Mr. drs. Anton van den Hoeven

Consultant
Education
Lawyer
Legal Affairs
a.f.vandenhoeven@uu.nl

Anton van den Hoeven is werkzaam als jurist bij de afdeling Juridische Zaken en als beleidsadviseur onderwijs bij de directie Onderwijs en Onderzoek van de Universitaire Bestuursdienst.  

Binnen Juridische zaken houdt hij zich vooral bezig met advisering op gebied van onderwijsrecht, opstellen van UU-onderwijsregelingen en  (samenwerkings)overeenkomsten op het gebied van onderwijs.

Als beleidsadviseur onderwijs bij de directie Onderwijs en Onderzoek is zijn aandachtsgebied toetsing en toelating master, en is hij contactpersoon Bètawetenschappen.