Sectie op potvis nog niet afgerond

Dier leefde waarschijnlijk nog bij aanspoelen

Het pathologisch onderzoek door de faculteit Diergeneeskunde naar de mogelijke doodsoorzaak van de potvis die vanochtend strandde bij Domburg is nog lang niet afgerond. Het slechte weer en de invallende duisternis zorgden ervoor dat de werkzaamheden al na enkele uren (tijdelijk) moesten worden stilgelegd. Niettemin kunnen er al een paar voorzichtige conclusies getrokken worden. Het dier was bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk nog in leven toen het aanspoelde. Op de huid waren namelijk diverse bloedende wonden te zien: lange schrammen die misschien wel veroorzaakt zijn door mossel- of oesterbanken. Het bloed wijst erop dat het dier nog in leven was toen de huid beschadigd raakte. Als de potvis al enige tijd dood in zee had gedreven, zouden de wonden niet zijn gaan bloeden.

Bij het verwijderen van de huid en de speklaag troffen onze onderzoekers geen onderhuidse bloedingen aan. Een botsing met bijvoorbeeld een schip kan daarmee waarschijnlijk worden uitgesloten.Of het een mannelijk of vrouwelijk exemplaar betreft is nog niet te zeggen; het dier ligt gedeeltelijk onder het zand.

Het strand bij Domburg met de potvis bij het vallen van de avond

Voorafgaand aan de sectie vond uitgebreide afstemming plaats met de andere betrokken partijen: de gemeente Domburg, Rijkswaterstaat, het ministerie van LNV, Naturalis en  Wageningen Marine Research. Gedurende de nacht zal het kadaver bewaakt blijven. Zaterdagochtend om 8:00 wordt de sectie voortgezet. Als die eenmaal is afgerond, neemt Naturalis het uitbenen van de potvis voor zijn rekening. Uiteindelijk gaat het skelet dan naar Leiden.