All publications
  2018 - Scholarly publications
Boele, A.H. (2018). ‘When did we see You hungry, and feed You?’ The works of mercy in the context of late medieval urban poor relief practices in the Low Countries. Poverty as a Problem and as a Pathway / Armut als Problem und als Weg
  2017 - Scholarly publications
Boele, A.H. (30.03.2017) Invited speaker Lunch Seminar, 2017 Spring Series Utrecht (16.02.2017 - 20.04.2017) Distant relatives? Demographic determinants of long-term developments in intergenerational proximity; the Netherlands 1650-1899
Störmer, C., Gellatly, C., Boele, A.H. & De Moor, M. (21.12.2017). Long-Term Trends in Marriage Timing and the Impact of Migration, the Netherlands (1650-1899). Historical Life Course Studies, Online first (29 p.).
Boele, A.H. (02.06.2017) Invited speaker Annual Posthumus Conference 2017 Nijmegen (01.06.2017 - 02.06.2017) Matching mates: a look at the importance of occupations, numeracy and literacy on the marriage market in early modern Amsterdam
Boele, A.H. (26.08.2017) Invited speaker Historici-dagen Utrecht Utrecht (24.08.2017 - 26.08.2017) Organiser panel debate ''Met de kennis van gisteren. Het belang van een historisch perspectief op hedendaagse vraagstukken' (together with Els Holsappel)
Boele, A.H. (16.09.2017) Invited speaker WINIR 2017 Utrecht (14.09.2017 - 16.09.2017) 'Socio-cultural values and processes of institutional change. Long-term developments in elderly care arrangements in the Netherlands, 1300-1800'
  2017 - Other output
  2016 - Scholarly publications
Boele, A.H. (2016). Book review. M.R. Kremer (2013). Huwelijk en Vermogen. Een (rechts)historische casestudy naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809). Tijdschrift voor sociale geschiedenis
Boele, A.H. (30.03.2016) Organiser European Social Science History Conference (ESSHC) Valencia (30.03.2016 - 02.04.2016) Session Why Care? Intergenerational Support from an Interdisciplinary Perspective
Boele, A.H. (10.11.2016) Participant LUCSoR Conference Leiden Leiden (10.11.2016 - 11.11.2016) Presentation 'Charity, compassion and community'
Boele, A.H. (23.09.2016) Invited speaker European Society of Historical Demography (2016) Leuven (21.09.2016 - 24.12.2016) Paper presentation (together with Corry Gellatly): Marriage and Migration. The Development of Marital Timing and the Impact of Migration, The Netherlands, 1600-1900
Boele, A.H. (27.08.2016) Invited speaker Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw Leuven (27.08.2016) Presentation: Wie zorgt er voor grootmoeder? Opvattingen over intergenerationele solidariteit ten tijde van de Republiek.
  2016 - Popularising publications
Boele, A.H. (07.06.2016) Organiser Fifth think tank session on collective action in care (07.06.2016) Fifth Think Tank Session on collective action in care
van Weeren, R. & Boele, A.H. (2016). Het West-Europese huwelijkspatroon: Beter laat en soms wel nooit?. Gen.magazine, 22 (3), (pp. 30-35) (6 p.).
Boele, A.H. (15.09.2016) Invited speaker Ta Shan forum Who cares for granny? Historical and recent developments in elderly care provisions in the Netherlands
  2015 - Scholarly publications
Boele, A.H. (15.10.2015) Invited speaker Seminar Lecture Research Group Economic and Social History Utrecht University Utrecht (15.10.2015) Because Family and Friends Got Easily Weary of Taking Care” - A New Perspective on the Specialization in the Elderly Care Sector in Early Modern Holland
Boele, A.H. (10.06.2015) Organiser Fourth Think tank session on collective action in care Utrecht (10.06.2015) Organizer of Think tank session.
Boele, A.H. (30.10.2015) Invited speaker International Conference "Poverty: Problem and Path" Utrecht (30.10.2015 - 31.10.2015)
Boele, A.H. (27.03.2015) Invited speaker Renaissance Society of America Conference Berlin (26.03.2015 - 28.03.2015) Lecture. Making a better world. Sixteenth-century solutions to the problem of poverty. Berlin, 26-28 March 2015
Boele, A.H. (05.08.2015) Invited speaker XVIIth World Economic History Congress Kyoto (03.08.2015 - 08.08.2015) Paper presentation. Because Family and Friends Got Easily Weary of Taking Care” - A New Perspective on the Specialisation in the Elderly Care Sector in Early Modern Holland. Kyoto, 3-7 August 2015.
Boele, A.H. (17.06.2015) Invited speaker Understanding cooperation: a multidisciplinary perspective Utrecht (17.06.2015)
Boele, A.H., van Dixhoorn, Arjan & van Houwelingen, Pepijn (2015). Vroeger voor vandaag. Heden-verledenvergelijkingen voor praktisch gebruik. Beleid en Maatschappij, 43 (3), (pp. 224-243).
