Onderzoekers Social Entrepreneurship Intitiative

De volgende onderzoekers zijn verbonden aan het Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative:

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Telefoon: 030 253 7118
Universitair hoofddocent
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Economie - Leerstoel Strategie, Organisatie en Ondernemerschap
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Economie - Leerstoel Strategie, Organisatie en Ondernemerschap
Telefoon: 030 253 7153
Hoogleraar
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Molengraaff Instituut voor privaatrecht
Telefoon: 030 253 7956
Hoogleraar
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Internationaal en Europees Recht
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Universitair docent
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Telefoon: 030 253 7158
Universitair docent
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Molengraaff Instituut voor privaatrecht
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Telefoon: 030 253 9908
Universitair hoofddocent
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Economie - Leerstoel Strategie, Organisatie en Ondernemerschap
Universitair docent
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - (USBO)
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Telefoon: 030 253 7070
Hoogleraar
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Internationaal en Europees Recht
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Telefoon: 030 253 9568
Hoogleraar
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - Public Governance and Management - Collaboration, Innovation and Leadership
Telefoon: 030 253 7280
Universitair docent
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Economie - Leerstoel Strategie, Organisatie en Ondernemerschap
Telefoon: 030 253 9806
Hoogleraar
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Economie - Leerstoel Multidisciplinary Microeconomics
Universitair hoofddocent
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Economie - Leerstoel Internationale Macro-economie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Economie - Leerstoel Strategie, Organisatie en Ondernemerschap
Telefoon: 030 253 7894
Hoogleraar
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Economie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Economie - Leerstoel Strategie, Organisatie en Ondernemerschap
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Economie - Leerstoel Strategie, Organisatie en Ondernemerschap
Faculteit Geowetenschappen
Telefoon: 030 253 1995
Promovendus
Geowetenschappen - Sociale Geografie en Planologie - Economic Urban Transitions
Telefoon: 030 253 6708
Hoogleraar
Geowetenschappen - Copernicus Institute of Sustainable Development - Innovatiewetenschappen - Innovation Studies
Telefoon: 030 253 7812
Hoogleraar
Geowetenschappen - Copernicus Institute of Sustainable Development - Innovatiewetenschappen - Innovation and Sustainability
Telefoon: 030 253 4528
Universitair hoofddocent
Geowetenschappen - Sociale Geografie en Planologie - Economic Urban Transitions
Faculteit sociale wetenschappen
Telefoon: 030 253 4039
Afdelingsvoorzitter
Sociale Wetenschappen - Educatie en Pedagogiek - Jeugd en Gezin
Hoogleraar
Sociale Wetenschappen - Educatie en Pedagogiek - Jeugd en Gezin
Telefoon: 030 253 1848
Bachelordirecteur
Sociale Wetenschappen - Maatschappijwetenschappen - Sociologie
Hoogleraar
Sociale Wetenschappen - Maatschappijwetenschappen - Sociologie