Partners

De Universiteit Utrecht werkt op gebied van onderwijs en onderzoek intensief samen met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal

Deze samenwerking leidt tot innovatie, economische ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

samenwerkende mensen achter een beeldscherm

Nationale samenwerkingsverbanden

Kennisalliantie Eindhoven, Wageningen en Utrecht

TU Eindhoven, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht gaan hun samenwerking intensiveren. In de samenwerking wordt gekozen voor focus op jong toptalent en voor die gebieden die het meeste impact kunnen genereren. Daarbij wordt gedacht aan het versterken van systeemtransities op onder meer energie, voeding, gezondheid en circulaire samenleving. Meer over de Eindhoven-Wageningen-Utrecht kennisalliantie.

Strategische alliantie Eindhoven en Utrecht

Sinds 2011 hebben Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en TU Eindhoven een strategische alliantie met elkaar. Ze versterken hiermee de bestaande banden in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie en bouwen voort op de gebieden waarop ze complementair zijn. De focus in de samenwerking ligt op duurzame energie, medische beeldverwerkingen en regeneratieve geneeskunde. Meer over de Utrecht-Eindhoven alliantie.

UMC Utrecht

De faculteiten Geneeskunde van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht werken samen op het gebied van onderwijs en onderzoek voor patiëntenzorg. De uitvoering van de taken vindt plaats in het UMC Utrecht en gebeurt onder verantwoordelijkheid van het UMC Utrecht. Ook de faculteiten Bètawetenschappen en Diergeneeskunde werken samen met het UMC Utrecht. Voorbeelden van deze samenwerking zijn: Regeneratieve Geneeskunde en Life Sciences.

Utrecht Science Park

Op het Utrecht Science Park bundelen Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en tientallen innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen hun krachten. Daarmee is het Utrecht Science Park (USP) het kloppende hart van de Utrechtse kenniseconomie. Meer over Utrecht Science Park.

Economic Board Utrecht

De Universiteit Utrecht participeert in de Economic Board Utrecht. De EBU stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden met als doel een groene, gezonde en slimme regio.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht in een laboratorium

Internationale samenwerkingsverbanden

Utrecht Network

The Utrecht Network is een Europees netwerk van universiteiten die samenwerken op het gebied van internationalisering. De nadruk ligt hierbij op mobiliteit van studenten en staf, summer schools en internationalisering van curricula. In het Utrecht Network participeren maar liefst 32 universiteiten uit 27 landen. Meer over Utrecht Network

Utrecht University Partners

De Universiteit Utrecht werkt samen met een aantal buitenlandse topuniversiteiten: de Utrecht University Partners (UUPs). Deze onderzoeksuniversiteiten verrichten hoogwaardig onderzoek dat past in een van de focusgebieden van de Universiteit Utrecht en werken samen met verschillende faculteiten. Meer over Utrecht University Partners

LERU

De League of European Research Universities (LERU) is een vereniging van grote Europese onderzoeksuniversiteiten die door samenwerking invloed willen uitoefenen op de Europese beleidsagenda op het gebied van onderzoek, onderwijs en innovatie. Meer over LERU

Charm-EU

De Universiteit Utrecht maakt deel uit van het netwerk Charm-EU. Dit netwerk bestaande uit universiteiten in Europa heeft als doel interdisciplinair, challenge-based onderwijs aan te bieden dat bij meerdere deelnemende universiteiten gevolgd kan worden. Meer over Charm-EU.

Coimbra Group

De Universiteit Utrecht is lid van de Coimbra Group. Dit netwerk van internationale multidisciplinaire universiteiten heeft als doel om academische- en culturele banden te smeden tussen de leden. De focus ligt hierbij op: internationalisering, onderwijs en onderzoek en bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Ook is de Coimbra Group betrokken bij het Europese onderwijsbeleid. Meer over de Coimbra Group (Engelstalig).

University of Toronto en de Chinese University of Hong Kong

De Universiteit Utrecht, de University of Toronto en de Chinese University of Hong Kong gaan gezamenlijk onderzoek doen naar gezond leven in de stad.

De universiteiten, ieder uit verschillende mondiale stedelijke regio’s, bundelen hun kracht en expertise om zo gezamenlijk de impact van wetenschappelijk onderzoek op de stedelijke leefomgeving te versterken. De samenwerking richt zich op onderzoek naar migratie, de rol van burgers op de (spel)regels van de samenleving en op gezondheid in de stedelijke omgeving.

China Scholarship Council

De China Scholarship Council is een mooi initiatief op het gebied van internationale samenwerking: excellente studenten uit China kunnen een beurs krijgen om in Utrecht te promoveren.

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland

Nederland heeft vijf wetenschappelijke instituten in het buitenland. Deze zijn verenigd in de koepel Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland, waarvan de Universiteit Utrecht medebestuurder is. De Universiteit Utrecht is penvoerder van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI).