Utrecht-Eindhoven alliantie

Focus op duurzame energie, medische beeldverwerking en regeneratieve geneeskunde

Utrecht-Eindhoven alliantie

Sinds 2011 hebben Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en TU Eindhoven een strategische alliantie met elkaar. Ze versterken hiermee de bestaande banden in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie. De focus ligt op duurzame energie, medische beeldverwerking en regeneratieve geneeskunde.

Introductiefilm strategische alliantie Eindhoven-Utrecht

Virtual Research Institutes

Hedendaagse thema’s in gezondheid en energie vragen om een vernieuwde en universiteiten-overstijgende aanpak met multidisciplinair onderzoek op gecombineerde aandachtsvelden. Thema’s zoals vitaliteit van de mens in interactie met zijn omgeving of de rol van de consument in het toekomstige energiesysteem vragen een nieuwe, universiteitsoverstijgende, benadering. Vanuit Virtual Research Institutes gaan wetenschappers gezamenlijk te werk om problemen op het gebied van gezondheid en energie te onderzoeken. Het eerste virtuele instituut - rond Regenerative Medicine en Imaging – dient begin 2017 te starten.

Naast verschillende gezamenlijke onderzoeksprojecten bieden de Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Eindhoven en het UMC Utrecht gezamenlijk onderwijs aan:

Samenwerking geïntensiveerd

Vanaf 2017 hebben de universiteiten van Utrecht en Eindhoven en het UMC Utrecht hun samenwerking geïntensiveerd. Zij investeren de komende drie jaar 10 miljoen euro in een gezamenlijk fonds. De drie partijen willen door het combineren van hun expertises het gezamenlijke onderzoek naar een hoger niveau tillen en duurzaam maken. De eerste samenwerkingen richten zich onder meer op regenerative medicine, imaging, poreuze materialen en energie.

Profileringshoogleraar

De Universiteit Utrecht in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven hoogleraar Keita Ito benoemd tot profileringshoogleraar Mechanobiologie in orthopedische regeneratieve geneeskunde bij het UMC Utrecht.

Contact Utrecht-Eindhoven alliantie