  2015 - Popularising publications
Boele, A.H., Leisink, P.L.M., ten Brinke, N & Den Dulk, B (2015). It takes two to tango. Succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties. (15 p.). http://www.kcwz.nl/actueel/specials/it-takes-two-to-tango : Kenniscentrum Wonen Zorg.
Boele, A.H., Leisink, P.L.M., De Moor, M. & Harkes, Daniëlle (2015). Zorgcoöperaties staan niet meer lijnrecht tegenover zorgorganisaties. Sociale vraagstukken website
  2015 - Other output
Boele, A.H. (16.12.2015). De potentie van creatieve ouderen.
  2014 - Scholarly publications
Boele, A.H. (06.06.2014) Invited speaker Annual Posthumus Conference 2014 Leeuwarden (05.06.2014 - 06.06.2014)
Boele, Anita, Bouman, Annemarie & De Moor, Tine (2014). Commerciële huishoudens? De gevolgen van het Europese huwelijkspatroon en de inzet van niet-familiale hulp als overlevingsstrategie voor ouderen in het vroegmoderne Holland (casus: Leiden). In Isabelle Devos, Koen Matthijs & Bart Van de Putte (Eds.), Kwetsbare groepen in/en historische demografie - Historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland Jaarboek Historische Demografie 2014 (pp. 21-46). Leuven: Acco.
Boele, A.H. (13.03.2014) Organiser Introductory meeting Project 'Ja, ik wil!' Utrecht (13.01.2014) Title: Organizer
Boele, A.H. (01.05.2014) Organiser Participants Meeting Project 'Ja, ik wil!' (01.01.2014) Title: Organizer
Boele, A.H. (04.04.2014) Invited speaker Seminar Series on European History (1300-1700) Leiden (04.04.2014)
  2014 - Professional publications
van Houwelingen, Pepijn, Boele, Anita & Dekker, Paul (2014). Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. (266 p.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Mensink, Wouter, Boele, A.H. & van Houwelingen, Pepijn (2014). Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-beleid en –praktijk in vijf gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  2014 - Popularising publications
Boele, A.H. (15.11.2014) Invited speaker LSA Landelijke Bewonersdag (15.11.2014) ‘The times they are a-changin’? Zelforganiserende en actieve burgers in de vroegmoderne Nederlanden’
Boele, A.H. (31.01.2014) Invited speaker Second Think Tank Session 'Locale Kracht: voorbij het applaus' (30.01.2014) Burgerparticipatie. Van inspraak naar Big Society? (i.s.m. Pepijn van Houwelingen)
Boele, A.H. (19.03.2014) Invited speaker Conference Aedes-Actiz Knowledge Centre for housing and care 'Lokale Kracht: the next step' 's-Hertogenbosch (19.01.2014) 'Kracht, initiatief en de toekomst' (i.s.m. Wouter Mensink)
Boele, A.H. (30.01.2014 30.04.2014) Member Reeks informatiebladen Maatschappelijk Initiatief (Event) Informatieblad Wijkondernemingen - Samenwerken dat doe je samen
Boele, A.H. (10.10.2014) Organiser Third Think Tank Session 'Vergrijzing: probleem of kans voor Lokale Kracht?' Utrecht (10.10.2014) 'Vergrijzing: probleem of kans voor Lokale Kracht?'
  2013 - Scholarly publications
Boele, A.H. (2013). Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650. Hilversum: Verloren.
  2012 - Scholarly publications
Boele, A.H. (2012). ‘De stad als sociaal lichaam. Ware armen en liefdadigheid’. In E. Taverne, L. Klerk de, B. Ramakers & S. Dembski (Eds.), Nederland stedenland. Continuïteit en vernieuwing (pp. 139-149). Rotterdam: NAi Uitgevers.
  2010 - Scholarly publications
Stein, Robert, Boele, A.H. & Blockmans, Wim (2010). ‘Whose community? The origin and development of the concept of Bonum commune in Flanders, Brabant and Holland (12th-15th century)’. In E. Lecuppre-Desjardin & A.-L. van Bruaene (Eds.), De bono communi. The discourse and practice of the Common Good in the European city (13th-16th c.) (pp. 149-170). Turnhout: Brepols.
  2010 - Professional publications
Boele, A.H. (2010). Book review. Rijk Timmer, Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang. Millennium, 24, (pp. 90-92).
  2009 - Professional publications
Boele, A.H. (2009). Book review. Krijn Pansters, De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500. ET-VT, 29, (pp. 152-153).
^ top
Gegenereerd op 2018-02-25 05:13:54
Full name
dr. A.H. Boele Contact details
Drift 6

Drift 6
Room 1.09
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 6328
Gegenereerd op 2018-02-25 05:13:54
Last updated 28.04.2016