Europa

In Europa beschouwt de Universiteit Utrecht de 22 leden van de League of European Research Universities (LERU) als Utrecht University Partners (UUPs).

Onderzoek

De Universiteit Utrecht participeert in verschillende internationale onderzoeksprojecten van Europese consortia en onderzoeksnetwerken. Samenwerking vindt vaak plaats binnen EU-(subsidie)programma’s voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling zoals het zevende Kaderprogramma (2007-2014) en Horizon 2020 (2014-2020).

7e Kaderprogramma

KP7 liep van 2007 tot en met 2013 en was bedoeld voor de financiering van excellente onderzoeksactiviteiten van kennisinstellingen, bedrijven en non-gouvernementele organisaties. Er was een totaalbudget beschikbaar van ruim 50,5 miljard euro, waarvan 45,5 miljard euro in competitie.

• Cooperation: financiering van onderzoek en technologieontwikkeling in internationale consortia.

• Ideas: financiering van grensverleggende wetenschap via de Europese Onderzoeksraad ERC, waarbij beurzen beschikbaar worden gesteld aan individuele onderzoekers.

• People: financiering via de zogenaamde Marie Curie-beurzen.

• Capacities: financiering van het gezamenlijk opzetten van grote onderzoeksfaciliteiten, activiteiten ten behoeve van onderzoek voor mkb’s en activiteiten die samenwerking tussen de Unie en derde landen moeten bevorderen.

Utrechtse onderzoekers hebben in heel KP7 bijzonder goed gescoord. Ruim de helft van deze middelen zijn afkomstig van de European Research Council Programma waarin UU en UMCU onderzoekers heel succesvol zijn geweest.

Horizon 2020

In 2014 is het nieuwe EU-programma Horizon 2020 van start gegaan. Horizon 2020 omvat een zeer groot aantal subsidieprogramma's, te verdelen in de drie grote overkoepelende programma's Wetenschap op topniveau, Industrieel leiderschap en Maatschappelijke uitdagingen.

KIC's

De Universiteit Utrecht (Faculteit Geowetenschappen) neemt deel als core partner aan de Climate KIC van de European Institute of Innovation & Technology (EIT). De EIT stimuleert onderzoek en innovatie in Europa. Hiervoor worden kennis- en innovatiegemeenschappen in het leven geroepen, de zogenaamde KIC's (Knowledge and Innovation Communities) waarin Europese universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven hun krachten bundelen. Momenteel zijn er KIC's voor de thema's informatie- en communicatietechnologie, duurzame energie en klimaatverandering. Nederlandse universiteiten zijn sterk vertegenwoordigd in deze KIC's. Het is de bedoeling dat de KIC's de beste talenten van Europa en daarbuiten weten aan te trekken.

Naast de stimulering van innovatie met KIC's wil het EIT nieuwe oplossingen aandragen voor grote uitdagingen als globalisering en klimaatverandering. Verder stelt het EIT zich ten doel de economische groei en werkgelegenheid te bevorderen door een betere samenwerking tussen hoger onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.

Onderwijs

Universiteitsbrede onderwijssamenwerking in Europa loopt vooral via:

  • het Utrecht Network, vooral voor uitwisseling van staf en studenten
  • het Erasmusprogramma van de Europese Commissie (EC), onder andere voor uitwisseling van staf en studenten.
  • het Erasmus Mundusprogramma. De EC wil hiermee de kwaliteit van het hoger onderwijs in Europa bevorderen. Met dit programma kunnen universiteiten in de EU een joint masterprogramma van topkwaliteit bieden. De Universiteit Utrecht heeft twee Engelstalige Erasmus Mundus masterprogramma’s: