Sociaal ondernemerschap

In onze visie op social entrepreneurship staat de individuele ondernemer voorop en wordt het sociaal ondernemend gedrag benadrukt. Sociaal ondernemerschap gaat over individuen die kansen voor sociale vernieuwing zien en realiseren met een filosofie die recht doet aan alle betrokkenen.

De maatschappelijke doelen domineren over financieel gewin. Sociaal ondernemerschap is dan ook méér dan maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Tegelijkertijd benadrukken we dat het maken van winst geaccepteerd is.

Wel zal in het algemeen de filosofie zodanig zijn dat winsten aangewend worden om de beoogde maatschappelijke doelen en veranderingen verder te stimuleren. Onze visie biedt ruimte voor ondernemend gedrag zonder dat dit gepaard hoeft te gaan met direct ondernemersrisico en het leiden van een bedrijf.

Onze definitie:

Social entrepreneurship behelst het herkennen van een maatschappelijk probleem, waarop kansen voor het creëren van goederen en diensten worden ontdekt, geëvalueerd en geëxploiteerd, met het primaire doel om op innovatieve wijze een maatschappelijke verandering teweeg te brengen.