charity, compassion and community'
A.H. Boele (27.08.2016) Presentation: Wie zorgt er voor grootmoeder? Opvattingen over intergenerationele solidariteit ten tijde van de Republiek.
A.H. Boele (30.03.2016) Session Why Care? Intergenerational Support from an Interdisciplinary Perspective
A.H. Boele (15.09.2016) Who cares for granny? Historical and recent developments in elderly care provisions in the Netherlands
  2015 - Scholarly publications
Boele, A.H., van Dixhoorn, Arjan & van Houwelingen, Pepijn (2015). Vroeger voor vandaag. Heden-verledenvergelijkingen voor praktisch gebruik. Beleid en Maatschappij, 43 (3), (pp. 224-243).
  2015 - Popularising publications
Boele, A.H., Leisink, P.L.M., ten Brinke, N & Den Dulk, B (2015). It takes two to tango. Succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties. (15 p.). http://www.kcwz.nl/actueel/specials/it-takes-two-to-tango : Kenniscentrum Wonen Zorg.
Boele, A.H., Leisink, P.L.M., De Moor, M. & Harkes, Daniëlle (2015). Zorgcoöperaties staan niet meer lijnrecht tegenover zorgorganisaties. Sociale vraagstukken website
  2015 - Other output
A.H. Boele (15.10.2015) Because Family and Friends Got Easily Weary of Taking Care” - A New Perspective on the Specialization in the Elderly Care Sector in Early Modern Holland
Boele, A.H. (16.12.2015). De potentie van creatieve ouderen.
A.H. Boele (30.10.2015) Invited lecture. When Did We See You Hungry and Feed You? Ideas about Care and Charity in the Late Middle Ages. Utrecht, 30-31 October 2015
A.H. Boele (27.03.2015) Lecture. Making a better world. Sixteenth-century solutions to the problem of poverty. Berlin, 26-28 March 2015
A.H. Boele (10.06.2015) Organizer of Think tank session.
A.H. Boele (05.08.2015) Paper presentation. Because Family and Friends Got Easily Weary of Taking Care” - A New Perspective on the Specialisation in the Elderly Care Sector in Early Modern Holland. Kyoto, 3-7 August 2015.
A.H. Boele (17.06.2015) Paper presentation. It takes two to tango. Possibilities for successful cooperation between professional care organizations and care cooperatives. Utrecht, 17 June.
  2014 - Scholarly publications
Boele, Anita, Bouman, Annemarie & De Moor, Tine (2014). Commerciële huishoudens? De gevolgen van het Europese huwelijkspatroon en de inzet van niet-familiale hulp als overlevingsstrategie voor ouderen in het vroegmoderne Holland (casus: Leiden). In Isabelle Devos, Koen Matthijs & Bart Van de Putte (Eds.), Kwetsbare groepen in/en historische demografie - Historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland Jaarboek Historische Demografie 2014 (pp. 21-46). Leuven: Acco.
  2014 - Professional publications
van Houwelingen, Pepijn, Boele, Anita & Dekker, Paul (2014). Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. (266 p.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Mensink, Wouter, Boele, A.H. & van Houwelingen, Pepijn (2014). Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-beleid en –praktijk in vijf gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  2014 - Other output
A.H. Boele (15.11.2014) ‘The times they are a-changin’? Zelforganiserende en actieve burgers in de vroegmoderne Nederlanden’
A.H. Boele (06.06.2014) Annual Posthumus Conference 2014
A.H. Boele (31.01.2014) Burgerparticipatie. Van inspraak naar Big Society? (i.s.m. Pepijn van Houwelingen)
A.H. Boele (19.03.2014) 'Kracht, initiatief en de toekomst' (i.s.m. Wouter Mensink)
A.H. Boele (13.03.2014) Organizer
A.H. Boele (01.05.2014) Organizer
A.H. Boele (04.04.2014) Seminar Series on European History (1300-1700)
A.H. Boele (10.10.2014) 'Vergrijzing: probleem of kans voor Lokale Kracht?'
  2013 - Scholarly publications
Boele, A.H. (2013). Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650. Hilversum: Verloren.
  2012 - Scholarly publications
Boele, A.H. (2012). ‘De stad als sociaal lichaam. Ware armen en liefdadigheid’. In E. Taverne, L. Klerk de, B. Ramakers & S. Dembski (Eds.), Nederland stedenland. Continuïteit en vernieuwing (pp. 139-149). Rotterdam: NAi Uitgevers.
  2010 - Scholarly publications
Stein, Robert, Boele, A.H. & Blockmans, Wim (2010). ‘Whose community? The origin and development of the concept of Bonum commune in Flanders, Brabant and Holland (12th-15th century)’. In E. Lecuppre-Desjardin & A.-L. van Bruaene (Eds.), De bono communi. The discourse and practice of the Common Good in the European city (13th-16th c.) (pp. 149-170). Turnhout: Brepols.
  2010 - Professional publications
Boele, A.H. (2010). Book review. Rijk Timmer, Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang. Millennium, 24, (pp. 90-92).
  2009 - Professional publications
Boele, A.H. (2009). Book review. Krijn Pansters, De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500. ET-VT, 29, (pp. 152-153).
^ top
Gegenereerd op 2017-09-26 04:12:24
Full name
dr. A.H. Boele Contact details
Drift 6

Drift 6
Room 1.09
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 6328
Gegenereerd op 2017-09-26 04:12:24
Last updated 28.04.2016